ФФВ

 

Факультет фізичного виховання

Згідно наказу Міністерства освіти Української РСР за №184 від 12.07.1966 р. у Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т.Г.Шевченка був відкритий факультет фізичного виховання та організована підготовка вчителів фізичної культури.

Відкриття факультету передбачало наступне: забезпечити, у першу чергу, нашу область висококваліфікованими спеціалістами з вищою освітою, зупинити відтік обдарованої, у спортивному відношенні, молоді з нашого регіону та створити науково-методичний центр з питань фізичної культури та спорту. У 1968 році на факультеті відкрите заочне відділення.

Читати далі

У витоках факультету тоді, в 1966 році, були викладачі В.Д.Ковальов, С.Д.Федченко, В.К.Філіппов, Г.І.Зенченко, В.Й.Сидоренко,  В.Ф.Філіпов, Ю.І.Маломуж, В.І.Коноваленко, З.Д.Ущенко, І.П.Мітряніна, О.М.Томілко, Г.В.Самовська.

У той час на перший курс факультету було прийнято 58 студентів, які й започаткували славні традиції факультету. Сім студентів першого випуску отримали дипломи з відзнакою, чотири захистили кандидатські дисертації, а Л.П.Сергієнко першим захистив докторську дисертацію та створив наукову школу з генетики спорту, 13 випускників плідно працювали викладачами факультету, а саме: М.М.Огієнко, О.С.Чалий, З.Б.Жаворонкова, В.Ф.Найда, В.Г.Лук'яшко, Б.С.Румянцев, В.І.Гаркуша, М.І.Шмаргун, М.О.Богдан, І.Г.Данілов, В.Д.Федоритенко, М.В.Тимофеєв, П.М.Устименко, які продовжили примножувати традиції факультету.

За 46 випусків підготовлено 4 814 студентів денної та 2688 - заочної форми навчання. Серед них 365 випускників, які отримали дипломи з відзнакою.

Багато випускників тих років зарекомендували себе на освітянській ниві як висококваліфіковані педагоги. Це А.Гапоненко, П.Хоменко, А.Пушкар, М.Авдєйчик, М.Шматок, В.Шаповаленко, Л.Казімова, М.Татаренко, О.Кукобко, І.Рапацька, М.Кисель, А.Гайовий, Т.Огієнко, С.Корецька, М.Тихонов, В.Борсук, Г.Кименко, Т.Джуман, Т.Уланович, О.Плотіцина, А.Гаєва та багато інших.

За 50 років діяльності факультету 53 випускники захистили кандидатські дисертації, 6 випускників – докторські (М.О.Носко, О.І.Курок, В.В.Приходько, Л.П.Сергієнко, В.М.Шмаргун, С.В.Гаркуша). У цьому велика заслуга завідувача кафедри доцента О.В.Петуніна, доцента Г.І.Зенченко, професора М.О.Носка, які зуміли залучити до наукової роботи студентів та викладачів.

Випускник факультету, заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор Олександр Іванович Курок  є ректором Глухівського національного педагогічного університету, а випускник факультету 1975 року Микола Олексійович Носко - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ, - є ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Із 1982 по 1992 роки на факультеті здійснювалась підготовка викладачів фізичної культури та допризовної підготовки юнаків. З цією метою була відкрита військова кафедра, начальником якої був полковник Олександр Михайлович Кшимовський. За підсумками систематичних перевірок підготовка і матеріальна база цієї кафедри вважалась однією з кращих. За сім випусків підготовлено 1147 лейтенантів запасу, командирів мотострілецького взводу та викладачів початкової військової підготовки і фізичної культури, з них 25 отримали дипломи з відзнакою.

На сьогоднішній день на факультеті є п’ять кафедр: кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор С.В.Гаркуша), кафедра гімнастики, хореографії і плавання (завідувач кафедри - доцент, заслужений тренер України В.І.Пеньковець), кафедра спорту (завідувач кафедри – професор, заслужений тренер України С.О.Власенко), кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров'я та спорту (завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор А.О.Жиденко), кафедра фізичного виховання (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент І.М.Ващенко). На кафедрах працює 59 викладачів, із них 44 (75%) мають науковий ступінь та вчене звання, 8 відмінників освіти України, 6 майстрів спорту, 4 заслужених тренери, 1 заслужений працівник освіти та 1 заслужений працівник фізичної культури та спорту, 12 суддів національної категорії. 21 викладач займається тренерською діяльністю. 18 закінчили навчання в аспірантурі, 10 з них завершують роботу над кандидатськими дисертаціями та 24 навчаються в аспірантурі денної та заочної форми навчання. Сім викладачів працюють над докторськими дисертаціями (Л.Л.Лисенко, С.Г.Приймак, О.В.Багінська, Т.М.Редько, Г.І.Жара, Г.Ю.Куртова, О.М.Воєділова).

Якісними досягненнями факультету є діяльність наукової школи «Біомеханіки фізичного виховання та спорту». Наукові розробки з проблематики рухової функції дітей та молоді, що займаються фізичним вихованням та спортом, дозволили доктору педагогічних наук, професору М.О.Носку згуртувати навколо себе молодих дослідників, визначити на тривалі терміни пріоритетні напрями досліджень, результати яких реалізуються в педагогіці, біомеханіці, фізичному вихованні та багатьох видах спорту. Подальшому розвитку наукових ідей на факультеті сприяло створення науково-дослідних лабораторій та студентських гуртків, виконання госпдоговірних та держбюджетних тем, організація науково-практичних міжнародних конференцій: «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту», «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та основ здоров'я».

Результати наукових здобутків викладачі публікують у науково-періодичних та фахових виданнях України, закордонних журналах, виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз. Лише викладачами, які працюють нині на факультеті, опубліковано 2510 наукових праць, з них: 16 монографій, 172 посібника для внутрішнього користування та 24 посібника з грифом МОН України, розроблено 2 патенти на промислові зразки і 113 студентських наукових праць. Тільки за останні 5 років захищено 2 докторські дисертації (О.К.Проніков, С.В.Гаркуша), 17 кандидатських дисертацій.

За представлений період діяльності факультету 175 студентів та випускників факультету стали майстрами спорту СРСР та майстрами спорту України, 47 - майстрами спорту міжнародного класу, 18 - заслуженими майстрами спорту, 23 - брали участь в Іграх Олімпіад, зимових Олімпійських іграх та Паралімпійських іграх (Г.Авраменко, В.Цербе-Несіна, Н.Лемеш, А.Дериземля, А.Прима, Р.Прима, Р.Лисенко, О.Хвостенко, В.Сторожок, М.Лісогор-Малець, Н.Смаль, В.Деркач, О.Заровний, Н.Скакун, Н.Давидова, О.Коробко, О.Костевич, Н.Беркут, В.Руденок, Б.Бабар, І.Ященко, І.Рептюх, О.Бібік).

Відомий біатлоніст А.Дериземля брав участь в п'яти зимових Олімпійських іграх, а Н.Лемеш, Р.Лисенко, В.Деркач, О.Хвостенко у трьох зимових Олімпійських іграх та ставали переможцями та призерами Міжнародних спортивних змагань. На п'єдестал пошани на Олімпійських іграх піднімалися студенти та випускники факультету Геннадій Авраменко - призер Ігор Олімпіади 1988 року в м.Сеул з кульової стрільби, Наталія Скакун, Олена Костевич – чемпіони ХХVІІІ Олімпійських ігор 2004 року в м.Афіни з важкої атлетики та кульової стрільби, відповідно. Валентина Цербе - є бронзовим призером Олімпійських ігор 1994 року в м.Ліллехаммер з біатлону, Ольга Коробко – срібний призер, Наталія Давидова – бронзовий призер Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в м.Пекін з важкої атлетики, Олена Костевич – дворазовий бронзовий призер ХХХ Ігор Олімпіад 2012 року в м.Лондон з кульової стрільби.

35 студентів та випускників брали участь на Всесвітніх літніх та зимових Універсіадах завоювали 28 нагород з них 10 золотих. Так О.Завгородня брала участь у 4 літніх Універсіадах, двічі завоювавши чемпіонський титул та бронзову медаль у 2005 році. На Всесвітній універсіаді в Туреччині (2011 року) випускники факультету С.Семенов і А.Прима завоювали 8 нагород, у тому числі 4 золотих. На ХХVІ літній Всесвітній універсіаді у Китаї (серпень 2011 року) викладач факультету фізичного виховання Ольга Завгородня завоювала золоту медаль з бігу на 800 м. На Всесвітній Універсіаді 2013 року (м.Казань) Олена Костевич та Дмитро Митрофанов завоювали золоті медалі, а Луїза Гайнутдінова й Олена Костевич вибороли срібні нагороди. На всесвітній зимовій Універсіаді (м.Тортіно) Ірина Варвинець отримала дві нагороди.

112 студентів та випускників факультету брал участь у міжнародних змаганнях і ставали переможцями та призерами. Серед них: заслужені майстри спорту Г.Авраменко, С.Шрам, Р.Власенко, С.Лисюк, О.Давидова, І.Варвинець, майстри спорту міжнародного класу: С.Романчук, В.Ведехін, В.Дубоносов, А.Гавриленко, О.Бібік, А.Тищенко, К.Резинова, Б.Румянцев, В.Чайка, А.Тукмачова, Н.Афіногенова, О.Ніженко, А.Антоніо, О.Полтавцев, О.Діденко, Л.Гайнутдінова, А.Буйок, А.Бойкова, Д.Митрофанов, О.Єрмоленко, А.Козир, О.Завгородня, майстри спорту: А.Легеда, С.Бобир, Н.Лагункова, В.Дятел, Т.Чорна, А.Лішафай та багато інших.

Чоловіча волейбольна команда упродовж шести років виступає в чемпіонаті України серед чоловічих команд Суперліги, другий рік поспіль жіноча волейбольна команда виступає в чемпіонаті України серед жіночих команд Суперліги.

70 випускникам факультету присвоєно почесні звання: заслужений учитель України, заслужений працівник освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер СРСР та України, заслужений майстер спорту СРСР та України, заслужений артист України А.Ф.Кобзар 13 випускників нагороджені державними нагородами (орденами і медалями).

Навчальний процес на факультеті проводиться в добре обладнаних п'яти потокових та одинадцятьох групових аудиторіях загальною площею 957 м2. На факультеті є 11 спортивних зал, загальною площею більше 2000 м2, які забезпечені необхідним спортивним обладнанням, 3 науково-дослідних лабораторій, комп’ютерний клас, підсобні приміщення, роздягальні, буфет.

Із 1998 року на факультеті здійснюється підготовка вчителів фізичної культури з додатковими спеціалізаціями: фізичне виховання дітей дошкільного віку, хореографія, спортивно-масова робота, основи здоров’я - забезпечують 59 викладачів, серед них 75% фахівців вищої категорії (доктори, кандидати наук, професори, доценти). За останні п’ять років викладачами факультету опубліковано більше 500 наукових робіт, з них 32 посібника, з яких 14 - з грифом МОН України, захищено 17 кандидатських дисертацій. Із профільних дисциплін на Всеукраїнських Олімпіадах студенти факультету традиційно займають 2-6 місця.

Відкриття у 2005 році аспірантури за спеціальністю 24.00.02 – олімпійський та професійний спорт, з 2008 року за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійного навчання, а з 2012 року за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) дозволило готувати фахівців ІІІ освітнього рівня із залученням провідних науковців галузі.

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 24 особи, 18 закінчили навчання в аспірантурі, з них 10 планують завершення роботи над дисертаціями у 2016-2018 роках.

Міжнародна діяльність факультету спрямована на розширення багатогранних контактів з іноземними партнерами з метою вивчення й упровадження перспективного досвіду зарубіжних колег щодо викладання, навчання, проведення наукових досліджень, культурно-виховної діяльності й підвищення рівня міжнародної комунікації та взаємодії в зазначених сферах. Інтеграція освіти і науки відбувається на рівні наукової співпраці між ЧНПУ та установами НАПН України, провідними вишами країни та зарубіжжя Білорусі (Мінськ, Гомель, Пінськ, Могильов), Польщі (Гданськ, Щецин, Бидгощ), Словенії, Тунісу, Вірменії, Саудівської Аравії, ЗНЗ та спортивними організаціями Канади, Білорусі, Молдови, Кореї, США, Японії, Польщі. Між установами підписано кілька угод про наукову та науково-методичну співпрацю.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» денної та заочної форми навчання.

Маємо надію, що наступні покоління продовжать славетні традиції попередніх поколінь.

17-18 жовтня 2019 року відбудеться ХІІ Міжнародна наукова конференція пам'яті А.М.Лапутіна "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту" Програма конференції 

      В останній день січня стартував танцювальний проект: "Shall We Dance".

      21-22.12.2018 у стінах Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка відбудеться черговий тур XXVІІІ Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд ...

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.