Ми у соцмережах:unnamed480px Telegram 2019 Logo.svg

 

map of cite 4

 

Про факультетСтруктураІнформаціяДіяльністьАкредитаціяГерої не вмирають!

 

Візитівка

Інфографіка →↓

Про нас (завантажити)

Місія факультету – забезпечення здоров’я нації шляхом розкриття особистісного потенціалу майбутніх високоосвічених, творчих, адаптивних, конкурентоспроможних фахівців фізичного виховання та спорту, здатних до формування культури здоров’я дітей та молоді, залучення їх до рухової та спортивної активності на засадах відкритості, справедливості, демократичності.

Візія факультету – факультет є авторитетним, визнаним вітчизняною та міжнародною академічною спільнотою лідером у галузі фізичного виховання та спорту, який органічно поєднує найкращі освітні практики з науковими інноваціями, динамічно розвивається й активно впливає на підтримання престижу нашої держави у світі.

Наші цінності →↓

Видатні випускники

Історія

Наші випускники

Буклет факультету

Emblema fakultetu FVЗгідно наказу Міністерства освіти Української РСР за №184 від 12.07.1966 р. у Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т.Г.Шевченка був відкритий факультет фізичного виховання та організована підготовка вчителів фізичної культури.

Відкриття факультету передбачало наступне: забезпечити, у першу чергу, нашу область висококваліфікованими спеціалістами з вищою освітою, зупинити відтік обдарованої, у спортивному відношенні, молодбуклі з нашого регіону та створити науково-методичний центр з питань фізичної культури та спорту. У 1968 році на факультеті відкрите заочне відділення.

У витоках факультету тоді, в 1966 році, були викладачі В.Д.Ковальов, С.Д.Федченко, В.К.Філіппов, Г.І.Зенченко, В.Й.Сидоренко,  В.Ф.Філіпов, Ю.І.Маломуж, В.І.Коноваленко, З.Д.Ущенко, І.П.Мітряніна, О.М.Томілко, Г.В.Самовська.

У той час на перший курс факультету було прийнято 58 студентів, які й започаткували славні традиції факультету. Сім студентів першого випуску отримали дипломи з відзнакою, чотири захистили кандидатські дисертації, а Л.П.Сергієнко першим захистив докторську дисертацію та створив наукову школу з генетики спорту, 13 випускників плідно працювали викладачами факультету, а саме: М.М.Огієнко, О.С.Чалий, З.Б.Жаворонкова, В.Ф.Найда, В.Г.Лук'яшко, Б.С.Румянцев, В.І.Гаркуша, М.І.Шмаргун, М.О.Богдан, І.Г.Данілов, В.Д.Федоритенко, М.В.Тимофеєв, П.М.Устименко, які продовжили примножувати традиції факультету.

За 46 випусків підготовлено 4 814 студентів денної та 2688 - заочної форми навчання. Серед них 365 випускників, які отримали дипломи з відзнакою.

Багато випускників тих років зарекомендували себе на освітянській ниві як висококваліфіковані педагоги. Це А.Гапоненко, П.Хоменко, А.Пушкар, М.Авдєйчик, М.Шматок, В.Шаповаленко, Л.Казімова, М.Татаренко, О.Кукобко, І.Рапацька, М.Кисель, А.Гайовий, Т.Огієнко, С.Корецька, М.Тихонов, В.Борсук, Г.Кименко, Т.Джуман, Т.Уланович, О.Плотіцина, А.Гаєва та багато інших. 

За 50 років діяльності факультету 53 випускники захистили кандидатські дисертації, 6 випускників – докторські (М.О.Носко, О.І.Курок, В.В.Приходько, Л.П.Сергієнко, В.М.Шмаргун, С.В.Гаркуша). У цьому велика заслуга завідувача кафедри доцента О.В.Петуніна, доцента Г.І.Зенченко, професора М.О.Носка, які зуміли залучити до наукової роботи студентів та викладачів.

Випускник факультету, заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор Олександр Іванович Курок  є ректором Глухівського національного педагогічного університету, а випускник факультету 1975 року Микола Олексійович Носко - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ, - є ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Із 1982 по 1992 роки на факультеті здійснювалась підготовка викладачів фізичної культури та допризовної підготовки юнаків. З цією метою була відкрита військова кафедра, начальником якої був полковник Олександр Михайлович Кшимовський. За підсумками систематичних перевірок підготовка і матеріальна база цієї кафедри вважалась однією з кращих. За сім випусків підготовлено 1147 лейтенантів запасу, командирів мотострілецького взводу та викладачів початкової військової підготовки і фізичної культури, з них 25 отримали дипломи з відзнакою.

На сьогоднішній день на факультеті є чотири кафедри: кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор С.В.Гаркуша), кафедра спорту (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор О.В.Багінська), кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров'я та спорту (завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Г.О.Цигура), кафедра фізичного виховання та хореографії (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Т.М.Жлобо). На кафедрах працює 59 викладачів, із них 44 (75%) мають науковий ступінь та вчене звання, 8 відмінників освіти України, 6 майстрів спорту, 2 заслужених тренери, 1 заслужений працівник освіти та 1 заслужений працівник фізичної культури та спорту, 12 суддів національної категорії. 21 викладач займається тренерською діяльністю. 21 закінчили навчання в аспірантурі, 3 з них завершують роботу над кандидатськими дисертаціями та 24 навчаються в аспірантурі денної та заочної форми навчання. Чотири викладачі захистили докторські дисертації (С.В.Гаркуша, О.В.Багінська, Г.І.Жара, С.Г.Приймак) та чотири викладача працюють над докторськими дисертаціями (Л.Л.Лисенко, Т.М.Жлобо, Г.Ю.Куртова, О.М.Воєділова).

Якісними досягненнями факультету є діяльність наукової школи «Біомеханіки фізичного виховання та спорту». Наукові розробки з проблематики рухової функції дітей та молоді, що займаються фізичним вихованням та спортом, дозволили доктору педагогічних наук, професору М.О.Носку згуртувати навколо себе молодих дослідників, визначити на тривалі терміни пріоритетні напрями досліджень, результати яких реалізуються в педагогіці, біомеханіці, фізичному вихованні та багатьох видах спорту. Подальшому розвитку наукових ідей на факультеті сприяло створення науково-дослідних лабораторій та студентських гуртків, виконання госпдоговірних та держбюджетних тем, організація науково-практичних міжнародних конференцій: «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту», «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та основ здоров'я».

Результати наукових здобутків викладачі публікують у науково-періодичних та фахових виданнях України, закордонних журналах, виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз. Лише викладачами, які працюють нині на факультеті, опубліковано 2510 наукових праць, з них: 16 монографій, 172 посібника для внутрішнього користування та 24 посібника з грифом МОН України, розроблено 2 патенти на промислові зразки і 113 студентських наукових праць. За останні рокі захищено докторські дисертації (О.К.Проніков, С.В.Гаркуша, О.В.Багінська, Г.І.Жара, С.Г.Приймак), 19 кандидатських дисертацій.

За представлений період діяльності факультету 175 студентів та випускників факультету стали майстрами спорту СРСР та майстрами спорту України, 47 - майстрами спорту міжнародного класу, 18 - заслуженими майстрами спорту, 23 - брали участь в Іграх Олімпіад, зимових Олімпійських іграх та Паралімпійських іграх (Г.Авраменко, В.Цербе-Несіна, Н.Лемеш, А.Дериземля, А.Прима, Р.Прима, Р.Лисенко, О.Хвостенко, В.Сторожок, М.Лісогор-Малець, Н.Смаль, В.Деркач, О.Заровний, Н.Скакун, Н.Давидова, О.Коробко, О.Костевич, Н.Беркут, В.Руденок, Б.Бабар, І.Ященко, І.Рептюх, О.Бібік).

Відомий біатлоніст А.Дериземля брав участь в п'яти зимових Олімпійських іграх, а Н.Лемеш, Р.Лисенко, В.Деркач, О.Хвостенко у трьох зимових Олімпійських іграх та ставали переможцями та призерами Міжнародних спортивних змагань. На п'єдестал пошани на Олімпійських іграх піднімалися студенти та випускники факультету Геннадій Авраменко - призер Ігор Олімпіади 1988 року в м.Сеул з кульової стрільби, Наталія Скакун, Олена Костевич – чемпіони ХХVІІІ Олімпійських ігор 2004 року в м.Афіни з важкої атлетики та кульової стрільби, відповідно. Валентина Цербе - є бронзовим призером Олімпійських ігор 1994 року в м.Ліллехаммер з біатлону, Ольга Коробко – срібний призер, Наталія Давидова – бронзовий призер Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в м.Пекін з важкої атлетики, Олена Костевич – дворазовий бронзовий призер ХХХ Ігор Олімпіад 2012 року в м.Лондон з кульової стрільби.

35 студентів та випускників брали участь на Всесвітніх літніх та зимових Універсіадах завоювали 28 нагород з них 10 золотих. Так О.Завгородня брала участь у 4 літніх Універсіадах, двічі завоювавши чемпіонський титул та бронзову медаль у 2005 році. На Всесвітній універсіаді в Туреччині (2011 року) випускники факультету С.Семенов і А.Прима завоювали 8 нагород, у тому числі 4 золотих. На ХХVІ літній Всесвітній універсіаді у Китаї (серпень 2011 року) викладач факультету фізичного виховання Ольга Завгородня завоювала золоту медаль з бігу на 800 м. На Всесвітній Універсіаді 2013 року (м.Казань) Олена Костевич та Дмитро Митрофанов завоювали золоті медалі, а Луїза Гайнутдінова й Олена Костевич вибороли срібні нагороди. На всесвітній зимовій Універсіаді (м.Тортіно) Ірина Варвинець отримала дві нагороди.

112 студентів та випускників факультету брал участь у міжнародних змаганнях і ставали переможцями та призерами. Серед них: заслужені майстри спорту Г.Авраменко, С.Шрам, Р.Власенко, С.Лисюк, О.Давидова, І.Варвинець, майстри спорту міжнародного класу: С.Романчук, В.Ведехін, В.Дубоносов, А.Гавриленко, О.Бібік, А.Тищенко, К.Резинова, Б.Румянцев, В.Чайка, А.Тукмачова, Н.Афіногенова, О.Ніженко, А.Антоніо, О.Полтавцев, О.Діденко, Л.Гайнутдінова, А.Буйок, А.Бойкова, Д.Митрофанов, О.Єрмоленко, А.Козир, О.Завгородня, майстри спорту: А.Легеда, С.Бобир, Н.Лагункова, В.Дятел, Т.Чорна, А.Лішафай та багато інших.

Чоловіча волейбольна команда упродовж шести років виступає в чемпіонаті України серед чоловічих команд Суперліги, жіноча волейбольна команда виступає в чемпіонаті України серед жіночих команд Вищої ліги.

70 випускникам факультету присвоєно почесні звання: заслужений учитель України, заслужений працівник освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер СРСР та України, заслужений майстер спорту СРСР та України, заслужений артист України А.Ф.Кобзар 13 випускників нагороджені державними нагородами (орденами і медалями).

Навчальний процес на факультеті проводиться в добре обладнаних п'яти потокових та одинадцятьох групових аудиторіях загальною площею 957 м2. На факультеті є 11 спортивних зал, загальною площею більше 2000 м2, які забезпечені необхідним спортивним обладнанням, 3 науково-дослідних лабораторій, комп’ютерний клас, підсобні приміщення, роздягальні, буфет.

Із 1998 року на факультеті здійснюється підготовка вчителів фізичної культури з додатковими спеціалізаціями: фізичне виховання дітей дошкільного віку, хореографія, спортивно-масова робота, основи здоров’я - забезпечують 59 викладачів, серед них 75% фахівців вищої категорії (доктори, кандидати наук, професори, доценти). За останні п’ять років викладачами факультету опубліковано більше 500 наукових робіт, з них 32 посібника, з яких 14 - з грифом МОН України, захищено 17 кандидатських дисертацій. Із профільних дисциплін на Всеукраїнських Олімпіадах студенти факультету традиційно займають 2-6 місця.

Відкриття у 2005 році аспірантури за спеціальністю 24.00.02 – олімпійський та професійний спорт, з 2008 року за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійного навчання, а з 2012 року за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) дозволило готувати фахівців ІІІ освітнього рівня із залученням провідних науковців галузі.

На сьогоднішній день в аспірантурі навчається 24 особи, 18 закінчили навчання в аспірантурі, з них 10 планують завершення роботи над дисертаціями.

Міжнародна діяльність факультету спрямована на розширення багатогранних контактів з іноземними партнерами з метою вивчення й упровадження перспективного досвіду зарубіжних колег щодо викладання, навчання, проведення наукових досліджень, культурно-виховної діяльності й підвищення рівня міжнародної комунікації та взаємодії в зазначених сферах. Інтеграція освіти і науки відбувається на рівні наукової співпраці між НУЧК та установами НАПН України, провідними вишами країни та зарубіжжя, Польщі (Гданськ, Щецин, Бидгощ), Словенії, Тунісу, Вірменії, Саудівської Аравії, ЗНЗ та спортивними організаціями Канади, Молдови, Кореї, США, Японії, Польщі. Між установами підписано кілька угод про наукову та науково-методичну співпрацю.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» денної та заочної форми навчання.

Маємо надію, що наступні покоління продовжать славетні традиції попередніх поколінь.

Fakultetu fisichnogo vihovannya 50 rokiv obkladinka 2

Команда (Деканат)
Kudin

Кудін Сергій Федорович – декан факультету фізичного виховання, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

 


Tolochnyy V

Толочний Віктор Миколайович – заступник декана з навчальної роботи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

 

 

  

 

 

 


Zhula L

Жула Лідія Володимирівна, заступник декана з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спорту

 

 

 

 

 

 


Baginska

Багінська Ольга Володимирівна, завідувач кафедри спорту, голова первинної профспілкової організації співробітників факультету фізичного виховання, доктор педагогічних наук, професор

  

 

 

 

 


Harkusha 3

Гаркуша Сергій Васильович – завідувач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, доктор педагогічних наук, професор

 

 

 

 

 

 


ZHLOBO

Жлобо Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри фізичного виховання та хореографії, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України, універсальний фітнес-тренер з сертифікатом міжнародного зразку

 

 

 

 

 

 


Tsyhura 1

Цигура Галина Олексіївна – завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 


KiykoT.B

Кійко Тетяна Борисівна – методист заочного відділення, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

 

 

 

 

 

 

 


Shibiryn

Шибирин Людмила Михайлівна – диспетчер деканату

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Факультет:

Адреса: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон деканату: (098) 643-59-32

E-mail:

Години роботи деканату: Понеділок – П’ятниця з 8-00 до 17-00

Субота – Неділя вихідні

Спортивний корпус № 2:

Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 48-б

Вчена рада

Склад вченої ради факультету фізичного виховання

 

Kudin

Кудін Сергій Федорович – декан факультету фізичного виховання, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

 


Tolochnyy V

Толочний Віктор Миколайович – заступник декана з навчальної роботи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

 

 

  

 

 

 


Zhula L

Жула Лідія Володимирівна, заступник декана з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спорту

 

 

 

 

 

 


Baginska

Багінська Ольга Володимирівна, завідувач кафедри спорту, голова первинної профспілкової організації співробітників факультету фізичного виховання, доктор педагогічних наук, доцент

  

 

 

 

 


Harkusha 3

Гаркуша Сергій Васильович – завідувач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, доктор педагогічних наук, професор, голова вченої ради

 

 

 

 

 

 


ZHLOBO

Жлобо Тетяна Михайлівна – завідувач кафедри фізичного виховання та хореографії, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України, універсальний фітнес-тренер з сертифікатом міжнародного зразку

 

 

 

 

 

 


Tsyhura 3

Цигура Галина Олексіївна – завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

 

 

 

 

    


Lisenko Ludmila Leonidivna

 

Лисенко Людмила Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, заступник голови вченої ради

 

 

  

 

 


Vitchenko Alyona Mykolaiivna

Вітченко Альона Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, секретар вченої ради

 

 

 

 

   

 


Voiedilova Olena Mikchailivna

Воєділова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

 

 

  

 

 

 


Zhara Hanna Ivanivna

Жáра Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

 

 

 

 

 

 


 
Krivenko Anatolii Petrovich

 

Кривенко Анатолій Петрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спорту

 

 

 

 

 


Nosko Mykola Olexiyovich

 

Носко Микола Олексійович, радник ректора університету, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

 

 

 

 

 


Priimak Serhii Georgiiovich

 

Приймак Сергій Георгійович, доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

 

 

 

 

 


Pronikov Oleksandr Kostyantynovich

 

Проніков Олександр Костянтинович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

 

 

 

 

 

 


 

Filipov Volodimir Viktorovich

 

Філіпов Володимир Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спорту

 

 

 

 

 

 


davidova

 

Давидова Наталія Анатоліївна, старший-викладач кафедри спорту, кандидат педагогічних наук, Заслужений майстер спорту України, Кавалер Ордену княгині Ольги III ступеня, бронзова призерка Олімпійських ігор у Пекіні.

 

 

 

 


Zhula VP

 

Жула Володимир Петрович, доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук.

 

 

 

 

 

 


Kuzhelnyi A.V

 

Кужельний Андрій Володимирович, доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук, Заслужений тренер України, майстер спорту України, Президент федерації кікбоксингу в Чернігівській області, керівник ЧОО ГО «ВФСТ «Украіна».

 

 

 

 

 


 

 

     Дорошенко Яна, студентка факультету фізичного виховання

  


 

 

     Кужельна Катерина, студентка факультету фізичного виховання

                  


 

     

     Бреус Марія, студентка факультету фізичного виховання

 

 


 

 

     Пулеко Ірина, студентка факультету фізичного виховання

 

Куратори

Куратори академічних груп на 2023-2024 навчальний рік

 1 курс

11 Трояновська Марія Миколаївна
12 Жлобо Валерій Олегович

 

2 курс

21 Вітченко Альона Миколаївна
22 Вітченко Альона Миколаївна
23 Кривенко Анатолій Петрович
24 Жула Володимир Петрович
25 Куртова Галина Юріівна

 

3 курс

31 Воєділова Олена Михайлівна
32 Жула Лідія Володимирівна
33 Литвин-Жмурко Тетяна Сергіївна

 

4 курс

41 Шевчук Ангеліна Сергіївна
42 Філіпов Володимир Вікторович
43 Пеньковець Василь Іванович
44 Рябор Володимир Вячеславович

 

5 курс

51 М Жáра Ганна Іванівна
52 М Давидова Наталія Анатоліївна

 


Кураторські години

2019-2020 н.р.

1 veresnya sviatkova liniika
Святкова лінійка 1 вересня 2019 року, 12 група (куратор – Бібчук К. В.)

12 grupa pislya pershoi kuratorskoi godini
12 група після першої кураторської години 02.09.2019 (куратор – Бібчук К. В.)

 

1

2

3

4

Спільна спортивна кураторська година початку 2019-2020 н. р., 43, 51, 33, 21-22 групи (куратори – Воєділова О.М., Багінська О.В., Вітченко А.М.).

Тиждень на «розкачку»... Впрацюватись... Втягнутися у навчальний процес... – Усе це не для нас.

Факультет фізичного виховання НУ «ЧК» імені Т.Г. Шевченка

Активно, дружньо та спортивно почали новий навчальний рік одразу чотири групи факультету разом з кураторами:)

Велика родина, весела прогулянка:)


Інші заходи

2019–2020 н.р.
den zdorovya 1
den zdorovya 2den zdorovya 3den zdorovya 4den zdorovya 5 

den zdorovya 6

den zdorovya 7
День здоров’я – 2019, 13 група (куратор – Кійко Т.Б.)

 

den Desny 1den Desny 2 
  den Desny 3
den Desny 4 
den Desny 5den Desny 6
День Десни – 2019, 13 група (куратор – Кійко Т.Б.)

 

14.11.2019 Presentatsia 1 kursu
Презентація першого курсу 14.11.2019 р.

Старости

Старости академічних груп на 2023-2024 навчальний рік

1 курс

11 Пуленко Ірина
12 Мяленко Вікторія

 

2 курс

21 Слєсар Альона
22 Бреус Марія
23 Кужельна Катерина
24 Тимошенко Софія
25 Нагорна Анна

 

3 курс

31 Пушкарьова Альона
32 Деревенська Діана
33 Артюх Ярослав

 

4 курс

41 Ковригіна Роксолана
42 Асєєва Аліна
43 Прищеп Анастасія
44 Проскура Анастасія

 

5 курс

51М Разумовський Станіслав
52М Джемисюк Сергій

 

Студентське самоврядування
Розклад занять (денна форма навчання)

Розклад занять з 15.04.2024 по 20.04.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 15.04.2024 по 20.04.2024

Розклад занять з 08.04.2024 по 13.04.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 08.04.2024 по 13.04.2024

Розклад занять з 01.04.2024 по 06.04.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 01.04.2024 по 06.04.2024

Розклад занять з 25.03.2024 по 30.03.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 25.03.2024 по 30.03.2024

Розклад занять з 18.03.2024 по 23.03.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 18.03.2024 по 23.03.2024

Розклад занять з 11.03.2024 по 16.03.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 11.03.2024 по 16.03.2024

Розклад занять з 04.03.2024 по 09.03.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 04.03.2024 по 09.03.2024

Розклад занять з 26.02.2024 по 02.03.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 26.02.2024 по 02.03.2024

Розклад занять з 19.02.2024 по 24.02.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 19.02.2024 по 24.02.2024

Розклад занять з 12.02.2024 по 17.02.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 12.02.2024 по 17.02.2024

Розклад занять з 05.02.2024 по 10.02.2024

Розклад дисциплін за вибором студентів з 05.02.2024 по 10.02.2024

 

 

 

Архів розкладів І семестр 2023-2024

Архів розкладів 2022-2023

Архів розкладів 2021-2022

Архів розкладів 2020-2021

Розклад сесії (заочна форма навчання)

Розклад сесії 1 курс І семестр 2023-2024

Розклад сесії 2 курс І семестр 2023-2024

Розклад сесії 3 курс І семестр 2023-2024

Розклад сесії 4 курс І семестр 2023-2024

Розклад сесії 1 курс магістратура І семестр 2023-2024

Розклад сесії 2 курс магістратура І семестр 2023-2024

Розклад підсумкової атестації 2023-2024 н.р. магістратура (денне та заочне відділення)

 

 

Розклад сесії 1 курс ІІ семестр 2022-2023

Розклад сесії 2 курс ІІ семестр 2022-2023

Розклад сесії 3 курс ІІ семестр 2022-2023

 

Розклад сесії 1 курс І семестр 2022-2023

Розклад сесії 2 курс І семестр 2022-2023

Розклад сесії 3 курс І семестр 2022-2023

Розклад сесії 4 курс І семестр 2022-2023

Розклад сесії І семестр магістри І курс 2022-2023

 

 

Розклад підсумкової атестації 2022-2023 н.р. магістратура (денне та заочне відділення)

Розклад залікової сесії 2 курс магістратура з 14.11.2022 по 19.11.2022

 

 

 

Розклад сесії І семестр 2021-2022

 

Розклад підсумкової атестації бакалаври денна та заочна форма навчання 2020-2021

Розклад підсумкової атестації магістри денна та ЗФН 2020-2021

Вступнику

Наукова діяльність

Наукова робота викладачів здійснюється відповідно до основних положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», інших нормативно-правових документів МОН України, НАН України, НАПН України, Положень Університету.

Професорсько-викладацький склад постійно і цілеспрямовано працює над власним професійним розвитком і професійно-науковим підвищенням кваліфікації молодих фахівців, здійснюючи наукове консультування і керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів наукового рівня доктора наук та освітньо-наукового рівня доктора філософії (кандидата наук); викладаючи навчальні дисципліни для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії.
Професори кафедри ППМФВ є постійними членами спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук Д 79.053.02 і Д 79.053.04проводять експертизу, рецензування, виступають опонентами дисертаційних досліджень, надають відгуки на автореферати дисертацій, координують впровадження результатів дисертаційних досліджень в освітній процес Університету.

Результати власних наукових досліджень і практичних напрацювань активно репрезентуються в монографіях, посібниках, наукових статтях у фахових виданнях України, зарубіжних періодичних виданнях (у тому числі, які входять до наукометричних баз Scopus i Web of Science), матеріалах конференцій різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, регіональних, web-формату тощо). Основні наукові здобутки представлено в репозитарії Університету.

Постійно працюючи над власним науково-методичним зростанням, викладачі проходять стажування, курси підвищення кваліфікації, відвідують майстер-класи, тренінги тощо.

Активна робота з магістрантами та бакалаврами, зокрема, керівництво науковими дослідженнями, студентськими науковими гуртками складає значний наробок, про що свідчать здобутки студентів.

Наукові традиції факультету

Наукові школи

Наукові гуртки

Академічна доброчесність

Звіт з наукової роботи

Міжнародна наукова конференція пам'яті А.М.Лапутіна

Корисні ресурси для наукових досліджень

Стратегія підвищення якості опублікування результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників факультету фізичного виховання на 2020 – 2023 рр.

 

Учасники та переможці студентських олімпіад:

Фізичне виховання

Спорт (за видами)

Фітнес і рекреація

Хореографія

Педагогіка

Детальніше → Студентські олімпіади

 

Учасники та переможці конкурсів студентських наукових робіт

Детальніше → Конкурси студентських наукових робіт

 

Учасники та переможці непрофільних конкурсів

Спортивна діяльність
Супервізія

Наразі розділ у стані розробки :(

Програма візиту еспертної групи з ОНП 014 Середня освіта (Фізична культура) Аспірантура

 

Програма візиту експертної комісії 017 (Фізична культура і спорт) Магістратура

Програма візиту експертної комісії 014 Середня освіта (Фізична культура) Бакалаврат 

 

 

Програма візиту експертної комісії 0.17 (Фізична культура і спорт) Бакалаврат

ВИСНОВОК ГЕР ОП  0.17 (Фізична культура і спорт) Бакалаврат

 

 

Програма візиту експертної комісії 0.17 (Фізична культура і спорт)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 0.17 (Фізична культура і спорт)

РІШЕННЯ ГЕР ОП  0.17 (Фізична культура і спорт)

ВИСНОВОК ГЕР ОП  0.17 (Фізична культура і спорт)

 

 

Програма візиту експертної комісії 014 Середня освіта (Фізична культура)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 014 Середня освіта (Фізична культура)

РІШЕННЯ НАЗЯВО ОП 014.11 СО(ФК) Магістр

ВИСНОВОК ГЕР ОП 014.11 СО(ФК)

Угоди про співпрацю

Левел Ап

Фітнес клуб Friends

Фзкультурно-оздоовчий комплекс

Договори ЗЗСО

Тираспольський державний університет (Молдова, 2019)

Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» (Чернігів, 2018)

Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохів (Польща, 2018)

Університет Пітешті (Румунія, 2018)

Даугавпільський університет (Латвійська Республіка, 2018)

Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ, 2017)

Міжнародна Академія культури безпеки, екології та здоров’я (Київ, 2017)

Університет економіки у м. Бидгощі (Польща, 2016)

Суспільна Академія Наук у м. Лодзь (Польща, 2016)

Суспільна Академія Наук у м. Лодзь (для студентів другого ступеня вищої освіти (магістратура)) (Польща, 2016)

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь, 2016)

Барановицький державний університет (Республіка Білорусь, 2016)

Поморський університет у м. Слупськ (Польща, 2016)

Українська технологічна академія України (Київ, 2014)

Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді (Чернігів, 2019)

Центр медико-соціальної та фізичної реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку

Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка №2" Чернігівської міської ради

Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2"

КПНЗ ДЮСШ «Чернігів» Чернігівської міської ради (01 жовтня 2018 року)

КНЗ ДЮСШ «Авангард» ( 04 вересня 2017року)

Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва (01 жовтня 2018року)

ПНЗ СДЮШОР з лижного спорту ( 01 жовтня 2018р)

Чернігівський регіональний центр «Інваспорт» (01.04.2019р)

КЮСШ №1 (14.09 2018)

Чернігівська обласна СЮДШОР з футболу «Юність» ( 13.11.2015р)

ДШ № 19 м. Чернігова ( 10.11.2015р.)

НЗ ОДЮСШ з олімпійських видів (04.09. 2017р)

КПНЗ ДЮСШ «Атлет» ( 04.09.2017)

Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ ( 01.09.2018)

КПНЗ ДЮСШ «Фортуна» ( 04.09.2017)

КЗ Обласна дитяча-юнацька спортивна школа «Олімп» (04.10.2017р)

Центр національно - патріотичного виховання туризму та краєзнавства учнівської молоді (02.09.2019)

Герої не вмирають! Героям Слава!

Війна забирає найкращих, але наша пам'ять про них буде жити вічно!

Дяговець Олексій Запека Віктор Музирьов Д

Ворона Юрій Сергійович
05.07.1996 р. – 09.03.2022 р.

Дяговець Олексій Васильович
11.10.1986 р. – 12.07.2023 р.
Запека Віктор Олександрович
02.04.1987 р. – 16.11.2014 р.
Музирьов Дмитро Олександрович
05.09.1995 р. – 28.02.2022 р.
   

 

Лисюк Сергій Миколайович
06.06.1985 р. – 22.11.2023 р.
Бодун Всеволод Ростиславович
30.12.1980 р. – 22.11.2023 р.
                                                          

 

Ми у соцмережах:unnamed480px Telegram 2019 Logo.svg

Новини та події факультету фізичного виховання

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG