Історія кафедри спорту почалася у 2009 році на базі кафедри спорту і спортивних ігор, яка була відкрита 08.05.1968 року на факультеті фізичного виховання. 

Про кафедруІсторія кафедриСклад кафедриОсвітня діяльністьНаукова діяльністьГромадська і просвітницька діяльністьСпортивно-масова діяльність

Кафедра спорту – випускова кафедра спеціальності 017 Фізична культура і спорт, здійснює набір та підготовку студентів за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» за кваліфікацією викладач-тренер, викладач закладу вищої освіти. Кафедра спорту забезпечує професійну та практичну підготовку студентів факультету фізичного виховання за спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура).

emblema kafedri sportu

Мета кафедри спорту – створення цілісної системи забезпечення науково-професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту, яка спрямована на формування високого рівня їх компетентності, готовності до практичної діяльності у варіативних умовах, здатності до саморозвитку та самоосвіти, який надасть випускнику можливість вільного доступу до працевлаштування, подальшого навчання та наукової діяльності.

Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений тренер України, майстер спорту Ткаченко Сергій Володимирович.

Науково-педагогічний склад кафедри спорту сформований із фахівців, які мають достатній рівень наукової діяльності та високий практично-професійний рівень викладання дисциплін кафедри та навчально-тренувальної роботи. На кафедрі працює 14 викладачів з яких 6 мають науковий ступень кандидата педагогічних наук, доцента; 2 кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти; 1 доцент; 1 кандидат педагогічних наук та 4 викладачі. Із них один має почесне звання Заслужений працівник освіти і науки України; двоє Заслужені тренери України, майстри спорту; один Заслужений майстер спорту України та один майстер спорту.

Викладачі кафедри спорту успішно вирішують освітні, виховні, оздоровчі, наукові завдання і працюють над підвищенням спортивної майстерності студентів з різних видів спорту. Збірні команди університету та області сформовані зі студентів факультету фізичного виховання і беруть участь у Всеукраїнських та найпрестижніших міжнародних змаганнях, Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх універсіадах. Наслідком плідної праці тренерів-викладачів кафедри спорту є результати успішних виступів студентів на змаганнях різного рівня.

Адреси кафедри:
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
Факультет фізичного виховання ауд. 244.

14013, м. Чернігів, вул. Шевченка 48 Б,
спортивний корпус № 2, Ауд. 266, 268

E-mail:

Очолювали кафедру в різні роки, починаючи з 1968 року: к.п.н., доц. Петунін Олег Володимирович; к.п.н., доц. Філіпов Володимир Костянтинович; старший викладач Цибенко Юрій Іванович; к.п.н., доц. Панін Анатолій Іванович; старший викладач Зозуля Віталій Іванович; к.п.н. Чалий Олександр Сергійович; д.п.н., проф., дійсний академік НАПН України Носко Микола Олексійович; старший викладач Коноваленко Василь Іванович; к.п.н., професор, заслужений тренер України Власенко Степан Олексійович.

З 2018 року кафедру спорту очолює кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри спорту, заслужений тренер України Ткаченко Сергій Володимирович.

У зв’язку зі зміною кількості студентів на факультеті фізичного виховання та введенням нових спеціальностей змінювався й склад викладачів, які свого часу працювали на кафедрі, а саме: Жарських М.В., Страшинський В.І., Маломуж Ю.І., Каліщук В.І., Скачков М.А., Денькін Є.І., Макарчиков М.І., Коваленко О.І., Румянцев Б.C, Філіпов В.Ф., Куліков М.Г., Власенко С.О., Назаренко В.М., Луговський Ю.І., Кулага З.Б., Кузьомко Л.М., Шпак М.Д., Лук’яшко В.Г., Огієнко М.М., Данілов І.Г., Найда В.Ф., Бойко Ю.М., Примасюк В.А., Дедух В.А., Луценко В.В., Пеньковець В.І., Калашніков Г.О., Молибога А.К., Мазченко В.Г., Куліков М.Г., Ткач Е.М., Гавриш М.М., Гаркуша В.І., Туровський М.Л., Гришаєнко К.М., Стожок С.Г., Гавриленко П.С., Майстренко Т.П., Ткачук Л.К., Зіненко І.В., Ткаченко В.І., Васков М.С., Богдан М.О., Баєвський М.В., Карабанов В.Д., Романова С.Ю., Осадчий О.В., Гаркуша С.В., Олійник В.М., Олійник В.М., Шарий В.П., Литовченко Г.О., Румянцев А.Б., Носко Р.В., Олійник Р.В., Рябченко В.Г.

У 2009 році кафедра спорту і спортивних ігор та кафедра легкої атлетики були об’єднані у кафедру спорту, а з 2017 року в зв’язку з реорганізацією кафедр факультету, до кафедри спорту приєдналась кафедра гімнастики, хореографії та плавання.

Сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів: професор кафедри спорту, к.п.н., доцент Ткаченко С.В.; доценти (к.п.н., доц. Кузьомко Л.М., к.п.н., доц. Жула Л.В., к.п.н., доц. Філіпов В.В., к.н.ф.в.с., доц. Синіговець І.В., к.п.н., доц. Желізний М.М., к.н.ф.в.с., доц. Кривенко А.П., доц. Пеньковець В.І., к.п.н. Жула В.П.), викладачі (к.п.н. Давидова Н.А., Чуста А.Ю., Кондратенко П.Б., Рябов В.В., Литвин-Жмурко Т.С.), акомпаніатор Бідуля Н.В.; старші лаборанти (Гулай Н.П., Прокопенко М.В.).

Кафедра спорту – випускова кафедра спеціальності 017 Фізична культура і спорт, здійснює набір та підготовку студентів за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр». Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців за спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура).

Професорсько-викладацький склад кафедри має високий рівень професійної кваліфікації і забезпечує викладання 21 дисципліни циклу професійної і практичної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, проведення педагогічної практики, підсумкової атестації та підготовку аспірантів.

Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських розробках дидактичного забезпечення нормативних і варіативних навчальних дисциплін та в їх конкретному впровадженні в практику.

Основним завданням у своїй роботі колектив кафедри спорту вважає якісну підготовку вчителів фізичної культури, тренерів, організаторів, які вирішують проблеми загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних спортивних закладів та працюють на перспективу держави. Викладачі постійно займаються науково-дослідною роботою, готують навчально-методичні розробки та посібники, керують підготовкою курсових, дипломних, магістерських робіт, висвітлюють результати наукової діяльності у виданнях ДАК України, впроваджують результати наукових досліджень у навчально-тренувальний процес.

Викладачі кафедри спорту і спортивних ігор з часу відкриття факультету успішно вирішували освітні, виховні, оздоровчі, наукові завдання і працювали над підвищенням спортивної майстерності студентів з різних видів спорту, а збірні команди факультету брали участь у змаганнях Спартакіад педвузів УРСР, Спартакіад спортклубів вузів УРСР, першостей і Чемпіонатів Укрради «Буревісник», Кубків, першостей, чемпіонатів та Спартакіад України.

За роки незалежності усі успіхи студентів у найпрестижніших міжнародних змаганнях, Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх універсіадах стали наслідком плідної роботи викладачів кафедри спорту.

Сьогодні викладачі кафедри спорту успішно вирішують освітні, виховні, оздоровчі, наукові завдання і працюють над підвищенням спортивної майстерності студентів з різних видів спорту. Збірні команди університету та області сформовані зі студентів факультету фізичного виховання і беруть участь у Всеукраїнських та найпрестижніших міжнародних змаганнях, Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх універсіадах. Наслідком плідної праці тренерів-викладачів кафедри спорту є результати успішних виступів студентів на змаганнях різного рівня.

E-mail:

tkachenko

Завідувач кафедри спорту

Ткаченко Сергій Володимирович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

e-mail:

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1995 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація «учитель фізичної культури».

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2003-2009 рр – асистент, викладач, старший викладач кафедри гімнастики;

2009 р. – викладач кафедри спорту;

2013 р. – доцент кафедри спорту;

2018 р. – по теперішній час – завідувач кафедри спорту.

Досвід роботи директора ДЮСШ обласної ради «Спартак» (2001 – 2003 р. р.), тренера з дзюдо ДЮСШ СТ «Спартак», ШВСМ (з 2001 р. по теперішній час).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Єдиноборства та методика їх викладання» (освітній ступінь «бакалавр»);

«Методика спортивного тренування в обраному виді спорту» (освітній ступінь «бакалавр»);

«Теорія та методика тренувального процесу в різних видах спорту» (освітній ступінь «магістр»);

«Спортивно-педагогічне удосконалення зі спортивної боротьби».

Здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»), керівництво студентами під час педагогічної практики.

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2012 р., спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) «Здоров'язбережувальні технології у процесі занять спортивною боротьбою студентів вищих навчальних закладів».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теорія і методика спортивного тренування в різних видах спорту.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Майстер спорту України з боротьби самбо, І дан з дзюдо.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завідувач кафедри спорту.

Член вченої ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка і факультету фізичного виховання.

Керівник науково-педагогічної практики (освітній ступінь «магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт).

Екзаменатор Державної екзаменаційної комісії (освітній ступінь «магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт).

СТАЖУВАННЯ

2016 р. – Чернігівський національний технологічний університет (реєстраційний №107/16-12).

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

2005 р. – Заслужений тренер України.

 


filipov

Філіпов Володимир Вікторович

Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук.

e-mail:

Google scholar

 

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка в 2004 році, за спеціальністю «Фізична культура та туристична робота, вчитель валеології», отримав диплом спеціаліста з відзнакою Цього ж року вступив до аспірантури Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчив в 2006 році.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2004 р. тренер- викладач з легкої атлетики ОКДЮСШ;

2004-2007 р. - асистент кафедри легкої атлетики Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка;

З 1 вересня 2010 року працює старшим викладачем кафедри спорту Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію, та отримав диплом кандидата педагогічних наук.

З 2011 року Володимир Вікторович працює на посаді доцента кафедри спорту.

23 вересня 2014 року Філіпову Володимиру Вікторовичу присвоєне звання доцента кафедри спорту.

З 2005 по 2019 р. тренер-викладач з легкої атлетики (за сумісництвом), КПНЗ ДЮСШ «Спартак».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

"Легка атлетика та методика її викладання", "Спортивні ігри та методика їх викладання (футбол)", "Спортивні ігри та методика їх викладання (настільний теніс та бадмінтон)", "Спортивно-педагогічного удосконалення (легка атлетика)".

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

У 2010 році захистив дисертацію на тему "Розвиток координаційних здібностей майбутніх вчителів фізичної культури в процесі занять легкою атлетикою" за спеціальністю 13.00.01 – "Теорія та методика навчання, фізична культура, основи здоров’я ".

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теоретичні і методичні засади легкої атлетики, Олімпійський і професійний спорт.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

КМС з легкої атлетики, тренер викладач вищої категорії з легкої атлетики.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Брав активну участь у проведенні університетських та кафедральних науково-практичних семінарів та конференції: «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (2010-2020 рр);

Виконує обов'язки тренера збірної команди факультету з легкої атлетики.

У 2018 році команда університету посіла друге загальнокомандне місце в змаганнях з легкої атлетики «Мемореал Героя Родянського Союзу, професора Тканка О.В.» м.Черкаси.

Студенти групи СПУ неодноразово ставали переможцями та призерами Чемпіонату України, області, міста.

Бібік Ольга – МСМКУ фіналістка Олімпійських ігор в Ріо.

Жмурко Анна МС – стала чемпіонкою України з легкоатлетичного кросу, в складі збірної команди України приймала участь в чемпіонаті Європи з кросу. На літний студентській універсіаді виборола дві золоті нагороди. Була визнана кращим спортсменом області в квітні ____ року. 

Був визнаний кращим тренером області в квітні ____ року. 

Команда університету з легкої атлетики посіла друге командне місце у своїй групі на всеукраїнській універсіаді.

3 2015 по 2018 рік виконував обов’язки голови федерації легкої атлетики Чернігівської області.

З 2011 року по теперішній час є уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти.

СТАЖУВАННЯ

Чернігівський національний технологічний університет (свідоцтво про стажування 2С 05460798/000099-19 від 11 листопада 2019 р.)

Всеукраїнський науково-практичний семінар для тренерів з волейболу. м. Ірпінь 14-15.12.2019 р.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ


ryabov

Рябов Володимир В'ячеславович

Викладач кафедри спорту

e-mail:

Google scholar

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1987 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «початкове військове навчання і фізичне виховання», кваліфікація "викладач початкового військового навчання і фізичного виховання".

2014 р. аспірантура Чернігівського національного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1989-2002 р. – викладач кафедри фізичного виховання.

2003-2008 – викладач кафедри легкої атлетики.

2009-по теперішній час – викладач кафедри спорту.

досвід роботи тренера-викладача з легкої атлетики КПНЗ ДЮСШ «Україна» (1991-2020).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

-

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Легка атлетика та методика її викладання», «Плавання та методика його викладання», «Лижний спорт та методика його викладання», «Спортивно-педагогічне удосконалення» (легка атлетика), (освітній ступінь «бакалавр»).

Здійснює керівництво курсовими роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр»), керівництво студентами під час виробничої практики.

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

-

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теоретичні і методичні засади формування здатності до креативно-інноваційної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, Управління адаптивним функціонуванням організму людини в процесі занять фізичними вправами.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

КМС з легкої атлетики.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладач кафедри спорту факультету фізичного виховання.

Член виконкому федерації легкої атлетики Чернігівської області.

Головний суддя з підготовки та проведення обласних та міських змагань, участь в підготовці студентів збірної команди університету до участі в Універсіаді України з легкої атлетики.

СТАЖУВАННЯ

-

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Подяка Голови Чернігівської обласної державної адміністрації – вересень 2013 р.

Почесна грамота Чернігівської обласної державної адміністрації, Департаменту сім’ї,молоді та спорту 15.11.2017 р. 


sinigovets

Синіговець Ігор Васильович

Доцент кафедри спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

e-mail:

Google scholar

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (2003), за спеціальністю «фізичне виховання», отримав кваліфікацію – вчитель фізичної культури. Цього ж року вступив до аспірантури Національного університету фізичної культури та спорту України, який закінчив в 2006 році.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2000-2003 тренер- викладач з волейболу ДЮСШ «Чернігівбуд»;

2006 р. - асистент кафедри спорту і спортивних ігор Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка;

з 2007 р. по 2008 р. – старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор;

з 2008 року займає посаду доцента цієї ж кафедри;

У 2011 році І.В. Синіговцю присвоєно вчене звання доцента кафедри спорту.

З 2007 по теперішній час тренер-викладач з волейболу пляжного (за сумісництвом), КПНЗ ДЮСШ «Чернігів».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

"Спортивні ігри та методика їх викладання (футбол)", "Спортивні ігри та методика їх викладання (настільний теніс та бадмінтон)", "Неолімпійські види спортивних ігор", "Неолімпійські види спорту", "Спортивно-педагогічного удосконалення (футбол)".

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

У 2007 році захистив дисертацію на тему "Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа" за спеціальністю 24.00.01 – "Олімпійський і професійний спорт".

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теоретичні і методичні засади спортивних ігор, Олімпійський і професійний спорт.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

КМС з волейболу.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Брав активну участь у проведенні університетських та кафедральних науково-практичних семінарів та конференції: «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (2010-2020 рр);

Керує чоловічою командою НУЧК імені Т.Г.Шевченка з футболу та міні-футболу, яка посіла 1 місце в першості Чернігівської області серед ВНЗ 3-4 рівнів акредитації в 2012 та 2014 роках. Чемпіони з футболу 8×8 в кубку м.Чернігова серед вузівської молоді в 2015 році, 2 місце з футболу в всеукраїнських змаганнях серед жіночих команд ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в 2013 році.

Також здійснюється керівництво чоловічою волейбольною командою «Педуніверситет-3», яка брала участь у чемпіонаті Чернігівської області з волейболу (вища ліга) та посіла третє місце в 2016 році, а також ставала Чемпіоном кубку м.Чернігова серед вузівської молоді в 2013 та 2015 роках.

СТАЖУВАННЯ

Чернігівський національний технологічний університет (свідоцтво про стажування ) 2С 05460798/000098-19 від 11 листопада 2019 р.

Всеукраїнський науково-практичний семінар для тренерів з волейболу. м. Ірпінь 14-15.12.2019 р.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

-


chusta

Чуста Андрій Юрійович

Викладач кафедри спорту.

E-mail:

Google scholar

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1988 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація вчитель фізичної культури.

2014 р. аспірантура Чернігівського національного педагогічного університета імені Т.Г. Шевченка.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1988-1989 р. – вчитель фізичної культури Батуринської середньої школи Бахмачського району Чернігівської області.

1989-1993 р.- інструктор-методист з фізичної культури і спорту СК «Промінь» В/О «Чернігівский радіоприладний завод».

1993 р. – асистент, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка.

2005 р. – старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор.

2017 р. – по теперішній час – викладач кафедри спорту.

Досвід роботи тренера з баскетболу ( 2016 -2019), тренер-викладач групи спеціалізованої базової підготовки Чернігівської обласної КДЮСШ.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Спортивні ігри та методика їх викладання (баскетбол)», «Спортивні ігри та методика їх викладання (гандбол)», «Спортивні ігри та методика їх викладання (оглядові)».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Формування рухових навичок техніки гри в баскетбол майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Тренер 1 категорії, арбітр 1 категорії.

ПРОФЕСІЙНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковий керівник при написанні курсових робіт з дисципліни «Спортивно-педагогічне удосконалення (баскетбол)».

Тренер збірної команди університету з баскетболу. 


davidova

Давидова Наталія Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач, заслужений майстер спорту України, Кавалер Ордену княгині Ольги III ступеня, бронзова призерка Олімпійських ігор у Пекіні.

Викладає дисципліни «Силові види спорту та методика їх викладання», «Олімпійський і професійний спорт», керівник секції спортивно-педагогічного удосконалення (силові види спорту).

Науковий інтерес «Формування рухових навичок студентів у процесі фізичного виховання засобами важкої атлетики», автор 13 наукових праць.

 


zhula

Жула Лідія Володимирівна

Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук, доцент.

e-mail

Google scholar

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1996-2001 рр Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «фізичне виховання», кваліфікації вчитель фізичної культури.

2002-2003 рр магістратура Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація викладач фізичної культури.

2003-2006 рр аспірантура Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1994-1999 рр тренер-викладач групи спортивної майстерності в спортивно-волейбольному клубі м. Чернігів.

1999-2002 рр старший тренер з волейболу спортивно-волейбольного клубу.

2005-2008 рр асистент кафедри спорту і спортивних ігор ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка.

2008-2009 рр викладач кафедри спорту і спортивних ігор ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка.

2009-2010 рр старший викладач кафедри спорту ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка.

2010-2017 рр доцент кафедри спорту ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

2017 і по теперішній час доцент кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

НАУКОВИЙ СТУПЕНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Рухливі ігри та методика викладання», «Рекреація в спортивній діяльності», «Методика спортивного тренування в обраному виді спорту», «Теорія та методика тренувального процесу в різних видах спорту», «Спортивно-педагогічне удосконалення. Волейбол».

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2010 р., спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) «Оперативний контроль фізичної підготовленості студенток вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Удосконалення навчально-тренувального процесу з волейболу з використанням біомеханічних методів контролю, рекреація в спортивній діяльності.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

ІІІ розряд з легкої атлетики, ІІ юнацький розряд з художньої гімнастики.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член вченої ради факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, організатор домашніх турів чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги

СТАЖУВАННЯ

2016 р. стажування на кафедрі оздоровлення та реабілітації Чернігівського національного технологічного університету.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ


Zhula

Жула Володимир Петрович

Доцент кафедри спорту, кандидат педагогічних наук.

e-mail

Google scholar

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1990-1995 рр Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання» кваліфікація вчитель фізичної культури.

2011-2014 рр аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1988-2004 рр – спортсмен-інструктор спортивно-волейбольних клубів «Буревісник» м. Чернігів, «Локомотив» м. Києв, «Азот» м. Черкаси.

2005-2011 р.р. старший інспектор спортивної команди органів Внутрішніх справ УМВС України в Чернігівській області штатної, капітан міліції.

2011-2015 рр викладач кафедри спорту ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

2015-2017 рр доцент кафедри спорту ЧНПУ імені Т.Г Шевченка.

2017-2019 рр старший викладач кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

2019 і по теперішній час доцент кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

2013 і по теперішній час тренер вищої категорії з волейболу ШВСМ з ігрових видів спорту.

НАУКОВИЙ СТУПЕНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Спортивні ігри та методика викладання. Волейбол», «Спортивно-педагогічне удосконалення. Волейбол».

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2015 р. спеціальність (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) «Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять волейболом»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Удосконалення навчально-тренувального процесу з волейболу засобами біомеханічного контролю, використання новітніх технологій у навчально-тренувальному процесі волейболісток високої кваліфікації.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Майстер спорту України з волейболу.

1995-2001 рр член національної збірної команди України з волейболу.

1998 р. учасник Чемпіонату світу з волейболу (10 місце).

1992 р. чемпіон СРСР;

дворазовий чемпіон України, триразовий володар Кубку України, багаторазовий призер чемпіонату та кубку України;

чемпіон та володар Кубку Ізраїлю.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2005 по 2007 рік головний тренер чоловічої волейбольної команди «Буревісник», з 2007 по 2014 рік тренер чоловічої волейбольної команди суперліги України «Буревісник-ШВСМ». З 2014 року головний тренер жіночої волейбольної команди суперліги України «Університет-ШВСМ». Член ревізійної комісії обласного відділення НОК України.

СТАЖУВАННЯ

2019 р. стажування на кафедрі педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

2005 р. – Почесна грамота Управління у справах молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації;

2007 р. – Почесна грамота Управління у справах молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації;

2008 р. – відзнака МВС України «За відзнаку в службі»;

2011 р. – почесна грамота Федерації волейболу України;

2016 р. – Почесна грамота Чернігівської обласної ради;

2017 р. – Подяка Чернігівської обласної державної адміністрації.

 


 

Кривенко А

Кривенко Анатолій Петрович

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

e-mail: 

 

 

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1984 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація вчитель фізичної культури

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1984-1987 р. – асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання;

1987-1995 р. – асистент кафедри гімнастики;

1995-2006 р. – старший викладач кафедри «Гуманітарних і природничих дисциплін» Чернігівського державного інституту економіки і управління.

2007-2018 р. – доцент кафедри гімнастики, хореографії і плавання.

2018 р. по теперішній час – доцент кафедри спорту.

Досвід роботи тренера зі спортивної гімнастики (1983-1990), тренера з єдиноборств (2000-2006).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Гімнастика та методика її викладання.

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2006 р., спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення «Ефективність комплексного застосування вправ з різним рівнем гравітаційного навантаження у фізичному вихованні студенток».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Фізичне виховання людей різного віку, реабілітація.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член вченої ради факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

СТАЖУВАННЯ

Київський державний інститут фізичної культури, 20-денні курси підвищення кваліфікації тренерських кадрів по спеціальності «спортивна гімнастика» з 12.10. по 01.11.1984 р.

Тартуський державний університет, з 01.09 по 01.11.1986 р. пройшов підготовку по оволодінню обчислювальною технікою.

Чернігівський національний технологічний університет (свідоцтво про стажування 2С 05460798/000036-17 від 16 лютого 2017 р.)


Пеньковець В

Пеньковець Василій Іванович

Доцент кафедри спорту і спортивних ігор.

У 1975 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка  диплом з відзнакою за спеціальністю фізичне виховання та отримав кваліфікацію вчителя фізичного виховання та звання вчителя середньої школи.

У 2001 році отримав вчене звання доцента.

Має понад 50 наукових статей та шість посібників.

Додаткова інформація. Заслужений тренер України з біатлону, тренер вищої категорії з біатлону, Відмінник освіти України. 

Працює на факультеті фізичного виховання більше 40 років.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

 


Куртова Галина Юрієвна

Кандидат педагогічних наук, доцент.


Литвин Жмурко Т

Литвин-Жмурко Тетяна Сергіївна

Викладач кафедри спорту, майстер спорту України з художньої гімнастики.

 

 

 

 

 

Читати далі...

Дисципліни кафедри

1. Методика спортивного тренування в обраному виді спорту

2. Олімпійський і професійний спорт

3. Методика побудови навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації

4. Теорія та методика тренувального процесу в різних видах спорту

5. Генетичні аспекти спортивного відбору

6. Рекреація в спортивній діяльності

7. Спортивні ігри та методика викладання. Баскетбол

8. Спортивні ігри та методика викладання. Волейбол

9. Спортивні ігри та методика викладання. Гандбол

10. Спортивні ігри та методика викладання. Футбол

11. Спортивні ігри та методика викладання. Настільний теніс, бадмінтон

12. Неолімпійські види спорту

13. Рухливі ігри та методика викладання

14. Гімнастика та методика викладання

15. Легка атлетика та методика викладання

16. Плавання та методика викладання

17. Єдиноборства та методика викладання

18. Лижний спорт та методика викладання

19. Туристична робота та методика викладання

20. Спортивно-педагогічне удосконалення з обраного виду спорту

21. Технологія роботи в тренажерному залі

22. Педагогічна практика в ДЮСШ

23. Науково-педагогічна практика (магістратура)

Силабуси дисциплін

Наразі розділ у стадії наповнення :(

Наукова робота кафедри спорту реалізується за такими напрямами:

1) Методика побудови навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації (виконують всі члени кафедри);

2) здоров’язбережувальні технології у процесі занять спортивною боротьбою студентів вищих навчальних закладів (Ткаченко С.В.);

3) розвиток рухових якостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі занять волейболом (Жула Л.В., Жула В.П.);

4) біомеханічний аналіз технічних прийомів у спортивних іграх (Жула Л.В., Жула В.П., Синіговець І.В., Чуста А.Ю.);

5) теорія та методика тренувального процесу в різних видах спорту (Ткаченко С.В., Філіпов В.В.).

Профіль кафедри у Google-Академії
Наукові дослідження
Публікації викладачів
Публікації студентів
Тематика дисертаційних досліджень

Наразі розділ у стадії наповнення :(

Наразі розділ у стадії наповнення :(

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG