ТФ

 

Факультет, де готують творчу особистість педагога-інженера

Технологічний факультет – єдиний в Чернігівській області, де готують фахівців інженерно-педагогічного профілю. Свою історію факультет починає з 1970 року, коли на фізичному факультеті було відкрито спеціальність «загальнотехнічні дисципліни та фізика». У 1974 році був здійснений перший випуск учителів за цим фахом. Офіційне відкриття факультету загальнотехнічних дисциплін відбулося у 1982 році. У червні 1995 року з’явилась нова назва – «Індустріально-педагогічний факультет», нині це «Технологічний факультет».

Читати далі

Сьогодні факультет забезпечує підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» з таких спеціальностей:

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Працює аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».

Факультет підтримує наукові зв’язки і постійно співпрацює з провідними науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами України. Серед них: Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національна академія біоресурсів і природокористування України, Уманський державний педагогічний університет імені П.Г.Тичини, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Викладачі факультету плідно співпрацюють з закордонними навчальними та науковими інститутами: Вища школа педагогіки і адміністрації імені Мешка І (Польща), Московський університет відкритої освіти (Росія), Володарський державний університет (Казахстан).

На факультеті регулярно проводяться всеукраїнські та регіональні конференції, семінари, видається «Вісник ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. Серія «Педагогічні науки» , включений до переліку видань в яких можуть друкуватись результати дисертаційних досліджень науковців.

Навчально-виховний процес забезпечують чотири факультетські кафедри, де працюють висококваліфіковані співробітники, 82% з них мають ступені кандидатів та докторів наук:

- загальнотехнічних дисциплін та креслення;

- технологічної освіти та інформатики;

- педагогіки, психології і методики технологічної освіти;

- професійної освіти та безпеки життєдіяльності;

За час існування факультету, підготовлено близько 4000 спеціалістів, переважна більшість яких працює в установах галузі освіти. 36 випускників факультету стали науковцями і працюють у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Серед випускників факультету: вчителі-відмінники освіти, директори та засновники автошкіл, підприємці, інженери, модельєри та дизайнери, актори, журналісти, професійні фотографи, фахівці державних установ та органів місцевого самоврядування, співробітники силових структур тощо.

В основу підготовки висококваліфікованих спеціалістів факультет покладає фундаментальну освіту з технічних і психолого-педагогічних наук, яка сприяє їх інтелектуальному розвитку, формуванню технологічної культури і творчого потенціалу. Значна увага на факультеті приділяється практичній підготовці студентів, формуванню їх технічних та педагогічних умінь і навичок.

Практика. Накази

НАКАЗ №377 від 03.11.2020 Про проходження педагогічної практики студентами денної форми навчання ІV курсу технологічного факультету за напрямом підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології» (24, 41 гр.)

Звіт педпрактика від 05.03.2019

Звіт педпрактика від 16.09.2019

Бази практик

Розпорядження по захисту педагогічної практики

Наказ від 21.04.2020 року "Про проходження навчальної практики з інформатики та програмування студентами денної форми навчання IV курсу технологічного факультету за напрямом підготовки «Технологічна освіта»" (24,41 групи)

Наказ №155 від 17.04.2020 року "Про проходження педагогічної практики магістрантами V курсу денної форми навчання технологічного факультету" (51-52 групи)

Наказ №154 від 17.042020 року "Про проходження науково-педагогічної практики (з елементами дистанційного навчання) магістрантами V курсу денної форми навчання технологічного факультету" (53 група) 

Ліцензування та акредитація
014.10 СО (Трудове навчання та технології). Магістратура

Правила прийому до Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка в 2019 році (зі змінами)

Програма роботи експертної групи

Протокол №6 Студентське самоврядування

Протокол №7 Студентське самоврядування

Протокол №8 Студентське самоврядування

Протокол №6 Вчена рада факультету

Протокол №9 Вчена рада факультету

Програма роботи експертної групи

Відео

Відео

Фото аудиторій

Фото гуртожитків

Фото бібліотеки

Навчальний план. Середня освіта (Трудове навчання та технології). Магістратура. заочна

Навчальний план. Середня освіта (Трудове навчання та технології). Магістратура.

Навч.план._магістри_2017

Навч.план_бакалвр_2016

Навч.план.бакалавр_2015

Освітні програми

Освітня програма Професійна освіта (Транспорт), магістр (проєкт)

Якість освітнього процесу студентів технологічного факультету

Скринька довіри для студентів технологічного факультету

Анкетування виявлення насильства і конфліктів серед учасників освітнього процесу

Опитування випускників технологічного факультету

ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), бакалавр

ОПП 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), магістр

ОПП 015 Професійна освіта (Харчові технології), магістр

ОПП 015.38 Професійна освіта (Транспорт), магістр

ОПП 015.38 Професійна освіта (Транспорт), магістр (pdf)

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання і технології), бакалавр

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання і технології), магістр

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання і технології), магістр (проєкт)

Освітня програма Професійна освіта (Транспорт), бакалавр

Освітня програма Професійна освіта (Транспорт), магістр

Освітня програма Професійна освіта (Харчові технології), бакалавр

Освітня програма Професійна освіта (Харчові технології), магістр

Освітня програма Середня освіта (Трудове навчання та технології), бакалавр (на основі диплому молодшого спеціаліста)

Роботи студентів факультету

До галереї

Новини та події технологічного факультету

30 вер. 2020

1, 2, 3 жовтня – акредитація освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти – 015.38 Професійна освіта ...

06.03.19  о 14:00 по Магістратській,3 відбудеться   виставка найяскравіших творчих робіт студентів та викладачів технологічного факультету.

Запрошуємо вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення педагогів». 

18 березня об 11.00 годині в аудиторії 101 головного корпусу (вул. Гетьмана Полуботка, 53) відбудуться батьківскі збори.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.