ТФ

 

Факультет, де готують творчу особистість педагога-інженера

Технологічний факультет – єдиний в Чернігівській області, де готують фахівців інженерно-педагогічного профілю. Свою історію факультет починає з 1970 року, коли на фізичному факультеті було відкрито спеціальність «загальнотехнічні дисципліни та фізика». У 1974 році був здійснений перший випуск учителів за цим фахом. Офіційне відкриття факультету загальнотехнічних дисциплін відбулося у 1982 році. У червні 1995 року з’явилась нова назва – «Індустріально-педагогічний факультет», нині це «Технологічний факультет».

Читати далі

Сьогодні факультет забезпечує підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» з таких спеціальностей:

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Працює аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».

Факультет підтримує наукові зв’язки і постійно співпрацює з провідними науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами України. Серед них: Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національна академія біоресурсів і природокористування України, Уманський державний педагогічний університет імені П.Г.Тичини, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Викладачі факультету плідно співпрацюють з закордонними навчальними та науковими інститутами: Вища школа педагогіки і адміністрації імені Мешка І (Польща), Московський університет відкритої освіти (Росія), Володарський державний університет (Казахстан).

На факультеті регулярно проводяться всеукраїнські та регіональні конференції, семінари, видається «Вісник ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. Серія «Педагогічні науки» , включений до переліку видань в яких можуть друкуватись результати дисертаційних досліджень науковців.

Навчально-виховний процес забезпечують чотири факультетські кафедри, де працюють висококваліфіковані співробітники, 82% з них мають ступені кандидатів та докторів наук:

- загальнотехнічних дисциплін та креслення;

- технологічної освіти та інформатики;

- педагогіки, психології і методики технологічної освіти;

- професійної освіти та безпеки життєдіяльності;

За час існування факультету, підготовлено близько 4000 спеціалістів, переважна більшість яких працює в установах галузі освіти. 36 випускників факультету стали науковцями і працюють у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Серед випускників факультету: вчителі-відмінники освіти, директори та засновники автошкіл, підприємці, інженери, модельєри та дизайнери, актори, журналісти, професійні фотографи, фахівці державних установ та органів місцевого самоврядування, співробітники силових структур тощо.

В основу підготовки висококваліфікованих спеціалістів факультет покладає фундаментальну освіту з технічних і психолого-педагогічних наук, яка сприяє їх інтелектуальному розвитку, формуванню технологічної культури і творчого потенціалу. Значна увага на факультеті приділяється практичній підготовці студентів, формуванню їх технічних та педагогічних умінь і навичок.

Практика. Накази

Наказ пед. практика 43 група

Наказ пед. практика 25 група

Наказ пед. практика 3(1) курс стац 21

НАКАЗ №377 від 03.11.2020 Про проходження педагогічної практики студентами денної форми навчання ІV курсу технологічного факультету за напрямом підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології» (24, 41 гр.)

Звіт педпрактика від 05.03.2019

Звіт педпрактика від 16.09.2019

Бази практик

Розпорядження по захисту педагогічної практики

Наказ від 21.04.2020 року "Про проходження навчальної практики з інформатики та програмування студентами денної форми навчання IV курсу технологічного факультету за напрямом підготовки «Технологічна освіта»" (24,41 групи)

Наказ №155 від 17.04.2020 року "Про проходження педагогічної практики магістрантами V курсу денної форми навчання технологічного факультету" (51-52 групи)

Наказ №154 від 17.042020 року "Про проходження науково-педагогічної практики (з елементами дистанційного навчання) магістрантами V курсу денної форми навчання технологічного факультету" (53 група) 

Наукова діяльність студентів
Ліцензування та акредитація

015.37 Професійна освіта (АВПСГП та ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ). Магістратура 2021

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Магістратура

015.38.Професійна освіта (Транспорт). Бакалавр

015.38 Професiйна освiта (транспорт). Магiстр


Матеріальна база ОПП "Професійна освіта (Харчові технології)"

Фото ОПП "Професійна освіта (Харчові технології)"

Фото лекційних аудиторій

Фото гуртожитку

Фото наукової бібліотеки

Фото лабораторій


Лист _Білогура

Лист_Конопацький

Відомості про самооцінювання ОП 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Самоаналіз бакалавр_середня освіта

Самоаналіз бакалавр_середня освіта

Відео

Відео

Фотографії аудиторій технологічного факультету

Фото гуртожитків

Фото бібліотеки

Пандус і Гуртожиток

Вибіркові дисципліни
Бакалаврат

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Силлабус_Різання металів, верстати та інструменти

Силлабус_ Текстильне матеріалознавство

Силлабус_ Технічна механіка

Силлабус_ Технологія швейного виробництва

Силлабус_ Гідравліка і теплотехніка

Силлабус_ Обладнання швейної промисловості

Силлабус_ Механічна обробка деревини

Силлабус_ Технологія виготовлення поясних виробів

Силлабус_ Механічна обробка металів

Силлабус_ Технологія виготовлення плечових виробів

Силлабус_Основи комп'ютерної графіки

Силлабус_ Бази данних

Силлабус_ Основи радіоелектроніки

Силлабус_ Вікова фізіологія і гігієна

Силлабус_ Технічна творчість учнів

Силлабус_ Основи харчових технологій

Силлабус_ Художня обробка матеріалів

Силлабус_ Конструювання швейних виробів

Силлабус_ Основи веб-технологій

Силлабус_ Комп'ютерні мережі

Силлабус_ Експлуатація та ремонт електроінструменту, електропобутової техніки

Силлабус_ Спеціальне малювання

 


015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Автотракторний практикум

Двигуни автомобільного і місцевого транспорту

Деталі машин

Експлуатація транспортних машин

Механічна обробка металу

Опір матеріалів

Основи комп’ютерної графіки

Основи надійності і довговічності транспортних машин

Паливо-мастильні матеріали

Ремонт транспортних машин

Різання металів, верстати та інструменти

Слюсарна справа

Технічна механіка

Магістратура

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Охорона праці в галузі

Профорієнтація та методика проф роботи

АПСП

Будова й експлуатація автомобіля

Деталі машин

Інтелектуальна власність

Курсова Проектування і розрахунок автотранспортних підпр

Психологія професійного спілкування

Проектування і розрахунок автотранспортних підприємств

Різання матеріалів, верстати та інструменти

 


015.37 Професійна освіта (АВПСГП та ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ) Магістратура 2021

Актуальні проблеми сучасної педагогіки Syllabus

Інтелектуальна власність Syllabus

Методи контролю харчових виробництв Syllabus

Моделювання технологічних процесів харчових виробництв Syllabus

Організація послуг харчування Syllabus

Охорона праці в галузі Syllabus

Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи Syllabus

Психологія професійного спілкування Syllabus

Сільськогосподарські машини Syllabus

Сучасні технології аграрного виробництва Syllabus

Теорія дизайну Syllabus

Технологія оздоровчого та дієтичного харчування Syllabus

Курсова робота з організації послуг харчування Syllabus

Курсовий проєкт з організації послуг харчування Syllabus

 


Композиція костюму

Правила дорожнього руху

Будова й експлуатація автомобілів

Технічне обслуговування, діагностика та ремонт автомобілів

Проектування і розрахунок автотранспортних підприємств

Сільськогосподарські машини

Художня обробка матеріалів

Конструювання швейних виробів складної форми

Технічне моделювання та художнє офомлення одягу

Теорія дизайну

Основи веб-дизайну

Растрова та векторна графіка

Веб-технології та веб-дизайн

Тривимірна графіка

Система забезпечення якості ОПП

Скринька довіри 

box

 

 

 

Анкети опитування студентів щодо якості навчання за ОПП «Професійна освіта (Транспорт)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Результати опитування студентів щодо якості забезпечення освітнього процесу, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Транспорт)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Анкета для випускників, що навчались за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. (Транспорт)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Результати опитування випускників, що навчались за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Транспорт)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Анкета оцінки якості дисциплін 1 курсу освітнього рівня «магістр» згідно ОПП «Професійна освіта. (Транспорт)» за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Результати опитування студентів щодо якості освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Транспорт)» освітнього рівня «магістр» за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Оцінка педагогічної діяльності викладачів дисциплін 1 курсу освітнього рівня «магістр» згідно ОПП «Професійна освіта. (Транспорт)» за І семестр 2020-2021 н.р.

Оцінка педагогічної діяльності викладачів дисциплін 1 курсу освітнього рівня «магістр» згідно ОПП «Професійна освіта. (Транспорт)" за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Анкети опитування студентів щодо якості навчання за ОПП «Професійна освіта (Харчові технології)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Результати опитування студентів щодо якості забезпечення освітнього процесу, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Харчові технології)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Анкета для випускників другого рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Харчові технології)»

Результати опитування випускників, що навчались за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Харчові технології)» освітнього рівня «магістр» за 2020-2021 н.р.

Анкета оцінки якості дисциплін 1 курсу магістратури на ОПП "Професійна освіта. (Харчові технології)" за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Результати опитування студентів, що навчались за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Харчові технології)» освітнього рівня «магістр» щодо якості освітніх компонентів за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Оцінка педагогічної діяльності викладачів дисциплін 1 курсу освітнього рівня «магістр» згідно ОПП «Професійна освіта. Харчові технології» за І семестр 2020-2021 н.р.

Оцінка педагогічної діяльності викладачів дисциплін 1 курсу освітнього рівня "магістр" згідно ОПП "Професійна освіта. Харчові технології" за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (перехід за посиланням на Facebook)

Опитування студентів щодо якості навчання за спеціальністю "Середня освіта (Трудове навчання та технології)" освітнього рівня "бакалавр" за І семестр

Опитування студентів щодо якості навчання за спеціальністю "Середня освіта (Трудове навчання та технології)" освітнього рівня "магістр" за І семестр

Опитування студентів щодо якості навчання за спеціальністю "Професійна освіта (Транспорт)" освітнього рівня "бакалавр" за І семестр

Опитування студентів щодо якості навчання за спеціальністю "Професійна освіта (Транспорт)" освітнього рівня "магістр" за І семестр

Опитування студентів щодо якості навчання за спеціальністю "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)" освітнього рівня "бакалавр" за І семестр

Опитування студентів щодо якості навчання за спеціальністю "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)" освітнього рівня "магістр" за І семестр

Якість освітнього процесу студентів технологічного факультету

Скринька довіри для студентів технологічного факультету

Анкетування виявлення насильства і конфліктів серед учасників освітнього процесу

Опитування випускників технологічного факультету

Роботи студентів факультету

До галереї

Новини та події технологічного факультету

14 вер. 2021

У четвер 9 вересня, для згуртування студентів і знайомства першокурсників зі студентським самоврядуванням технологічного ...

Відкрита зустріч з експертами: ID 32473 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, ОП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» відбудеться 6 квітня 2021 об 12:10 ...

5, 6, 7 березня – акредитація освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG