Історія Національного університету "Чернігівській колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка — один з найвідоміших серед вищих навчальних закладів освіти в Україні.

Його родовід сягає сивої давнини — Чернігівського колегіуму, заснованого у 1700 році за взірцем Києво-Могилянської академії. Колегіум відіграв важливу роль у становленні вищої педагогічної освіти на північному Лівобережжі України.

Педагогічні ідеї його засновників Л.Барановича, І.Максимовича, А.Стаховського, І.Галятовського увійшли до скарбниці педагогічної думки і заклали підвалини вищої освіти. У 1786 році колегіум було реорганізовано в духовну семінарію, яка, як і її попередник, продовжила підготовку вчителів. Нові соціально-економічні умови і культурні запити суспільства привели на початку XX ст. до суттєвої перебудови системи педагогічної освіти. Естафету в підготовці вчителів перейняв Учительський інститут (1916), який розпочав свою діяльність як навчальний заклад вище-середнього типу зі словесно-історичним, фізико-математичним і природничо-географічним відділами. Новостворений навчальний заклад успадкував унікальну бібліотеку духовної семінарії. Крім того, в його стінах продовжили роботу найбільш досвідчені викладачі семінарії.

У 1919 році Учительський інститут зробив свій перший випуск і був реорганізований у педагогічний з чотирирічним строком навчання.

І в подальші роки, в залежності від завдань, які стояли перед суспільством і школою, інститут неодноразово реорганізовувався (інститут народної освіти — 1920 рік, інститут соціального виховання — 1930 рік, педагогічний — 1933 рік, учительський — 1935 рік, об’єднаний учительський і педагогічний — 1939 рік). У 1954 році, за рішенням Колегії Міністерства освіти УРСР, реорганізується в педагогічний і діє аж до 13 березня 1998 року, до надання йому нового статусу Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. У січні 2010 року, враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Університету, було відзначено його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки і Президент України Віктор Ющенко своїм Указом присвоїв статус національного Чернігівському державному педагогічному університету імені Т.Г.Шевченка. 04 жовтня 2017 року указом Президента України Петра Порошенка вишу присвоєно нову назву Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка.

Багаторічна діяльність нашого закладу сповнена натхненної праці, напруженого пошуку ефективних методів підготовки вчительських кадрів. Гордість університету — його вихованці. Наші випускники — вчителі, педагоги, вихователі, керівники шкіл, державних установ, діячі науки, техніки, культури. Серед них відомий український письменник Олекса Десняк (О.Г.Руденко); доктори педагогічних наук, професори О.Г.Богданов та І.І.Стебун; доктори історичних наук, професори В.А.Дядиченко і Ф.Є.Лось; доктор філософських наук, професор Ф.Я.Москаленко; колишній заступник міністра освіти УРСР П.А.Миргородський та багато інших діячів. За час діяльності закладу підготовлено більше 50 тисяч випускників.

Велика заслуга у відродженні і становленні інституту в післявоєнний період належить професору В.М.Костарчуку, який очолював заклад понад чверть століття.

Сьогодні Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка — це провідний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, у складі якого: Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського та Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи і шість факультетів: природничо-математичний; технологічний; фізичного виховання; дошкільної, початкової освіти і мистецтв; філологічний, де за 35 напрямами навчається близько 3,5 тисяч студентів стаціонару та заочного відділення. Навчально-виховний процес забезпечують 35 кафедр, на яких 70% професорсько-викладацького складу — доктори наук і професори, кандидати наук і доценти. На всіх факультетах здійснюється підготовка педагогічних працівників освітнього рівня «Магістр». З 1992 року функціонує аспірантура, а з 1999 року – докторантура.

В університеті склалася система наукової роботи. Наукові творчі колективи в галузі математичного аналізу, біохімії, фізики рідкісних кристалів, історії, філософії, методики викладання фізико-математичних дисциплін мають широке міжнародне визнання. Активні зв’язки університету з науковими центрами та навчальними закладами США, Німеччини, Канади, Англії, Австралії, Польщі, Чехії. На базі університету проводяться різнопланові наукові, міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції. При ННІ історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського працюють регіональні відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Г.Грушевського НАН України та Інституту етнології, мистецтвознавства і фольклористики імені М.Т.Рильського НАН України.

Університет має сучасну матеріальну базу: два навчальні і один спортивний корпуси, понад 10 комп’ютерних класів. Книжковий фонд університетської бібліотеки нараховує біля 720 тис. примірників. Створено редакційно-видавничий центр. Університет видає науковий «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету», журнали «Сіверянський літопис» і «Сумська старовина», які включено до переліку видань ВАК України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних досліджень. Університет спільно з Чернігівським обласним державним архівом та Чернігівським історичним музеєм імені В.В.Тарновського видає періодичні збірники наукових праць «Сіверянський архів» та «Скарбниця української культури».

До послуг студентів — три гуртожитки, спортивний корпус, їдальня.

В університеті створено систему профорієнтаційної роботи по залученню до навчання молоді, яка має нахил до педагогічної діяльності, діє підготовче відділення, що здійснює підготовку учнів та випускників шкіл до проходження ЗНО.

Упродовж останніх п’яти років підготовлено понад 30 майстрів спорту, серед яких майстри спорту міжнародного класу і заслужені майстри спорту. Студенти університету — переможці і призери чемпіонатів Світу та Європи. Неодноразово студенти та випускники університету включались до Національної збірної команди для участі в зимових Олімпійських іграх.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОГО ВИШУ!

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОГО ВИШУ

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG