СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 79.053.04 
Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Наказом МОН України №387 від 04.03.2020 року створено спеціалізовану вчену раду Д 79.053.04 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

(До 31.12.2019 р. діяла спеціалізована вчена рада К 79.053.04 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»).

Склад радиКонтактиДокументація

Голова ради:
1. Проніков Олександр Костянтинович
доктор педагогічних наук, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01. 

Заступник голови:
2. Терентьєва Наталія Олександрівна
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01. 

Вчений секретар ради:
3. Носовець Наталія Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01. 

Склад ради

4. Вільчковський Едуард Станіславович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 13.00.01;

5. Грищенко Світлана Владиславівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01;

6. Євтух Микола Борисович, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.01;

7. Жила Світлана Олексіївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01;   

8. Калашнік Наталія Григорівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, спеціальність 13.00.01;

9. Кузьменко Надія Михайлівна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 13.00.01;

10. Лавріненко Олександр Андрійович, д. пед. н., професор, завідувач відділу, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, спеціальність 13.00.01;

11. Міненок Антоніна Олексіївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01;

12. Носко Микола Олексійович, д. пед. н., професор, ректор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01;

13. Пліско Валерій Іванович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01;

14. Стрілець Світлана Іванівна, д. пед. н., професор, декан факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01; 

15. Янченко Тамара Василівна, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.01.

адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53.

телефон: (04622)3-35-60

e-mail: 

Інформація про захист дисертації Яссіна Мохамеда Алі Абде

05 травня 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т. Г. Шевченка відбудеться захист дисертації

ЯССІНА МОХАМЕДА АЛІ АБДЕ

з теми: «Культура способу життя учнівської молоді в історії української педагогіки другої половини ХХ століття»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 23.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 05.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 23.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 23.04.2021)

Інформація про захист дисертації Скорик Тамари Володимирівни

05 травня 2021 року об 1100 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т. Г. Шевченка відбудеться захист дисертації

СКОРИК ТАМАРИ ВОЛОДИМИРІВНИ

з теми: «Теорія і практика професійної успішності майбутнього вчителя у закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 24.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 05.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 24.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 24.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 24.04.2021)

Інформація про захист дисертації Червінської Інни Богданівни

08 квітня 2021 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т. Г. Шевченка відбудеться захист дисертації

ЧЕРВІНСЬКОЇ ІННИ БОГДАНІВНИ

з теми: «Теорія і методика організації соціокультурного простору загальноосвітньої школи в гірській місцевості»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 27.03.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 06.03.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.03.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.03.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.03.2021)

Інформація про захист дисертації Богдановича Володимира Володимировича

17 грудня 2020 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т. Г. Шевченка відбудеться захист дисертації

Богдановича Володимира Володимировича

з теми: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 05.12.2020)

Автореферат (розміщено на сайті 17.11.2020)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 05.12.2020)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 05.12.2020)

Інформація про захист дисертації Зеленого Павла Олександровича

19 листопада 2020 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т. Г. Шевченка відбудеться захист дисертації

Зеленого Павла Олександровича

з теми: «Проєктно-задачний підхід в екологічній освіті обдарованих учнів у позакласній роботі закладів загальної середньої освіти»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 06.11.2020)

Автореферат (розміщено на сайті 16.10.2020)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 06.11.2020)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 06.11.2020)

Інформація про захист дисертації Ананко Тетяни Вікторівни

19 квітня  2018 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Ананко Тетяни Вікторівни

з теми «Розвиток системи професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 06.04.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 27.01.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 06.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 06.04.2018)

Інформація про захист дисертації Ситник Ольги Іванівни

26 грудня  2017 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Ситник Ольги Іванівни

на тему "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 (адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 15.12.2017)

Автореферат (розміщено на сайті 25.11.2017)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 15.12.2017)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 15.12.2017)

Інформація про захист дисертації Поди Вікторії Миколаївни

15 листопада 2018 року о 1200  годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.04 НУ "ЧК" імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Поди Вікторії  Миколаївни

з теми: «Духовно-моральне виховання особистості в педагогічній спадщині В.В. Зеньковського»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,

 (адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53)

Прикріплені файли:

Автореферат  (розміщено на сайті 13.10.2018)

Дисертація  (розміщено на сайті 03.11.2018)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 03.11.2018)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 03.11.2018)

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG