Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка

Центр науково-методичної підтримки організації дистанційного навчання (далі – Центр) у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка створений на підставі рішення Вченої ради НУЧК імені Т.Г.Шевченка (протокол № 2 від 25.09.2019, Наказ від 15.10.2019 № 294) в рамках реалізації стратегічних цілей, визначених у Статуті та Стратегії розвитку Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка на 2016-2021 роки. Серед яких: запровадження системного використання сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, а також реалізація дистанційного навчання в освітньому процесі Університету з метою створення відкритого освітнього, дослідницького та інформаційного простору з підготовки фахівців нового покоління з новітнім спектром знань та компетентностей, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

Скорочена назва Центру українською мовою – ЦНПОДН

Головна мета діяльності ЦНПОДН: здійснення комплексної науково-методичної (організаційної, координаційної та консультативної) підтримки реалізації дистанційного навчання в освітньому процесі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Основними завданнями ЦНПОДН визначено:

– дослідження, трансляція, удосконалення та імплементація науково-педагогічних здобутків з питань організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та можливостей системи управління дистанційним навчанням, зокрема СУН Moodle;

– пошук, наукове обґрунтування та впровадження можливих шляхів реалізації ефективної і збалансованої інтеграції аудиторного та дистанційного навчання в освітньому процесі Університету в рамках професійної підготовки майбутніх фахівців за окремими освітніми ступенями;

– наукове обґрунтування, апробація та впровадження шляхів оптимізації етапів створення електронних навчальних курсів підготовки майбутніх фахівців як навчально-методичного забезпечення організації дистанційного навчання в Університеті;

– забезпечення організації і проведення процедур сертифікації (експертної оцінки) електронних навчальних курсів як навчально-методичного забезпечен-ня дистанційного навчання в Університеті на рівні кафедр та Університету;

– координація процесів створення, наповнення та оновлення інформаційної бази навчально-методичного забезпечення організації дистанційного навчання Університету відкритого доступу, надання консультативної підтримки з цих питань;

– налагодження і забезпечення співпраці з міжнародними програмами і проектами та іншими організаціями щодо виконання на договірній основі фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, проектів тощо у сфері вирішення завдань, поставлених перед Центром;

– сприяння ефективній науково-дослідній, навчально-методичній та проективній діяльності науково-педагогічних працівників, викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Університету шляхом їх залучення до участі у вирішенні завдань, поставлених перед Центром;

– напрацювання науково-практичного досвіду Центру з питань організації дистанційного навчання в освітньому процесі Університету для покращення підготовки майбутніх фахівців за освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

– поширення результатів науково-практичних досліджень Центру шляхом їх публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Основні напрямки діяльності ЦНПОДН:

– розробка нормативних положень, науково-методичних та організаційно-інформаційних матеріалів, авторських та адаптованих програм з питань організації дистанційного навчання в освітньому процесі;

– надання науково-методичної та індивідуальної консультативної підтримки авторам електронних навчальних курсів з питань їх розробки, сертифікації та системного використання як навчально-методичного забезпечення організації дистанційного навчання в Університеті;

– сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету та інших закладів освіти завдяки організації та проведенню науково-методичних заходів (зокрема індивідуальних консультацій, семінарів, тренінгів, круглих столів, дискусій тощо) з питань організації дистанційного навчання в освітньому процесі;

– забезпечення створення та функціонування інформаційної бази відкритого доступу сертифікованих електронних навчальних курсів як навчально-методичного забезпечення організації дистанційного навчання Університету;

– розроблення, апробація і впровадження науково-методичних засад формування та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії підготовки майбутнього фахівця за певними освітніми рівнями.

 

Контакти:
Координатор роботи Центру
науково-методичної підтримки

організації дистанційного навчання
к.п.н, доцент Оксана Савонова

тел. 063 594 98 52
e-mail:

 

 

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG