УВАГА! У 2020 році необхідно подавати результати ЗНО з української мови та літератури (2017-2020 рік) та складати фахове випробування в університеті.

Конкурсний бал = результат ЗНО з української мови та літератури + результат фахового випробування (складається в університеті) + середній бал документа про освіту.

Вступ за державним замовленням (за наявності місць) лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності 014.04-014.10, 015.37-015.38, 091, 101-106, 111, 181

в іншому випадку  – за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік спеціальностей

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення
• 014.04 Середня освіта (Математика)
• 111 Математика
• 014.08 Середня освіта (Фізика) 
• 104 Фізика та астрономія
• 014.09 Середня освіта (Інформатика)
• 122 Комп’ютерні науки

Хіміко-біологічне відділення
 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
• 014.06 Середня освіта (Хімія)
• 091 Біологія
• 101 Екологія (тільки заочна форма)
• 226 Фармація, промислова фармація (тільки денна форма)
• 181 Харчові технології (тільки денна форма)

Психолого-педагогічний факультет

• 053 Психологія (тільки денна форма)
• 231 Соціальна робота (тільки денна форма)

Філологічний факультет

• 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (тільки заочна форма)
• 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (тільки заочна форма)

Технологічний факультет

• 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
• 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
• 015.38 Професійна освіта (Транспорт) 

Факультет фізичного виховання

• 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
• 017 Фізична культура і спорт 

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв

• 012 Дошкільна освіта
• 013 Початкова освіта
• 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
• 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
• 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
• 025 Музичне мистецтво

Програми вступних випробувань

 01 Освіта/педагогіка                 012 Дошкільна освіта завантажити програму
013 Початкова освіта завантажити програму
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 
завантажити програму
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
завантажити програму
014.04 Середня освіта (Математика) 
завантажити програму
014.05 Середня освіта (Біологія) завантажити програму
014.06 Середня освіта (Хімія) завантажити програму
014.08 Середня освіта (Фізика) завантажити програму
014.09 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму
014.11 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму
 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму
015.37 Професійна освіта
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
завантажити програму
015.38 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму
017 Фізична культура і спорт завантажити програму
02 Культура і мистецтво   023 Образотворче мистецтво завантажити програму
025 Музичне мистецтво завантажити програму
028 Менеджмент соціокультурної діяльності завантажити програму
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія завантажити програму
09 Біологія 091 Біологія завантажити програму
10 Природничі науки 101 Екологія завантажити програму
104 Фізика та астрономія завантажити програму
11 Математика та статистика 111 Математика завантажити програму
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології завантажити програму
22 Охорона здоров’я 226 Фармація, Промислова фармація завантажити програму
23 Соціальна робота
231 Соціальна робота завантажити програму

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома + бал фахового вступного випробування

Розклад вступних випробувань (додаковий набір)

Розклад консультацій та фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Результати вступних іспитів

Результати фахового вступного випробування 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) (ІІ вища)

Результати фахового вступного випробування з психології 053 Психології (ІІ вища)

Результати фахового вступного випробування з психології 053 Психологія 

Результати фахового вступного випробування з соціальної роботи 231 Соціальна робота (ІІ вища)

Результати фахового вступного випробування з 226 Фармації, промислова фармація

Результати фахового вступного випробування з 181  Харчових технологій

Результати фахового вступного випробування з 101 екології

Результати фахового вступного випробування з 091 біології

Результати фахового вступного вступного випробування з педагогіки 013 Початкова освіта

Результати фахового вступного випробування 014.08 (Фізика) 

Результати фахового вступного випробування 014.04 (Математика)

Результати фахового вступного випробування 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Результати фахового вступного випробування 014.04 Середня освіта (Математика)

Результати фахового вступного випробування 015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Результати фахового вступного випробування 015.37 Професійна освіта ( Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Результати фахового вступного випробування 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) заочне

Результати фахового вступного випробування 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денна

Результати фахового вступного випробування 012 Дошкільна освіта

Результати фахового вступного випробування 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Результати фахового вступного випробування 025 Музичне мистецтво

Результати вступного випробування з української мови та літератури

 

 

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення 2020

Обсяги державного замовлення 2019

Обсяги державного замовлення 2018

Заванатажити додаток до протоколу № 1
засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
  • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
  • картонна папка із зав’язками;
  • 1 конверт із маркою, 1 без марки;
  • для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

Вартість навчання

Вартість навчання в 2020 році (завантажити) 

Платіжні реквізити НУЧК

Національний університет « Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Код ЄДРПОУ 02125674

МФО 820172

UA658201720313201001201006970 в ДКСУ м. Київ - за навчання (курси), код надходження 25010100

UA908201720313271001202006970 в ДКСУ м. Київ - за гуртожиток, код надходження 25010200

UA918201720313241001203006970 в ДКСУ м. Київ - за оренду, код надходження 25010300

UA928201720313211001204006970 в ДКСУ м. Київ - за бланки, код надходження 25010400