На базі ОКР "Молодший спеціаліст" вступ здійснюється на перший курс зі скороченим терміном навчання - 1 рік 10 місяців

Претендувати на місця державного замовленням (за їх наявності) можуть вступники лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності природничо-математичного та технічного спрямування.

В іншому випадку - навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Вступні випробування проводить університет.

 

Перелік спеціальностей

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення тел. (04622) 3-40-82
• 014.04 «Середня освіта (Математика)»
• 111 «Математика»
• 014.08 «Середня освіта (Фізика)» 
• 104 «Фізика та астрономія»
• 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»
• 122 «Комп’ютерні науки»

Хіміко-біологічне відділення тел. (04622) 3-21-06
• 014.06 «Середня освіта (Хімія)» 
• 102 «Хімія» 
• 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»
• 091 «Біологія»
• 101 «Екологія»
• 103 «Науки про Землю» (тільки денна форма)
• 014.07 «Середня освіта (Географія)» (тільки денна форма)

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського тел. (0462) 777-391

• 014.03 «Середня освіта (Історія)» 
• 032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет тел. (0462) 670-477

• 053 «Психологія» 
• 231 «Соціальна робота» 
• 054 «Соціологія» (тільки денна форма)

Філологічний факультет тел. (0462) 677-414

• 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)» 
• 014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Технологічний факультет тел. (04622) 3-31-73

• 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 
• 015.20 «Професійна освіта (Транспорт)» 
• 015.21 «Професійна освіта (Харчові технології)»

Факультет фізичного виховання тел. (04622) 3-14-94

• 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» 
• 014.14  «Середня освіта (Здоров'я людини)» 
• 017 «Фізична культура і спорт» 

Факультет початкового навчання тел. (04622) 3-03-66

• 012 «Дошкільна освіта» 
• 013 «Початкова освіта» 
• 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 
• 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

 

Програми вступних випробувань 2018 року

01 Освіта/педагогіка 012 Дошкільна освіта (завантажити програму)
013 Початкова освіта (завантажити програму)
014.1 Середня освіта (Українська мова і література) (завантажити програму)
014.2 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (завантажити програму)
014.3 Середня освіта (Історія) (завантажити програму)
014.4 Середня освіта (Математика) (завантажити програму)
014.5 Середня освіта (Біологія) (завантажити програму)
014.6 Середня освіта (Хімія) (завантажити програму)
014.8 Середня освіта (Фізика) (завантажити програму)
014.09 Середня освіта (Інформатика) (завантажити програму)
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (завантажити програму)
014.11 Середня освіта (Фізична культура) (завантажити програму)
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (завантажити програму)
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) (завантажити програму)
015.20 Професійна освіта (Транспорт) (завантажити програму)
015.21 Професійна освіта (Харчові технології) (завантажити програму)
017 Фізична культура і спорт (завантажити програму)
02 Культура і мистецтво 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (завантажити програму)
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія (завантажити програму)
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія (завантажити програму)
09 Біологія 091 Біологія (завантажити програму)
10 Природничі науки 101 Екологія (завантажити програму)
102 Хімія (завантажити програму)
104 Фізика та астрономія (завантажити програму)
11 Математика та статистика 111 Математика (завантажити програму)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота (завантажити програму)

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома + бал фахового вступного випробування

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення - 2018

Заванатжити додаток до протоколу № 1 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем бакалавра для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 

Вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
  • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
  • картонна папка із зав’язками;
  • 1 конверт із маркою, 1 без марки;
  • для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

 

Вартість навчання

Завантажити наказ про вартість навчання в 2018 році

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

за навчання: 
р/р 31253270106970 код надходження 25010100

за гуртожиток:
р/р 31250270206970 код надходження 25010200

за державний цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти та відсотки за користування кредитом:
р/р 37114093006970