СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 79.053.01
Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Наказом Вищої атестаційної комісії від 14 червня 2006 року №298 Спеціалізованій вченій раді К 79.053.01 надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями:
07.00.01 – історія України
07.00.02 – всесвітня історія

Голова спеціалізованої вченої ради
Дятлов Володимир Олександрович
доктор історичних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка
телефон: (04622) 32254

Вчений секретар
Острянко Андрій Миколайович
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка
телефон: (0462) 699-070

До складу вченої ради входять фахівці з галузі історії України та всесвітньої історії Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка та провідних наукових центрів України.

Контактна інформація:
адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53.
телефон: (0462) 699-070
e-mail:

Інформація про захист дисертації Католика Андрія Віталійовича

28 грудня 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Католика Андрія Віталійовича

на тему "Земська медицина на Чернігівщині (1865-1919 рр.)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 27.11.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 18.12.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.12.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.12.2021)

Інформація про захист дисертації Шекун Вікторії Олександрівни

02 листопада 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Шекун Вікторії Олександрівни

на тему "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ С. Д. НОСА (1829–1901)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 28.08.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 01.11.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.09.2021)

Інформація про захист дисертації Юцевича Павла Олександровича

28 вересня 2021 року о 1600 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Юцевича Павла Олександровича

на тему "ГРОМАДСЬКА ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬОЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА ЛІНДФОРСА (1837–1890)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 27.08.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 18.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.09.2021)

Інформація про захист дисертації Шуміла Віталія Вікторовича

28 вересня 2021 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Шуміла Віталія Вікторовича

на тему "ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНА (КАТАКОМБНА) ЦЕРКВАНА ЧЕРНІГІВЩИНІ У 20–30-Х РР. ХХ СТ."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 27.08.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 18.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 18.09.2021)

Інформація про захист дисертації Коваленка Юрія Олександровича

14 травня 2021 року о 1600 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Коваленка Юрія Олександровича

на тему "Історична топографія Глухова доби середньовіччя та ранньомодерного часу"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 13.04.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 04.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 04.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 04.05.2021)

Інформація про захист дисертації Рой Світлани Вікторівни

14 травня 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Рой Світлани Вікторівни

на тему "Ніжинська вища школа в освітньому просторі, суспільно-політичному та соціокультурному житті України 20 - першої половини 30-х років ХХ ст."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 13.04.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 04.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 04.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 04.05.2021)

Інформація про захист дисертації Гариги-Грихно Маргарити Михайлівни

14 травня 2021 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Гариги-Грихно Маргарити Михайлівни

на тему "Давньоруські курганні старожитності Чернігово-Сіверщини у науковому та соціокультурному житті регіону"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 13.04.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 04.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 04.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 04.05.2021)

Інформація про захист дисертації Мідена Ервіна Лотаровича

13 травня 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Мідена Ервіна Лотаровича

на тему "Рід Лизогубів у суспільно-політичному та соціокультурному житті України другої половини XVII – початку XX ст."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 13.04.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 03.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.05.2021)

Інформація про захист дисертації Ребрової Наталії Борисівни

13 травня 2021 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Ребрової Наталії Борисівни

на тему "Рід Кочубеїв у суспільно-політичному та соціокультурному житті України кінця XVIII – початку XX ст."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 13.04.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 03.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.05.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.05.2021)

Інформація про захист дисертації Саєнко Наталії Анатоліївни

27 квітня 2021 року о 1600 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Саєнко Наталії Анатоліївни

на тему "Історична топографія Батурина XVII–XVIII ст."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 27.03.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 16.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 16.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 16.04.2021)

Інформація про захист дисертації Хаценка Олександра Олексійовича

27 квітня 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Хаценка Олександра Олексійовича

на тему "П.Я. Дорошенко у громадсько-політичному та соціокультурному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 27.03.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 16.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 16.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 16.04.2021)

Інформація про захист дисертації Федоренко Євгенія Вікторовича

27 квітня 2021 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Федоренко Євгенія Вікторовича

на тему "Українська спільнота у структурі населення та суспільно-політичному житті Чехії (ХХ - початку ХХІ ст.)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 27.03.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 16.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 16.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 16.04.2021)

Інформація про захист дисертації Гулак Інни Василівни

13 квітня 2021 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Гулак Інни Василівни

на тему "Податкова політика Російської імперії середини ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Чернігівської губернії)."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 12.03.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 03.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.04.2021)

Інформація про захист дисертації Лашук Наталії Василівни

 

13 квітня 2021 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Лашук Наталії Василівни

на тему "Російське масонство в суспільно-політичній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 12.03.2021)

Дисертація (розміщено на сайті 03.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.04.2021)

Інформація про захист дисертації Філатова Богдана Сергійовича

10 березня 2020 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Філатова Богдана Сергійовича 

на тему "СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СУМЩИНІ В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ

(КВІТЕНЬ 1985-СЕРПЕНЬ 1991 рр.)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Автореферат (розміщено на сайті 06.02.2020)

Дисертація (розміщено на сайті 25.02.2020)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 25.02.2020)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 25.02.2020)

Інформація про захист дисертації Блакитного Максима Михайловича

20 грудня 2019 року о 1300 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Блакитного Максима Михайловича 

на тему "ЦЕРКОВНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1861-1918)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 –  історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 10.12.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 15.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 10.12.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 10.12.2019)

Інформація про захист дисертації Михтуненко Вікторії Вікторівни

27 червня 2019 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Михтуненко Вікторії Вікторівни 

на тему "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І.Я.ГУРЛЯНДА"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

 

Прикріплені файли:

Дисертація  (розміщено на сайті 15.06.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 27.05.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 15.06.19)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 15.06.19)

Інформація про захист дисертації Щербини Наталії Олексіївни

8 травня 2018 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Щербини Наталії Олексіївни

на тему "ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. С. ВИНОГРАДСЬКОГО (1873–1965)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 – історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 27.04.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 05.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2018)

Інформація про захист дисертації Шаповаленка Євгенія Юрійовича

8 травня 2018 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Шаповаленка Євгенія Юрійовича

на тему "ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ В РОКИ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 – історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 27.04.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 05.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2018)

Інформація про захист дисертації Подлевського Святослава Володимировича

7 травня 2018 року о 1200 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Подлевського Святослава Володимировича

на тему "ГРАФІТІ ЧЕРНІГОВА У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Х–ХVII СТ."

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 – історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 27.04.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 05.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2018)

Інформація про захист дисертації Луговик Тетяни Вікторівни

6 березня 2018 року о 1400 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 НУЧК імені Т.Г.Шевченка відбудеться захист дисертації

Луговик Тетяни Вікторівни 

на тему "НАУКОВА ТА ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНІЇ ЮРІЇВНИ СПАСЬКОЇ (1892–1980)"

на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

за спеціальністю 07.00.01 – історія України

 (адреса: проспект Миру, 13, ауд. 308)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 23.12.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 05.02.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 23.02.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 23.02.2018)