Бакалаврат

Освітня програма «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
перший (бакалаврський) рівень
2020-2021 н.р.

ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Історія України (робоча навчальна програма, силабус)

Українська мова (за професійним спрямуванням) (робоча навчальна програма, силабус)

Іноземна мова (робоча навчальна програма, силабус)

Філософія та культурологія (робоча навчальна програма, силабус)

Правознавство (робоча навчальна програма, силабус)

Анатомія людини (робоча навчальна програма, силабус)

Біохімія (робоча навчальна програма, силабус)

Фізіологія людини (робоча навчальна програма, силабус)

Плавання (робоча навчальна програма, силабус)

Фізіологія рухової діяльності (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивна медицина (робоча навчальна програма, силабус)

Основи медичних знань (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогіка

- I курс (робоча навчальна програма, силабус)

- IІ курс (робоча навчальна програма, силабус)

- IІІ курс (робоча навчальна програма, силабус)

- IV курс (робоча навчальна програма, силабус)

Психологія (робоча навчальна програма, силабус)

Психологія фізичного виховання і спорту (робоча навчальна програма, силабус)

Біомеханіка рухової діяльності (робоча навчальна програма, силабус)

Основи комп'ютерних технологій і методика їх застосування (робоча навчальна програма, силабус)

Історія фізичної культури та управління фізкультурним рухом (робоча навчальна програма, силабус)

Теорія і методика фізичного виховання

- ІІ курс (робоча навчальна програма, силабус)

- ІІІ курс (робоча навчальна програма, силабус)

- ІV курс (робоча навчальна програма, силабус)

Основи наукових досліджень (робоча навчальна програма, силабус)

Рухливі ігри та методика їх викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання

- Спортивні ігри та методика їх викладання (настільний теніс, бадмінтон) (робоча навчальна програма, силабус)

- Спортивні ігри та методика їх викладання (баскетбол) (робоча навчальна програма, силабус)

- Спортивні ігри та методика їх викладання (волейбол) (робоча навчальна програма, силабус)

- Спортивні ігри та методика їх викладання (гандбол) (робоча навчальна програма, силабус)

- Спортивні ігри та методика їх викладання (футбол) (робоча навчальна програма, силабус)

- Спортивні ігри та методика їх викладання IV курс (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (Неолімпійські види спортивних ігор) (робоча навчальна програма, силабус)

Легка атлетика та методика викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Гімнастика та методика викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Методика спортивного тренування в обраному виді спорту

Методика спортивного тренування в обраному виді спорту (робоча навчальна програма, силабус)

Методика спортивного тренування в обраному виді спорту (єдиноборства) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика спортивного тренування в обраному виді спорту (спортивні ігри) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика спортивного тренування в обраному виді спорту (циклічні види спорту) (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивно-педагогічне удосконалення (силабус)

– Спортивні ігри (волейбол) (робоча навчальна програма, силабус)

– Спортивні ігри (футбол) (робоча навчальна програма, силабус)

– Спортивні ігри (баскетбол) (робоча навчальна програма, силабус)

– Легка атлетика (біг на короткі дистанції) (робоча навчальна програма, силабус)

– Легка атлетика (біг на середні дистанції) (робоча навчальна програма, силабус)

– Легка атлетика (біг на довгі дистанції) (робоча навчальна програма, силабус)

– Важка атлетика (робоча навчальна програма, силабус)

– Лижний спорт (біатлон) (робоча навчальна програма, силабус)

– Спортивна боротьба (робоча навчальна програма, силабус)

– Гімнастика художня (робоча навчальна програма, силабус)

– Гімнастика спортивна (робоча навчальна програма, силабус)

– Естетична гімнастика (робоча навчальна програма, силабус)

– Плавання (робоча навчальна програма, силабус)

– Пауерліфтинг (робоча навчальна програма, силабус)

– Туризм (робоча навчальна програма, силабус)

– Фітнес (робоча навчальна програма, силабус)

Олімпійський і адаптивний спорт (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика в ДЮСШ, 2 курс (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика в ДЮСШ (робоча навчальна програма, силабус)

 

Програма підсумкової атестації з комплексного кваліфікаційного екзамену (Бакалавр)

Магістратура

Освітня програма «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»
спеціальності 017 Фізична культура і спорт
другого (магістерського) рівня
2021-2022 н.р.

ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія вищої освіти (робоча навчальна програма, силабус)

Методика викладання фахових дисциплін у закладах вищої освіти (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогіка, психологія та менеджмент вищої освіти (робоча навчальна програма, силабус)

Основи наукової комунікації іноземною мовою (робоча навчальна програма, силабус)

Культура академічного письма (робоча навчальна програма, силабус)

Актуальні питання та особливості адаптації у фізичній культурі та спорті (робоча навчальна програма, силабус)

Теорія та методика тренувального процесу в різних видах спорту (робоча навчальна програма):

- Єдиноборства (робоча навчальна програма, силабус)

- Спортивні ігри (робоча навчальна програма, силабус)

- Циклічні види спорту (робоча навчальна програма, силабус)

Методологія науково-дослідної роботи (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивно-педагогічне удосконалення (СПУ):

– Плавання (робоча навчальна програма, силабус)

– Спортивна боротьба (робоча навчальна програма, силабус)

– Силові види спорту (робоча навчальна програмасилабус)

– Спортивна гімнастика (робоча навчальна програма, силабус)

– Спортивні ігри (волейбол) (робоча навчальна програма, силабус)

– Легка атлетика (біг на короткі дистанції) (робоча навчальна програма, силабус)

– Легка атлетика (біг на середні дистанції) (робоча навчальна програма, силабус)

– Легка атлетика (біг на довгі дистанції) (робоча навчальна програма, силабус)

– Лижні гонки, біатлон (робоча навчальна програма, силабус)

– Туризм (робоча навчальна програмасилабус)

– Художня гімнастика (робоча навчальна програма, силабус)

– Футбол (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика (тренерська) (робоча навчальна програма, силабус, щоденник)

Педагогічна практика (науково-педагогічна) (робоча навчальна програма, силабус)

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Менеджмент в освіті, фізичному вихованні та спорті (5 кредитів) (силабус)

Медіаграмотність (5 кредитів) (силабус)

Інноваційні технології в освіті (5 кредитів) (силабус)

Формування іміджу викладача (5 кредитів) (силабус)

Неолімпійські види спорту (5 кредитів) (силабус)

Основи персонального тренінгу (5 кредитів) (силабус)

Основи самозахисту (5 кредитів) (силабус)

Моніторинг та діагностика педагогічних та психофізіологічних показників у спортсменів (5 кредитів) (силабус)

Психологічні аспекти підготовки спортсменів (5 кредитів) (силабус)

Адаптивна фізична культура (5 кредитів) (силабус)

Актуальні питання збереження і зміцнення здоров'я (5 кредитів) (силабус)

Проектна діяльність у фізичній культурі і спорті (5 кредитів) (силабус)

Допінг у спорті (5 кредитів) (силабус)

Хатха-йога (5 кредитів) (силабус)

Педагогічна кінезіологія (5 кредитів) (силабус)

 

Примітка:
1) Студент самостійно обирає будь-які дисципліни із запрпонованих у переліку вибіркових дисциплін факультету фізичного виховання.
2) Загальний обсяг вибіркових дисциплін ОП «Фізична культура і спорт» має становити не менше 25 кредитів
3) Студент має право на вибір будь-яких інших дисциплін відповідно до «Положення про дисципліни вільного вибору студентів у НУЧК імені Т.Г.Шевченка».

Новини та події факультету фізичного виховання

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG