19933575.6n5fgpmiyh

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка веде свій родовід від створеного 1700 року заходами відомого церковного діяча Іоанна Максимовича за підтримки гетьмана І.Мазепи Чернігівського колегіуму, який наприкінці XVIII ст. було перетворено в Чернігівську духовну семінарію. Він успадкував багату освітню і наукову традицію, яку репрезентували, зокрема, видатні вчені минулого, життя та діяльність яких були тісно пов’язані з Чернігово-Сіверщиною, – Л.Баранович, І.Галятовський, О.Шафонський, М.Маркевич, О.Лазаревський, В.Модзалевський, Д.Дор

Читати далі

Після заснування у 1916 році Чернігівського учительського інституту, назва, статус і структура якого надалі неодноразово змінювались, у ньому повсякчас вивчали й викладали вітчизняну і всесвітню історію. Становлення вищої педагогічної освіти в Чернігові було пов’язане з іменами відомих істориків, археологів, етнологів П.Федоренка, В.Дубровського, С.Барана-Бутовича, П.Смолічева, Б.Шевеліва, Б.Пилипенка, В.Щербакова, які згодом стали жертвами політичних репресій. У довоєнні роки в інституті навчались відомі вчені доктори історичних наук, професори В.Дядиченко, Ф.Лось, Л.Кизя, О.Карпенко, М.Пікус, О.Нарочницький.

Історичний факультет пережив воєнне лихоліття, але в 1949 році його було закрито, а викладачів та студентів переведено до інших вузів України. Час довів помилковість цього рішення, і у 1973 році історичний факультет відновив свою діяльність. Відтоді він підготував близько 7,3 тисяч педагогів, які викладають у середніх та вищих навчальних закладах, працюють у державних установах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних відомствах, наукових установах, музеях і архівах, засобах масової інформації, займаються підприємницькою діяльністю. Понад 160 з них захистили кандидатські й докторські дисертації з історії, педагогіки, психології, філософії, філології, правознавства, економіки та державного управління. Створення у вересні 2009 року на базі історичного факультету Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського засвідчило визнання його здобутків у освітній та науковій діяльності. Сьогодні Інститут – відомий центр підготовки фахівців-гуманітаріїв. На стаціонарному і заочному відділеннях та в екстернатурі Інституту нині навчається близько 800 студентів. Інститут здійснює підготовку фахівців ступенів «бакалавр» і «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», за напрямком «історія» та спеціалізаціями «українознавство і краєзнавчо-туристична робота», «правознавство», «археологія», «експертиза культурно-історичних цінностей», «людина і світ».

Навчальним планом предбачено проходження педагогічної, археологічної, краєзнавчо-туристичної, етнографічної та юридичної практики. Студенти мають можливість здобути кваліфікацію інструктора дитячого та юнацького туризму, а також навчатися на військовій кафедрі для одержання офіцерського звання. Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Навчально-виховний процес забезпечують 6 кафедр, на яких працюють майже 60 викладачів, понад 90 % яких мають наукові ступені та вчені звання.

В Інституті сформувались кілька наукових шкіл у галузі історії України, всесвітньої історії, археології, історіографії та джерелознавства, функціонують аспірантура і докторантура. З 2006 року діє Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з історії України та всесвітньої історії. До складу Інституту входять Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя імені Дмитра Самоквасова, Центр історичної русистики імені Олексія Нарочницького і Центр історико-краєзнавчих досліджень імені Павла Федоренка, співробітники яких вивчають широке коло проблем вітчизняної та всесвітньої історії, а також навчально-наукові станції «Любеч» та «Седнів». Старожитності регіону активно досліджують сформовані в Інституті Чернігівська, Батуринська, Любецька, Новгород-Сіверська, Виповзівська, археологічні експедиції, які мають міжнародний статус і об’єднують фахівців з різних країн світу.

Творчий колектив, що складався з провідних викладачів факультету, брав участь у мега-проекті Міжнародного фонду «Відродження» «Вища освіта: лідерство заради прогресу», що сприяло обміну досвідом навчально-методичної роботи з провідними фахівцями України і зарубіжжя.

Інститут відіграє роль головного організатора і координатора наукових досліджень з історії в області. На його базі створено регіональні відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського та Інституту етнології, мистецтвознавства і фольклористики імені М.Т.Рильського Національної Академії наук України. Кафедри Інституту підтримують також тісні зв’язки з Інститутом історії України та Інститутом археології Національної Академії наук України, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства Державної архівної служби України. В Інституті регулярно проводяться наукові конференції різного рівня, видаються журнал «Сіверянський літопис» та «Вісник» університету з історичних наук, включені до переліку фахових видань.

Перейти на сайт Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського

Інститут історії в соціальній мережі

Проєкт «Історична гра-квест «300 фейкоборців»

Новини та події ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського

06 груд. 2022

29 листопада 2022 р. у рамках проведення тижня Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. ...

У Навчально-науковому інституті Історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського стартує фінальна частина щорічного конкурсу «Кліо відкриває таланти».

З 20 по 22 вересня 2021 року в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка працюватиме експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з ...

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG