Як отримати ІІ вищу освіту 

1-й варіант

вступаємо на 3 курс 

для отримання ступеня бакалавра за іншим напрямом

  за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

  термін навчання - 1 рік 10 місяців

 

Етапи вступної кампанії

 

Програми вступних випробувань

   Напрями підготовки (спеціальності) ступеня бакалавра   Вступне випробування

 

  Математика

 

завантажити програму

  

Фізика

 

завантажити програму

  

Інформатика

 

завантажити програму

  

Хімія

 

завантажити програму

  Біологія

завантажити програму

  Екологія, охорона навколишнього
  середовища та збалансоване природокористування

завантажити програму

  Історія

 

завантажити програму

  Психологія

завантажити програму

  Соціальна робота

завантажити програму

  Мова та література (англійська)

завантажити програму

  Українська мова та література

завантажити програму

  Технологічна освіта

завантажити програму

  Професійна освіта (транспорт)

завантажити програму

  Професійна освіта (харчові технології)

завантажити програму

  Фізична культура

завантажити програму

  Дошкільна освіта

завантажити програму

  Початкова освіта

завантажити програму

  Музичне мистецтво

завантажити програму

  Соціологія

завантажити програму 

 

 

2-й варіант

вступаємо одразу для отримання ступеня магістра

термін навчання - 1 рік 4 місяці 

 

Етапи вступної кампанії

 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спецiальностей крім англійської філології) завантажити програму

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спеціальності "Мова та література (англійська)") завантажити програму

Спеціальність   Програми
 Додаткове вступне випробування Фахове вступне випробування
011 Освітні, педагогічні науки (ННІІ). Педагогіка вищої школи завантажити програму завантажити програму
011 Освітні, педагогічні науки (ППФ). Інклюзивна освіта завантажити програму завантажити програму
012  Дошкільна освіта 
завантажити програму завантажити програму
013 Початкова освіта завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Історія) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Англійська мова) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Хімія) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Біологія) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Математика) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Фізика) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму завантажити програму
017 Фізична культура і спорт завантажити програму завантажити програму
015 Професійна освіта (Харчові технології) завантажити програму завантажити програму
015 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму завантажити програму
032 Історія та археологія завантажити програму завантажити програму
053 Психологія завантажити програму завантажити програму
091 Біологія завантажити програму завантажити програму
101 Екологія завантажити програму завантажити програму
102 Хімія завантажити програму завантажити програму
104 Фізика та астрономія завантажити програму завантажити програму
111 Математика завантажити програму завантажити програму
231 Соціальна робота завантажити програму завантажити програму
034 Культурологія завантажити програму завантажити програму
033 Філософія завантажити програму завантажити програму 

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

 


 

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

 

Бакалаврат

Магістратура

Спеціальності: 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія, 053 Психологія  

 

Перелік спеціальностей

 

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення тел. (04622) 3-40-82

 • 014.04 «Середня освіта (Математика)»
 • 111 «Математика»
 • 014.08 «Середня освіта (Фізика)»
 • 104 «Фізика та астрономія»
 • 122  «Комп’ютерні технології» (тільки бакалавр)
 • 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»

Хіміко-біологічне відділення тел. (04622) 3-21-06

 • 014.06 «Середня освіта (Хімія)»
 • 102 «Хімія» (тільки денна форма навчання)
 • 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини
 • 014.07 «Середня освіта (Географія) (тільки денна форма навчання)»
 • 091 «Біологія»
 • 101 «Екологія» (магістратура тільки денна форма навчання)

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського тел. (0462) 777-391

 • 011 «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої школи) (тільки магістратура) 
 • 033 «Філософія» (тільки магістратура)
 • 014.03 «Середня освіта (Історія)»
 • 032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет тел. (0462) 670-477

 • 011 «Освітні, педагогічні науки» (Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка)
 • 231 «Соціальна робота»
 • 053 «Психологія»
 • 054 «Соціологія» (тільки денна форма)

Філологічний факультет тел. (0462) 677-414

 • 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»
 • 014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
 • 034 «Культурологія» (тільки магістратура)

Технологічний факультет тел. (04622) 3-31-73

 • 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
 • 015.20 «Професійна освіта (Транспорт)» (магістратура тільки денна форма)
 • 015.21 «Професійна освіта (Харчові технології)» (магістратура тільки денна форма)

Факультет фізичного виховання тел. (04622) 3-14-94

 • 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
 • 017 «Фізична культура і спорт»

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв  тел. (04622) 3-03-66

 • 012 «Дошкільна освіта»
 • 013 «Початкова освіта» 
 • 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Вступники особисто подають:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
 • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • картонна папка із зав’язками;
 • 1 конверт із маркою, 1 без марки;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

  

Вартість навчання

Наказ про вартість навчання в 2019 році

 

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

за навчання: 
р/р 31253270106970 код надходження 25010100

за гуртожиток:
р/р 31250270206970 код надходження 25010200

за державний цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти та відсотки за користування кредитом:
р/р 37114093006970