Як отримати ІІ вищу освіту 

1-й варіант

вступаємо на 3 курс 

для отримання ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

  за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

  складаємо одне вступне випробування з фаху

  термін навчання - 1 рік 10 місяців

 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

Етапи вступної кампанії

2020 05 13 20 53 12

Програми вступних випробувань

   Напрями підготовки (спеціальності) ступеня бакалавра   Вступне випробування

111 Математика 

завантажити програму

014.04 Математика

завантажити програму

014.08 і 104 Фізика 

завантажити програму

014.09 Інформатика 

завантажити програму

014.06 Хімія 

завантажити програму

014.05 і 091 Біологія

завантажити програму

101 Екологія, охорона навколишнього   середовища та збалансоване природокористування

завантажити програму

Історія 

завантажити програму

053 Психологія

завантажити програму

231 Соціальна робота

завантажити програму

014.02 Мова та література (англійська)

завантажити програму

 014.01 Українська мова та література

завантажити програму

041.10 Технологічна освіта

завантажити програму

015.38 Професійна освіта (транспорт)

завантажити програму

 015.37 Професійна освіта (харчові технології)

завантажити програму

014.11 і 017 Фізична культура

завантажити програму

012 Дошкільна освіта

завантажити програму

013 Початкова освіта

завантажити програму

014.13 Музичне мистецтво

завантажити програму

Соціологія

завантажити програму 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності завантажити програму

2-й варіант

вступаємо одразу для отримання ступеня магістра

складаємо (в залежності від спеціальності):

  • фахове випробування
  • ЄВІ або випробування з іноземної мови

 термін навчання - 1 рік 4 місяці

 

 Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з iноземної мови завантажити програму

Спеціальність Фахове вступне випробування
011 Освітні, педагогічні науки (ННІІ). Педагогіка вищої школи завантажити програму
011 Освітні, педагогічні науки (ППФ). Інклюзивна освіта завантажити програму
012  Дошкільна освіта 
завантажити програму
013 Початкова освіта завантажити програму
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму
014.02 Середня освіта (Англійська мова) завантажити програму
014.03 Середня освіта (Історія) завантажити програму
014.04 Середня освіта (Математика) завантажити програму
014.05 Середня освіта (Біологія) завантажити програму
014.06 Середня освіта (Хімія) завантажити програму
014.07 Середня освіта (Географія) завантажити програму
014.08 Середня освіта (Фізика) завантажити програму
014.09 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму
014.11 Середня освіта (Фізична культура)  завантажити програму
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму
015.37 Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
 завантажити програму
015.38 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму
017 Фізична культура і спорт завантажити програму
032 Історія та археологія завантажити програму
033 Філософія завантажити програму
034 Культурологія завантажити програму
053 Психологія завантажити програму
091 Біологія завантажити програму
101 Екологія завантажити програму
102 Хімія завантажити програму
104 Фізика та астрономія завантажити програму
111 Математика завантажити програму
231 Соціальна робота завантажити програму

 

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

Розрахунок конкурсного бала

Конкурсний бал

=

середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста/магістра)

+

бал фахового вступного випробування

+

бал вступного екзамену або ЄВІ* з іноземної мови.

 

* - Єдиний вступний іспит з іноземної мови обов’язковий при вступі на непедагогічні спеціальності, якщо вступ здійснюється на базі диплому магістра на контракт - за вибором вступника ЄВІ або іспит в університеті

Додаткове вступне випробування оцінюється як зараховано/не зараховано

 


Розклад консультацій та фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання для осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

 

Перелік спеціальностей 

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення

014.04 «Середня освіта (Математика)»
111 «Математика»
014.08 «Середня освіта (Фізика)»
104 «Фізика та астрономія»
014.09 «Середня освіта (Інформатика)»
122 «Комп’ютерні технології» (тільки бакалавр)

Хіміко-біологічне відділення

014.06 «Середня освіта (Хімія)»
102 «Хімія» (тільки денна форма)
014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»
091 «Біологія»
101 «Екологія» (магістратура тільки денна форма)
014.07 «Середня освіта (Географія)» (тільки денна форма)

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

011 «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» (тільки магістратура)
033 «Філософія» (тільки магістратура)
014.03 «Середня освіта (Історія)»
032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет

011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»
053 «Психологія» 
231 «Соціальна робота» 

Філологічний факультет

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»
014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
034 «Культурологія» (тільки магістратура)

Технологічний факультет

014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
015.37 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» (магістратура тільки денна форма)
015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» (магістратура тільки денна форма)

Факультет фізичного виховання

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
017 «Фізична культура і спорт»

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв

012 «Дошкільна освіта»
013 «Початкова освіта»
014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Вступники особисто подають:

  • документ про здобуту вищу освіту державного зразка і додаток до нього (оригінал або завірену в установленому порядку копію);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту;
  • документ, що посвідчує особу, військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків);
  • копія документа, що посвідчує особу та копія ідентифікаційного коду;
  • документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
  • картонна папка із зав’язками;
  • 1 конверт із маркою, 1 без марки.

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

  

Вартість навчання

Вартість навчання в 2020 році (завантажити) 

 

Платіжні реквізити НУЧК

Національний університет « Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Код ЄДРПОУ 02125674

МФО 820172

UA658201720313201001201006970 в ДКСУ м. Київ - за навчання (курси), код надходження 25010100

UA908201720313271001202006970 в ДКСУ м. Київ - за гуртожиток, код надходження 25010200

UA918201720313241001203006970 в ДКСУ м. Київ - за оренду, код надходження 25010300

UA928201720313211001204006970 в ДКСУ м. Київ - за бланки, код надходження 25010400