Як отримати ІІ вищу освіту 

1-й варіант

вступаємо на 3 курс 

для отримання ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

  за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

  складаємо одне вступне випробування з фаху

  термін навчання - 1 рік 10 місяців

 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв та документів - 13-22 липня

Проведення університетом вступних випробувань (одне вступне випробування) - 23 – 30 липня

Терміни зарахування вступників

 • І етап – 10 серпня
 • останнє зарахування – не пізніше 30 вересня

Програми вступних випробувань

   Напрями підготовки (спеціальності) ступеня бакалавра   Вступне випробування

 Математика 

завантажити програму

  Фізика 

завантажити програму

  Інформатика 

завантажити програму

  Хімія 

завантажити програму

Біологія

завантажити програму

Екологія, охорона навколишнього   середовища та збалансоване природокористування

завантажити програму

Історія 

завантажити програму

Психологія

завантажити програму

Соціальна робота

завантажити програму

Мова та література (англійська)

завантажити програму

  Українська мова та література

завантажити програму

Технологічна освіта

завантажити програму

Професійна освіта (транспорт)

завантажити програму

 Професійна освіта (харчові технології)

завантажити програму

 Фізична культура

завантажити програму

Дошкільна освіта

завантажити програму

Початкова освіта

завантажити програму

Музичне мистецтво

завантажити програму

Соціологія

завантажити програму 

2-й варіант

вступаємо одразу для отримання ступеня магістра

складаємо (в залежності від спеціальності):

 • додаткове випробування (екзамен-допуск)
 • фахове випробування
 • ЄВІ або випробування з іноземної мови

 термін навчання - 1 рік 4 місяці

 

 Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

Етапи вступної кампанії

Всі спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Прийом заяв та документів - 10-23 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань - 25 липня–03 серпня

 

Спеціальності інших галузей (крім 01 «Освіта/Педагогіка»)

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 06 травня до 1800 години 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають іншою спеціальністю з 06 по 29 травня

Строки прийому заяв та документів для вступників, які користуються спеціальними умовами з 17 по 25 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня

Єдиний вступний іспит 01 липня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 05 по 22 липня

Строки проведення фахових вступних випробувань з 5 по 26 липня

Надання рекомендацій для зарахування

 • за держзамовленням – не пізніше 05 серпня;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спецiальностей крім англійської філології) завантажити програму

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спеціальності "Мова та література (англійська)") завантажити програму

Спеціальність   Програми
 Додаткове вступне випробування Фахове вступне випробування
011 Освітні, педагогічні науки (ННІІ). Педагогіка вищої школи завантажити програму завантажити програму
011 Освітні, педагогічні науки (ППФ). Інклюзивна освіта завантажити програму завантажити програму
012  Дошкільна освіта 
завантажити програму завантажити програму
013 Початкова освіта завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Історія) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Англійська мова) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Хімія) завантажити програму завантажити програму
 014 Середня освіта (Географія) завантажити програму  завантажити програму 
014 Середня освіта (Біологія) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Математика) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Фізика) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму завантажити програму
014 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму завантажити програму
017 Фізична культура і спорт завантажити програму завантажити програму
015 Професійна освіта (Харчові технології) завантажити програму завантажити програму
015 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму завантажити програму
032 Історія та археологія завантажити програму завантажити програму
053 Психологія завантажити програму завантажити програму
091 Біологія завантажити програму завантажити програму
101 Екологія завантажити програму завантажити програму
102 Хімія завантажити програму завантажити програму
104 Фізика та астрономія завантажити програму завантажити програму
111 Математика завантажити програму завантажити програму
231 Соціальна робота завантажити програму завантажити програму
034 Культурологія завантажити програму завантажити програму
033 Філософія завантажити програму завантажити програму 

 

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

Розрахунок конкурсного бала

Конкурсний бал

=

середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста/магістра)

+

бал фахового вступного випробування

+

бал вступного екзамену або ЄВІ* з іноземної мови.

 

* - Єдиний вступний іспит з іноземної мови обов’язковий при вступі на непедагогічні спеціальності, якщо вступ здійснюється на базі диплому магістра на контракт - за вибором вступника ЄВІ або іспит в університеті

Додаткове вступне випробування оцінюється як зараховано/не зараховано

 


 Перелік спеціальностей 

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення

014.04 «Середня освіта (Математика)»
111 «Математика»
014.08 «Середня освіта (Фізика)»
104 «Фізика та астрономія»
014.09 «Середня освіта (Інформатика)»
122 «Комп’ютерні технології» (тільки бакалавр)

Хіміко-біологічне відділення

014.06 «Середня освіта (Хімія)»
102 «Хімія» (тільки денна форма)
014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»
091 «Біологія»
101 «Екологія» (магістратура тільки денна форма)
014.07 «Середня освіта (Географія)» (тільки денна форма)

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

011 «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» (тільки магістратура)
033 «Філософія» (тільки магістратура)
014.03 «Середня освіта (Історія)»
032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет

011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»
053 «Психологія» 
231 «Соціальна робота» 

Філологічний факультет

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»
014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
034 «Культурологія» (тільки магістратура)

Технологічний факультет

014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» (магістратура тільки денна форма)
015.37 «Професійна освіта (Харчові технології)» (магістратура тільки денна форма)

Факультет фізичного виховання

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
017 «Фізична культура і спорт»

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв

012 «Дошкільна освіта»
013 «Початкова освіта»
014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Вступники особисто подають:

 • документ про здобуту вищу освіту державного зразка і додаток до нього (оригінал або завірену в установленому порядку копію);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту;
 • документ, що посвідчує особу, військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків);
 • копія документа, що посвідчує особу та копія ідентифікаційного коду;
 • документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • картонна папка із зав’язками;
 • 1 конверт із маркою, 1 без марки.

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

  

Вартість навчання

Спеціальність Бакалаврат Магістратура  
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма  

Всі спеціальності   (крім 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

29600 18100 21500 13100  
014.02Середня освіта (Мова і література (англійська)) 31700 18900 23000 13700  

 

Наказ про вартість навчання в 2019 році

 

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

за навчання: 
р/р 658201720313201001201006970 код надходження 25010100

за гуртожиток:
р/р 908201720313271001202006970 код надходження 25010200

за державний цільовий пільговий кредит для здобуття вищої освіти та відсотки за користування кредитом:
р/р 37114093006970