Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі освітнього ступеня бакалавра термін навчання складає 1 рік 4 місяці 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

 

Перелік спеціальностей

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення

014.04 «Середня освіта (Математика)»
111 «Математика»

014.08 «Середня освіта (Фізика)»
104 «Фізика та астрономія»

014.09 «Середня освіта (Інформатика)» 

Хіміко-біологічне відділення

014.06 «Середня освіта (Хімія)»
102 «Хімія» (тільки денна форма)
014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»
014.07 «Середня освіта (Географія) (тільки денна форма)
091 «Біологія»
101 «Екологія» (тільки денна форма)

Навчально-науковий інститут історії та соціокультурних дисциплін імені О.М. Лазаревського

011 «Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи)»
033 «Філософія»

014.03 «Середня освіта (Історія)»
032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет 

011 «Освітні, педагогічні науки (інклюзивна освіта)»
231 «Соціальна робота»

053 «Психологія»

Філологічний факультет 

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»
014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
034 «Культурологія»

Технологічний факультет

014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» (тільки денна форма)
015.37 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» (тільки денна форма)

Факультет фізичного виховання

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
017 «Фізична культура і спорт» 

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

012 «Дошкільна освіта»
013 «Початкова освіта» 
014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з iноземної мови завантажити програму  

 

Галузь знань Спеціальність Програма фахового вступного випробування
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) (ННІІ) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта) (ППФ) завантажити програму
 01 Освіта/педагогіка 012  Дошкільна освіта 
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 013 Початкова освіта завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.06 Середня освіта (Хімія) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.08 Середня освіта (Фізика) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015.37 Професійна освіта
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015.38 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 017 Фізична культура і спорт завантажити програму
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія завантажити програму
03 Гуманітарні науки  033 Філософія завантажити програму 
 03 Гуманітарні науки  034 Культурологія завантажити програму
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія завантажити програму
09 Біологія 091 Біологія завантажити програму
10 Природничі науки 101 Екологія завантажити програму
10 Природничі науки 102 Хімія завантажити програму
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія завантажити програму
11 Математика та статистика 111 Математика завантажити програму
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота завантажити програму

 

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" проводиться в такі строки:

Снимок экрана (11)

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра класичні спеціальності (034, 091, 032, 053, 101,  102, 104, 111, 231)

Снимок экрана (12)

 

Розклад вступних випробувань (додатковий набір)

Розклад консультацій до вступних випробувань з використанням технології відеоконференції (ZOOM)

Аудиторії, в яких будуть проводитися вступні іспити з іноземної мови

Розклад консультацій та фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання

Розклад консультацій та фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання (іноземна мова для осіб, яким надане право складати вступне випробування в ЗВО)

 

Результати вступних іспитів

Результати фахових вступних випробувань факультету Дошкільної, Початкової освіти і Мистецтв

Результати фахового вступного випробування 014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

Результати фахового вступного випробування 013 Початкова освіта

Результати фахового вступного випроування з 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Результати фахового вступного випробування 015.38 Професійна освіта (Транспорт)

Результати фахового вступного випробування з 014.03 Середня освіта (Історія) 

Результати фахового вступного випробування 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Результати фахового вступного випробування з 014.07 Середня освіта (Географія)

Результати фахового вступного випробування з Фізичної культури

Результати фахового вступного випробування 014.08 Середня освіта (Фізика) 

Результати фахового вступного випробування 011 Освітні, педагогічні науки (інклюзивна освіта)

Результати фахового вступного випробування з 014.06 Середня освіта (Хімія) 

Результати фахового вступного випробування фізико-математичного віділення 014.09 Середня освіта (Інформатика) заочне

Результати фахового вступного випробування 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Результати фахового вступного випробування фізико-математичного віділення 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Результати фахового вступного випробування з іноземної мови факультету Фізичного виховання

Результати фахового вступного випробування з іноземної мови факультету Дошкільної, Початкової освіти і Мистецтв

Результати фахового вступного випробування з іноземної мови Філологічного факультету

Результати фахового вступного випробування 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська)) Філологічного факультету

Результати фахового вступного випробування з біології 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Результати фахового вступного випробування Хіміко-біологічного віділення з німецької мови

Результати фахового вступного випробування Хіміко-біологічного віділення з іноземної мови

Результати фахового вступного випробування 032 Історія та археологія (іноземна мова)

Результати фахового вступного випробування 011 Освіта, педагогічні науки (ПВШ) (іноземна мова)

Результати фахового вступного випробування Інституту історії з іноземної мови

Результати фахового вступного випробування з 014.04 Середня освіта (Математика)

Результати вступного випробування з іноземної мови (англійської) для технологічного факультету

Результати фахового вступного випробування з музичного мистецтва

Результати фахового вступного випробування Технологічного факультету з німецької мови

Результати фахового вступного випробування факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв з німецької мови

Результати фахового вступного випробування фізико-математичного віділення з німецької мови

Результати фахового вступного випробування фізико-математичного віділення з іноземної мови

Результати фахового вступного випробування ППФ з іноземної мови

Результати фахового вступного випробування ППФ з німецької мови 

Результати фахового вступного випробування 102 Хiмiя_1

Результати фахового вступного випробування 102 Хiмiя

Результати фахового вступного випробування 091 Бiологiя

Результати фахового вступного випробування 032 Історія та археологія

Результати фахового вступного випробування 034 Культурологiя

Результати фахового вступного випробування 053 Психологiя

Результати фахового вступного випробування 111 Математика

Результати фахового вступного випробування 033 Філософія

Результати фахового вступного випробування 101 Екологія

Результати фахового випробування 231 Соціальна педагогіка

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення (2020)

Обсяги державного замовлення (2019)

Обсяги державного замовлення (2018)

  

Вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
  • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
  • картонна папка із зав’язками;
  • 1 конверт із маркою, 1 без марки;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

 

Вартість навчання

Вартість навчання в 2020 році (завантажити) 

 

Платіжні реквізити НУЧК

Національний університет « Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Код ЄДРПОУ 02125674

МФО 820172

UA658201720313201001201006970 в ДКСУ м. Київ - за навчання (курси), код надходження 25010100

UA908201720313271001202006970 в ДКСУ м. Київ - за гуртожиток, код надходження 25010200

UA918201720313241001203006970 в ДКСУ м. Київ - за оренду, код надходження 25010300

UA928201720313211001204006970 в ДКСУ м. Київ - за бланки, код надходження 25010400