Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі освітнього ступеня бакалавра термін навчання складає 1 рік 4 місяці 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

Згідно Закону «Про вищу освіту» можливо здобути ступінь магістра за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.

  

Перелік спеціальностей

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення

014.04 «Середня освіта (Математика)»
111 «Математика»

014.08 «Середня освіта (Фізика)»
104 «Фізика та астрономія»

014.09 «Середня освіта (Інформатика)» 

Хіміко-біологічне відділення

014.06 «Середня освіта (Хімія)»
102 «Хімія» (тільки денна форма)
014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»
014.07 «Середня освіта (Географія) (тільки денна форма)
091 «Біологія»
101 «Екологія» (тільки денна форма)

Навчально-науковий інститут історії та соціокультурних дисциплін імені О.М. Лазаревського

011 «Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи)»
033 «Філософія»

014.03 «Середня освіта (Історія)»
032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет 

011 «Освітні, педагогічні науки (інклюзивна освіта)»
231 «Соціальна робота»

053 «Психологія»

Філологічний факультет 

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»
014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
034 «Культурологія»

Технологічний факультет

014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» (тільки денна форма)
015.37 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» (тільки денна форма)

Факультет фізичного виховання

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
017 «Фізична культура і спорт» 

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

012 «Дошкільна освіта»
013 «Початкова освіта» 
014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спецiальностей крім англійської філології) завантажити програму 

Програма вступного випробування з iноземної мови (для спеціальності "Мова та література (англійська)") завантажити програму  

 

Галузь знань Спеціальність   Програми
 Додаткове вступне випробування Фахове вступне випробування
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) (ННІІ) завантажити програму
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта) (ППФ) завантажити програму завантажити програму
 01 Освіта/педагогіка 012  Дошкільна освіта 
завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 013 Початкова освіта завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Історія) завантажити програму
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Англійська мова) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) завантажити програму
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Географія) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Математика) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Фізика) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 017 Фізична культура і спорт завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015 Професійна освіта (Харчові технології) завантажити програму завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму завантажити програму
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія завантажити програму
завантажити програму
03 Гуманітарні науки  033 Філософія завантажити програму завантажити програму 
 03 Гуманітарні науки  034 Культурологія завантажити програму завантажити програму
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія завантажити програму завантажити програму
09 Біологія 091 Біологія завантажити програму
завантажити програму
10 Природничі науки 101 Екологія завантажити програму завантажити програму
10 Природничі науки 102 Хімія завантажити програму завантажити програму
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія завантажити програму завантажити програму
11 Математика та статистика 111 Математика завантажити програму завантажити програму
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота завантажити програму завантажити програму

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

Етапи вступної кампанії

За спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

Початок прийому заяв та документів 10 липня

Закінчення прийому заяв та документів 23 липня

Проведення університетом фахових вступних випробувань 25 липня – 03 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 • за державним замовленням – 05 серпня
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня

Строки виконання вимог до зарахування

 • за держзамовленням –10 серпня
 • за контрактом: І потік –13 серпня

Терміни зарахування вступників

 • за держзамовленням – до 1200 години 11 серпня;
 • за контрактом: І потік – 14 серпня; останнє зарахування – не пізніше 30 листопада

 

НЕПЕДАГОГІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»)

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 06 травня до 18.00 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю і складають ЄВІ з 06 по 29 травня

Строки прийому заяв та документів для вступників, які користуються спеціальними умовами (розділ VІІІ Правил прийому) 17 по 25 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня

Єдиний вступний іспит 01 липня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 05 по 22 липня

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань з 5 по 26 липня

Надання рекомендацій для зарахування

 • за державним замовленням – не пізніше 05 серпня
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня

Строки виконання вимог до зарахування

 • за державним замовленням – до 1800 години 10 серпня
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – до 1700 години 13 серпня

Терміни зарахування вступників

 • за державним замовленням –11 серпня;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб: І потік – 14 серпня; останнє зарахування – не пізніше 30 листопада

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення (2019)

Обсяги державного замовлення (2018)

  

Вступники особисто подають:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
 • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • картонна папка із зав’язками;
 • 1 конверт із маркою, 1 без марки;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

 

Вартість навчання

Наказ про вартість навчання в 2019 році

 

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

UA658201720313201001201006970 - оплата за навчання, курси;

UA908201720313271001202006970 - оплата за гуртожиток, за надані послуги;

UA918201720313241001203006970 - оплата за оренду;

UA928201720313211001204006970 - оплата за дублікати студентських квитків, дипломів, академічних довідок, індивідуальних навчальних планів.