Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі освітнього ступеня бакалавра термін навчання складає 1 рік 4 місяці 

Ви можете отримати обрану спеціальність, незалежно від профілю попередньої освіти.

 

Перелік спеціальностей

Природничо-математичний факультет

Фізико-математичне відділення

014.04 «Середня освіта (Математика)»
111 «Математика»

014.08 «Середня освіта (Фізика)»
104 «Фізика та астрономія»

014.09 «Середня освіта (Інформатика)» 

Хіміко-біологічне відділення

014.06 «Середня освіта (Хімія)»
102 «Хімія» (тільки денна форма)
014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»
014.07 «Середня освіта (Географія) (тільки денна форма)
091 «Біологія»
101 «Екологія» (тільки денна форма)

Навчально-науковий інститут історії та соціокультурних дисциплін імені О.М. Лазаревського

011 «Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи)»
033 «Філософія»

014.03 «Середня освіта (Історія)»
032 «Історія та археологія»

Психолого-педагогічний факультет 

011 «Освітні, педагогічні науки (інклюзивна освіта)»
231 «Соціальна робота»

053 «Психологія»

Філологічний факультет 

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»
014.02 «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
034 «Культурологія»

Технологічний факультет

014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» (тільки денна форма)
015.37 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» (тільки денна форма)

Факультет фізичного виховання

014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»
017 «Фізична культура і спорт» 

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв 

012 «Дошкільна освіта»
013 «Початкова освіта» 
014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з iноземної мови завантажити програму  

 

Галузь знань Спеціальність Програма фахового вступного випробування
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) (ННІІ) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта) (ППФ) завантажити програму
 01 Освіта/педагогіка 012  Дошкільна освіта 
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 013 Початкова освіта завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.04 Середня освіта (Математика) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.06 Середня освіта (Хімія) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.08 Середня освіта (Фізика) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізична культура) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015.37 Професійна освіта
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 015.38 Професійна освіта (Транспорт) завантажити програму
01 Освіта/педагогіка 017 Фізична культура і спорт завантажити програму
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія завантажити програму
03 Гуманітарні науки  033 Філософія завантажити програму 
 03 Гуманітарні науки  034 Культурологія завантажити програму
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія завантажити програму
09 Біологія 091 Біологія завантажити програму
10 Природничі науки 101 Екологія завантажити програму
10 Природничі науки 102 Хімія завантажити програму
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія завантажити програму
11 Математика та статистика 111 Математика завантажити програму
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота завантажити програму

 

Конкурсний бал = середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста) + бал фахового вступного випробування + бал вступного екзамену з іноземної мови.

Етапи вступної кампанії

Більш детально терміни вступної кампанії в університеті  будуть вказані після затверждення змін до Правил прийому НУЧК. Слідкуй за інформацією!

изображение

Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення (2019)

Обсяги державного замовлення (2018)

  

Вступники особисто подають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для чоловіків);
  • копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
  • картонна папка із зав’язками;
  • 1 конверт із маркою, 1 без марки;

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Зарахування здійснюється за наявності ОРИГІНАЛА документа про освіту і додатка до нього.

 

Вартість навчання

Наказ про вартість навчання в 2019 році

 

Платіжні реквізити НУЧК

Платіжні реквізити НУЧК імені Т.Г.Шевченка

ДКСУ м.Київ МФО 820172 Код 02125674

UA658201720313201001201006970 - оплата за навчання, курси;

UA908201720313271001202006970 - оплата за гуртожиток, за надані послуги;

UA918201720313241001203006970 - оплата за оренду;

UA928201720313211001204006970 - оплата за дублікати студентських квитків, дипломів, академічних довідок, індивідуальних навчальних планів.