Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка

ППФ

 

Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи

У 2004 році рішенням вченої ради університету був створений психолого-педагогічний факультет (наказ ректора № 92 від 30.04.2004 р.). У 2021 році рішенням вченої ради університету (наказ ректора № 49-к/І від 01.02.2021 р.) факультет був реорганізований у Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи.

Підготовку фахівців психологічного профілю в університеті було започатковано ще з 1992 року, а соціально-педагогічного профілю – в 2000 році.

Директор інституту – кандидат педагогічних наук, професор Завацька Людмила Миколаївна. Заступник директора з навчальної роботи – Михайленко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцен. Заступник директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності – Платонова Оксана Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Загальна інформаціяДиректорДирекціяНаш засновникНаші випускникиВидання ІнститутуРейтинг викладачівСтипендіальний рейтинг студентівВзаємодія зі стейкхолдерамиПромо

В інституті функціонує дві кафедри: загальної, вікової та соціальної психології; кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук. Загальна кількість професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи на 2021 рік – 24 особи, зокрема 4 доктори та 19 кандидатів наук.

В інституті здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Психологія», «Соціальна робота» та «Освітні, педагогічні науки».

Науково-дослідна робота в інституті проводиться стосовно широкого кола проблем психології, педагогіки та соціальної роботи. В інституті діє аспірантура зі спеціальностей «Загальна педагогіка, історія педагогіки» та «Професійна освіта», випускається збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки».

Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи планує, продовжуючи щорічну традицію ППФ, виступати організатором міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій і семінарів з проблем психології, педагогіки та соціальної роботи. Значна увага приділяється організації науково-дослідницької роботи серед студентів. Інститут є одним з провідних науково-методичних центрів Північноукраїнського регіону, і має науково-практичні зв’язки з навчальними та науково-дослідними установами психолого-педагогічного профілю України, Польщі та Болгарії, низкою державних, соціальних, пенітенціарних та медичних установ Чернігівщини.

Zavatska

Завацька Людмила Миколаївна

директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи

Кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика».

З 1980 р. по цей час працює в ЧНПУ (зараз НУЧК) імені Т.Г. Шевченка. У 2004-2016 рр. – завідувач кафедри соціальної педагогіки, з 2016 р. по 2019 р. – завідувач кафедри соціальної роботи, з 2019 р. по лютий 2021р. – завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук психолого-педагогічного факультету.

Кандидат педагогічних наук з 1989 року. Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 1995 р. У січні 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки.

У 2011 році обрана академіком Української Академії Акмеології по відділенню «Соціальна акмеологія». Член асоціації завідувачів кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи. Член правління громадської організації «Вибір».

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів, особливості соціального патронажу клієнтів, інклюзивна освіта, профілактика негативних звичок у підлітковому середовищі.
Має 135 друкованих праць.

Mihaylenko

Михайленко Оксана Володимирівна

заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

 

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання»(1990). У 1998 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Психологія. Практична психологія».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з обдарованими дітьми»(за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік.

Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованим дітьми, особливості соціалізації студентської молоді.

Автор понад 45 публікацій.


Platonova

Платонова Оксана Георгіївна

заступник директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

 

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» (1992 р).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.

З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології.

Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.

Автор 50 публікацій, з них 46 наукових, 5 навчально-методичного характеру.


Dubinina

Дубініна Діана Емілівна

Методист заочної форми навчання Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи

Закінчила хіміко-біологічний факультет ЧДПІ імені Т.Г.Шевченка (1992 р.). В 1993 році закінчила КДПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в системі освіти».

В університеті працює з 1993 р. асистентом, викладачем, старшим викладачем. З 2019 р. – методист заочної форми навчання психолого-педагогічного факультету (Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи).

Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги».

Сфера наукових інтересів: психологія стресів, екологічна психологія, спеціальна психологія.


photo 5445201276817228411 y

Лавренко Софія Анатоліївна

Диспетчер дирекції Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи

Працює на посаді з 2022 року.

 

 

 

skok na

Скок Микола Андрійович

Народився 13 грудня 1948 року у с.Корніїв Козелецького району Чернігівської області. У 1975 році закінчив факультет психології Ленінградського державного університету, а у 1981 р. – аспірантуру того ж університету та отримав учений ступінь кандидата психологічних наук.

Професійну діяльність психологом розпочав у 1975 р. на заводі «Зірка» (м. Владивосток). У 1981–1986 рр. працював старшим викладачем у Далекосхідному державному університеті (м. Владивосток). 

З 1986 р. і до кінця життя викладав у Чернігівському державному (національному) педагогічному інституту (університеті) імені Т.Г.Шевченка.

Був ініціатором відкриття на історичному факультеті ЧДПІ спеціальності «Історія та практична психологія». У 1990 р. отримав звання доцента. У 1991-1993 рр. – завідувач секції психології кафедри педагогіки історичного факультету ЧДПІ. З 1993 р. – завідувач кафедри психології того ж факультету. Ініціатор відкриття на історичному факультеті спеціальності «Психологія. Соціальна психологія» (2000). З 2004 р. – незмінний декан психолого-педагогічного факультету Чернігівського педуніверситету. На факультеті була відкрита аспірантура, яку він очолював.

Сферою наукових інтересів були проблеми соціальної психології, психології управління та прийняття рішень, історії психології. Підготував 5 кандидатів наук.

Нагороджений знаками «Відмінник освіти України» (2001), «Ушинський К.Д.» (2008), а в 2006 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Неодноразово за трудову діяльність був нагороджений Почесними грамотами.

Член Товариства психологів СРСР (з 1991 р. – України), Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Асоціації політичних психологів України.

Пішов з життя 5 грудня 2016 року.

«На каком-то этапе своей жизни я пришёл к некоторому минимуму принципов. Принципы – это тот маршрут, который не позволяет переходить некоторые грани. Моё достижение состоит в том, что я поставил ограничения своим желаниям и пришёл к такому выводу – как бы ни было тебе, хорошо, плохо ли, - это не есть критерий истины. Критерием истины является то, как чувствуют себя люди рядом с тобой…»

Kotlyar Alex

КОТЛЯР Олександр Олександрович
кандидат психологічних наук,
директор департаменту персоналу ТОВ "Софт Індастрі Альянс"
(м. Чернігів), випускник спеціальності «Психологія» (2000 рік)

Особливо цінними і практично значущими для мене особисто є здобуті знання в галузі "Соціальної психології", з чим власне пов’язана моя практика роботи із персоналом вже більше ніж 15 років. Хочу відзначити продуктивну атмосферу, високий рівень академічної підготовки та шанобливе ставлення до студентів зі сторони усього колективу психолого-педагогічного факультету. Дякую! Ви робите добру справу, хай вам щастить!


Bibik Tatyana

БІБІК Тетяна Петрівна
директор Центру психології та розвитку «Bibika Family»,
засновниця та голова ГО психологів «Сила Єдності»,
випускниця спеціальності «Психологія» (2009 рік)

Психологічна наука не проста, але безмежно цікава, та дозволяє бачити людей абсолютно крізь іншу призму. Ти є провідником між душею людини та її реальністю. Мені пощастило, що моїми наставниками були саме викладачі психолого-педагогічного факультету. Це ті люди, які привили мені любов до психології та показали її багатогранність і неоціненну користь в допомозі людям.
Щаслива, бо виконую своє призначення в цьому житті…


Shakhanova Dasha

ШАХАНОВА Дар’я Валеріївна
аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, практичний психолог гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва, випускниця спеціальності «Психологія» (2018 рік)

Навчання в магістратурі НУЧК імені Т.Г.Шевченка визначило все моє подальше життя та дало мені можливість краще зрозуміти себе та визначити вектор своїх наукових інтересів, а ще познайомитись з неймовірно талановитими студентами. Дякуючи викладачам… я здобула високий рівень знань та отримала необхідні навички які допомогли мені в подальшій науковій та практичній діяльності.


Molochko Anna

МОЛОЧКО Анна Ярославівна
підприємиця, засновниця та власниця українського бренду MLK, випускниця спеціальності «Психологія» (2020 рік)

Факультет навчив мене бути стійкою, лабільною та знаходити рішення у будь-яких обставинах. Саме тут я отримала не лише глибокі знання, а й реальні, які використовую щодня. Комунікативні навички, креативне мислення, розуміння поведінки споживача – усе це допомагає на всіх етапах бізнесу: від генерування ідей до переговорів із партнерами та замовниками.
Психологія – це основа, з якою ти зможеш будь-що.
Це твоя впевненість у своєму теперішньому та майбутньому.


Molchanova Serafima

МОЛЧАНОВА Серафима Валеріївна
маркетологиня, бренд-спеціалістка у міжнародній цифровій агенції «Valtech/Вальтек», випускниця спеціальності «Психологія» (2020 рік)

Саме навчання за спеціальністю "Психологія" відкрило можливості розвитку у багатьох сферах. Уміння розуміти потреби клієнта, враховувати його психологічні особливості, знаходити індивідуальний підхід та спільну мову – неоціненні знання, які були здобуті на факультеті. Кожен день, проведений в Альма-матер, був незабутнім своїми теоретичними та практичними заняттями. Все, що було вивчено на факультеті й досі залишається актуальним, як у робочому, так і особистому житті.
Психологічні знання та навички пронизують ключові якості успішної діяльності та сприяють подальшому кар'єрному зростанню…


Rakhmakova Sv

РАХМАКОВА (МЕЛЬНИК) Світлана Олегівна
консультант з оцінки та підбору персоналу
в HR-консалтинговій компанії «Formatta UA»,
випускниця спеціальності «Психологія» (2020 рік)

Усі знання, отримані на психолого-педагогічному факультеті, є невід'ємною складовою моєї роботи, зокрема, дуже часто використовую знання з психодіагностики при інтерпретації тестів та опитувальників. Курс психології спілкування став корисним у веденні ділових перемовин з клієнтами, а коли проводжу інтерв'ю за компетенціями отримані знання допомагають коректно розуміти поведінкові реакції та мотиви людини…


Gapon Alex

ГАПОН Олександр Леонідович
психолог Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги, випускник спеціальності «Психологія» (2021 рік)

Навчання на кафедрі загальної, вікової та соціальної психології імені М.А.Скока для мене було досить легким, змістовним, інформативним і цікавим. Я успішно опанував навчальну програму та отримав всі необхідні мені навички для успішної роботи психологом і все це завдяки дуже сильному викладацькому складу кафедри...

Чотирнадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання, 2024, Том 1

Чотирнадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання, 2024, Том 2

Збірник наукових праць. Вісник НУЧК.Педагогічні науки. №23 (179).2023

Альманах студентських наукових робіт з психології та когнітивістики, 2023, Вип.1

"Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання" (2022, Том 1)

"Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання" (2022, Том 2)

Збірник наукови праць. Педагогічні науки. №17 (173). 2022 р.

Дванадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання (2021, Том 1)

Дванадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання (2021, Том 2)

Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання (2020)

Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання

Сьомі Сіверянські соціально-психологічні читання

Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання

Дев'яті Сіверянські соціально-психологічні читання

Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання

Вісник N74  2009 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N74 2009 р. "Психологічні науки" т.2 

Вісник N82 2010 р. "Психологічні науки" т.1

Вісник N82 2010 р. "Психологічні науки" т.2

Вісник N94 2011 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N94 2011 р. "Психологічні науки" т.2 

Вісник N103 2012 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N103 2012 р. "Психологічні науки" т.2

Вісник N105 2012 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N105 2012 р. "Психологічні науки" т.2

Вісник N114 2013 р. "Психологічні науки" 

Вісник N121 2014 р. "Психологічні науки" т.1

Вісник N121 2014 р. "Психологічні науки" т.2 

Вісник N126 2015 р. "Психологічні науки"

30 жовтня 2023 р. на засідання Вченої ради ННІ психології та соціальної роботи було запрошено стейкхолдера Світлану Василівну Поклад – психолога-методиста Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області. У своєму виступі вона ознайомила викладачів Інституту зі специфікою роботи практичних психологів і соціальних педагогів у закладах ПТО Чернігівщини, окреслила проблеми, що існують у психологічній службі цих закладів. Доповідач відмітила належний рівень освіти відповідних фахівців в НУЧК імені Т.Г.Шевченка (випускницею якого вона також є), а також поділилася рекомендаціями щодо покращення їхньої професійної підготовки.

Презентація_ПокладСВ_30-10-23

 

25 жовтня 2022 року на онлайн-засіданні Вченої ради ННІ психології та соціальної роботи відбувся виступ стейкхолдера Ілони Іванівни ГУСЄВОЇ - практичного психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП) Чернігівської міської ради на тему "Щодо діяльності психологічної служби закладів освіти м. Чернгова станом на 2022/2023 н.р.". Доповідач ознайомила присутніх із актуальними напрямками діяльності практичних психологів і соціальних педагогів чернігівських освітніх закладів, проблемами, що виникають у їхній діяльності. Було обговорено напрямки співробітництва кафедр Інституту з фахівцями психологічної служби.

Виступ І.Гусєвої (2022)

 

10 грудня 2020 року в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відбувся вебінар «Види насильства. Як розпізнати?».

Організатором заходу виступила кафедра екологічної психології та соціології.

Модератором була Рабчевська Тетяна, стейкхолдер, студентка 4-го курсу спеціальності «Психологія», практичний психолог Центру у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва, сертифікований спеціаліст по роботі з кривдниками, які вчиняють домашнє насильство.

У ході вебінару обговорювались проблеми домашнього насильства (фізичного, психологічного, економічного та сексуального), розглядались питання щодо циклів насильства, були створені психологічні портрети агресора і жертви.
До вебінару долучились студенти та викладачі психолого-педагогічного факультету, а також практикуючі психологи та соціальні педагоги м. Чернігова. Загалом у відкритому онлайн просторі були присутні 56 осіб. Вебінар проходив на платформі Google Meet.

25 лютого 2020 року відбулося засідання вченої ради психолого-педагогічного факультету, на яке було запрошено директора Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Олену Михайлівну Антоненко. У рамках зустрічі було обговорено перспективи працевлаштування випускників спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Освітні, педагогічні науки».

Також було обговорено компетентності, яких вимагає сучасний роботодавець від психологів, соціальних педагогів, фахівців з соціальної роботи, фахівців з інклюзивної освіти та корекційної педагогіки. У зв’язку з цим було проаналізовано навчальні плани зазначених спеціальностей.

У листопаді 2019 року на психолого-педагогічному факультеті відбулася зустріч з представником психологічної служби Національної гвардії України. Студенти випускних курсів дізналися про перспективи розвитку психологічної служби та можливості кар’єрного зростання у лавах Національної гвардії України.

Мрієш працювати з молодим поколінням - тоді тобі до нас

 

 

Промо: Психологія

053 Психологія (бакалаврат)

 

053 Психологія (магістратура)


Якщо ти любиш спілкування, взаємодію з людьми,

якщо ти хочеш навчитися вміло долати труднощі і допомагати у цьому іншим,

якщо ти маєш активну життєву позицію і віриш, що можеш змінити світ на краще,

якщо самореалізація та покликання надзвичайно важливі для тебе,

то сучасні, перспективні спеціальності

* «Психологія»

* «Соціальна робота»

* «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю»

* «Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка»

саме для тебе!

ННІ та соціальної роботи - інститут soft skills.

Розклад занять

 Розклад занять на ІІ семестр 2023-2024 н.р. ОС магістр спеціальності "Психологія"

 Розклад занять на ІІ семестр 2023-2024 н.р. ОС магістр спеціальностей "Соціальна роботиа","Освітні, педагогічні науки"

 Розклад занять на ІІ семестр 2023-2024 н.р. ОС бакалавр спеціальності "Психологія"

 Розклад занять на ІІ семестр 2023-2024 н.р ОС бакалавр спеціальностей "Соціальна робота ", "Освітні, педагогічні науки"

 Розклад занять ОС магістр спеціальностей Соціальна робота та Освітні, педагогічні науки І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад занять ОС магістр спеціальності Психологія І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад занять ОС бакалавр спеціальностей Соціальна робота, Освітні, педагогічні науки І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад занять ОС бакалавр спеціальності Психологія І семестр 2023-2024 н.р.

053 Магістри Розклад на ІІ семестр

231 011 Розклад на ІІ семестр

053 Бакалаври Розклад на ІІ семестр

231 011 Бакалаври Розклад на ІІ семестр

Розклад занять для студентів ОС магістр спеціальностей Соціальна робота та Освітні, педагогічні науки ННІ психології та соціальної роботи

Розклад занять для студентів ОС магістр спеціальності Психологія ННІ психології та соціальної роботи

Розклад занять для студентів ОС бакалавр спеціальностей Соціальна робота та Освітні, педагогічні науки ННІ психології та соціальної роботи

Розклад для студентів ОС бакалавр спеціальності Психологія ННІ психології та соціальної роботи

Скринька довіри

knjh dov

Інформація для студентів денної форми навчання

Розклад бакалаври 053 літньої залік.-екзамен. сесії 2023-2024 н.р.

Розклад бакалаври 231 011 літньої залік.-екзамен. сесії 2023-2024 н.р.

Розклад магістри 053 літньої зал.-екзамен. сесії 2023-2024 н.р.

Розклад магістри 231 011 літньої залік.-екзамен. сесії 2023-2024 н.р.

Програму комплексного іспиту з психології для магістрантів 2024 р. випуску

Програма комплексного іспиту з психології для випускників бакалаврату 2023 р.

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Психологія, Соціальна робота, Освітні, педагогічні науки ОС бакалавр

Розклад зимової заліково-екзаменціної сесії ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Психологія, Соціальна робта, Освітні, педагогічні науки ОС магістр

Стипендіальний рейтинг студентів

Рейтингові списки студентів денної форми навчання за державним замовленням (за результатами зимової сесії 2021-2022 н.р.)

Розклад ІІ семестру 2021-2022 н.р. спеціальностей "Психологія" "Соціальна робота" "Освітні, педагогічні науки" ОС магістр

Розклад ІІ семестру 2021-2022 н.р. спеціальностей "Соціальна робота" "Освтіні, педагогічні науки" ОС бакалавр

Розклад ІІ семестру 2021-2022 н.р. спеціальності "Психологія" ОС бакалавр

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Соціальні робота, Освітні, педагогічні науки для магістрів

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Соціальні робота, Освітні, педагогічні науки для магістрів

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Соціальної роботи та освітніх і педагогічних  наук

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Психологія ОС рівня магістр

Рейтинговий список студентів І курсу денної форми навчання за державним замовленням (на основі вступних балів 2021-2022 н.р.).

Рейтинговий список студентів денної форми навчання за державним замовленням (за результатами літньої сесії 2020-2021 н.р.).

Бакалаврат

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК СТУДЕНТІВ денної форми навчання за державним замовленням ОС бакалавр (на основі вступних балів 2023-2024 н.р.)

Розклад занять ОС бакалавр спеціальностей Соціальна робота, Освітні, педагогічні науки І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад занять ОС бакалавр спеціальності Психологія І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.для бакалаврів (спеціальність Соціологія)

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.для  бакалаврів

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ _ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА (БАКАЛАВРИ)

Вступ_магістратура_ЄВІ

Розклад занять денної форми навчання спеціальностей психологія, соціальна робота, освітні і педагогічні науки, соціологія. ОС бакалавр і педагогічні науки

Стипендіальний рейтинг студентів, що навчаються за держзамовленням

Графік_перескладання_бакалавр_І_семестр

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ З ПСИХОЛОГІЇ 2021 (БАКАЛАВРИ)

Коефіцієнти_стипендія_бакалавр

РОЗКЛАД_СЕСІЇ БАКАЛАВРАТ_зима_2020

Розклад Бакалавр (І курс)

Розклад Бакалавр (ІІ-IV курс)

Магістратура

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК СТУДЕНТІВ денної форми навчання за державним замовленням ОС магістр (на основі вступних балів 2023-2024 н.р.)

Розклад занять ОС магістр спеціальностей Соціальна робота та Освітні, педагогічні науки І семестр 2023-2024 н.р.

Розклад занять ОС магістр спеціальності Психологія І семестр 2023-2024 н.р.

Програми кваліфікаційних іспитів з психології (магістратура), 2022 р.

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.для  магістрів

Розклад спеціальностей психологія, соціальна робота, освітні і педагогічні науки ОС магістр денної форми навчання

Стипендіальний рейтинг студентів, що навчаються за держзамовленням

Графік_перескладання_магістр_І_семестр

Коефіцієнти_стипендія_магістр

Розклад сесії для 1 курсу

Групи на підсумкову атестацію

Освiтнi_педагогiчнi_науки_групи_на_пiдсумкову_атестацiю

Психологiя_групи_на_пiдсумкову_атестацiю

Соцiал_на_робота_група_на_пiдсумкову_атестацiю

Графік атестації

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 засідання вченої ради психолого-педагогічного факультету Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка

Розклад Магістри (І курс)

Розклад Магістри (ІІ курс)

Інформація для студентів заочної форми навчання

231 Соціальна робота, 1 курс

Валеологiя

Філософія і культурологія

011 Освітні, педагогічні науки, 1 курс

Валеологiя

Філософія і культурологія

011 освітні, педагогічні науки, 231 Соціальна робота, 1 курс магістратури

Організація роботи з різними групами клієнтів

Технології корекційно-педагогічної роботи

Договори про співробітництво

Agreement on joining the virtual youth business hubs international network

Угода про співпрацю_Київський національний університет технологій та дизайну

Протокол про співпрацю Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES Україна)

Договір про співпрацю_Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Договір з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2021)

Договір з RADAR-Центром Університету Бен-Гуріон (Ізраїль, 2021)

Договір з КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Чернігівської районної ради (2019)

Договір з Академією Державної пенітенціарної служби (2020)

Договір з ГО "Чернігівська міська асоцація "Конкордія" (2017)"

Договір із Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського" (2021)

Договір з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка (2017)

Договір з Чернігівським обласним військовим комісаріатом (2018)

Договір з Херсонським державним університетом (2018)

Договір з Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2019)

Договір з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (2019)

Договір з Методичним Центром Управління освіти ЧМР (2020)

Договір з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди (2020)

26 квітня 2024 р. відбулася Міжнародна наукова онлайн-конференція «ХІV Сіверянські соціально-психологічні читання», організатором ...

24 квітня 2024 р. викладачі кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М.А.Скока відвідали відкриту ...

З нагоди Тижня Психології – 22 квітня 2024 року в Інституті психології та соціальної роботи НУЧК імені Т. Г. Шевченка для ...

03.04.2024 за ініціативи Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук вже традиційно відбулася чергова зустріч з ...

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ PROGRAMM OF CONFERENCE WORK   26 квітня 2024 року / 26th April, 2024   Посилання у Google Meet: https://meet.google.com/fyq-tzjr-yug ...

Запрошуємо всіх студентів і викладачів з 22.04.2024 р. по 26.04.2024 р. на заходи, які відбудуться у межах тижня Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи.  

17 листопада 2023 року в Навчально-науковому інституті психології та соціальної роботи НУЧК імені Т. Г. Шевченка відбудеться черговий ХІІ-й науково-методичний онлайн-семінар «Актуальні проблеми ...

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG