ППФ

 

Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи

У 2004 році рішенням вченої ради університету був створений психолого-педагогічний факультет (наказ ректора № 92 від 30.04.2004 р.). У 2021 році рішенням вченої ради університету (наказ ректора № 49-к/І від 01.02.2021 р.) факультет був реорганізований у Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи.

Підготовку фахівців психологічного профілю в університеті було започатковано ще з 1992 року, а соціально-педагогічного профілю – в 2000 році.

Директор інституту – кандидат педагогічних наук, професор Завацька Людмила Миколаївна. Заступник директора з навчальної роботи – Михайленко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцен. Заступник директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності – Платонова Оксана Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Читати далі
Загальна інформаціяДиректорДирекціяНаш засновникВидання факультетуРейтинг викладачівСтипендіальний рейтинг студентівВзаємодія зі стейкхолдерамиПромо

В інституті функціонує дві кафедри: загальної, вікової та соціальної психології; кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук. Загальна кількість професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи на 2021 рік – 24 особи, зокрема 4 доктори та 19 кандидатів наук.

В інституті здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Психологія», «Соціальна робота» та «Освітні, педагогічні науки».

Науково-дослідна робота в інституті проводиться стосовно широкого кола проблем психології, педагогіки та соціальної роботи. В інституті діє аспірантура зі спеціальностей «Загальна педагогіка, історія педагогіки» та «Професійна освіта», випускається збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки».

Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи планує, продовжуючи щорічну традицію ППФ, виступати організатором міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій і семінарів з проблем психології, педагогіки та соціальної роботи. Значна увага приділяється організації науково-дослідницької роботи серед студентів. Інститут є одним з провідних науково-методичних центрів Північноукраїнського регіону, і має науково-практичні зв’язки з навчальними та науково-дослідними установами психолого-педагогічного профілю України, Білорусії, Польщі та Болгарії, низкою державних, соціальних, пенітенціарних та медичних установ Чернігівщини.

Zavatska

Завацька Людмила Миколаївна

директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи

Кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика».

З 1980 р. по цей час працює в ЧНПУ (зараз НУЧК) імені Т.Г. Шевченка. У 2004-2016 рр. – завідувач кафедри соціальної педагогіки, з 2016 р. по 2019 р. – завідувач кафедри соціальної роботи, з 2019 р. по лютий 2021р. – завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук психолого-педагогічного факультету.

Кандидат педагогічних наук з 1989 року. Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 1995 р. У січні 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки.

У 2011 році обрана академіком Української Академії Акмеології по відділенню «Соціальна акмеологія». Член асоціації завідувачів кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи. Член правління громадської організації «Вибір».

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів, особливості соціального патронажу клієнтів, інклюзивна освіта, профілактика негативних звичок у підлітковому середовищі.
Має 135 друкованих праць.

Mihaylenko

Михайленко Оксана Володимирівна

заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання»(1990). У 1998 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Психологія. Практична психологія».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з обдарованими дітьми»(за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік.

Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованим дітьми, особливості соціалізації студентської молоді.

Автор понад 45 публікацій.


Platonova

Платонова Оксана Георгіївна

заступник директора з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» (1992 р).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.

З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології.

Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.

Автор 50 публікацій, з них 46 наукових, 5 навчально-методичного характеру.


Dubinina

Дубініна Діана Емілівна

Методист заочної форми навчання Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи

Закінчила хіміко-біологічний факультет ЧДПІ імені Т.Г.Шевченка (1992 р.). В 1993 році закінчила КДПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в системі освіти».

В університеті працює з 1993 р. асистентом, викладачем, старшим викладачем. З 2019 р. – методист заочної форми навчання психолого-педагогічного факультету (Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи).

Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги».

Сфера наукових інтересів: психологія стресів, екологічна психологія, спеціальна психологія.


Borisovich

Борисович Вікторія Іванівна

Диспетчер дирекції Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи

Працює на посаді з 2020 року.

 

 

 

skok na

Скок Микола Андрійович

Народився 13 грудня 1948 року у с.Корніїв Козелецького району Чернігівської області. У 1975 році закінчив факультет психології Ленінградського державного університету, а у 1981 р. – аспірантуру того ж університету та отримав учений ступінь кандидата психологічних наук.

Професійну діяльність психологом розпочав у 1975 р. на заводі «Зірка» (м. Владивосток). У 1981–1986 рр. працював старшим викладачем у Далекосхідному державному університеті (м. Владивосток). 

З 1986 р. і до кінця життя викладав у Чернігівському державному (національному) педагогічному інституту (університеті) імені Т.Г.Шевченка.

Був ініціатором відкриття на історичному факультеті ЧДПІ спеціальності «Історія та практична психологія». У 1990 р. отримав звання доцента. У 1991-1993 рр. – завідувач секції психології кафедри педагогіки історичного факультету ЧДПІ. З 1993 р. – завідувач кафедри психології того ж факультету. Ініціатор відкриття на історичному факультеті спеціальності «Психологія. Соціальна психологія» (2000). З 2004 р. – незмінний декан психолого-педагогічного факультету Чернігівського педуніверситету. На факультеті була відкрита аспірантура, яку він очолював.

Сферою наукових інтересів були проблеми соціальної психології, психології управління та прийняття рішень, історії психології. Підготував 5 кандидатів наук.

Нагороджений знаками «Відмінник освіти України» (2001), «Ушинський К.Д.» (2008), а в 2006 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Неодноразово за трудову діяльність був нагороджений Почесними грамотами.

Член Товариства психологів СРСР (з 1991 р. – України), Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Асоціації політичних психологів України.

Пішов з життя 5 грудня 2016 року.

«На каком-то этапе своей жизни я пришёл к некоторому минимуму принципов. Принципы – это тот маршрут, который не позволяет переходить некоторые грани. Моё достижение состоит в том, что я поставил ограничения своим желаниям и пришёл к такому выводу – как бы ни было тебе, хорошо, плохо ли, - это не есть критерий истины. Критерием истины является то, как чувствуют себя люди рядом с тобой…»

Одинадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання (2020)

Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання

Сьомі Сіверянські соціально-психологічні читання

Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання

Дев'яті Сіверянські соціально-психологічні читання

Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання

Вісник N74  2009 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N74 2009 р. "Психологічні науки" т.2 

Вісник N82 2010 р. "Психологічні науки" т.1

Вісник N82 2010 р. "Психологічні науки" т.2

Вісник N94 2011 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N94 2011 р. "Психологічні науки" т.2 

Вісник N103 2012 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N103 2012 р. "Психологічні науки" т.2

Вісник N105 2012 р. "Психологічні науки" т.1 

Вісник N105 2012 р. "Психологічні науки" т.2

Вісник N114 2013 р. "Психологічні науки" 

Вісник N121 2014 р. "Психологічні науки" т.1

Вісник N121 2014 р. "Психологічні науки" т.2 

Вісник N126 2015 р. "Психологічні науки"

10 грудня 2020 року в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відбувся вебінар «Види насильства. Як розпізнати?».

Організатором заходу виступила кафедра екологічної психології та соціології.

Модератором була Рабчевська Тетяна, стейкхолдер, студентка 4-го курсу спеціальності «Психологія», практичний психолог Центру у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва, сертифікований спеціаліст по роботі з кривдниками, які вчиняють домашнє насильство.

У ході вебінару обговорювались проблеми домашнього насильства (фізичного, психологічного, економічного та сексуального), розглядались питання щодо циклів насильства, були створені психологічні портрети агресора і жертви.
До вебінару долучились студенти та викладачі психолого-педагогічного факультету, а також практикуючі психологи та соціальні педагоги м. Чернігова. Загалом у відкритому онлайн просторі були присутні 56 осіб. Вебінар проходив на платформі Google Meet.

25 лютого 2020 року відбулося засідання вченої ради психолого-педагогічного факультету, на яке було запрошено директора Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Олену Михайлівну Антоненко. У рамках зустрічі було обговорено перспективи працевлаштування випускників спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Освітні, педагогічні науки».

Також було обговорено компетентності, яких вимагає сучасний роботодавець від психологів, соціальних педагогів, фахівців з соціальної роботи, фахівців з інклюзивної освіти та корекційної педагогіки. У зв’язку з цим було проаналізовано навчальні плани зазначених спеціальностей.

У листопаді 2019 року на психолого-педагогічному факультеті відбулася зустріч з представником психологічної служби Національної гвардії України. Студенти випускних курсів дізналися про перспективи розвитку психологічної служби та можливості кар’єрного зростання у лавах Національної гвардії України.

Якщо ти любиш спілкування, взаємодію з людьми,

якщо ти хочеш навчитися вміло долати труднощі і допомагати у цьому іншим,

якщо ти маєш активну життєву позицію і віриш, що можеш змінити світ на краще,

якщо самореалізація та покликання надзвичайно важливі для тебе,

то сучасні, перспективні спеціальності

* «Психологія»

* «Соціальна робота»

* «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю»

* «Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка»

саме для тебе!

ННІ та соціальної роботи - інститут soft skills.

Скринька довіри

knjh dov

Інформація для студентів денної форми навчання

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Соціальні робота, Освітні, педагогічні науки для магістрів

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Соціальні робота, Освітні, педагогічні науки для магістрів

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Соціальної роботи та освітніх і педагогічних  наук

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії ННІ психології та соціальної роботи спеціальностей Психологія ОС рівня магістр

Рейтинговий список студентів І курсу денної форми навчання за державним замовленням (на основі вступних балів 2021-2022 н.р.).

Рейтинговий список студентів денної форми навчання за державним замовленням (за результатами літньої сесії 2020-2021 н.р.).

Магістратура

Інформація для студентів заочної форми навчання

231 Соціальна робота, 1 курс

Валеологiя

Філософія і культурологія

011 Освітні, педагогічні науки, 1 курс

Валеологiя

Філософія і культурологія

011 освітні, педагогічні науки, 231 Соціальна робота, 1 курс магістратури

Організація роботи з різними групами клієнтів

Технології корекційно-педагогічної роботи

Договори про співробітництво

Договір про співпрацю_Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Договір з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2021)

Договір з RADAR-Центром Університету Бен-Гуріон (Ізраїль, 2021)

Договір з КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Чернігівської районної ради (2019)

Договір з Академією Державної пенітенціарної служби (2020)

Договір з ГО "Чернігівська міська асоцація "Конкордія" (2017)"

Договір із Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського" (2021)

Договір з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка (2017)

Договір з Полоцьким державним університетом (Республіка Білорусь, 2018)

Договір з Чернігівським обласним військовим комісаріатом (2018)

Договір з Херсонським державним університетом (2018)

Договір з Чернігівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2019)

Договір з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (2019)

Договір з Методичним Центром Управління освіти ЧМР (2020)

Договір з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди (2020)

Новини та події ННІ психології та соціальної роботи

20 січ. 2022

19 січня 2022 року відбулося вручення дипломів магістрів випускникам, які навчалися за освітніми програмами "Психологія", ...

Навчально-науковий Інститут психології та соціальної роботи НУЧК імені Т.Г.Шевченка запрошує всіх бажаючих узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Дванадцяті Сіверянські ...

7 листопада - День працівників соціальної сфери. З нагоди свята запрошуємо на лекторій "Соціальна робота в Латинській Америці: історичні лінії, сучасні тенденції".

При кафедрі соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук функціонує студентський науковий гурток. Керівник – доктор педагогічних наук, доцент Зайченко Наталія Іванівна.

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG