Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка

Публічна інформація про діяльність 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

 

Основні документиФінансова звітністьПоложенняРічний звітПублічні закупівліОголошенняКаталог вибіркових дисциплінРізнеАрхів

Звітна доповідь в.о. ректора про підсумки роботи колективу НУЧК імені Т.Г.Шевченка та завдання на наступний навчальний рік (розширена вчена рада 31 серпня 2021 року)

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Статут (2018)

Стратегія розвитку університету на 2022-2026 роки

Колективний договір

Розмір плати за навчання (2021)

Постанова КМУ від 31 березня 2015 року "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій 

Ліцензія та сертифікати

Положення про призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту

Зміни до положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Тимчасовий порядок проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації 2021 - 2022 навчального року в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка в умовах воєнного стану

Положення про Товариство молодих вчених

Положення про науково-педагогічну практику здобувачів освіти ступеня доктора філософії

Положення про ректорат

Положення про підготовче відділення

Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок про виконання освітньо–наукової програми здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про наукове керівництво здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про аспірантуру і докторантуру

Положення про комісію з питань біоетики

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про студентські гуртожитки

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту

Положення про порядок проведення виборів до вчених рад

Положення про конкурс на кращу кафедру

Положення про органи студентського самоврядування

Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про освітню програму та гаранта освітньої програми 2020

Тимчасовий порядок проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової державної атестації 2020–2021 навчального року в університеті в умовах карантину

Положення про організацію освітнього процесу

Положення щодо протидії булінгу

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про психологічну службу

Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту

Положеня про вчену раду 2021

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про дисципліни вільного вибору студентів 2020

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про приймальну комісію

Положення про диплом з відзнакою 2020

Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про ректорські контрольні роботи

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію супроводу студентів із інвалідністю

Положення про конкурсну комісію

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проєкт)

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Положення про академічну доброчесність 2020

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG