Публічна інформація про діяльність

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

Положення

Положеня про вчену раду ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про організацію освітнього процесу в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про дисципліни вільного вибору студентів у ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Положення про приймальну комісію

Положення про органи студенського самоврядування ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про отримання диплома з відзнакою

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про ректорські контрольні роботи

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про конкурсну комісію

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про стипендію

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.