Публічна інформація про діяльність 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

 

Основні документиФінансова звітністьПоложенняРічний звітОголошенняКаталог вибіркових дисциплінРізнеАрхів

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про студентські гуртожитки

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту

Положення про порядок проведення виборів до вчених рад (зі змінами)

Положення про конкурс на кращу кафедру

Положення про органи студентського самоврядування

Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про освітню програму та гаранта освітньої програми 2020

Тимчасовий порядок проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової державної атестації 2020 – 2021 навчального року в університеті в умовах карантину

Положення про організацію освітнього процесу 2020

Положення щодо протидії булінгу

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про психологічну службу

Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту

Положення про ЦНМПОДН

Положеня про вчену раду 2021

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про дисципліни вільного вибору студентів 2020

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Положення про приймальну комісію

Положення про диплом з відзнакою 2020

Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про ректорські контрольні роботи

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію супроводу студентів із інвалідністю

Положення про конкурсну комісію

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проєкт)

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Положення про академічну доброчесність 2020

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG