2023/24_н.р.2022/23_н.р.2021/22_н.р.2020/21_н.р.

Висновки_ГЕР

  Експертний висновок ГЕР ОП Менеджмент соціокультурної діяльності (магістр)

Експертний висновок ГЕР ОП Середня освіта (Хімія) (магістр)

Відомості_самооцінювання

Програми першого рівня вищої освіти (бакалавр)

Відомості про самооцінювання ОП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)_бакалавр

Відомості про самооцінювання_ОП Музичне мистецтво_бакалавр

Відомості про самооцінювання_ОП Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю_бакалавр

 Відомості про самооцінювання_ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація_бакалавр

Відомості про самооцінювання_ОП Харчові технології та інженерія_бакалавр

 Програми другого рівня вищої освіти (магістр) Відомості про самооцінювання_ОП Екологія_магістр
Відомості про самооцінювання_ОП Середня освіта (Фізика)_магістр
Відомості про самооцінювання_ОП Харчові технології оздоровчих продуктів_магістр

Відомості про самооцінювання_ОП Музичне мистецтво_магістр

Відомості про самооцінювання_ОП Середня освіта (Математика)_магістр

Відомості про самооцінювання_ОП Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)_магістр

Відомості про самооцінювання_ОП Професійна освіта (Харчові технології)_магістр

Відомості про самооцінювання_ ОП Професійна освіта (Транспорт) _магістр

Відомості про самооцінювання_ОП Менеджмент соціокультурної діяльності_магістр

Відомості про самооцінювання_ОП Середня освіта (Хімія)_магістр

Програми третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

Програми роботи експертних груп

 

Висновки експертних груп

 

Рішення Національного агентства

 

Висновки ГЕР

 

Відомості самооцінювання

Програми докторів філософії:

 
Бакалаврські програми:

Магістерські програми:

Відомості самооцінювання

Відомості про самооцінювання ОП Географія (бакалавр)

Відомості про самооцінювання ОП Професійна освіта (Харчові технології) (бакалавр)

Відомості про самооцінювання ОП Професійна освіта (Транспорт) (бакалавр)

Відомості про самооцінювання ОП Хімія (бакалавр)

Відомості про самооцінювання ОП Філософія (бакалавр)

Відомості про самооцінювання ОП Середня освіта (Фізичне виховання) (доктор філософії)

Відомості про самооцінювання ОП Професійна освіта (Транспорт) (магістр)

Відомості про самооцінювання ОП Професійна освіта (Харчові технології) (магістр)

Відомості про самооцінювання ОП Історія та археологія (магістр)

Відомості про самооцінювання ОП Математика (магістр)

Відомості про самооцінювання ОП 012 Дошкільна освіта. Магістр

Відомості про самооцінювання ОП Фізична культура і спорт

Відомості про самооцінювання ОП Середня освіта (Українська мова і література)

Відомості про самооцінювання ОП Біологія (магістр)

Відомості про самооцінювання СО (Історія) (магістр)

Відомість про самооцінювання ОП Філософія (магістр)

Висновки експертних груп

Звіт ЕГ ОП Середня освіта (Математика) бакалаврат

Звіт експертної групи ОП Фізична культура і спорт (магістр)

Звіт експертної групи ОП Середня освіта (Фізика) Бакалавр

Звіт експертної групи 012 Дошкільна освіта

Звіт експертної групи 013 Початкова освіта. Бакалавр

Звіт експертної групи. Соціальна педагогіка (бакалаврат)

Звіт експертної групи_Біологія_бакалавріат

Звіт експертної групи (014 Середня освіта Біологія та здоров'я людини) магістратура

Звіт ЕГ 014 Cередня освіта (Біологія та здоров'я людини) бакалавр

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП Фармація, промислова фармація_бакалавр

Звіт ЕГ ОП Екологія першого (бакалаврського) рівня

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Середня освіта (Інформатика) першого (бакалаврського) рівня

Звіт ЕГ 053 Психологія (бакалавр)

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП Середня освіта (Хімія)_бакалавр

Висновки ЕГ 014 Середня освіта (Історія) магістр

Висновки ЕГ 032 Історія та археологія (магістр)

Висновки ЕГ 033 Філософія (магістр)

Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка"(магістратура)

Висновки експертної комісії ОПП Середня освіта (Математика) ОС магістр

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП 053 Психологія (магістратура)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 091 Біологія

Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 103 Науки про Землю

Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 014 Середня освіта (Географія). Магістр

Звіт Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (магістр)

Звіт Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (магістр)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (магістр) 

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Хімія спеціальності 102 Хімія (магістр)

Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності за спеціальністю 8.01010101 Дошкільна освіта (012 Дошкільна освіта) освітнього ступеня "Магістр"

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висновки експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Хімія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Педагогіка вищої школи" зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців другого (магістерського ) рівня за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія)

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Середня освіта (Інформатика)" зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) за другим (магістерським) рівнем

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика) зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії щодо акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.040104 Географія* в галузі знань 0401 Природничі науки за першим (бакалаврським) рівнем у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Рішення Національного агентства

Рішення Національного агентства ОП Фізична культура і спорт (магістр)

Рішення Національної агенції ОП Соціальна педагогіка_бакалаврат

Рішення Національного агентства ОП Середня освіта (Інформатика) Бакалавр

Рішення Національного агентства ОП Середня освіта (Фізика) Бакалавр

Рішення Національного агенства за наслідками розгляду акредитаційної справи 012 Дошкільна освіта

Рішення Національного агенства_Біологія_бакалаврат

Рішення Національного агентства ОП Фармація, промислова фармація_бакалавр

Рішення Національного агентства за наслідками розгляду акредитаційної справи 081 Право

Рішення Національного агенства за наслідками розгляду акредитаційної справи 013 Початкова освіта.

Рішення НАЗЯВО Середня освіта (Українська мова та література) бакалаврат

Рішення про акредитацію_Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)_бакалавріат

Рішення про акредитацію_Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)_магістратура

Рішення НАЗЯВО ОП 053 "Психологія" (бакалавр)

Рішення Національного агентства ОП Середня освіта (Хімія)_бакалавр

Рішення НАЗЯВО 014 Середня освіта (математика) бакалавр

Рішення НАЗЯВО 014 Середня освіта (Історія) магістр

Рішення НАЗЯВО 032 Історія та археологія (магістр)

Рішення НАЗЯВО 033 ФІлософія (магістр)

Рішення Національного агентства  ОП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка"(магістратура)

Рішення Національного агентства ОП 014 середня освіта (фізика). Магістр

Рішення Національного агентства ОП 053 Психологія (магістратура)

Рішення Національного агентства ОП 091 Біологія

Рішення Національного агентства ОП 103 Науки про Землю

Рішення Національного агентства ОП 014 Середня освіта (Географія). Магістр

Рішення Національного агентства ОП 014.02 СО (Мова і література (англійська))

Рішення Національного агентства ОП 014.10 СО (Трудове навчання та технології)

Рішення Національного агентства ОП 014.11 СО (Фізична культура)

Рішення Національного агентства ОП 102 Хімія

Висновки ГЕР

Висновок ГЕР ОП Фізична культура і спорт (магістр)

Експертний висновок ГЕР ОП Соціальна педагогіка бакалаврат

Експертний висновок ГЕР ОП Середня освіта (Фізика) Бакалавр

Експертний висновок ГЕР 012 Дошкільна освіта

Експертний висновок ГЕР 013 Початкова освіта

Експертний висновок ГЕР_Біологія_бакалавріат

Висновок ГЕР_014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)_магістратура

Експертний висновок галузевої експертної ради 226 Фармація, промислова фармація

Експертний висновок ГЕР 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) бакалавр

Висновок ГЕР Середня освіта (Українська мова і література)

Висновки ГЕР Середня освіта (Мова і література (англійська))

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП 053 "Психологія" (БАКАЛАВР)"

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Середня освіта (Інформатика) першого (бакалаврського) рівня

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП Середня освіта (Хімія)_бакалавр

Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації ОП СО (Математика)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП 033 Філософія. Магістр

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП 032 Історія та археологія. Магістр

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП 014 середня освіта (Історія). Магістр

Експертний висновок галузевої експертної ради ОП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка" (магістратура)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014 середня освіта (фізика). Магістр

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП 053 Психологія (магістратура)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 091 Бiологiя

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 103 Науки про Землю

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014 Середня освіта (Географія). Магістр

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014.02 СО (Мова і література (англійська))

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014.10 СО (Трудове навчання та технології)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014.11 СО (Фізична культура)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 102 Хімія

Відомості самооцінювання

Відомості самооцінювання ОП 012 Дошкільна освіта

Відомості про самооцінювання ОП 013 Початкова освіта

Відомості про самооцінювання ОП Соціальна педагогіка (бакалаврат)

Відомості про самооцінювання ОП 032 Історія та археологія

Відомості про самооцінювання ОП 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Відомості про самооцінювання ОП 014 Середня освіта Історія

Відомості про самооцінювання ОП 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Відомості про самооцінювання ОП 101 Екологія. Бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП 013 Початкова освіта. Бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП Фармація, промислова фармація. Бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП 091 Біологія_бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП 014.02 Середня_освіта (Мова і література (англійська))

Відомості про самооцінювання ОП 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Відомості самооцінювання ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). Бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП 014 Середня освіта (Фізика) бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП 014 Середня освіта (Історія) магістр

Відомості про самооцінювання ОП 032 Історія та археологія (магістр)

Відомості про самооцінювання ОП 033 Філософія (магістр)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 028 Менеджмент СКД

Відомості про самооцінювання ОП Середня освіта (Математика). Бакалавр

Відомості самооцінювання ОП Середня освіта (Хімія). Бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП Середня освіта (Інформатика). Бакалавр

Відомості самооцінювання ОП 014.08 Середня освіта (Фізика). Магістр

Відомості самооцінювання ОП "Середня освіта (фізична культура)"

Форма відомостей про самооцінювання ОП 014 Середня освіта (Географія). Магістр

Форма відомостей про самооцінювання ОП 091 Біологія. Магістр

Форма відомостей про самооцінювання ОП 102 Хімія. Магістр

Звіт по самооцінці освітньої програми за ОС Магістр 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література  (англійська))

Форма відомостей про самооцінювання ОП 014.10 СО (Трудове навчання і технології). Магістр

Форма відомостей про самооцінювання ОП 013 Початкова освіта. Магістр

Форма відомостей про самооцінювання ОП 015 Професійна освіта (Транспорт)

Форма відомостей про самооцінювання ОП 103 Науки про Землю

Форма відомостей про самооцінювання ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Форма відомостей про самооцінювання ОП 033 Філософія

Форма відомостей про самооцінювання ОП 034 Культурологія

Форма відомостей про самооцінювання ОП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка" спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG