Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка

Для вступників 2023 року є можливість отримати наступний освітній ступінь або другу вищу освіту в НУЧК за ваучером!

Ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Ваучери видаються одноразово:

ü  особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення пенсійного віку;

ü  особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

ü  особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

ü  внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

ü  особам, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

ü  особам з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

ü  особам, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Ваучер не надається:

  • особам, які не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;
  • особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Дія ваучера— 90 днів після видачі (протягом цього терміну громадянин має укласти договір про навчання із закладом освіти)

Перелік спеціальностей, за якими можна вступити до НУЧК за ваучером

012 Дошкільна освіта бакалавр/магістр
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) бакалавр/магістр
014.04 Середня освіта (Математика) бакалавр/магістр
014.06 Середня освіта (Хімія) бакалавр/магістр
014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) бакалавр/магістр
015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) бакалавр
015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) бакалавр/магістр
015.38 Професійна освіта (Транспорт) бакалавр/магістр
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) бакалавр
017 Фізична культура і спорт бакалавр/магістр
053 Психологія бакалавр/магістр
122 Комп'ютерні науки бакалавр
181 Харчові технології бакалавр/магістр
201 Агрономія бакалавр/магістр
226 Фармація, промислова фармація бакалавр
231 Соціальна робота бакалавр/магістр

 

Вступ здійснюється в терміни передбачені Правилами прийому відповідно для вступників бакалаврату або магістратури

Додаткова інформація:https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

Законодавча база:

Закон України «Про зайнятість населення» (стаття 1, стаття 30)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2015 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

Наказ Міністерства економіки України від 11.04.2023 № 2040 «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер»

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG