СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 79.053.02
Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Наказом МОН України №387 від 04.03.2020 року спеціалізованій вченій раді Д 79.053.02 Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.

Склад радиКонтактиДокументація

Голова спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Носко Микола Олексійович доктор педагогічних наук, професор, ректор Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка телефон: (04622) 3-22-54

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Пліско Валерій Іванович доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка телефон: (04622) 3-35-60

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Гаркуша Сергій Васильович доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка телефон: (04622) 3-35-60

До складу вченої ради входять фахівці з галузі теорії та методика навчання фізичної культури, основ здоров’я та теорії і методики професійної освіти Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка та провідних вишів України.

Склад ради

1. Носко Микола Олексійович, д.пед.н., професор, ректор, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.02.

2. Пліско Валерій Іванович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.02.

3. Гаркуша Сергій Васильович, д.пед.н., професор, декан факультету фізичного виховання Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.02.

4. Адирхаєв Сослан Георгійович, д.пед.н., доцент, директор, Інститут соціальних технологій Університету «Україна», спеціальність 13.00.02;

5. Архипов Олександр Анатолійович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

6. Борисов Вячеслав Вікторович, д.пед.н., професор, професор кафедри. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», спеціальність 13.00.04;

7. Бужина Ірина В’ячеславівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», спеціальність 13.00.04;

8. Ганчар Іван Лазарович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Одеська морська академія», спеціальність 13.00.02;

9. Горошко Юрій Васильович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.04;

10. Грищенко Світлана Владиславівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.02;

11. Давиденко Андрій Андрійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, спеціальність 13.00.04;

12. Єрмаков Сергій Сидорович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 13.00.02;

13. Жила Світлана Олексіївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.04;

14. Кулик Євген Володимирович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

15. Медведєва Ірина Михайлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 13.00.02;

16. Міненок Антоніна Олексіївна, д.пед.н., професор, професор кафедри. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.02;

17. Проніков Олександр Костянтинович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.02;

18. Стрілець Світлана Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.04;

19. Тимошко Ганна Миколаївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.04;

20. Торубара Олексій Миколайович, д.пед.н., професор, декан факультету, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.04;

21. Третяк Олена Станіславівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, спеціальність 13.00.04

Контактна інформація:
адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,
телефон: (04622)-3-35-60
e-mail:

Інформація про захист дисертації Багінської Ольги Володимирівни

24 грудня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Багінської Ольги Володимирівни

на тему «Теоретико-методичні засади формування рухової функції школярів різних вікових груп у процесі навчання фізичної культури»

на здобуття наукового ступеня жоктора педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті __.__.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 24.11.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті __.__.2021)

Відгук офіційного опонента(розміщено на сайті __.__.2021)

Відгук офіційного опонента(розміщено на сайті __.__.2021)

Інформація про захист дисертації Мехед Ольги Борисівни

23 грудня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Мехед Ольги Борисівни

на тему «Система підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров'я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика профіесійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті __.__.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 23.11.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті __.__.2021)

Відгук офіційного опонента(розміщено на сайті __.__.2021)

Відгук офіційного опонента(розміщено на сайті __.__.2021)

 

Інформація про захист дисертації Житовоза Миколи Петровича

30 вересня 2021 року о 1300

відбудеться захист дисертації Житовоза Миколи Петровича

на тему «Методика навчання техніки фізичних вправ студентів з порушеннями слуху в інклюзивному закладі вищої освіти»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 20.09.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 30.08.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 20.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 20.09.2021)

Інформація про захист дисертації Вітченко Альони Миколаївни

30 вересня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Вітченко Альони Миколаївни

на тему «Інтегрована технологія формування здоров'язбережувальної компетентності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 20.09.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 30.08.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 20.09.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 20.09.2021)

Інформація про захист дисертації Сагач Оксани Михайлівни

08 травня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Сагач Оксани Михайлівни

на тему «Теоретичні і методичні засади професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 28.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 08.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 28.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 28.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 28.04.2021)

Інформація про захист дисертації Голі Наталії Григорівни

07 травня 2021 року о 1300

відбудеться захист дисертації Голі Наталії Григорівни

на тему «Розвиток творчого потенціалу керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 27.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 07.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2021)

Інформація про захист дисертації Шолох Олени Анатоліївни

07 травня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Шолох Олени Анатоліївни

на тему «Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 27.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 07.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 27.04.2021)

Інформація про захист дисертації Максимової Катерини Володимирівни

06 травня 2021 року о 1400

відбудеться захист дисертації Максимової Катерини Володимирівни

на тему «Формування культури здоров'я студентів з використанням фітнес-технологій»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 26.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 06.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 26.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 26.04.2021)

Інформація про захист дисертації Жарої Ганни Іванівни

06 травня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Жарої Ганни Іванівни

на тему «Теоретичні та методичні основи формування компетентності індивідуального здоров'язбереження вчителя в системі неперервної педагогічної освіти»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 26.04.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 06.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 26.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 26.04.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 26.04.2021)

Інформація про захист дисертації Завидівської Ольги Ігорівни

05 березня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Завидівської Ольги Ігорівни

на тему «Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середовища організацій»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 25.02.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 05.02.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 25.02.2021)

Відгук офіційного опонента(розміщено на сайті 24.02.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 25.02.2021)

Інформація про захист дисертації Жамардія Валерія Олександровича

04 березня 2021 року об 1100

відбудеться захист дисертації Жамардія Валерія Олександровича

на тему «Теоретико-методичні засади застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 24.02.2021)

Автореферат (розміщено на сайті 04.02.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 24.02.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 24.02.2021)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 24.02.2021)

Інформація про захист дисертації Гришка Юрія Юрійовича

 13 грудня 2019 року о 1200

відбудеться захист дисертації Гришка Юрія Юрійовича 

на тему "Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія та  методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 03.12.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 13.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.12.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 03.12.2019)

Інформація про захист дисертації Яготіна Родіона Сергійовича

 13 грудня 2019 року о 1000

відбудеться захист дисертації Яготіна Родіона Сергійовича 

на тему "Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 02.12.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 13.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 02.12.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 02.12.2019)

Інформація про захист дисертації Довжук Натели Шарденівни

 12 грудня 2019 року о 1200

відбудеться захист дисертації Довжук Натели Шарденівни 

на тему "Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 02.12.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 12.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 02.12.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 02.12.2019)

Інформація про захист дисертації Лашук Наталії Миколаївни

 12 грудня 2019 року о 1000

відбудеться захист дисертації Лашук Наталії Миколаївни 

на тему "Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 02.11.19)

Автореферат (розміщено на сайті 12.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 02.11.19)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 02.11.19)

Інформація про захист дисертації Веремеєнко Вікторії Юріївни

 11 грудня 2019 року о 1300

відбудеться захист дисертації Веремеєнко Вікторії Юріївни 

на тему "Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація  (розміщено на сайті 29.11.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 11.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 29.11.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 29.11.2019)

Інформація про захист дисертації Приймака Сергія Георгійовича

11 грудня 2019 року о 1000

відбудеться захист дисертації Приймака Сергія Георгійовича

на тему "Методична система розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення"

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація  (розміщено на сайті 29.11.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 11.11.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 29.11.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 29.11.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 29.11.2019)                                    

Інформація про захист дисертації Коцур Сабіни Григорівни

2 липня 2019 року о 1300

відбудеться захист дисертації Коцур Сабіни Григорівни

на тему "Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Австрії"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія та методика прфесійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація  (розміщено на сайті 21.06.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 01.06.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено  на сайті 21.06.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 21.06.2019)                                         

Інформація про захист дисертації Петренко Олени Павлівни

2 липня 2019 року об 1100

відбудеться захист дисертації Петренко Олени Павлівни 

на тему "Методика розвитку професійно важливих якостей студенток економічних спеціальностей на заняттях з пілатесу"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія і методика навчання 

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 21.06.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 01.06.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 21.06.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 21.06.2019)

Інформація про захист дисертації Капкан Олени Олександрівни
 

1 червня 2019 року о 1400

відбудеться захист дисертації Капкан Олени Олександрівни  

на тему "Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів 8-9 класів"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 21.05.2019)

Автореферат (розміщено на сайті 20.05.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 20.05.2019)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 20.05.2019)

Інформація про захист дисертації Бондаренка Валентина Володимировича

1 червня 2019 року об 1100

відбудеться захист дисертації Бондаренка Валентина Володимировича 

на тему "Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх працівників патрульної поліції"

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація  (розміщено на сайті 21.05.2019)

Автореферат  (розміщено на сайті 26.04.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 20.05.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 20.05.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 20.05.2019)

Інформація про захист дисертації Пищик Олени Василівни

31 травня 2019 року об 1100

відбудеться захист дисертації Пищик Олени Василівни 

на тему "Розвиток комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 21.05.2019)

Автореферат  (розміщено на сайті 26.04.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 20.05.2019)

Відгук офіційного опонента  (розміщено на сайті 20.05.2019)

Інформація про захист дисертації Долінської Людмили Василівни

25 січня 2019 року о 1300

відбудеться захист дисертації Долінської Людмили Василівни 

на тему "Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація   (розміщено на сайті 14.01.19)

Автореферат  (розміщено на сайті 24.12.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 14.01.19)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 14.01.19)

Інформація про захист дисертації Дідур Наталії Анатоліївни

25 січня 2019 року об 1100

відбудеться захист дисертації Дідур Наталії Анатоліївни 

на тему "Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів  початкової школи

у процесі фахової підготовки"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 14.01.19)

Автореферат (розміщено на сайті 24.12.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 14.01.19)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 14.01.19)

Інформація про захист дисертації Запорожченко Тетяни Петрівни

03 липня 2018 року об 1100

відбудеться захист дисертації Запорожченко Тетяни Петрівни

на тему "Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 22.06.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 01.06.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 22.06.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 22.06.2018)

Інформація про захист дисертації Черкуна Ігора Анатолійовича

02 липня 2018 року о 1300

відбудеться захист дисертації Черкуна Ігоря Анатолійовича

на тему "Педагогічні умови військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 22.06.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 01.06.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 22.06.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 22.06.2018)

Інформація про захист дисертації Стеценко Ірини Миколаївни

02 липня 2018 року об 1100

відбудеться захист дисертації Стеценко Ірини Миколаївни

на тему "Формування готовності майбутніх працівників пенітенціарної служби до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Прикріплені файли:

Дисертація (розміщено на сайті 22.06.2018)

Автореферат (розміщено на сайті 01.06.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 22.06.2018)

Відгук офіційного опонента (розміщено на сайті 22.06.2018)