СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 79.053.02
Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Наказом МОН України №530 від 06.06.2022 року спеціалізованій вченій раді Д 79.053.02 Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки

Склад радиКонтактиДокументація

Голова спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, радник ректора, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Пліско Валерій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Гаркуша Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

До складу вченої ради входять фахівці з галузі теорії та методика навчання фізичної культури, основ здоров’я та теорії і методики професійної освіти Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка та провідних вишів України.

Склад ради

Голова ради:

1. Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, радник ректора, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Заступник голови:

2. Пліско Валерій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Гаркуша Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Адирхаєв Сослан Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, директор, Інститут соціальних технологій Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 13.00.02;

5. Архипов Олександр Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

6. Багінська Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

7. Бондаренко Валентин Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національна академія внутрішніх справ, спеціальність 13.00.04;

8. Бужина Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського», спеціальність 13.00.04;

9. Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

10. Грищенко Світлана Владиславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

11. Дорошенко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

12. Єрмаков Сергій Сидорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, спеціальність 13.00.02;

13. Жара Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. декана факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

14. Кулик Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

15. Мехед Ольга Борисівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

16. Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

17. Торубара Олексій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

18. Третяк Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04

Контактна інформація:
адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, каб.136
телефон: (0462) 941-170