СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 79.053.02
Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Наказом МОН України №530 від 06.06.2022 року спеціалізованій вченій раді Д 79.053.02 Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки

Склад радиКонтактиДокументація

Голова спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, радник ректора, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Пліско Валерій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02

Гаркуша Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

До складу вченої ради входять фахівці з галузі теорії та методика навчання фізичної культури, основ здоров’я та теорії і методики професійної освіти Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка та провідних вишів України.

Склад ради

Голова ради:

1. Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, радник ректора, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Заступник голови:

2. Пліско Валерій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

3. Гаркуша Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02.

Члени ради:

4. Адирхаєв Сослан Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, директор, Інститут соціальних технологій Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 13.00.02;

5. Архипов Олександр Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02;

6. Багінська Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

7. Бондаренко Валентин Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національна академія внутрішніх справ, спеціальність 13.00.04;

8. Бужина Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського», спеціальність 13.00.04;

9. Горошко Юрій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

10. Грищенко Світлана Владиславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

11. Дорошенко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

12. Єрмаков Сергій Сидорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, спеціальність 13.00.02;

13. Жара Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. декана факультету, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

14. Кулик Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04;

15. Мехед Ольга Борисівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.02;

16. Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

17. Торубара Олексій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04;

18. Третяк Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, спеціальність 13.00.04

Контактна інформація:
адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, каб.136
телефон: (0462) 941-170

 

Інформація про захист дисертації Бикова Івана Вікторовича

 28 червня 2024 року об 11.00 годині

 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 НУ "ЧК" імені Т.Г. Шевченка відбудеться захист дисертаційного дослідження

 Бикова Івана Вікторович

 «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до здоров’язбережувальної діяльності»

 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

 за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 (адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

 

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента Грищенко С.В.

Відгук опонента Лісневська Н.

 

Інформація про захист дисертації Бойчука Романа Івановича

 

29 березня 2024 року об 1100 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 НУ "ЧК" імені Т.Г. Шевченка відбудеться захист дисертаційного дослідження

Бойчука Романа Івановича

«Теоретико-методичні основи розвитку координаційних якостей школярів, які систематично займаються спортивними іграми»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Захист дисертації Бойчука Р.І. транслюватиметься в режимі відео-конференції на платформі Zoom.
Посилання для підключення до вiдео-конференцiї : https://cutt.ly/WElS0yN
Ідентифікатор конференції: 699 878 4706
Код доступу 12345
 

Реферат

Дисертація

Відгук опонента Архипова

Відгук опонента Іващенко

Відгук опонента Блавт

Висновок кафедри

ОКД

 

Інформація про захист дисертації Васюти Олени Ігорівни

 

29 березня 2024 року о 13 30 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 НУ "ЧК" імені Т.Г. Шевченка відбудеться захист дисертаційного дослідження

Васюти Олени Ігорівни

«Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення спеціальних дисциплін»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

(адреса: вул. Гетьмана Полуботка, 53).

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента