Перелік вибіркових дисциплін факультету фізичного виховання

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР

Освітні програми: «014.11 Середня освіта (Фізична культура)» та

«017 Фізична культура і спорт»

 
Курс Семестр Дисципліна

Кількість

кредитів

Примітка

(обмеження)

2 3 Безпека власного і професійного життя 5
3 Класичний танець та методика викладання
5 Окрім 014.11 minor «Хореографія» 
3 Педагогічна кінезіологія
5
3 Практикум зі стретчингу
5
 3 + 4 Теорія і методика спортивного тренування 10

Окрім 017

Окрім 014.11 minor «Спортивне тренування» 

4 Єдиноборства та методика викладання 5
4 Зимові види спорту 5
4 Плавання та методика викладання 5 Тільки для 014.11 
4 Практикум зі спортивно-масової роботи 5
4 Профілактика професійного вигоряння 5
4 Спортивна медицина 5 Тільки для 014.11 
4 Спортивно-бальний танець та методика викладання 5 Окрім 014.11 minor «Хореографія» 
4 Сучасні освітні технології у фізичному вихованні
5
3 5 Маркетинг у фізичній культурі 5

Окрім 014.11 minor

«Спортивне тренування», «Фітнес» 
5 Сталий розвиток у фізичній культурі і спорті 5  
5 Сучасний танець та методика викладання
5 Окрім 014.11 minor «Хореографія»
5 Теорія і методика організації занять з різних видів фітнесу 10 Окрім 014.11 minor «Фітнес»
5 Туристична робота та методика викладання 5 Тільки для 017
6 Народно-сценічний танець та методика викладання
5 Окрім 014.11 minor «Хореографія»
6 Основи соціології та політології 5
6 Психологічні аспекти підготовки спортсменів 5 Окрім 014.11 minor «Спортивне тренування»
6 Психологічні аспекти професійної діяльності фітнес-тренера 5 Окрім 014.11 minor «Фітнес»
6 Рекреація в спортивній діяльності 5
6 Фітнес технології 5
4 7 Адаптація та функціональні резерви спортсменів різних вікових груп
5
7 Анімація у фізичній культурі і спорті 5
7 Інклюзивна освіта у фізичній культурі 5
7 Історія культури України та українознавство 5
7 Композиція і постановка танцю 5 Окрім 014.11 minor «Хореографія»
7 Культура академічного письма 5
7 Масаж 5
7 Методика кондиційного тренування 5 Окрім 014.11 minor «Фітнес»
7 Олімпійський і професійний спорт 5 Тільки для 014.11
7 Основи силових видів спорту 5
7 Педагогіка спорту 5 Окрім 014.11 minor «Спортивне тренування» 
8 Загальні основи реабілітаційних технологій 5
8 Індивідуальне та спортивне харчування 5
8 Мистецтво успішної комунікації студента 5
8 Оздоровчі східні практики 5
8 Педагогічна практика у спортивних організаціях 5

Окрім 017

Окрім 014.11 minor «Спортивне тренування» 
8 Педагогічна практика у фітнес-клубах 5 Окрім 014.11 minor «Фітнес» 
8 Педагогічна практика у хореографічних колективах 5 Окрім 014.11 minor «Хореографія» 
8 Технологія роботи в тренажерному залі
5 Окрім 014.11 minor «Фітнес»
 
 
 
 

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МАГІСТР

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Цикл загальної підготовки

1 семестр
Інноваційні технології в освіті (3 кредита)
Формування іміджу викладача (3 кредита)
Проектна діяльність у фізичній культурі і спорті (3 кредита)

3 семестр
Менеджмент в освіті, фізичному вихованні та спорті (3 кредита) 
Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння (3 кредита)
Конфліктологія (3 кредита) 
Маркетинг у фізичній культурі (3 кредита) 
Медіаграмотність (3 кредита)

Цикл професійної підготовки

1 семестр
Теорія і методика викладання хореографії в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти * (5 кредитів)
Методика побудови навчально-тренувального процесу спортсменів на різних етапах підготовки** (5 кредитів) 
Педагогічна кінезіологія (5 кредитів)
Педагогічна практика (в хореографічних колективах)* (5 кредитів) 
Педагогічна практика (в організаціях спортивного профілю) ** (5 кредитів)

2 семестр
Композиція і постановка танцю * (5 кредитів) 
Діагностування та прогнозування в спортивній діяльності ** (5 кредитів)
Математична статистика у фізичній культурі і спорті (5 кредитів) 

3 семестр
Організація культурно-масових заходів з хореографії * (5 кредитів) 
Планування та облік роботи в ДЮСШ ** (5 кредитів) 
Методика спортивно-масової роботи (5 кредитів) 

Примітка:
1). Студент самостійно обирає будь-які дисципліни із запропонованих у переліку дисциплін вільного вибору. Загальний обсяг вибіркових дисциплін на весь період навчання на освітній програмі має становити не менше 29 кредитів.
2). Студент самостійно може обрати один із рекомендованих напрямів дисциплін:
* – «Хореографія»;
** – «Спортивно-масова робота». 
3). Студент має право не обирати жоден з рекомендованих напрямів, сформувавши набір дисциплін самостійно відповідно до «Положення про дисципліни вільного вибору студентів».

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МАГІСТР
Освітня програма «Фізична культура і спорт»

 

Менеджмент в освіті, фізичному вихованні та спорті (5 кредитів)

Медіаграмотність (5 кредитів)

Інноваційні технології в освіті (5 кредитів)

Формування іміджу викладача (5 кредитів)

Неолімпійські види спорту (5 кредитів)

Основи персонального тренінгу (5 кредитів)

Основи самозахисту (5 кредитів)

Моніторинг та діагностика педагогічних та психофізіологічних показників у спортсменів (5 кредитів)

Психологічні аспекти підготовки спортсменів (5 кредитів)

Адаптивна фізична культура (5 кредитів)

Актуальні питання збереження і зміцнення здоров'я (5 кредитів)

Проектна діяльність у фізичній культурі і спорті (5 кредитів)

Допінг у спорті (5 кредитів)

Хатха-йога (5 кредитів)

Педагогічна кінезіологія (5 кредитів)

 

Примітка:

1) Студент самостійно обирає будь-які дисципліни із запрпонованих у переліку вибіркових дисциплін факультету фізичного виховання.
2) Загальний обсяг вибіркових дисциплін ОП «Фізична культура і спорт» має становити не менше 25 кредитів
3) Студент має право на вибір будь-яких інших дисциплін відповідно до «Положення про дисципліни вільного вибору студентів у НУЧК імені Т.Г.Шевченка».

 

Аспірантура

Формування рухової функції дітей та підлітків в процесі занять фізичною культурою (силабус)

Діагностика та контроль у процесі позаурочних занять зі спортивних ігор (силабус)

Загальна теорія здоров'я іглетодологія наукових досліджень у сфері здоров'язбереження (силабус)

Інноватика у фізичному вихованні школярів (силабус)

Метрологічний контроль у фізичній культурі (силабус)

Основи наукометрії та академічна доброчесність (силабус)

Інноваційні фітнес технології (силабус)

 

Новини та події факультету фізичного виховання

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG