СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 79.053.04 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Наказом №996 від 11.07.2017 року створено спеціалізовану вчену раду К 79.053.04 Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Голова спеціалізованої вченої ради 
Проніков Олександр Костянтинович
доктор педагогічних наук, професор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01.

Заступник голови
Терентьєва Наталія Олександрівна
доктор педагогічних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01.

Вчений секретар
Носовець Наталія Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01.

 

Склад ради
 1. Грищенко Світлана Владиславівна, доктор педагогічних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 2. Дорошенко Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 3. Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, шифр у раді 13.00.01;

 4. Жила Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 5. Калашнік Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 6. Кузьменко Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 7. Кузьменко Юлія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, шифр у раді 13.00.01;

 8. Махінов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, шифр у раді 13.00.01;

 9. Міненок Антоніна Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 10. Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 11. Пліско Валерій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01;

 12. Половець Володимир Михайлович, доктор історичних наук, професор, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, шифр у раді 13.00.01.

Контактна інформація:

адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53.
телефон: (04622)3-35-60
e-mail:

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.