Програми підвищення кваліфікації, що пропонує 
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

 

І. Курси формування soft skills та загальних компетентностей
Європейські практики використання мультимедійних технологій в освіті
 
Європейські практики збереження життєвого балансу та благополуччя педагогів
 
Як заробити мільйон для освітян (Основи проєктного менеджменту)
 

Мистецтво педагогічного спілкування

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 15.06.2022-29.06.2022

 
Україномовна компетентність як складник іміджу педагога
 
Інноваційні підходи і технології організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
 
Основи створення електронного навчального курсу
 
Педагогiчнi технологiї iнклюзивної освiти
 
Курси педагогічного натхнення «ОКРИЛЕНІ» (soft skills) для вчителів ЗСО
 

Курси підвищення кваліфікації "Окрилені"

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (24.12.2021)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (01.11.2021)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Курси підвищення кваліфікації ОКРИЛЕНІ

Сертифікати про підвищення кваліфікації "Окрилені"

 
Наука про дитинство (педологія) як педагогічний феномен у контексті розвитку сучасної освіти
 
Основи вебтехнологій
 

Розвиток емоційного інтелекту та навичок ненасильницького спілкування

 
Інклюзивна освіта
 
Курс ейдетики: секрети ефективного запам’ятовування
 
Інтуїтивне малювання
 

Розвиток Selfskillsпедагогів (навички балансу та турботи про себе)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 17.06.2022-25.06.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 13.05.2022-21.05.2022

 
Основи візуальної арт-терапії: освітній аспект
 
Створення та адміністрування дистанційних освітніх ресурсів (СУН Moodle)
 
Web-технології (мова розмітки HTML та каскадна таблиця стилів
 
Основи програмування (мова С++ або Python)
 
Основи програмування
 
Сучасні інформаційні технології

 

ІІ. Курси підвищення кваліфікації вчителів початкової, середньої і старшої школи з предметних спеціальностей
Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови (3 програми)

 

Effective Methods and Strategies of Teaching Foreign Language Systems and Skills (програма містить 3 рівні)

Effective Methods and Strategies of Teaching Foreign Language Systems and Skills_Level 1

Effective Methods and Strategies of Teaching Foreign Language Systems and Skills_Level 2

Effective Methods and Strategies of Teaching Foreign Language Systems and Skills_Level 3

 
Задачі з параметрами в шкільному курсі математики
 
Методика вивчення тригонометрії в сучасній школі
 
Курси підвищення кваліфікації для вчителів фізичної культури ЗСО різних типів і форм власності
 
Етологiя
 
Iнформацiйнi технологiї в бiологiї
 
Мiкробiологiя та вiрусологiя з основами iмунології
 
Унiверсальна наукова картина свiту.Методологiя природознавства
 
Складання систем розрахункових задач з хімії та методика їх розв'язування
 
Застосування комп'ютерних технологій у навчанні хімії
 
Основи комп'ютерної хімії
 
Сучасна українська літературна мова в навчально-педагогічній комунікації для учителів мистецтвознавчого напряму
 
Інноваційні технології навчання історії та соціогуманітарних дисциплін
 
Підготовка учнів ЗЗСО до ДПА та ЗНО з історії України
 
Історія Криму як складова курсу історії України ЗЗСО
 
Інноваційний курс підвищення кваліфікації педагогів НУШ/ЗДО (3 програми):
 

Інноваційний курс підвищення кваліфікації педагогів Супергерої НУШ 3.0. Внутрішній стан учителя як інструмент педагогічної взаємодії

Свідоцтва про підвищення кваліфікації СУПЕРГЕРОЇ НУШ 3.0

 

Інноваційний курс підвищення кваліфікації педагогів НУШ/ЗДО

 
Інноваційний курс підвищення кваліфікації педагогів НУШ/ЗДО 2.0
 
Наука – це цікаво: основи дослідницької діяльності дітей дошкільного та молодшого віку
 
Body Percussion для навчання та саморозвитку
 
Дитяча анімація як засіб поліхудожнього виховання
 
Сучасні технології у навчанні української мови і літератури в контексті інформаційно-освітнього простору

ІІІ. Курси для педагогів закладів дошкільної освіти (ЗДО)
Інноваційний курс підвищення кваліфікації педагогів НУШ/ЗДО
 
Інноваційний курс підвищення кваліфікації педагогів НУШ/ЗДО 2.0
Наука – це цікаво: основи дослідницької діяльності дітей дошкільного та молодшого віку
Дитяча анімація як засіб поліхудожнього виховання 
IV. Курси для викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Інноваційний курс підвищення кваліфікації викладачів Прилуцького гумантіарно-педагогічного коледжу імені І.Я.Франка 

Електротехніка 
Промислова та художня обробка деревини 
Сучасні методи металообробки
Виробництво та переробка продукції рослинництва
Організація і технологія ведення фермерського господарства
Інноваційні технології у ресторанному господарстві
Професійна педагогіка
Технологія виробів легкої промисловості
Проектування навчальної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Будова, обслуговування та ремонт тракторів
Будова, обслуговування та ремонт автомобілів
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності педагогічних працівників ЗП (ПТ) О
V. Курси для викладачів закладів вищої освіти

«Окрилені» – курси вдосконалення педагогічної майстерності (Модуль 1. Тенденції і виклики сучасної освіти; Модуль 2. Комунікативна компетентність викладача; Модуль 3. Управлінська компетентність викладача)

Є можливість проходження окремих модулів

Курси підвищення кваліфікації "Окрилені"

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (24.12.2021)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (01.11.2021)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Курси підвищення кваліфікації ОКРИЛЕНІ

Сертифікати про підвищення кваліфікації "Окрилені"

VII. Курси для психологів
Психосоматика: від теорії до практики

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 24.10.2022-05.11.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (05.05.2022-19.05.2022)

 

Основи психологічного консультування. Інтегративний підхід

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 
Теорія і практика арт-терапії та арт-коучингу

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 27.10.2022-01.12.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 03.06.2022-16.07.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 19.04.2022-31.05.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 08.11.2021-29.11.2021

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 16.08.2021-14.09.2021

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Вступ до загальної психології

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 17.01.2022-25.02.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 27.07.2022-07.09.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (14.11.21)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Основи психосоматики

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 27.07.2022-07.09.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 19.04.2022-31.05.2022

Свідоцтва про підвищення кваліфікації (14.11.21)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Вступ до психології сімейних відносин і сімейних криз

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 08.11.2021-29.11.2021

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 
Теорія і практика перинатальної психології
 
Сучасні діагностично-корекційні психотехнології у діяльності практичних психологів
 
Сучасні психотехнології у роботі психологів системи освіти

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG