Етологiя
Iнформацiйнi технологiї в бiологiї
Мiкробiологiя та вiрусологiя з основами iмунологiї
Педагогiчнi технологiї iнклюзивної освiти
Застосування комп'ютерних технологій у навчанні хімії
Основи комп'ютерної хімії
Сучасні діагностично-корекційні психотехнології у діяльності практичних психологів
Сучасні психотехнології у роботі психологів системи освіти