Бакалаврат

Освітня програма «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»
Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
перший (бакалаврський) рівень
2020-2021 н.р.

ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Історія України (робоча навчальна програма, силабус)

Українська мова (за професійним спрямуванням) (робоча навчальна програма, силабус)

Іноземна мова (робоча навчальна програма, силабус)

Філософія та культурологія (робоча навчальна програма, силабус)

Правознавство (робоча навчальна програма, силабус)

Основи комп'ютерних технологій і методика їх застосування (робоча навчальна програма, силабус)

Анатомія людини (робоча навчальна програма, силабус)

Біохімія (робоча навчальна програма, силабус)

Фізіологія людини (робоча навчальна програма, силабус)

Фізіологія рухової діяльності (робоча навчальна програма, силабус)

Гігієна фізичного виховання та основи здоровязбереження (робоча навчальна програма, силабус)

Основи медичних знань (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогіка

- І курс (робоча навчальна програмасилабус)

- ІІ курс (робоча навчальна програма, силабус)

- ІІІ курс (робоча навчальна програмасилабус)

- ІV курс (робоча навчальна програма, силабус)

Психологія (робоча навчальна програма, силабус)

Психологія фізичного виховання і спорту (робоча навчальна програма, силабус)

Біомеханіка рухової діяльності (робоча навчальна програма, силабус)

Історія фізичної культури та управління фізкультурним рухом (робоча навчальна програма, силабус)

Теорія і методика фізичного виховання

- ІІ курс (робоча навчальна програмасилабус)

- ІІІ курс (робоча навчальна програма, силабус)

- ІV курс (робоча навчальна програма, силабус)

Основи наукових досліджень (робоча навчальна програма, силабус)

Рухливі ігри та методика їх викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (баскетбол) (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (волейбол) (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (гандбол) (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (настільний теніс, бадмінтон) (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (Неолімпійські види спортивних ігор) (робоча навчальна програма, силабус)

Спортивні ігри та методика їх викладання (футбол) (робоча навчальна програма, силабус)

Легка атлетика та методика викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Гімнастика та методика викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Туристична робота та методика викладання (робоча навчальна програма, силабус)

Інклюзивне фізичне виховання школярів (робоча навчальна програма, силабус)

Інноватика в системі фізичного виховання у початковій та середній школі (робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (силабус)

- Методика позакласної роботи з фізичної культури (баскетбол) (робоча навчальна програма, силабус)

- Методика позакласної роботи з фізичної культури (боротьба) (робоча навчальна програмасилабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (волейбол(робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (лижний спорт (біатлон)(робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (гімнастика) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (естетична гімнастика) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (легка атлетика (біг на середні та довгі дистанції)(робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (фітнес) (робоча навчальна програмасилабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (футбол) (робоча навчальна програмасилабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (туризм) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (силові види спорту (пауерліфтинг)) (робоча навчальна програма, силабус)

- Методика позакласної роботи з фізичної культури (художня гімнастика) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика позакласної роботи з фізичної культури (сучасна хореографія) (робоча навчальна програмасилабус)

- Методика позакласної роботи з фізичної культури (спортивно-бальний танець) (робоча навчальна програма, силабус)

Креативні рухи у фізичному вихованні (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, 2 курс (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, 3 курс (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, 4 курс (робоча навчальна програма, силабус)

Магістратура

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» 
спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Другого (магістерського) рівня
2020-2021 н.р.

ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія вищої освіти (робоча навчальна програма, силабус)

Правові основи діяльності навчальних закладів різного типу (робоча навчальна програма,силабус)

Педагогіка та психологія вищої школи (робоча навчальна програма, силабус)

Основи наукової комунікації іноземною мовою (робоча навчальна програма, силабус)

Методологія збереження та зміцнення здоров’я (робоча навчальна програма, силабус)

Фізіологічні основи адаптації до м’язової діяльності (робоча навчальна програма, силабус)

Актуальні питання та основи адаптації в теорії фізичної культури та спорту. ІІ семестр (робоча навчальна програма, силабус

Актуальні питання та основи адаптації в теорії фізичної культури та спорту. ІІІ семестр (робоча навчальна програмасилабус)

Акмеологія особистості (робоча навчальна програма, силабус)

Методика викладання фахових дисциплін у закладах вищої освіти (робоча навчальна програма,силабус, методичка)

Методика викладання фізичного виховання у вищій школі (робоча навчальна програма, силабус)

Методологія науково-дослідної роботи (робоча навчальна програма, силабус)

Адаптивна фізична культура (робоча навчальна програма, силабус)

Креативна педагогіка (робоча навчальна програма,силабус (денна), силабус (заочна))

Педагогічна практика (науково-педагогічна) (робоча навчальна програма, силабус, методичка, зразки документації)

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Менеджмент в освіті, фізичному вихованні та спорті (3 кредита) (робоча навчальна програма, силабус)

Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння (3 кредита) (робоча навчальна програма, силабус)

Конфліктологія (3 кредита) (робоча навчальна програма, силабус)

Інноваційні технології в освіті (3 кредита) (робоча навчальна програма, силабус)

Формування іміджу викладача (3 кредита) (робоча навчальна програма,силабус)

Проектна діяльність у фізичній культурі і спорті (3 кредита) (робоча навчальна програма,силабус)

Маркетинг у фізичній культурі (3 кредита) (робоча навчальна програма, силабус)

Медіаграмотність (3 кредита) (робоча навчальна програма,силабус)

Композиція і постановка танцю * (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Теорія і методика викладання хореографії в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти * (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Організація культурно-масових заходів з хореографії * (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Педагогічна практика (в хореографічних колективах)* (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Діагностування та прогнозування в спортивній діяльності ** (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика побудови навчально-тренувального процесу спортсменів на різних етапах підготовки ** (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Планування та облік роботи в ДЮСШ ** (5 кредитів) (робоча навчальна програма,силабус)

Педагогічна практика (в організаціях спортивного профілю) ** (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Математична статистика у фізичній культурі і спорті (5 кредитів) (робоча навчальна програма,силабус)

Педагогічна кінезіологія (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Методика спортивно-масової роботи (5 кредитів) (робоча навчальна програма, силабус)

Культура академічного письма (робоча навчальна програма, силабус)

Примітки:

1). Студент самостійно обирає будь-які дисципліни із запропонованих у переліку дисциплін вільного вибору. Загальний обсяг вибіркових дисциплін має становити не менше 29 кредитів.

2). Студент самостійно може обрати один із рекомендованих напрямів дисциплін:
* – «Хореографія»;
** – «Спортивно-масова робота».

3). Студент має право не обирати жоден з рекомендованих напрямів, сформувавши набір дисциплін самостійно відповідно до «Положення про дисципліни вільного вибору студентів».

Аспірантура

Наразі розділ у стані розробки :(

Новини та події факультету фізичного виховання

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG