Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка
Бакалаврат (після школи)Бакалавр на базі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціалістаБакалаврат (ІІ вища освіта)Магістратура

2023

Держзамовлення Денна форма

053 Психологія денна

241 Готельно-ресторанна справа денна

201 Агрономія денна

229 Громадське здоров'я денна

076 Підприємництво і торгівля денна

205 Лісове господарство денна

Середня освіта (Трудове навчання та технології) Середня освіта (Інформатика) денна

015.38 Прфесійна освіта (транспорт) денна

015.39 Прфесійна освіта (цифрові технології) денна

015.37 Прфесійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільскогосподарської продукції та харчові технолог) денна

015.36 Професійна освіта (технологія виробів) денна

073 Менеджмент

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

025 Музичне мистецтво

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.021 Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література) денна

014.01 Середня освіта (українська мова та література) денна

014.11 Середня освіта (фізична культура) денна

017 Фізична культура і спорт

014.03 Середня освіта (історія) денна

032 Історія та археологія (історія та сучасні практики міжнародних відносин) денна

052 Політологія денна

081 Право денна

231 Соціальна робота денна

033 Філософія денна

 032 Історія та археологія денна

014.07 Середня освіта (географія) денна

014.05 Середня освіта (біологі та здоров'я людини денна

014.04 Середня освіта (математика) денна

014.08 Середня освіта (фізика та астрономія) денна

014.09 Середня освіта (інформатика) денна

101 Екологія денна

091 Біологія денна

103 Науки про землю денна

102 Хімія денна

122 Комп’ютерні науки денна

181 Харчові технології денна

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології денна

 

Контракт

2022

Денна форма

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014. 01 Середня освіта (Українська мова та література)

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія 

053 Психологія

054 Соціологія

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

122 Комп’ютерні науки

181 Харчові технології

201 Агрономія

226 Фармація, промислова фармація

231 Соціальна робота

241 Готельно-ресторанна справа

Контракт

 

2021

Денна форма

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014. 01 Середня освіта (Українська мова та література)

014.021 Середня освіта (Мова та література (англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

025 Музичне мистецтво

032 Історія та археологія

053 Психологія

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

106 Географія

122 Комп’ютерні науки

181 Харчові технології

226 Фармація, промислова фармація

231 Соціальна робота

Контракт

 

2023

Контракт

2022

Контракт

2021

Контракт

Денна форма

013 Початкова освіта

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

017 Фізична культура і спорт (1 р 10 м)

053 Психологія

091 Біологія

181 Харчові технології (2 р 10 м)

226 Фармація, промислова фармація (2 р 10 м)

231 Соціальна робота


 

Заочна форма

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014. 01 Середня освіта (Українська мова та література)

014.021 Середня освіта (Мова та література (англійська))

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (2 р 10 м)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.38 Професійна освіта (Транспорт) (2 р 10 м)

017 Фізична культура і спорт (1 р 10 м)

017 Фізична культура і спорт (2 р 10 м)

025 Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

053 Психологія (2 р 10 м)

053 Психологія (паралельне навчання)

091 Біологія

122 Комп’ютерні науки (2 р 10 м)

122 Комп’ютерні науки (1 р 10 м)

2023

 

Контракт

Денна форма

014.05 Середня освіта (Біологія та здоровя людини) ІІ вища денна 1р. 10 міс.

014.09 Середня освіта (Інформатика) ІІ вища денна 2р 10м

014.021 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська мова та література) ІІ вища денна 2р. 10 міс.

231 Соціальна робота ІІ вища денна 1р. 10 міс.

014 Середня освіта (Фізична культура), денна, друга вища

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) Середня освіта (Інформатика), бакалавр, денна, друга вища

014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)), денна, друга вища (2р. 10м.)

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), денна, бакалавр, друга вища (1 р. 10 м.)

014 Середня освіта (Інформатика), бакалавр, денна, друга вища (2р. 10м.)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності, бакалавр, денна, друга вища

231 Соціальна робота, денна, друга вища освіта (1р. 10м.)

205 Лісове господарство, денна, друга вища

201 Агрономія, денна, бакалавр, друга вища

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, денна, друга вища (2р. 10м.)

122 Комп'ютерні науки, денна, друга вища освіта

053 Психологія, денна, друга вища освіта (1р. 10м.)

081 Право, бакалавр, денна, друга вища

052 Політологія, бакалавр, денна, друга вища

033 Філософія, бакалавр, денна, друга вища

032 Історія та археологія, денна, друга вища освіта (2р. 10м.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, денна, бакалавр, друга вища

015 Професійна освіта (Транспорт), денна, друга вища освіта

017 Фізична культура і спорт, денна, друга вища

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), денна, друга вища освіта

 

 

Заочна форма

013 Початкова освіта ІІ вища заочна 1р. 10міс.

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) ІІ вища заочна 2р.10міс.

014 Середня освіта (Українська мова і література), заочна, друга вища (2р. 10м.)

014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)), заочна, друга вища (2р. 10м.)

013 Початкова освіта, заочна, друга вища (1р. 10м.)

081 Право, бакалавр, заочна, друга вища

017 Фізична культура і спорт, заочна, друга вища

 

2023

Держзамовлення Денна форма

901 Біологія та біохімія денна

231 Соціальна робота денна

229 Громадське здоров'я денна

201 Агрономія денна

102 Хімія денна

101 Екологія_ денна

053 Психологія денна

033 Філософія_денна

032 Історія та археологія_денна

028 Менеджмент соц.культ. д. денна

025 Музичне мистецтво денна

017 Фізична культура і спорт_денна

015.38 Професійна робота (Транспорт) денна

15.37 Професійна освіта (Аграрне вир-во) денна

014.10 СО Трудове навчання денна

014.09 СО Інформатика денна

014.08 СО Фізика денна

014.07 СО Географія денна

014.06 СО Хімія денна

014.04 СО Математика денна

014. 05 СО Біологія денна

014 Середня освіта (Фізична культура)_денна

014 Середня освіта (Фізична культура)_денна-1

014 Середня освіта (Історія)_денна

013 Початкова освіта денна

012 Дошкільна освіта_денна

011 Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка)денна

011 Освітні педагогічні науки (ПВШ та адміністрування освіти)_денна

 

Контракт

2022

Денна форма

011 Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки (2 потік)

011 Освітні, педагогічні науки другий потік

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (українська мова і література. англійська мова)

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

014.03 Середня освіта ( історія )

014.04 Середня освіта (математика)

014.04 Середня освіта Математика 2 хвиля

014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини) 2 хвиля

014.06 Середня освіта (хімія)

014.07 Середня освіта (географія)

014.07 Середня освіта (географія) 2 хвиля

014.08 Середня освіта (фізика)

014.08 Середня освіта (фізика) 2 хвиля

014.09 Середня освіта (інформатика)

014.09 Середня освіта (інформатика) 2 хвиля

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2 хвиля

014.11 Середня освіта (фізична культура)

014.11 середня освіта(фізична культура) 2 хвиля

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

014.021 Середня освіта (англійська мова)

014.021 Середня освіта (англійська мова) 2 хвиля

015.37 Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво) 2 хвиля

015.38 Професійна освіта (транспорт)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)  2 хвиля

017 Фізична культура і спорт

017 фізична культура і спорт 2 хвиля

025 Музичне мистецтво

032 Історія та археологія

032 Історія та археологія другий потік

033 Філософія

033 Філософія другий потік

034 Культурологія

053 Психологія

053 Психологія (2 потік)

091 Біологія

091 Біологія 2 хвиля

101 Екологія

102 Хімія

181 Харчові технології

181 Харчові технології 2 хвиля

231 Соціальна робота

231 Соціальна робота (2 потік)

Заочна форма

011 Освітні, педагогічні науки другий потік

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

014.01 Середня освіта (українська мова і література) 2 хвиля

014.02 Середня освіта (англійська мова)

014.021 Середня освіта (англійська мова) 2 хвиля

014.03 Середня освіта (історія)

014.03 Середня освіта ( історія ) другий потік

014.04 Середня освіта Математика

014.05 Середня освіта Біологія та здоровя людини

014.06 Середня освіта хімія

014.08 Середня освіта (фізика) 2 хвиля

014.09 Середня освіта (інформатика)

014.09 Середня освіта (інформатика) 2 хвиля

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2 хвиля

014.11 Середня освіта (фізична культура)

014.11 середня освіта(фізична культура) 2 хвиля

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

017 Фізична культура і спорт

017 фізична культура і спорт 2 хвиля

032 Історія та археологія другий потік

034 Культурологія 2 хвиля

091 Біологія 2 хвиля

231 Соціальна робота

Контракт

Денна форма

011 Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої школи

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

014.021 Середня освіта (мова і література (англійська))

014.021 Середня освіта (англійська мова)

014.03 Середня освіта (історія)

014.03 Середня освіта (історія)

014.04 Середня освіта (математика)

014.05 Середня освіта (біологія та здоровя людини)

014.06 Середня освіта (хімія)

014.07 Середня освіта (географія)

014.08 Середня освіта (фізика)

014.08 Середня освіта (фізика)

014.09 Середня освіта (інформатика)

014.09 Середня освіта (інформатика)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (фізична культура)

014.11 Середня освіта (фізична культура)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

015.37 Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.37 Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

015.38 Професійна освіта (транспорт)

015.38 Професійна освіта (транспорт)

017 Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

025 Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності другий потік

032 Історія та археологія

032 Історія та археологія

033 Філософія

033 Філософія

034 Культурологія

053 Психологія

091 Біологія

091 Біологія

101 Екологія

101 Екологія

102 Хімія

181 Харчові технології

181 Харчові технології

229 Громадське здоров'я

231 Соціальна робота

231 Соціальна робота


Заочна форма

011 Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої школи

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта другий потік

013 Початкова освіта

013 Початкова освіта

013 Початкова освіта  другий потік

014.01 Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)

014.01 Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

014.021 Середня освіта (мова і література (англійська))

014.021 Середня освіта (англійська мова)

014.03 Середня освіта (історія)

014.03 Середня освіта (історія)

014.04 Середня освіта (математика)

014.05 Середня освіта (біологія та здоровя людини)

014.06 Середня освіта (хімія)

014.08 Середня освіта (фізика)

014.09 Середня освіта (інформатика)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (фізична культура)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) другий потік

017 Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

025 Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво другий потік

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

053 Психологія

091 Біологія

231 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG