Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спорту була заснована у 1985 році (наказ №225 від 12 липня 1985 року). Протягом 10 років (1985–1995) завідував кафедрою кандидат біологічних наук, доцент Євген Григорович Сумак. Стратегічною метою розвитку кафедри він вважав реалізацію державної ідеї – здоров’я через освіту. З 1995 року завідувач кафедри – кандидат медичних наук, доцент Неллі Василівна Гайова. З 2008 по 2009 рік – кандидат наук з фізичного виховання, доцент Сергій Георгійович Приймак. З 2010 року кафедру очолила доктор біологічних наук, професор Алла Олександрівна Жиденко.

Історія кафедриСклад кафедриЛіцензування та акредитація

З 2013-2014 навчального року здійснюється підготовка студентів з додатковою спеціалізацією «Здоров’я людини», тому в листопаді 2013 року назва кафедри змінилася на нову - "Кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту".

У 2016-2017 навчальному році на кафедрі біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту працює 15 співробітників: 1 доктор біологічних наук, професор (А.О.Жиденко); 1 кандидат наук, професор (М.П.Дейкун); 7 кандидатів наук, доцентів (С.Г.Приймак, О.С.Федорченко, Г.І.Жáра, Г.Ю.Куртова, Г.О.Усманова, М.Е.Черненок, О.В.Савонова); 3 кандидати наук, старші викладачі (С.Ф.Кудін, Т.Б.Кійко, Т.В.Міщенко); 2 викладачі (Л.В.Катаєва, К.В.Бібчук); 1 старший лаборант (Г.В.Полулях). З них за сумісництвом працює М.П.Дейкун.

Головними напрямками наукової роботи кафедри БОФВЗС є:

1) удосконалення педагогічних технологій формування здорового способу життя у студентської молоді, здоров’язбережувальна оптимізація навчально-виховного та тренувального процесів; цим напрямком займались та продовжують його реалізують А.О.Жиденко, Г.І.Жáра, С.Ф.Кудін, О.В.Савонова, А.В.Полулях;

2) розробка методичного забезпечення міждисциплінарного та міжпредметного змісту для підвищення конкурентоздатності фахівців фізичного виховання; його активно розробляє Г.І.Жáра, Г.О.Усманова, О.С.Федорченко;

3) дослідження: взаємовпливу фізичного розвитку студентів з процесами мислення та успішністю, діагностування індивідуальних здібностей молоді у фізичному вихованні та спорті; індивідуалізації навчально-тренувального процесу з урахуванням морфо-фізіологічних та психічних особливостей спортсменів – ці напрямки розробляє А.О.Жиденко, С.Г.Приймак, Г.О.Усманова;

4) методологічні, педагогічні і психологічні аспекти формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини; сучасні технології гармонізації духовного, психічного, соціального та фізичного розвитку майбутнього педагога (всі члени кафедри);

5) функціональна готовність кваліфікованих спортсменів різних спеціалізацій до виконання професійної діяльності, цей напрямок реалізує С.Г.Приймак;

6) вивчення особливостей формування рухових навичок, дослідження впливу фізичних вправ різного гравітаційного навантаження на організм людини (Г.Ю.Куртова);

7) технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя (Г.І.Жáра);

8) підготовка спортсменів до успішної професійної діяльності засобами біохімічно збалансованого харчування, якою займаються Г.О.Усманова, А.О.Жиденко, О.С.Федорченко, К.В.Бібчук, Т.В.Міщенко.

За час існування кафедри викладачами захищено 10 кандидатських дисертацій, видано понад 570 наукових праць, 1 підручник, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 монографія (в співавторстві), 36 друкованих і 9 електронних навчально-методичних посібників. На кафедрі працюють 2 студентські наукові гуртки: «Здоров’я та успіх», «Гіпократ» та науково-дослідна лабораторія «Психофізіологія м’язової діяльності».

Кафедра БОФВЗС запрошує! (відеопрезентація)

Zhidenko

Завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

Жиденко Алла Олександрівна

Доктор біологічних наук, професор.

Викладає дисципліни: Фізіологія людини, Психофізіологія, Методологія збереження та зміцнення здоров’я, Фізіологічні основи адаптації до м’язової діяльності, Основи фізіології ВНД.

В університеті працює з 1983 року.

Має 185 наукових публікацій, є автором 1 навчального посібника, рекомендованого Вченою радою ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (з грифом МОН), 4 електронних та 7 друкованих навчально-методичних посібників.

Девіз: «Стиль життя – творчість в усьому!».

Мета: Навчити студентів мислити.

Улюблена цитата: «Мислю, отже, існую» (Рене Декарт).


pryimak

Приймак Сергій Георгійович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Викладає дисципліни: Спортивна медицина та лікувальна фізична культура, Масаж, Методи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті, Моніторинг та діагностика психофізіологічних показників у спортсменів.

В університеті працює з 1993 року.

Має 38 наукових публікацій, є автором 1 навчально-методичного посібника.

Керує студентським науковим гуртком «Психофізіологія м’язової діяльності».


fedorchenko

Федорченко Олександр Степанович

Кандидат медичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Вікова фізіологія, Гігієна.

В університеті працює з 2009 року.

Нагороди: Медаль ім. Стражеска М. Д. «За заслуги в охороні здоров’я», березень 2001 р., Академія Медичних Наук України.

Має 36 наукових публікацій, є співавтором 1 монографії та 1 навчально-методичного посібника.

Девіз: «Пошук істини».

Улюблена цитата: «Намагаючись дати щастя іншим, ми знаходимо своє власне» (Платон).


gara

Жáра Ганна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Анатомія людини з основами спортивної морфології, Методика навчання основ здоров’я, Методологія збереження та зміцнення здоров’я,

Інноваційні технології в освіті, Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя.

В університеті працює з 2001 року.

Має 86 наукових публікацій, є автором 1 підручника, 5 електронних та 3 друкованих навчально-методичних посібників.

Керує студентським науковим гуртком «Здоров’я та успіх».

Девіз: «Якщо будеш слідувати природі, то назавжди залишишся здоровим» (Вільям Пенн).

Улюблена цитата: «Поганий учитель підносить істину, хороший – вчить її знаходити» (А. Дістервег).


kurtova

Куртова Галина Юріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Фізіологія рухової активності, Фізична реабілітація.

В університеті працює з 2004 року.

Має 38 наукових публікацій, є автором 4 навчально-методичних посібників.

 


usmanova

Усманова Галина Олексіївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: Основи екології, Біохімія, Анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку, Індивідуальний розвиток людини з основами генетики.

В університеті працює з 2009 року.

Має 36 наукові публікації, є автором 2 навчально-методичних посібників.

Девіз: «Природа наділила нас двома вухами, двома очима, але лише одним язиком, щоб ми дивилися і слухали більше, ніж говорили» (Сократ).

Улюблена цитата: «Скільки років землі – і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна!» (Ліна Костенко).


Chernenok

Черненок Марина Едуардівна

Кандидат медичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Спортивна медицина та лікувальна фізична культура.

В університеті працює з 2016 року.

Має понад 30 наукових публікацій.

Девіз: «Usus est optimus magister», «Досвід – найкращий вчитель».


savonova

Савонова Оксана Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Основи медичних знань, Основи психовалеології.

В університеті працює з 1998 року.

Має 71 наукову публікацію, є автором 16 навчально-методичних посібників.

Спільно з Кудіним С.Ф. керує студентським науковим гуртком «Гіпократ».

Девіз: «Навіщо намагатися бути особливим? Набагато простіше бути собою!».


kudin

Кудін Сергій Федорович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Викладає дисципліни: Основи медичних знань, Валеологія, Основи педіатрії.

В університеті працює з 1994 року.На кафедрі БОФВЗС працює з 2005 року.

З 2000 по 2005 рік – завідувач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей.

Має 60 наукових публікацій, є автором 15 навчально-методичних посібників ( 3 посібника з грифом МОН).

Спільно з  доц. Савоновою О.В. керує студентським науковим гуртком "Гіппократ".

Девіз: "Жити – це так просто!".

Улюблена цитата: "Духовний Чорнобиль давно вже почався, а ми іще тільки його боїмось" (Ліна Костенко).


kyiko

Кійко Тетяна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Викладає дисципліну Основи здоров’я.

В університеті працює з 1997 року.

Має 20 наукових публікацій.

Девіз: «Що б ти не зробив у житті – це буде незначно. Але дуже важливо, щоб ти це зробив!».


mishenko

Міщенко Тетяна В'ячеславівна

Кандидат біологічних наук, старший викладач.

Викладає дисципліну Фізіологія людини.

В університеті працює з 2006 року.

Має 34 наукові публікації.

Девіз: «Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити» (К. Ушинський).

Улюблена цитата: «І все на світі треба пережити, І кожен фініш – це, по суті, старт, І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт» (Ліна Костенко).


kataeva

Катаєва Лариса Всеволодівна

Викладач.

Викладає дисципліни: Анатомія людини з основами спортивної морфології, Методика навчання основ здоров’я.

В університеті працює з 1988 року.

Має ряд наукових публікацій.

Улюблена цитата: «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе» (Петроній).


bibchuk

Бібчук Катерина В’ячеславівна

Асистент.

Викладає дисципліни: Біохімія, Психофізіологія.

В університеті працює з 2007 року.

Має 39 наукових публікацій.

Девіз: «Чим більше в нашій душі сонця, тим яскравіше стає життя навколо».

Улюблена цитата: «Кожна мить життя – це можливість» (Габріель Гарсіа Маркес).


poluliahПолулях Ганна Вікторівна

Старший лаборант.

В університеті працює з 1990 року.

Має 13 наукових публікацій.

Девіз: «Не маючи терпіння, нічому не навчишся!».

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.