Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка

 

Правила прийому

 

2024

Правила прийому

Додаток 1. Вимоги до мотиваційного листа

Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес.

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Додаток 6. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 7. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 8. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100-200

Додаток 9. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 10. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу, предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року для вступу на навчання для здобуття освітнього ступення бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 11. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7

Додаток 12. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Додаток 13. Порядок організації та проведення творчих конкурсів

Додаток 14. Порядок організації та проведення фахових вступних випробувань

Додаток 15. Порядок організації та проведення індивідуальних усних співбесід

Додаток 16. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році

 

Архів

2023

 

Правила прийому

Додаток 1.Вимоги до мотиваційного листа

Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3.Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка осіб, які проживають на тимчасово окупованій російською федерацією території України

Додаток 4.Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 6.Перелік та структурашироких конкурсів

Додаток 7. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100-200

Додаток 8.Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 9. Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступення бакалавра, на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту та предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років

Додаток 10. Порядок організації та проведення творчих конкурсів

Додаток 11. Порядок організації та проведення фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістр

Додаток 12. Порядок про організацію та проведення індивідуальних усних співбесід

Додаток 13. Матеріали для розробки технiчного завдання до алгоритму адресного розмiщення бюджетних мiсць в 2023 роцi

2022

Правила прийому

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступення бакалавра, на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту та предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років

Додаток 5. Вимоги до мотиваційного листа

Додаток 6. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 8. Порядок організації та проведення творчих конкурсів

Додаток 9. Порядок організації та проведення фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістр

Додаток 10. Положення про організацію та проведення індивідуальних усних співбесід

Додаток 11. Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 12. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

2021

Правила прийому

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів для здобуття ступеня магістр

Додаток 6.1. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на місця державного замовлення

Додаток 6.2. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

Додаток 7. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для осіб, які здобули ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, нормативні терміни навчання та вступні випробування

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 10. Таблиця переведення середнього бала диплома, обрахованого за 100-бальною шкалою в 20-ти бальну шкалу

Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Додаток 12. Правила прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

2020

Правила прийому з додатками

2019

Правила прийому

2018

Правила прийому з додатками

2017

Правила прийому з додатками

 

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG