Правила прийому 2018 року

Додатки

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка в 2018 році

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Перелік фахових вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Перелік вступних екзаменів та творчих конкурсів для осіб, які здобули ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки