Кафедра БОФВЗС

Універсальні поради психофізіолога
Керівники гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

Керівник гуртка:

професор, завідувачка кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, доктор біологічних наук, професор кафедри біології Жиденко Алла Олександрівна.

Контактні телефони: 0958417806

E-mail:

Графік роботи гуртка: останній четвер кожного місяця, ауд. 159, лабораторія Фізичної терапії, 13.00.

Tematika gurtka Universalni poradi psykhofisiologa

Під керівництвом професора Жиденко А.О. працює гурток «Універсальні поради психофізіолога», збори членів якого проводяться в лабораторії (спортивний корпус № 2, ауд. 159).

Девізом гуртка є: «Cogito, ergo sum – Мислю, отже, існую» (Рене Декарт).

Метою діяльності студентського наукового гуртка «Універсальні поради психофізіолога» є поглиблене вивчення студентам нейронних механізмів психічних процесів і станів людини, фізіологічних механізмів психічних явищ на макрорівні, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці.

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Наукові публікації гуртківців:

1. Шуба Е. Г., Слєдніков Л. С. Розвиток спритності і гнучкості у дітей 6–7 років методом комбінованих рухливих ігор з елементами кросфіту: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Чернігів: 2020, С. 38–40.

Психофізіологія м'язової діяльності
Керівник гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

Керівник гуртка:
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2006-2008 р.) Приймак Сергій Георгійович.

2 1
Приймак Сергій Георгійович,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2006-2008 р.)

Контакти для зв'язку: 096-229-84-44; 063-68-00-459

E-mail:

Графік роботи наукового гуртка: другий четвер кожного місяця о 1430, ауд. 15.

Tematika Gurtka Psyhofisiologia Miazovoi Diyalnosti

Робочі наради, організаційні зустрічі, консультації за попередньою домовленістю (тривалість – не фіксована, залежить від потреб студента).
Додаткові джерела для спілкування – електронна пошта, вайбер, конференції Zoom

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Гіпократ

Керівники гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

Керівники гуртка:
доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент Кудін Сергій Федорович

Контактні телефони: (093) 242-12-85; (050) 645-35-47

доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент Савонова Оксана Вікторівна

Контактний телефон: (063) 594-98-52

Графік роботи наукового гуртка: кожна друга п’ятниця щомісячно (під час сесії та канікул гурток не працює).

Tematika Gurtka Hippokrat

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2018-2019 н.р.

Наукові публікації гуртківців

1. Кудін С.Ф., Козир С.В., Савченко Л.Ю. Розвиток фізичних якостей підлітків у процесі занять вільною боротьбою в позаурочний час. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (26 квітня 2018 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г.І. Жара. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. С. 41–44.

2. Кудін С.Ф., Козерук Ю.В., Швець В.Ю. Обґрунтування методики планування розподілу навантажень старшокласників в різних частинах уроку фізичної культури. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (26 квітня 2018 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г.І. Жара. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. С.45–48.

3. Кудін С.Ф. Козерук Ю.В., Яременко В. Г. Корекція маси тіла підлітків з надмірною вагою засобами комплексної фізкультурно-оздоровчої програми. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (26 квітня 2018 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г.І. Жара. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. С.49–52.

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2019-2020 н.р.

Наукові публікації гуртківців

1. Кудін С., Козерук Ю., Жидок С., Козерук Д. Вплив розвитку координаційних якостей та фізичних навантажень на рівень депресії у жінок різного віку. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання : тези доповідей. Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 21–25.

Здоров'я та успіх

Керівники гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

Керівник гуртка

доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент Жáра Ганна Іванівна.

Контактні телефони: (097) 523-46-40 (Viber, Telegram, WhatsApp)

E-mail:

Графік роботи наукового гуртка: перший і третій четвер кожного місяця, о 14-30, ауд. 164.

Tematika gurtka Zdorovia ta uspikh

Науково-практичний гурток «Здоров’я та успіх» організовано при кафедрі біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту у 2010 році під керівництвом к.пед.н., доц. Жарої Г. І.

Метою гуртка є формування та вдосконалення практичних навичок індивідуального здоров’язбереження майбутнього вчителя.

Наші переконання:

  • Кожна людина унікальна і неповторна, тому вона повинна прожити своє власне життя.
  • Здоров’я – найдорожчий скарб, бережемо його у себе та в інших.
  • Знаю – вмію – роблю.
  • Я все можу, я все вмію, я все-все-все подолаю!

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Наукові публікації гуртківців

2019-2020

1. Булєєв М. В. Способи, методи та засоби мотивації дітей шкільного віку до занять спортом. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання: матеріали наукової конференції пам’яті М. М. Огієнка (м. Чернігів, 6 листопада 2019 року). Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019.

2. Зоренко В. В., Жáра Г. І. Взаємозв’язок духовного та фізичного здоров’я у формуванні гармонійно розвиненої особистості. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості. Збірник статей за матеріалами VІI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ Краматорськ, Україна, 18-19 березня 2020 р.); гол. ред. В.М. Пристинський. Слов’янськ, 2020. 375 с. С. 117–121. 50 електрон. опт. дисків (CD-R). URL : http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf

3. Кравченко А. І. Українська хореографічна культура як засіб всебічного формування особистості підлітків. Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. 124 с. С. 27–31.

2018-2019

1. Булєєв М. В. Історія розвитку, основні поняття та правила хортингу. Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (16 травня 2019 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жaра. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 140 с. С. 22–25.

2. Зоренко В. В. Система роботи вчителя фiзичної культури з формування духовного здоров’я школярiв 12-14 рокiв. Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (16 травня 2019 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жaра. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 140 с. С. 71–74.

3. Колодченко В. Р. Формування рухових навичок: модель процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14-15 років. Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (16 травня 2019 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жaра. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 140 с. С. 51–56.

2015-2016

1. Адаменко А. Г. Методика проведення занять з танцювальної аеробіки з елементами народно-сценічного танцю для дітей шкільного віку. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (15 квітня 2016 року, м. Чернігів) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жáра. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2016. 116 с. С. 45–47.

2014-2015

1. Жáра Г.І., Білоус В. В. Проектування спеціальної підготовки до надання невідкладної допомоги в екстремальних видах спорту. Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. 2014. № 8/CXXV. Серпень. 224 с. С. 72–77. (фахова, Web of Science)

2. Білоус В. В. Методика первинної профілактики професійного вигоряння педагогічних працівників засобами фізичного виховання. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІI Каришинські читання) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 21-22 травня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава, 2015. 262 с. С. 23–25.

3. Чоботар А. А. Методика профілактики захворювань опорно-рухового апарату жінок 18-25 років у процесі занять оздоровчим фітнесом. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (3 квітня 2015 року, м. Чернігів) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жáра. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2015. 128 с. С. 54–56.

4. Дятлова Ю. Підвищення компетентності студентів щодо ефективного вирішення оздоровчих задач у викладанні фізичної культури. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського та професійного спорту й реабілітації у навчальних закладах України. Кіровоград : Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2015. 268 с. С. 42–45.

5. Бойко В. О. Морфологічні характеристики будови організму людини при заняттях бодібілдингом. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (3 квітня 2015 року, м. Чернігів) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жáра. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2015. 128 с. С. 73–76.

2013-2014

1. Вальчук Т. А. Конституційна типологія спортсменів спеціалізацій «футбол», «волейбол», «пауерліфтинг». Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського і професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Кіровоград : Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2013. 236 с. С. 90–94.

2. Помилой О. В. Оздоровчий біг як складова індивідуальної оздоровчої системи. Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського і професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Кіровоград : Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2013. 236 с. С. 62–68.

3. Адаменко А. Г. Мотивація до занять фітнесом у жінок різного віку. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (11 квітня 2014 року, м. Чернігів) / Чернігівський Національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жара. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2014. 144 с. С. 70–72.

4. Дятлова О. І. Профілактика безпліддя як соціальна і медична проблема. Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (11 квітня 2014 року, м. Чернігів) / Чернігівський Національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка / відп. ред. Г. І. Жара. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2014. 144 с. С. 88–92.

 

Кафедра ППМФВ

Управління адаптивним функціонуванням організму людини в процесі занять фізичними вправами
Керівники гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

канд. пед. наук, доц.

Лисенко Людмила Леонідівна

викладач 

Вітченко Альона Миколаївна

Контактні телефони 066-178-48-62, 093-77-42-633
E-mail викладача  www/
Графік роботи наукового гуртка Остання середа кожного місяця, ауд. 343, 14 год.30 хв.

Kaf PPMFV studentsky naukovi gurtky 1

Робочі наради, організаційні зустрічі, консультації за попередньою домовленістю (тривалість – не фіксована, залежить від потреб студента).

Додаткові джерела для спілкування – електронна пошта, група вайбер, конференції Zoom

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2019-2021 н.р.

Участь гуртківців у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах

1. Бурлак Микола, Коваленко Аліна - переможці І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання».

 

Наукові публікації гуртківців

1. Іллющенко Б. Спеціальні засоби розвитку уваги спортсменів-боксерів // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (тези доповідей). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 30-34.
2. Коваленко А., Максименко К. Методичні рекомендації щодо організації і проведення фітнес-програм з дітьми 3-6 років // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (тези доповідей). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 34-37.
3. Рижик Т., Василенко Л. Практика використання методу сінквейну в процесі фізичного виховання // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (тези доповідей). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 44-47.
4. Вітченко А., Шумська Н. Система занять роуп-скіпінгом для дітей молодшого шкільного віку // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (тези доповідей). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 17-21.
5. Лисенко Л.Л., Корнєва А., Чуб Д. Розвиток професійної творчості майбутніх педагогів-хореографів // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (тези доповідей). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 37-40.
6. Мельникова-Егорченко Н.С. Програма з хореографії «мрія в русі» для дітей з особливими потребами // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (тези доповідей). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 40-42.
7. Вітченко А., Василенко Л. До проблеми формування навичок самоконтролю у дітей молодшого шкільного віку // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – 124 с.
8. Ільющенко Б. Загальні засоби розвитку уваги юних боксерів // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 96-100.
9. Коваленко А. Використання нестандартних творчих завдань на уроках фізичної культури в школі // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 93-95.
10. Шумська Н. Роуп-скіпінг як засіб розвитку фізичної культури дітей молодшого шкільного віку // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 110-113.
11. Потапенко А. Кібернетичний аспект спортивного тренування в лижних гонках // Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Збірник наукових праць ХVІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДПУ ім. В. Винниченка – Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. – С. 168-171.

 

Участь гуртківців у наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах

1. Шумська Н. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. (пленарне засідання)

2. Коваленко А. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. 

3. Іллющенко Б. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.

4. Максименко К. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.

5. Рижик Т., Василенко Л. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.

6. Мельникова-Егорченко Н.С. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.

7. Корнєва А. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.

8. Потапенко А. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)

9. Іллющенко Б. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)

10. Шумська Н. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)

11. Коваленко А. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)

12. Василенко Л. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)

13. Потапенко А. – ХVІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ЦДПУ ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, 29-30 травня 2020 р.) – онлайн

Інноваційні технології навчання та виховання у галузі освіти, фізичного виховання та спорту

Керівник гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

канд. пед. наук, доц. Воєділова Олена Михайлівна

Контактний телефон 096-29-45-310
E-mail викладача 

Графік роботи наукового гуртка Кожна друга середа місяця, ауд.239, 14 год.30 хв.

Kaf PPMFV studentsky naukovi gurtky 2

Робочі наради, організаційні зустрічі, консультації за попередньою домовленістю (тривалість – не фіксована, залежить від потреб студентів).

Додаткові джерела для спілкування – електронна пошта, група вайбер, телеграм, конференції Zoom.

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2019-2020 н.р.

Участь гуртківців у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт

1. Кузніцина Анастасія (2020 р.)
ІІ тур та фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Освітні, педагогічні науки» 2019/2020 навчального року (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) – Диплом ІІ ступеня.
Тема: «ПРОЄКТ СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПЛАТФОРМИ, ЯК ГАЛУЗІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ»

2. Синиця Артем (2020 р.)
ІІ тур та фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Фізична культура і спорт»
Тема: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Участь гуртківців у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах

1. Синиця Артем, Кузніцина Анастасія
Переможці І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спорт (за видами)».

2. Татарчук Вікторія
Переможець І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання».

Наукові публікації гуртківців

1. Кузніцина А.О. Алгоритм розроблення інтегрованого уроку з фізичної культури та української мови / А.О. Кузніцина, О.М. Воєділова, О.Л. Дженджеро // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації // Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16 травня 2019 р.). – Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. – С. 61–64.
2. Татарчук Вікторія. Засоби відновлення в пауерліфтингу. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання // Тези доповідей. Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 56–61.
3. Синиця Артем, Кузніцина Анастасія. Перевірка ефективності впровадження авторської програми формування особистості майбутнього фахівця з фізичного виховання в межах неформальної освіти. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання // Тези доповідей. Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 53–56.
4. Сіраш Ірина. Використання елементів ейдетики у фізичному вихованні школярів. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання // Тези доповідей. Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 51–53.
5. Кузніцина А.О. Теоретичні основи проблеми формування особистості студентів у неформальній освіті. Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. 2020. С. 7–9.

Участь гуртківців у наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах

1. Кузніцина А.О. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки» (м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Іавана Франка, 9-10 квітня 2020 р.)
2. Сіраш І. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. (пленарне засідання)
3. Кузніцина А. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. (пленарне засідання)
4. Фокіна А. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрямиі технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)
5. Кузніцина А.О. VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрямиі технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)

Управління адаптивним функціонуванням організму людини в умовах фізичного виховання та спортивного тренування

Керівники гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікПлан роботи на 2021-2022 рікРезультати участі студентів

Керівник гуртка канд. пед. наук, доц. Багінська Ольга Володимирівна

Контактний телефон 099-30-46-124
E-mail викладача 
Графік роботи наукового гуртка Кожна друга середа місяця, ауд. 339, 14 год.30 хв.

Kaf PPMFV studentsky naukovi gurtky 3

Робочі наради, організаційні зустрічі, консультації за попередньою домовленістю (тривалість – не фіксована, залежить від потреб студентів).

Додаткові джерела для спілкування – електронна пошта, група Вайбер, Телеграм, конференції Zoom

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2021-2022 н.р. (завантажити)

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2019-2020 н.р.

Участь гуртківців у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах

1. Петрик Ірина
Переможець І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спорт (за видами)».

2. Андрієнко Марина
Переможець І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фітнес та рекреація».

3. Петрик Ірина - 3-е місце у 2-у турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. (м. Дніпро, 2019 р.).

4. Вахненко Вікторія - 3-е місце у 2-у турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. (м. Київ, 2021р.).

Наукові публікації гуртківців

1. Бурдукало Ю., Купрієнко А. Вплив окремих показників функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи гімнасток-художниць середнього шкільного віку на ефективність змагальної діяльності // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. – Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019 – С.12-14.
2. Вахненко В., Степаненко Ю. Значення психологічної сумісності гімнасток-художниць у групових вправах // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. – Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019 – С.15-16.
3. Петрик І. Впровадження методики формування «ситуації успіху» на уроці фізичної культури в школі // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. – Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019 – С.42-44.
4. Римар О., Шелупець І., А. Смірнова А. Значення хореографічної підготовки в художній гімнастиці та можливості її удосконалення // Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. – Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019 – С.47-51.
5. Вахненко В. Сучасні напрями підвищення ефективності процесу технічної підготовки в художній гімнастиці // Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 83-86.
6. Ольга Багінська, Оксана Дженджеро, Ірина Шелупець. Упровадження інтерактивних методів навчання в процес розвитку комунікативної компетенції майбутніх учителів фізичної культури. Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку. Збірник наукових праць ХXVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. С. 24-29.
7. Юлія Бурдукало, Альона Купрієнко, Анастасія Смирнова Обґрунтування доцільності розробки методики розвитку координаційних здібностей школярів в залежності від ступеня функціональної асиметрії тіла (на прикладі художньої гімнастики). Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Збірник наукових праць ХVІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДПУ ім. В. Винниченка – Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. С.23-27.

12. Багінська О., Степаненко Ю. Сучасні можливості застосування окремих методик комп’ютерної стабілографії в дослідженні розвитку рухової функції людини в процесі фізичного виховання і спортивного тренування// Підготовка фахівців з фізичної культури і спорту: професійно-педагогічні, науково-пошукові, технологічні аспекти: монографія / за наук. Ред. М.О. Носка; заг. ред. Н.О. Терентьєвої. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2020. 402 с., С. 248-278.

 

Участь гуртківців у наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах

1. Вахненко В. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. 
2. Бурдукало Ю. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. 
3. Бурдукало Ю. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.)
4. Бурдукало Ю. – ХVІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ЦДПУ ім. В. Винниченка (м. Кропивницький, 29-30 травня 2020 р.) - онлайн
5. Ірина Шелупець – ХXVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка(м. Кропивницький, 29-30 травня 2020 р.) - онлайн
6. Вахненко В. – VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 р.) – відзначена за «Кращу доповідь конференції».

7. Степаненко Ю. Аналіз сучасних методик позаурочних занять художньою гімнастикою дітей молодшого шкільного віку// Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання// тези доповідей. – Чернігів : НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2020.

8. Шіпка Ірина Формування «ситуації успіху» в умовах адаптації системи освіти до COVID-19. Наукові дискусії кафедри ППіМФВ. Тези доповідей //. – Чернігів: НУ «ЧК» імені Т.Г.Шевченка. – 2020.

Іnnovator

Керівники гурткаПлан роботи на 2019-2020 рікПлан роботи на 2020-2021 рікРезультати участі студентів

Керівник гуртка к.пед.н., доцент Жлобо Т.М.

Контактний телефон +380636878525
E-mail викладача 
Графік роботи наукового гуртка Другий вівторок кожного місяця о 15.00

Очні консультації проводяться впродовж навчального року за попередньою домовленістю (тривалість – не фіксована, залежить від потреб студента).

Усі запитання можна надсилати на електронну пошту.

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2019-2020 н.р.

Участь гуртківців у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт

1. Гусак Євгенія 
Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Фітнес і рекреація».

Участь гуртківців у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах

1. Гусак Євгенія, Бурдук Анна
Переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фітнес та рекреація».

Наукові публікації гуртківців

1. Жлобо В. О., Жлобо Т. М., Гусак Є. С. Розвиток рухових якостей старшокласників у процесі занять міні-футболом. Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, С. 90-92.
2. Гусак Є.С., Жлобо Т.М., Жлобо В.О. Розвиток координаційних якостей студенток засобами Kangoo Jumps TM Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених, 17 травня 2019 року [Електронний ресурс]. – К., 2019, С. 113-114. ( https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/pictures/zbirnyk_tez.pdf )

Участь гуртківців у наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах

1. Гусак Є. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р. (пленарне засідання)

 

Кафедра спорту

Управління навчально-тренувальним процесом спортсменів різної кваліфікації на етапах багаторічної підготовки

Керівники гурткаПлан роботи на поточний рікРезультати участі студентівПлан роботи на наступний рік

Керівник гуртка:

канд. педаг. наук., доц. Жула Лідія Володимирівна

Контактний телефон: 050-58-54-613

e-mailвикладача:

Графік роботи наукового гуртка: кожний другий понеділок місяця, ауд. 247 (кафедра спорту)

 

 

UNTP 1Робочі наради, організаційні зустрічі, консультації за попередньою домовленістю (тривалість – не фіксована, залежить від потреб студента).

Додаткові джерела для спілкування – електронна пошта, група вайбер, конференції Zoom

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р. (завантажити)

План роботи наукового гуртка на 2019-2020 н.р. (завантажити)

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2019-2020 н.р.
Наукові публікації гуртківців

1. Кравчук К.В., Андреєва В.В., Кравчук Т.В. Основи модельних характеристик морфо-функціональної підготовленості волейболісток. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Випуск 159. Серія: педагогічні науки: Збірник. Чернігів: НУЧК, 2019. 53-56 с.
2. Жула О.В., Кімейчук Х.В., Булавчик М.О. Методика розвитку швидкісних якостей у волейболі. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. Тези доповідей. Чернігів: НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 18-21.
3. Жула Г.В., Камінська Ю.В., Коленко О.В. наук. керівник Жула Л.В. Оперативний контроль техніко-тактичних дій волейболісток високої кваліфікації в процесі змагальної діяльності. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. Тези доповідей. Чернігів: НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 22-24.
4. Кравчук К.В., Кравчук Т.В., Іллюшко О.В. Біомеханічнні показники статодинамічної стійкості тіла волейболісток на етапі початкової підготовки як результат ефективності навчально-тренувального процесу. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Випуск 7 (163). Серія: пед. науки Збірник. Чернігів: НУЧК, 2020. 46-49 с.

Участь гуртківців у наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах

1. Кравчук К.В. – участь у Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту», жовтень 2019 р., м. Чернігів;
2. Кравчук Т.В. – участь у Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту», жовтень 2019 р., м. Чернігів;
3. Жула Г.В. – студентська науково-практична конференція пом’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.
4. Жула О.В. – студентська науково-практична конференція пом’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.
5. Булавчик М.О. – студентська науково-практична конференція пом’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.
6. Кімейчук Х.В. – студентська науково-практична конференція пом’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.
7. Камінська Ю.В. – студентська науково-практична конференція пом’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.
8. Коленко О.В. – студентська науково-практична конференція пом’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання», листопад 2019 р.

Результати участі студентів у роботі наукового гуртка за 2020-2021 н.р.

Наукові публікації гуртківців

1. Жула Г.В., Жула О.В. Особливості планування навчально-тренувального процесу у волейболі. Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання. Тези доповідей. Чернігів: НУ«ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2020. С. 21-23.
2. Жула Г.В., Жула О.В. Рекреаційні засоби відновлення спортивної працездатності волейболісток. Жула Г.В., Жула О.В. Рекреаційні засоби відновлення спортивної працездатності волейболісток. Матеріали третього міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. Праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. Вип. 3. Ч. 1. К.: Алатон, 2021. С. 179-181.
3. Кравчук К.В., Кравчук Т.В., Іллюшко О.В. Соматичне здоров’я дівчат 9-14 років як умова морфо-функціональної підготовки. Матеріали третього міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. Праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. Вип. 3. Ч. 1. К.: Алатон, 2021. С. 188-190.

 

Участь гуртківців у наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких закладах


1. Жула Г.В. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії каедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання, листопад 2020 р.
2. Жула О.В. – студентська науково-практична конференція пам’яті М.М. Огієнка «Наукові дискусії каедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання, листопад 2020 р.
3. Кравчук К.В. – ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», травень 2021 р., м. Київ.
4. Кравчук Т.В. – ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», травень 2021 р., м. Київ.
5. Іллюшко О.В. – ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», травень 2021 р., м. Київ.
6. Жула Г.В. – ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», травень 2021 р., м. Київ.
7. Жула О.В. – ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», травень 2021 р., м. Київ.

План роботи наукового гуртка на 2021-2022 н.р. (завантажити)

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG