Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціалізація «Режисура музично-виховних шкільних заходів»; Культура і мистецтво: Менеджмент соціокультурної діяльності, спеціалізації : «Менеджмент індустрії дозвілля», «Арт-менеджмент та проектна діяльність»; Початкова освіта, спеціалізації: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Сімейне виховання»; Дошкільна освіта, спеціалізація «Музичне мистецтво».

Історія кафедриСклад кафедриЛіцензуванняПро спеціальності

Кафедра мистецьких дисциплін бере свій початок зі створення в 1965 році кафедри музики і співів, яку очолив старший викладач П.Г. Зуб - відомий композитор і поет України. У 1977 році завідувачем кафедри музики і співів було обрано старшого викладача О.І. Коваленка, у 1986 – заслуженого працівника культури України, доцента О.Г. Сіренка. З 1992 по 2004 рік кафедру очолював старший викладач О.І. Коваленко. У 2004 році в результаті об’єднання кафедр музики і співу та образотворчого мистецтва було утворено кафедру естетичного виховання, завідувачем якої обрано кандидата педагогічних наук, доцента, Відмінника освіти України Т.В. Дорошенко. З 2017 року і дотепер – кафедра мистецьких дисциплін, завідувач кафедри – професор, доктор педагогічних наук Т.В. Дорошенко.
Кафедра мистецьких дисциплін з перших днів свого існування відіграє роль осередку мистецької освіти регіону, організатора студентської художньої самодіяльності. Творчі колективи кафедри – учасники багатьох конкурсів, оглядів, фестивалів. Майстерність їх відзначена медалями, дипломами, грамотами лауреатів. Викладачі кафедри і студенти беруть активну участь у факультетських та університетських профорієнтаційних заходах, концертах, присвячених Дню Знань, Дню Учителя, пам’яті Т.Г.Шевченка, Міжнародному жіночому святу 8 Березня, Дню Перемоги, Дню Відкритих дверей, тижню факультету, Дню Матері. Викладачі секції образотворчого мистецтва організовують виставки власних робіт та художніх робіт студентів під час проведення університетських та міських заходів. Хоровий колектив студентів під керівництвом викладача кафедри С.О. Першина, а також студенти-вокалісти й інструменталісти беруть участь у мистецьких заходах міста, виступають на сценах Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка, Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка.
Викладачі кафедри – активні учасники міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференцій. З 2017 року кафедрою запроваджено щорічне проведення міжвузівської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Традиції та сучасність музично-педагогічної освіти».
У 2017 році ліцензовано спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), кваліфікація: Магістр музичного мистецтва. Викладач музичних дисциплін (за видами); додаткова спеціалізація «Режисура музично-виховних шкільних заходів», «Художня культура», «Методика виховної роботи» та спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, спеціалізації «Менеджмент індустрії дозвілля», «Арт-менеджмент та проектна діяльність».
В основу комплектації науково-педагогічних кадрів покладено вимоги високого професіоналізму, що включає грунтовний науковий потенціал, загальну ерудованість та високу моральну культуру. Сьогодні на кафедрі працюють: доктори та кандидати наук, професори, доценти, члени Спілки художників України, члени Спілки композиторів України, Народний художник України, Заслужений артист України, Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч мистецтв України, дипломант Фестивалю Міждержавних театральних зустрічей, Відмінники освіти України. Всі вони мають власний творчий погляд на мистецтво та значний досвід підготовки педагогів-митців.
Будучи осередком вищої мистецької освіти в області, кафедра згуртовує навколо себе талановиту молодь Чернігівщини. Для цього створені всі умови – кадрові та матеріально-технічні. Наші абітурієнти – це молоді люди, які прагнуть розвиватися у галузі музичного та образотворчого мистецтва, стати професійними менеджерами соціокультурної сфери.

Doroshenko

Завідувач кафедри мистецьких дисциплін

Дорошенко Тетяна Володимирівна

Професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін, доктор педагогічних наук.

У 1982 році закінчила Чернігівське музичне училище імені Л.Ревуцького за спеціальністю «Фортепіано». У 1986 році закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю «Музика».

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Сфера наукових інтересів: музично-педагогічна освіта, підготовка майбутніх учителів до самореалізації у музично-освітній діяльності, підготовка магістрантів та здобувачів наукових ступенів в умовах університетської освіти.

Викладає навчальні дисципліни: Музичний інструмент, Теорія музики і сольфеджіо, Методика музичного виховання, Аналіз музичних творів, Актуальні проблеми методики музичного виховання, Теорія і методика початкової музичної освіти, Методика викладання музичної освіти у ВНЗ. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 2 монографії, навчально-методичні посібники, статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами, та у вітчизняних фахових і зарубіжних періодичних виданнях.

Член спеціалізованої вченої ради К 79.053.04; керівник наукових досліджень.

Активний учасник та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороди та відзнаки: Відмінник освіти України, Почесна грамота Чернігівської обласної ради з врученням пам’ятного знака, Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.


Terenteva

Терентьєва Наталія Олександрівна

Професор кафедри мистецьких дисциплін; професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання; доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (тема дисертації: «Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»( 2016р.).

Сфера наукових інтересів: вища освіта, університетська освіта, політехнічна освіта, тенденції розвитку вищої (університетської) освіти в період Другої академічної революції, підготовка магістрантів та здобувачів наукових ступенів в умовах університетської освіти.

Викладає навчальні дисципліни: Педагогіка та психологія вищої школи, Основи професіоналізму викладача вищої школи, Методологія науково-педагогічних досліджень, Основи наукових досліджень, Актуальні проблеми сімейної педагогіки.

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 10 монографій, 23 навчально-методичні посібники, статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами, та у вітчизняних фахових і зарубіжних періодичних виданнях.

Член (заступник голови) спеціалізованої вченої ради К 79.053.04; керівник наукових досліджень. Член редакційних колегій фахових видань «Педагогічний альманах» (Херсон), “Вісник Чернігівського університету” (Серія Педагогічні науки; Серія Фізичне виховання та спорт) та журналів “Культура безпеки, екології та здоров’я”, “Неперервна освіта: акмеологічні студії”.

Активний учасник та організатор міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Дійсний член (академік), віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я; дійсний член (академік) Всеукраїнської академії акмеології; асоційований член Асоціації «Відроджені гімназії України»; член Європейської Асоціації Безпеки; уповноважений член Всеукраїнського координаційного Бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО. Нагороди та відзнаки: нагороджена знаком (медаллю) “Ушинський К.Д.” НАПН України; Дипломом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій НАПН України “Освіта і кар’єра – 2017”; орденом Дванадцятипроменевої зірки «CREDO» за вагомий внесок в освіту, культуру та громадську діяльність; пам’ятною медаллю «За труды в просвещении»; медаллю «Трудова слава» Міжнародної академії рейтиногових технологій і соціології «Золота Фортуна»; ювілейною выдзнакою з нагоди ХХ-річчя ВГУ; Дипломами Всеукраїнського координаційного Бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО за високовартісну суспільну працю з піднесення освіченості дорослих людей України і розвиток духовно-інтелектуальних можливостей українського суспільства і Української держави; Дипломами Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.


Skorik

Скорик Тамара Володимирівна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя (1986р.) за спеціальністю «Музика».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження: «Формування естетичного досвіду студентів засобами музики». У 2014-2016рр. – керівник проекту «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м.Чернігова», грант німецького фонду «Пам»ять, Відповідальність, Майбутнє»; 2015-2016рр.- координатор міжрегіонального проекту «Школа молодіжної активності» за підтримки СУМ та фонду NED в рамках проекту «Консолідація та зміцнення громадянського суспільства Східної, Південної, Західної і Північної України».

Сфера наукових інтересів: педагогіка вищої освіти, сучасні технології викладання у закладах вищої освіти, проблеми сімейної педагогіки, арт-терапія.

Викладає навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності «Музичне мистецтво», Методика організації виховної роботи в закладах освіти, Актуальні проблеми сімейної педагогіки, Педагогіка музичного сприймання, Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ, Сімейна педагогіка, Актуальні проблеми сімейної педагогіки, Музичний інструмент (фортепіано).

Автор понад 80 науково-методичних праць, серед яких два навчально- методичні посібники, статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами, та у вітчизняних фахових і зарубіжних періодичних виданнях.

Активний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, має почесні грамоти та відзнаки.


Gritsun

Грицун Юлія Миколаївна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, член Національної спілки композиторів України, лауреат творчої премії імені Іллі Слатіна (у галузі музичного мистецтва), лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів композиторів.

Закінчила Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського (1997р.). Спеціальність «Композиція», кваліфікація – «Композитор, викладач».

Кандидат мистецтвознавства, спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема дисертаційного дослідження: «Жанрово-стилістичні особливості композиторської творчості Ігоря Ковача».

Сфера наукових інтересів: композиторські школи України.

Викладає навчальні дисципліни: Гармонія, Поліфонія, Акомпанемент та імпровізація, Концертмейстерський клас, Основи теорії та сольфеджіо, Аналіз музичних творів, Музичний інструмент, Історія музичного мистецтва.

Автор понад 20 наукових статей у фахових виданнях, 9 нотних збірників авторських творів.


Grisuk

Грисюк Олена Миколаївна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. Миколи Гоголя (1987р.), Інститут проблем виховання при АПН України (2000р.). Тема дисертаційного дослідження: «Формування музичної культури молодших школярів в умовах взаємодії загальноосвітньої та дитячої музичної шкіл» (13.00.07 – теорія і методика виховання).

Сфера наукових інтересів: педагогіка, методики та інноваційні підходи до організації особистісно-орієнтованого освітнього процесу, шляхи удосконалення педагогічної освіти на засадах випереджаючого розвитку, методи та прийоми формування професійної педагогічної компетентності в технологіях електронного навчання та освіти.

Викладає навчальні дисципліни: Методика роботи сімейного вихователя, Теорія і методика сімейного виховання, Методика викладання диригентсько-хорових дисциплін, Музичний інструмент, Диригування, Хорове диригування, Основи теорії музики і сольфеджіо.

Плідно співпрацює з ОІПППКО працівників освіти імені К.Д.Ушинського. Автор понад 30 науково-методичних праць, серед яких навчально-методичні посібники для денної та заочної форм навчання студентів спеціальності «Музичне мистецтво»: «Методичні засади самостійної діяльності студентів з диригування» (2016р.) та у співавторстві: «Основи самостійної вокально-хорової роботи» (2016р.).


Shevchenko

Шевченко Микола Іванович

Доцент кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчив Ніжинський ордена трудового червоного прапора державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, спеціальність «Музика і співи», кваліфікація «Учитель музики і співів середньої школи та викладач педагогічних училищ по класу баян».

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження: «Виховання громадянської відповідальності в старшокласників».

Сфера наукових інтересів: організація музично-виховних заходів в загальноосвітніх школах.

Викладає навчальні дисципліни: Музичний інструмент (баян), Диригування.

Автор понад 15 наукових статей, серед яких методичний посібник «Вокально-інструментальна виконавська діяльність майбутніх вчителів музичного мистецтва: навчальний посібник» (2016 р.).


OgienkoD

Огієнко Дана Петрівна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (2003 р.), спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження: «Трудове виховання учнів у навчальних закладах Чернігівщини другої половини XIX – початку XX століття».

Сфера наукових інтересів: історія та методика трудового виховання, проектно-технологічна діяльність молодших школярів, інноваційні підходи до організації трудового навчання в початковій школі.

Викладає навчальні дисципліни: Трудове навчання з практикумом, Педагогіка, Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання, Дитячі ігри, Методика організації дозвіллєвої діяльності дітей.


Silko R

Силко Роман Миколайович

Доцент кафедри мистецьких дисциплін. Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньо-промислових школах Західної Європи (друга половина ХІХ століття)».

Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2005 р.)

Сфера наукових інтересів: педагогіка, образотворче мистецтво, дизайн, дизайн-освіта.

Викладає навчальні дисципліни: Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва, Мистецтвознавство, Художні техніки образотворчого мистецтва, Основи викладання мистецьких дисциплін, Рисунок. Автор понад 30 наукових статей, серед яких методичні посібники та монографія.

Талановита особистість, яка поєднує у своїй роботі творчу та наукову діяльність. Як художник, працює переважно у техніці олійного та акрилового живопису. Учасник університетських та міських виставок.


sylko e

Силко Євген Миколайович

Кандидат педагогічних наук, доцент. Тема дисертаційного дослідження: «Ідея єдності людини і природи в українській педагогічній думці (друга половина ХІХ ст.)».

Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2005 р.).

Викладає навчальні дисципліни: Рисунок, Живопис, Скульптура, Педагогіка мистецтва, Методика викладання образотворчого мистецтва в початковій школі, Образотворче мистецтво з методикою навчання, Історія українського мистецтва.

Окрім науково-педагогічної діяльності активно займається творчістю у галузі станкового живопису (організовано три персональні виставки).

Улюблена техніка – олійний живопис.


Gludko

Жлудько Віра Миколаївна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук, член Національної спілки художників України.

Закінчила Одеське театрально-художнє училище та Прикарпатський університет імені В. Стефаника, художній факультет.

Віра Жлудько – це талановита художниця, яка працює в унікальній авторській техніці – «текстильний живопис» та різних художніх техніках образотворчого (олійний живопис і графіка у жанрах пейзажу, портрету, натюрморту) й декоративно-ужиткового мистецтва (ляльок, масок і композицій за мотивами українських писанок з пап’є-маше, авторським способом виготовляє інкрустовані декоративні яйця).

Учасниця понад 30 Міжнародних і Всеукраїнських художніх виставок та пленерів. Отримала сертифікат – свідоцтво про зберігання власного твору мистецтва у Художньому музеї Тараса Шевченка у Пекіні.

Тривалий час працювала головним художником Чернігівського академічного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Лауреат Міжнародного фестивалю «Слов’янські театральні зустрічі» (2007 р.) в номінації «Приз за яскраві театральні костюми до спектаклю» за виставу «Кумир душі моєї». Також серед нагород та відзнак має почесні Грамоти управління культури Чернігівської обласної державної адміністрації та ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Сфера наукових інтересів: образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн інтер’єрів, книг, дослідження проблем дизайн-освіти, сценографія.

Викладає навчальні дисципліни: Художньо-педагогічне керівництво дитячою театральною творчістю, Методика художньо-творчого розвитку дітей, Трудове навчання з практикумом, Художня праця та основи дизайну, Рисунок, Живопис.

Автор понад 30 наукових статей, серед яких 12 фахових. Видано 2 навчально-методичні посібники: «Трудове навчання з практикумом», «Ігродизайн».


Emec

Ємець Володимир Володимирович

Доцент кафедри мистецьких дисциплін. Народний художник України, учень видатного радянського живописця В.Г.Пузиркова, лауреат ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, почесний громадянин Чернігова, лауреат премії імені Михайла Коцюбинського.

Сфера наукових інтересів: образотворче мистецтво.

Викладає навчальні дисципліни: Рисунок, Живопис.

Володимир Ємець — художник багатожанровий. У нього однаково щиро та зворушливо виходять і пейзажі, і натюрморти, і сюжетні полотна. Проте упродовж останніх 10 років він надзвичайно активно творить портрети. І за цей час з-під його пензля вийшла ціла галерея образів видатних людей та відомих земляків.

Тривалий час був очільником обласної організації Національної спілки художників, працював директором Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана.

Бере активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставках (Болгарія, Швеція, Фінляндія, Італія).


Vergunova

Вергунова Валерія Сергіївна

Старший викладач кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Закінчила Полтавське музичне училище імені Миколи Лисенка у 1999 р. (з відзнакою); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя у 2006р. (з відзнакою); аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка.

Викладає навчальні дисципліни: Музичний інструмент, Методика музичного виховання, Теорія і методика музичного виховання в ДНЗ, Методика постановки музично-виховних шкільних заходів, Сценарно-режисерська розробка музично-виховних шкільних заходів.

Автор понад 20 статей у провідних фахових та науково-методичних виданнях, співавтор методичних рекомендацій з питань музично-виконавської підготовки студентів спеціалізації «Сімейне виховання».

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.


Soldatenko

Солдатенко Олександр Ігорович

Старший викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчив: Одеську національну музичну академію ім. А. В. Нежданової (2012р.), спеціальність – «Музичне мистецтво», кваліфікація – викладач з класу гітари; Чернігівський Державний Інститут Економіки і Управління (2012р.), спеціальність – «Менеджмент організації і адміністрування (менеджер з туристичної індустрії)», кваліфікація – спеціаліст з менеджменту організації і адміністрування.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання».

Викладає навчальні дисципліни: Аналіз музичних творів, Інформаційні технології у професійній діяльності, Історія зарубіжної музики, Історія музичного мистецтва, Методика музично-теоретичної підготовки, Методика організації позакласної та позашкільної музично-виховної роботи, Музична інформатика, Музичний інструмент, Практикум з інструментального виконавства, Сучасні технології музичного виховання, Технології музичного навчання та виховання.

Автор 20 наукових праць, серед яких: навчально-методичний посібник «Комп’ютерні технології та гітарні аранжування в розвитку музичних здібностей учнів»; Методичні рекомендації для слухачів інституту післядипломної освіти «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в процесі навчання гітаристів в ДМШ».


Vasuta

Васюта Олег Павлович

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

Закінчив Харківський інститут мистецтв, Київський національний університет культури і мистецтв. Лектор-мистецтвознавець, режисер та ведучий концертних програм Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.

Сфера наукових інтересів: музична культура Чернігівщини, музична культура України.

Викладає навчальні дисципліни: Історія музичного мистецтва, Сценарно-режисерська розробка музично-виховних шкільних заходів.

Автор понад 50 наукових праць,серед яких монографії: «Козацьке мистецтво Чернігівщини», «Співаки Чернігівщини», «Музична культура Чернігівщини – тезаурус України», «Музична культура Чернігівщини Х – початку ХХІ століття: еволюційний вимір».

Нагороди та відзнаки: Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч мистецтв України, «Почесний діяч Єврейської ради України».

Член творчих національних спілок України: Всеукраїнська музична спілка, Всеукраїнська спілка кобзарів, Спілка композиторів України, Національна спілка театральних діячів.


Krush

Круш Іван Петрович

Старший викладач кафедри мистецьких дисциплін, сумісник. Викладач вокалу і концертмейстер в Чернігівському музичному коледжі ім. Л.М.Ревуцького.

Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1960р.), спеціальність – математика та фізика, кваліфікація – викладач математики та фізики; Львівську державну консерваторію ім. М.В. Лисенка (1970 р.), спеціальність «Соло-спів», кваліфікація – оперний і концертний співак, викладач соло-співу.

Заслужений артист України. Організовує та проводить сольні концерти в Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм. У його репертуарі – цикли романсів Р. Шумана «Любов поета», Ф.Шуберта «Зимовий шлях», 10 сонетів Д. Кабалевського «Шекспір у музиці», романси С. Рахманінова, П. Чайковського, тематичні концертні програми «Пам’ять серця», «Пісні полум’яних літ» та ін.


VlasovaO

Власова Олена Бориславівна

Викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1994 р.).

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка, музичне виховання, організація музично-дозвіллєвої діяльності в загальноосвітній школі, музичне виховання дітей дошкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: Естрадно сценічний практикум, Теорія і методика музичного виховання в ДНЗ, Методика організації та проведення дитячих свят.

Автор понад 15 наукових статей. Нагороди та відзнаки: грамоти та подяки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.


Prishchepa

Прищепа Олена Петрівна

Викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Свердловський педагогічний інститут (1988 р.).

Сфера наукових інтересів: питання методики викладання музичного інструменту, постановки голосу.

Викладає навчальні дисципліни: Музичний інструмент, Постановка голосу.

Автор понад 20 наукових статей, серед яких методичні рекомендації для студентів з музичного інструменту, постановки голосу.

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.


Pershin

Першин Станіслав Олександрович

Викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчив Київську державну ордена Леніна консерваторію ім. П.І.Чайковського ( 1975 р.), спеціальність – хорове диригування, кваліфікація – диригент хору, викладач хорових дисциплін.

Сфера наукових інтересів: музична творчість.

Викладає навчальні дисципліни: хоровий клас, хорове диригування, хорове аранжування. Автор 5 наукових статей.

Нагороди та відзнаки: грамоти ОДА, почесні грамоти ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.


Seroshtanova

Сєроштанова Олена Анатоліївна

Викладач кафедри мистецьких дисциплін, сумісник. Викладач вокально-хорових дисциплін, керівник хору хлопчиків Чернігівської музичної школи № 1 ім. С. Вільконського.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (1999 р.), спеціальність «Музичне виховання», кваліфікація – вчитель музики.

Сфера наукових інтересів: методика викладання вокально-хорових дисциплін, концертна та конкурсна діяльність. Викладає основи постановки голосу.

Має методичні розробки: програма з хорового сольфеджіо для початкових спеціалізованих мистецьких закладів, методика роботи з хором хлопчиків, психолого-педагогічна підготовка співаків до концертного виступу в класі сольного співу.

Учасник Всеукраїнського вокально-хорового фестивалю-конкурсу «Сівер ArtFest» – перша премія; міжнародного конкурсу «PREMIER» – друга премія, а також обласних конкурсів вокалістів та хорів.

Почесні відзнаки: грамоти Управління культури та туризму, ОДА.


Tyrkevich

Туркевич Сергій Миколайович

Концертмейстер кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчив Сумський Національний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (1996 р.), спеціальність «Музика», кваліфікація – вчитель музики.

Коло наукових інтересів: методика викладання музичного інструменту.

Автор понад 10 наукових статей.

 


Chichaeva

Чичаєва Ірина Григорівна

Концертмейстер кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. Н.В. Гоголя( 1990 р.). Спеціальність «Музика», кваліфікація – вчитель музики.

Сфера наукових інтересів: методика викладання музично-теоретичних дисциплін.

Автор понад 10 наукових статей .

 


Zabara

Забара Лариса Василівна

Концертмейстер кафедри мистецьких дисциплін, сумісник. Викладач і концертмейстер Чернігівської музичної школи №1 ім. С. Вільконського.

Закінчила з відзнакою Східно-сибірську Національну Академію освіти за спеціальністю "Музика" (1993 р.).

Сфера наукових інтересів: методика викладання музичного інструменту, концертно-конкурсна діяльність.
Автор 3 статей у фахових та науково-методичних виданнях.

Нагороди та відзнаки: Грамота управління культури та туризму Чернігівської міської ради, Диплом VI міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Яскрава країна», Диплом відкритого фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва пам’яті Раїси Кириченко «Пісенні крила Чураївни», Диплом всеукраїнського фестивалю-конкурсу «DASFEST», Диплом XI міжнародного фестивалю-конкурсу «Kiev ART TIME 2016», Диплом фестивалю-конкурсу «EMPAT OF TALANT», Подяка Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Лариса Забара – композитор, творчі інтереси якої мають широкий спектр діяльності, це – аранжування джазових і сучасних композицій, складання фортепіанної та вокальної музики, обробка українських, російських та інших народних пісень, а також концертна діяльність в якості соліста і концертмейстера.

Освітньо-професійна програма ОПП бакалавра першого рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Галузі знань 02 «Культура і мистецтво»
Кваліфікація: менеджер соціокультурної діяльності

 

Освітньо-професійна програма ОПП магістр другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво)

 

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Галузь знань 02 Культура і мистецтво

 

 Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 025 Музичне мистецтво на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Галузь знань 02 Культура і мистецтво

 

 

 

Кафедра мистецьких дисциплін готує фахівців за такими спеціальностями:

Менеджмент соціокультурної діяльності

 • спеціалізація «Менеджмент індустрії дозвілля»
 • спеціалізація «Арт-менеджмент та проектна діяльність»

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 • спеціалізація «Режисура музично-виховних шкільних заходів»

Дошкільна освіта

 • спеціалізація «Музичне мистецтво»

Початкова освіта

 • спеціалізація «Образотворче мистецтво»;
 • спеціалізація «Музичне мистецтво»;
 • спеціалізація «Сімейне виховання».

 

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошуємо отримати якісну освіту за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб на денній та заочній формах навчання освітнього ступеня «бакалавр» за новою спеціальністю "Менеджмент соціокультурної діяльності"

ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-й КУРС (після закінчення школи, коледжу, училища) НЕОБХІДНО СЕРТИФІКАТ ЗНО:

- українська мова та література;

- історія України;

- іноземна мова або математика

ДЛЯ ВСТУПУ НА 3-й КУРС (після закінчення коледжу, училища) НЕОБХІДНО СКЛАСТИ 

- фахове вступне випробування з історії української культури (тести)

СТУДЕНТИ ОПАНОВУЮТЬ

 • Менеджмент
 • Режисура масових культурно-дозвіллєвих заходів
 • Маркетинг
 • Фандрайзинг
 • Івент-менеджмент
 • Експозиційний дизайн
 • Іміджологія
 • Акторська майстерність
 • Дозвіллєзнавство
 • Ораторське мистецтво
 • Арт-менеджмент
 • PR-технології
 • Етнодизайн
 • Соціологія культури
 • Галерейна діяльність
 • Сценарна робота

НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ:

• Менеджер (управитель) у сфері культури, відпочинку та спорту;
• Арт-менеджер;
• Івент-менеджер;
• Засновник власних бізнес-проектів у соціокультурній сфері;
• Продюсер, помічник продюсера у сфері шоу-бізнесу;
• PR-менеджер артистів;
• Арт-директор;
• Адміністратор культурно-розважальних центрів;
• Менеджер музейно-галерейної діяльності;
• Топ-менеджер у сфері арт-бізнесу;
• Керівник підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту;
• Керівник студії, колективу, галереї;
• Аніматор;
• Організатор рекреаційно- розважальних заходів;
• Організатор у сфері культури та мистецтва;
• Менеджер культурно-дозвіллєвих закладів.

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (денна та заочна форми навчання)

спеціалізація: режисура музично-виховних шкільних заходів

кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва. Вчитель музичного мистецтва

ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-й КУРС (після закінчення школи, коледжу, училища) ПОДАЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ ЗНО:

Творчий залік-допуск (перевірка музичних здібностей)

- українська мова та література;

- історія України;

- іноземна мова або математика.

ДЛЯ ВСТУПУ НА 3-й КУРС (після закінчення коледжу, училища)

- творче випробування (гра на музичному інструменті, вокал, історія музичного мистецтва, теорія музики та сольфеджіо)

ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ (на основі диплому бакалавра) (денна та заочна форми навчання)

спеціалізації:

- режисура музично-виховних шкільних заходів;

- методика виховної роботи;

- художня культура

кваліфікація:

Викладач музичних дисциплін (музичного інструменту/ диригентсько-хорових дисциплін/ вокалу/ методики музичної освіти).

читель музичного мистецтва.

Режисер музично-виховних шкільних заходів/ Методист з виховної роботи/ Вчитель художньої культури

 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА (денна та заочна форми навчання)

спеціалізації: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, сімейне виховання

кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи

ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-Й КУРС (після закінчення школи) ПОДАЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ ЗНО:

- українська мова та література;

- математика;

- історія України або біологія

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (денна форма навчання)

спеціалізація: музичне мистецтво

кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку

ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-Й КУРС (після закінчення школи) ПОДАЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ ЗНО:

- українська мова та література;

- історія України;

- математика або біологія

 

Кафедра мистецьких дисциплін - колектив натхненних професіоналів та неординарних творчих особистостей. Ми пропонуємо:

• якісну освіту

• творчу самореалізацію

• цікаві та яскраві роки навчання.

Чекаємо на вас!

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.