Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – рівні: бакалавр, магістр; 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» – рівень бакалавр. Викладачі кафедри також забезпечують освітній процес на спеціальностях: 012 «Дошкільна освіта» – рівні: бакалавр, магістр та 013 «Початкова освіта» – рівні: бакалавр, магістр.

Історія кафедриСклад кафедриЛіцензуванняАкредитаціяСтейкхолдериМіжвузівські договори та угодиПро спеціальностіДля студентівПрограми професійного розвитку викладачівНаші випускникиФотогалереяОпитуванняАРТ-лабораторія

Кафедра мистецьких дисциплін бере свій початок зі створення у 1965 році кафедри музики і співу, яку очолив старший викладач П.Г. Зуб - відомий композитор і поет України. У 1977 році завідувачем кафедри музики і співу було обрано старшого викладача О.І. Коваленка, а в 1986 – заслуженого працівника культури України, доцента О.Г. Сіренка. З 1992 по 2004 рік кафедру очолював старший викладач О.І. Коваленко.

У 2004 році в результаті об’єднання кафедр музики і співу та образотворчого мистецтва було створено кафедру естетичного виховання, завідувачем якої обрано кандидата педагогічних наук, доцента, Відмінника освіти України Т.В. Дорошенко.

У період з 2007 р. по 2008 р. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Турчин. З 2008 року кафедру очолює кандидат (з 2016 року – доктор педагогічних наук), доцент Т.В. Дорошенко (2008-2014 – кафедра естетичного виховання; 2014-2016 – кафедра музичного мистецтва; з 2016-2017 н. р. і дотепер – кафедра мистецьких дисциплін).

Продовжуючи історичну традицію, кафедра мистецьких дисциплін відіграє роль осередку мистецької освіти регіону, організатора студентської художньої самодіяльності. Творчі колективи кафедри, студенти-вокалісти та інструменталісти беруть участь у мистецьких проектах і заходах, виступають на сценах Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана, Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка, Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка. Також студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у факультетських та університетських заходах, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах, стають лауреатами та отримують призові місця. Майстерність їх відзначена медалями, дипломами, грамотами. 

Викладачі секції образотворчого мистецтва організовують та проводять персональні виставки та виставки художніх робіт студентів. Викладачі кафедри – активні учасники міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Наукові дослідження викладачів кафедри знаходять своє висвітлення у вітчизняних, зарубіжних виданнях, а також у світових науково-метричних базах Scopus і Web of Science.

З 2017 року кафедра – організатор проведення щорічної міжвузівської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Традиції та сучасність музично-педагогічної освіти». У 2017 році було ліцензовано спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), кваліфікація: Магістр музичного мистецтва. Викладач музичних дисциплін (за видами); додаткові кваліфікації: Вчитель музичного мистецтва. Режисер музично-виховних шкільних заходів; Вчитель художньої культури; Методист з виховної роботи та 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, кваліфікація: Менеджер соціокультурної діяльності, спеціалізації Менеджмент індустрії дозвілля, Арт-менеджмент та проектна діяльність.

У 2019 році було здійснено перший набір на ліцензовані спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, кваліфікація: Бакалавр образотворчого мистецтва, Художник образотворчого мистецтва та 025 Музичне мистецтво, кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва. Артист хору, диригент хору / Артист-вокаліст / Артист-соліст-інструменталіст, артист оркестру. Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Додаткова кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва. Вибіркова спеціалізація Середня освіта (Музичне мистецтво).

Основною вимогою до науково-педагогічних кадрів кафедри є високий професіоналізм, що включає ґрунтовний науковий потенціал, загальну ерудованість та високу моральну культуру.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктори та кандидати наук, професори, доценти, член Спілки художників України, член Національної Спілки краєзнавців, члени Спілки композиторів України, Народна артистка України, Заслужені артисти України, Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч мистецтв України, дипломант Фестивалю Міждержавних театральних зустрічей, Відмінники освіти України. Всі вони мають власний творчий погляд на мистецтво та значний досвід підготовки педагогів-митців.

Будучи осередком вищої мистецької освіти в області, кафедра згуртовує навколо себе талановиту молодь Чернігівщини. Для цього створені всі умови – кадрові та матеріально-технічні. Наші вступники – це молоді люди, які прагнуть розвиватися у галузі музичного та образотворчого мистецтва, стати професіоналами своєї справи.

Doroshenko

Завідувач кафедри мистецьких дисциплін

Дорошенко Тетяна Володимирівна

Завідувач кафедри мистецьких дисциплін, доктор педагогічних наук, професор
Освіта:
Закінчила:
–Чернігівське музичне училище імені Л. Ревуцького за спеціальністю «Фортепіано».
–Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя за спеціальністю «Музика».
–Аспірантура: Інститут педагогіки НАПН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування у молодших школярів навичок музичного сприймання» (Спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки).
– У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

У 2018 році отримала атестат професора

Коло наукових інтересів:
– Музично-педагогічна освіта;
– Підготовка майбутніх учителів до самореалізації у музично-освітній діяльності;
– Підготовка магістрантів та здобувачів наукових ступенів в умовах університетської освіти.

Викладає навчальні дисципліни:"Методика музичного виховання", Спецкурс "Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні", "Методика навчання мистецької освітньої галузі", "Сучасні концепції музичної освіти і виховання", Спецкурс "Технології мистецької освіти", "Музичний інструмент", Спецкурс "Технології саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва у вокально-педагогічній діяльності", "Методологія науково-педагогічних досліджень".

Інформація про наукові здобутки:
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=NTC1Nn0AAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8751-421X

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі. публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection;
1. T.V. Doroshenko, A.O. Minenok, A.Io. Sikura. Future Primary School Teachers’ Art and Pedagogical TrainingModernization. Наукаіосвіта :науково практичнийжурнал– Одеса : ПНПУ, 2017. – № 10.–С. 50-57. (WebofScience).
2. Plisko Valeriy; Doroshenko Tetiana; Minenok Antonina; Sikura Anita; Oleshko Valentin; Griban Grygoriy; Prontenko KostiantynInformational Indicators of Functional Capacities of the Body for Teaching Cadets from Higher Military Educational Institutions Power Types of Sports.Journal of Physical Education and Sport (JPES),Vol 18 Supplement issue № 2, Art 156, pp. 1050 - 1054, 2018. (Scopus).
3. Rymma Redchuk, TetianaDoroshenko. Developing the сompetency of future physical education specialists in professional interaction in the field of social communications.Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională2020, Volume 12, Issue 4, pages: 289-309. (Web of Science).

Навчальні, навчально-методичні посібники, методичні вказівки

1. Дорошенко Т.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до забезпечення основ музичної освіти учнів: навч.посібник. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2015. 168 с.
2.Грицун Ю.М., Дорошенко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Акомпанемент та імпровізація» для студентів спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво). Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2018.  44 с.
3. Скорик Т.В., Вергунова В.С., Дорошенко Т.В., Силко Р.М. Методика постановки музично-виховних шкільних заходів. Художня культура.Методика виховної роботи в школі: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).Чернігів: НУЧК, 2018. 40 с.
4. Скорик Т.В., Дорошенко Т.В., Вергунова В.С. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 014 середня освіта (музичне мистецтво).Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. 71 с.
5. Методичні вказівки до педагогічної практики для студентівспеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка /Розробники: Т. В. Дорошенко, Т. В. Мартинюк, Скорик Т.В., Вергунова В.С. Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2020. 132 с.

Науковий керівник трьох аспірантів:
1. Прищепа О.П. - аспірантка національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (спеціальність 015 Професійна освіта). Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності в контексті інтегративного підходу».
2. Богданович Л.Г. - аспірантка національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (спеціальність 015 Професійна освіта). Тема кандидатської дисертації: «Формування мистецької компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки»
3. Гончаренко С.В. - аспірант національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (спеціальність 015 Професійна освіта). Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до саморозвитку у вокально-педагогічній діяльності»

1. Керівництво студентом. Дрозд Микита – Диплом лауреата I ступеня VII Міжнародного фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» (м.Кропивницький) 14-15 листопада 2020 р.
2. Керівництво студентом. Дрозд Микита – Диплом лауреата I ступеня Міжнародного фестивалю-конкурсу «ConstelatiaTalentelor” (Moldova) 2020 р.
Участь у наукових міжнародних конференціях (конгресах, симпозіумах, семінарах), включаючи країни, що входять до ОЕСР та/або ЄС:

1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової (18-19 лютого 2016 року, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка).
2. Міжвишівський науковий семінар-практикум до 60-річчя факультету початкового навчання «Інтегрований контекст навчання: теорія і практика» (20 жовтня 2017р., ЧНПУ, м. Чернігів).
3. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»,присвячена 70-річчю Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (19-20 жовтня, 2017 р., м.Львів).
4. І мистецько-педагогічні читання пам'яті професора О.Я.Ростовського «Актуальні проблеми мистецької освіти» (15 березня 2017р., НДУ імені Миколи Гоголя, м.Ніжин).
5. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Традиції та сучасність музично-педагогічної освіти», ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (04 квітня, 2017).
6. ІV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення» (27-28 квітня 2017р., ЧНПУ, м. Чернігів).
7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення» (Болгарія, 1 липня – 13 липня 2017 року).
8. ІІ Мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.Я.Ростовського «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» (14 березня 2018 р., НДУ імені Миколи Гоголя, м.Ніжин).
9. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Традиції та сучасність мистецько-педагогічної освіти», (м. Чернігів, 19 квітня 2018 р, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). 
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво та освіта: новації та перспективи» (м. Чернігів, 26 квітня 2018 р, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).
11. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді» (13-14 вересня, 2018 р., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського) Керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів. Робота з аспірантами.
12. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», 11-12 квітня 2019 р., м. Чернігів.
13. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтво та освіта: новації і перспективи» (18 квітня 2019 р., Чернігів, НУЧК імені Т.Г. Шевченка). Тема доповіді: «Синергетичний підхід як методологічна основа проблеми виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного мистецтва».
14. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації:
1. Університет менеджменту. Варна, Болгарія. Міжнародна програма професійного розвитку для науковців в рамках європейського тижня освіти 1 – 13 липня, 2017 р.
2. Міжнародна програма наукового та професійного розвитку з 26.10.2016 – 03.02.2017 в рамках Європейського освітнього проекту «Інноваційні методи та технології навчання: новітнє в європейській освітній практиці (педагогіка мистецтв) – 180 год. Реєстраційний номер РL079/06/17.
3. Воркшоп «Європейська інтеграція: можливості та виклики для України». 11 грудня, 2020 року/ Participant'sapplication. 11.12.2020.Italy, Genoa-Kyiv, Ukrain (6 год.).
4. European values of diversity and inclusion in education. 17-18 December 2020. Italy, Genoa- Kyiv, Ukrain( 18 hours).
5. European policy of social cohesion. December 28-30, 2020. Italy, Genoa-Kyiv, Ukrain (12 hours). Нагороди та відзнаки: Відмінник освіти України, Почесні грамоти ОДА (12.03.2008, 08.09.2011, 20.05.2013);

Почесна грамота Чернігівської обласної ради з врученням пам’ятного знака, Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, медаль АПН України «Ушинський К.Д», Диплом лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного (2019 р.)


Skorik

Скорик Тамара Володимирівна

 

Доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.
Освіта:
Закінчила:
- Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя (1986р.) за спеціальністю «Музика».
- Аспірантура: Інститут професійної освіти АПН України (1995-1998рр.) Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження: «Формування естетичного досвіду студентів засобами музики».

 

Коло наукових інтересів:
- Педагогіка мистецтва;
- Становлення професійної успішності майбутніх учителів;
- Розвиток емоційного інтелекту особистості;
- Сучасні технології викладання у закладах вищої освіти
- Актуальні питання сімейного виховання.

Викладає навчальні дисципліни:
2017-2020 рр. викладає навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності «Музичне мистецтво»; «Педагогіка мистецтва», «Методика виховної роботи в закладах освіти, «Педагогіка музичного сприймання», «Актуальні проблеми сімейної педагогіки», «Музичний інструмент (фортепіано)», «Дозвіллєзнавство», «Розвиток емоційного інтелекту та навичок ненасильницького спілкування», «Родинна педагогіка»

Інформація про наукові здобутки:
Проектна діяльність: Керівник проекту «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м.Чернігова» місце зустрічі: діалог» - грантова підтримка німецького фонду «Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» ( 2014-2016рр.) Кординатор міжрегіонального проекту «Школа молодіжної активності» за підтримки Спілки Української молоді та фонду NED рамках проекту «Консолідація та зміцнення громадянського суспільства Східної, Південної, Західної і Північної України (2015-
2016рр).
Підготовка акредитаційної та ліцензійної документації зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Магістратура. 2016р. (член проектної групи, розробник ОП); 028 Менеджмент соціокультурної діяльності . Бакалавріат. 2017р. (розробник ОП, член проектної групи); ОП 025 Музичне мистецтво. Бакалавріат. 2019р. (член групи розробників ОП); ОП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Бакалавріат. 2019р. ( керівник проектної групи, Гарант ОП).
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JqvROjgAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Researcher ID: J-2211-2016

Репозитарій Національного університету "Чернігівський колегіум" ім.Т.Г.Шевченка:
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/simple-search?location=%2F&query=скорик&rpp=10&sort_by=score&order=desc&filter_field_1=author&filter_type_1=equals&filter_value_1=Скорик%2C+Тамара+Володимирівна

Основні публікації за останній період:
Автор понад 100 наукових праць
Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
Pedagogical Aspects of Formation of Cognitive Interest in Students as a Technology of Interactive Learning in Higher Educational Institutions Tamara Skoryk, Alla Vozniuk, Olena Babkova, Tetiana Babko, Oleksandr Vydra, Olha Halitsan SRP. Year: 2020, Volume: 11, Issue: 8: 283-286.   DOI: 10.31838/srp.2020.8.42

Наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних наукових фахових та періодичних виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій:
1. Скорик Т.В. Соціально-педагогічний ефект університету третього віку . Молодий вчений: наук. журн. 2015. №2(17). Ч. 6. С. 470-473.
2. Скорик Т.В Університет третього віку: міжнародний досвід та особливості реалізації в Україні . Ukraine – EU. Modern technology, business and law. In 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice: collection of international scientific papers, (Kosice, Slovakia, March 30 – April 2, 2015) = Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право. В 2-х ч. Ч. 2. Сучасна інженерія. Сталий розвиток. Інновації в соціальній роботі: філософія, психологія, соціологія. Сучасні проблеми юридичної науки
та практики: зб. міжнар. наук. пр., (Кошице, Словаччина, 30 берез. – 2 квіт. 2015р.). – Сhernihiv: CNUT, 2015. - С. 207-210.
3. Skoryk T.V., Korogod T.O., Isaenko A.A. Isotherapy as a art therapeutic work with elderly people. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: зб. Чернігів: ЧНТУ, 2015. №2 (5). С.72-77.
4. Проблемы подготовки будущих социальных работников к работе с людьми пожилого возраста. «Наука и мир», Международный научный журнал, №4 (32),2016, Том 3. 115с.- С.81-82. Россия, г.Волгоград.
5. Скорик Т.В. Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів . Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко . Чернігів: ЧНПУ,
2016. Вип. 135. 284с. С. 232-235. (Сер.: Педагогічні науки).
6. Скорик Т.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ, 2016. №3. -С. 108-111.
7. Скорик Т.В. Методи проблемного навчання як шлях підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко. Чернігів: ЧНПУ, 2017. Вип. 144.440с.–С. 107-109. (Сер.: Педагогічні науки).

1. Дорошенко Т., Міненок А., Скорик Т. Методичні основи модернізації мистецької підготовки вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм/EUROPEAN HUMANITIES STUDIES : State an Society, 4(1), 2017, Poland, С.126-142.
2. Терентьєва Н.О., Скорик Т.В., Дорошенко Т.В. Підготовка майбутніх фахівців напряму “Менеджмент соціокультурної діяльності”: виклики сучасності // Вісник Черкаського національного університету. Серія “Педагогічні науки”. 2017. № 17-18. С.190-198.
3. Скорик Т.В. Соціальна анімація як провідна технологія сучасної соціокультурної діяльності. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів.2018. Вип. 151.Т 2. 264с. С. 219-222. (Сер.: Педагогічні науки).
4. Скорик Т.В.Оновлення змісту дозвіллєвої діяльності молоді в світлі сучасних тенденцій соціокультурної сфери. Науковий журнал «Молодий вчений». лютий, 2018. №21(54.1). 159с. С.132-135.
5. Скорик Т., Дорошенко К. Педагогічні умови формування готовості майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого- педагогічні науки. 2018. № 1. С.137-141.
6. Терентьєва Н.О., Скорик Т.В.Проектування освітньої програми «менеджмент соціокультурного розвитку» (з урахуванням особливостей регіональної підготовки студентів) . Pedagogy and Psychology, VI (69), Issue: 165, 2018 Maj. Science and Education a New Dimension.P.47-51.
7. Міненок А.О., Скорик Т.В. До питання важливості науково-дослідної діяльності студентів закладів вищої освіти. /Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 7-8 жовтня 2019 року, м.Умань – С.100-104.
8. Скорик Т.В., Кириленко А.В. Основні аспекти формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецтво та освіта: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Чернігів,18 квітня 2019). Чернігів, 2019.С.3-9
9. Скорик Т.В., Міненок А.О. Арттехнології розвитку емоційного інтелекту майбутнього вчителя початкових класів. Педагогічний альманах.Збірник наукових праць. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти». 2019. ВИПУСК 43. С.180-186.
10. Скорик Т.В. , Міненок А.О. Емоційний інтелект як основа професійної успішності майбутнього вчителя початкових класів/ Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу: Збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової.– Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І, 2019. 436 с. С.317-320.
11. Міненок А.О., Скорик Т.В., Ананьєва А. В.Роль спостережень та екскурсій в реалізації компетентнісного підходу організації освітнього процесу в початковій школі. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2019. 272 с. (Серія:Педагогічні науки). С. 88-93.
12. Скорик Т.В. Позитивна мотивація учбово-професійної діяльності майбутніх учителів як чинник розвитку емоційного інтелекту. Здоров’я збережувальний контент життєдіяльного середовища особистості: монограф. / за наук. і заг. ред. Н. О. Терентьєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2020. 294 с. С.176- 204.
13. Скорик Т. Емоційна компетентність як необхідна складова професійної успішності сучасного вчителя. "Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи : колективна монографія"/ кол.авт.; гол.ред.В.В.Любарець, В.В.Бахмат. Київ: Міленіум,2020.310.с. С.277-287.
14. Євтух М.Б., Скорик Т.В. Акмеологічний підхід до становлення професійної успішності майбутнього вчителя. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 7 (163) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2020. 236 с. (Серія:Педагогічні науки). С.8-13
15. Скорик Т. Вплив естетичного досвіду на професійну діяльність вчителя музичного мистецтва. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : матеріали VI Міжнародної науково-практичноїконференції (23-24 квітня 2020 року, м. Чернігів) ; відп. ред.Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2020. 122 с. С.97-99.
16. Цілепокладання як стратегія становлення професійної успішності майбутнього вчителя. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ( м.Київ, 28-29 травня 2020р.); упорядники: О.Ю. Дикий, Г.А.Коломієць, А.А.Ребрина -видавець КП ІАЦ «Волиньенегрософт», 2020. 620с. С. 615- 616

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії, навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:
1. Соціальна інтеграція жертв націонал –соціалізму до громади: методичний посібник/ Сила Т.І., Скорик Т.В., Акименко Ю.Ф. Коленіченко Т.І.- Чернігів: Десна Поліграф.- 2016 - 104с.: 16 іл.
2. Скорик Т.В. Методика виховної роботи в закладах освіти. Методичні вказівки досемінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво). Чернігів : НУЧК імені Т.Г.Шевченка. 2018. 96 с.
3. Дорошенко Т.В., Скорик Т.В., Вергунова В.С., Силко Р.М.Методика постановки музично-виховних шкільних заходів. Художня культура. Методика виховної роботи в школі. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Чернігів: НУЧК, 2018. 40 с.
4. Скорик Т.В. Методика викладання мистецьких дисциплін у закладах вищої освіти. Практикум: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи : для студентів спеціальності 014 "Середня освіта (Музичне мистецтво). Чернігів : НУЧК імені
Т.Г. Шевченка. 2018. 76 с.
5. Вергунова В.С., Скорик Т.В., Силко Р.М. Методичні рекомендації до проходження виробничо-педагогічної практики : для студентів спеціальності ОС магістр 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018.   44 с.
6. Скорик Т.В. Сімейна педагогіка. Тематика практичних занять та завдань самостійної роботи для студентів спеціальності
013 «Початкова освіта»Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019.80 с.
7. Методичні матеріали до комплексного кваліфікаційного екзамену. Для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 014 Середня освіта «Музичне мистецтво»/ Укладачі: Дорошенко Т.В., Скорик Т.В., Силко Р.М., Вергунова В.С. та ін.. Чернігів: Десна Поліграф,2019. 204с.

Участь у наукових міжнародних конференціях (конгресах, симпозіумах, семінарах), включаючи країни, що входять до ОЕСР та/або ЄС:
- Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти» (Чернігів, 21 січня 2015 р.); Тема доповіді: Волонтерська діяльність як складова професійної підготовки соціальних працівників.
- ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього» (м. Чернігів, 11-12 квітня 2019 р, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка);
- Міжнародній науково-практичній конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ» (м.Київ, 16 – 17 листопада 2019 року ); Тема доповіді: Університет третього віку: міжнародний досвід та особливості реалізації в Україні
- VI Міжнародній науково-практичній конференціії «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (м.Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) Тема доповіді : Вплив естетичного досвіду на професійну діяльність вчителя музичного
мистецтва.
- І Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей в умовах сьогодення» ( м. Київ, 28-29 травня 2020р.). Тема доповіді: Цілепокладання як стратегія становлення професійної успішності майбутнього вчителя.
- Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)», м.Львів, 25-26 вересня 2020р. Тема доповіді: Передумови забезпечення професійної успішності майбутнього вчителя.

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації:
У 2017 р. пройшла курс «Методика організації культурно-дозвіллєвих заходів. Педагогіка дозвілля: проблеми та перспективи розвитку». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 17СПК 36756251Чернігівської філії НАКККіМ від 24.11.2017р.


OgienkoD

Огієнко Дана Петрівна

Доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.
Освіта:
У 2003 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання.
У 2007 році закінчила навчання в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження: «Трудове виховання учнів у навчальних закладах Чернігівщини другої половини XIX – початку XX століття».
Коло наукових інтересів:
- інноваційні технології в ЗЗСО;
- історія та методика трудового виховання;
- сімейне виховання;
- дозвіллєва діяльність дітей;
- арт-терапія;
- професійний саморозвиток вчителя ЗЗСО та викладача ЗВО.

Викладає навчальні дисципліни: 2016-2020 рр. викладає навчальні дисципліни: «Основи технологічної освіти з методикою навчання технологічної освітньої галузі», «Художня праця та основи дизайну», «Інноваційні підходи до вивчення галузі «Технології», «Основи педагогіки», «Педагогіка та історія педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Арт-терапія», «Основи арт-терапії», «Методика організації дозвіллєвої діяльності дітей», «Дитячі ігри», «Ігровий практикум», «Методика роботи сімейного вихователя», «Теорія і методика сімейного виховання», «Професійна та педагогічна етика»

Інформація про наукові здобутки:
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xpJ8DZMAAAAJ&hl=ukORCID: 0000-0002-4513-231X
Репозитарій Національного університету "Чернігівський колегіум" ім.Т.Г.Шевченка:
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/simple-search?filterquery=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals

Наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних наукових фахових та періодичних виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій:
1) Творчі проекти на уроках трудового навчання як засіб ознайомлення молодших школярів зі звичаями та традиціями українського народу. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди": Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія / Держ вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Переяслав- Хмельницький, 2013. Вип. 31. С. 198-203.
2) Впровадження традиційних народних ремесел у початкових школах Чернігівщини (друга половина ХІХ початок – ХХ століття). Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. Вип. 3 (21). С. 49 – 53.
3) Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у початкових школах Чернігівщини (друга половина ХІХ початок – ХХ століття). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2013. Вип. 113. С. 184 – 186.
4) Огієнко Д.П. С. Русова про трудову підготовку дітей дошкільного віку. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової. Чернігів : Десна Поліграф, 2016. С. 66 – 68.
5) Огієнко Д.П. Софія Русова про трудове виховання дітей дошкільного вік. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня прак-тика». Івано-Франківськ, 2016. С. 243– 246.
6) Огієнко Д.П. Трудова підготовка дівчат у середніх загальноосвітніх закладах Чернігівщини (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Матеріали науково- практичної конференції «П’яті Фльорівські читання». Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2017. С. 28 – 30.
7) Огієнко Д.П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації проектної діяльності школярів на уроках трудового навчання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2017. Вип. 149. С. 195 – 197.
8) Огієнко Д.П. Впровадження трудового навчання в початкових школах Чернігівської губернії (друга половина ХІХ століття). Науковий журнал «Молодий
учений». № 2.1 (54.1) лютий, 2018 р. С. 112 – 115.
9) Огієнко Д.П. Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у середніх навчальних закладах Чернігівщини (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. Т.2. Чернігів : ЧНПУ, 2018. Вип. 151. С. 188 –191.
10) Огієнко Д.П. Підготовка майбутніх учителів до керівництва процесом трудового навчання. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. С. 140 – 146.
11) Огієнко Д.П. «Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення творчих майстер-класів у процесі організації дозвіллєвої діяльності учнів». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 71. С. 179–183.
12) Огієнко Д.П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2019. Випуск 4 (160). С.176-180.
13) Огієнко Д.П. Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації театралізованої діяльності молодших школярів. IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», 03 березня 2020 р., м. Вінниця.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії, навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Програма та навчально-методичне забезпечення курсу «Інноваційні підходи до вивчення галузі «Технології». Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Чернігів: ФОП Ремізова В.М., 2013. 60 с.
2. Інноваційні підходи до вивчення галузі «Технології». Лекційний курс. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Чернігів: ФОП Ремізова В.М., 2014. 116 с.
3. Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації з дисципліни «Трудове навчання з практикумом». Навчально-методичний посібник для
студентів спеціальності «Початкова освіта». Чернігів: ФОП Ремізова В.М., 2015. 78 с. 

Участь у наукових міжнародних конференціях (конгресах, симпозіумах, семінарах), включаючи країни, що входять до ОЕСР та/або ЄС:

1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової (18-19 лютого 2016 року, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень», 2-3 червня 2017 р. м. Київ.
3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», 11-12 квітня 2019 р., м. Чернігів.
4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти», 25-26 грудня 2019 р., м. Львів.
5. IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», 03 березня 2020 р., м. Вінниця.
6. VIII Міжнародний фестиваль «ART-PRAKTIK . KIDS», 14 березня  2020 р., м. Чернігів.
7. Міжнародна онлайн конференція МОНТЕФЕСТ. Весна 2020. «Мир детства – безграничные возможности», 16-17 травня, Міжрегіональний інформаційний Монтессорі центр України, м. Тернопіль. 

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації: 

У 2012 та 2017 році пройшла стажування в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.


Silko R

Силко Роман Миколайович

Доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Освіта:
Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2005 р.).

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньо-промислових школах
Західної Європи (друга половина ХІХ століття)». 

Коло наукових інтересів:
– Педагогіка;
– Образотворче мистецтво;
– Дизайн;
– Дизайн-освіта.

Викладає навчальні дисципліни: Історія зарубіжного мистецтва, Вступ до спеціальності, Теорія та історія образотворчого мистецтва, Основи образотворчого мистецтва, Основи викладання мистецьких дисциплін, Рисунок і живопис, Історія українського мистецтва, Педагогіка і психологія вищої школи.

Інформація про наукові здобутки:
Автор понад 30 наукових статей, серед яких методичні посібники та монографія. Талановита особистість, яка поєднує у своїй роботі творчу та наукову діяльність. Як художник, працює переважно у техніці олійного та акрилового живопису. Учасник університетських та міських виставок.

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації:
1. Стажування (підвищення кваліфікації) з образотворчого мистецтва у профільному закладі – Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука з 02.11.2015 р. по 02.04.2016 р. Довідка № 105 від 10.05.2016 р.
2. Наукове стажування (підвищення кваліфікації) з 26.10.2020 р. по 04.12.2020 р. На базі Сумського державного університету на кафедрі психології, політології та соціокультурних технологій. Обсяг стажування: 6 кредитів ЕКТС (180 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СС № 05408289 / 2756-20.


sylko e

Силко Євген Миколайович

Доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.
Освіта:
Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
(2005 р.).
Кандидат педагогічних наук (2012р.). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертаційного дослідження: «Ідея єдності людини і природи в українській педагогічній думці (друга половина ХІХ ст.)».


Коло наукових інтересів:

– Педагогіка;
– Образотворче мистецтво;
– Дизайн;
– Дизайн-освіта.

Викладає навчальні дисципліни: Рисунок, Живопис, Скульптура, Арт-менеджмент, Перспектива, Композиція, Основи образотворчої грамотності, Технології проектування експозиційної та виставкової діяльності, кольорознавство, Методика навчання мистецької освітньої галузі, екологія культури, Музейна педагогіка в умовах НУШ. 

Окрім науково-педагогічної діяльності активно займається творчістю у галузі станкового живопису (організовано три персональні виставки). Улюблена техніка – олійний живопис.

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації:
1. Пройдено стажування «Підвищення кваліфікації» з образотворчого мистецтва у профільному закладі – Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука з 02.11.2015 р. по 02.04.2016 р. Довідка №106 від 10.05.2016 року.
2. 36-й міжнародний фестиваль арт-терапії “ART-PRAKTIK. Східноукраїнська асоціація арт-терапії. Всеукраїнська тренінгова компанія “Основа”. м. Чернігів, 29-30 вересня 2018
року.
3. Підвищення кваліфікації за напрямом “Інноваційні методи педагогічної діяльності” на базі Сумського державного університету. З 26.10.20 по 04.12.20 р. Свідоцтво СС № 05408289 / 2687-20;
4. Підвищення кваліфікації за напрямом “Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти” на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. З 02.11.20 по 05.11.20 р. Свідоцтво ПК-35946459 / 004359-20;
5. Онлайн-курс “Академічна доброчесність”(20.12.20). Сертифікат виданий ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА». *Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-<br< a=""> />1.amazonaws.com/ed-era/cert/3884974e4e184fc18e3d7df1b8a6a64c/valid.html;
6. Онлайн-курс «Академічна доброчесність у закладі вищої освіти» на базі ресурсу “ВУМ-онлайн”. Сертифікат №043869.


AdrugАдруг Анатолій Кіндратович

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат мистецтвознавства.

  У 1973 році закінчив Київський державний художній інститут за спеціальністю «Історія і      теорія образотворчого мистецтва».

 У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Монументальное искусство     Чернигова 2-ой пол. XVII нач. XVIIІ веков» (спеціальність 17.00.04 – изобразительное        искусство).

 

У1995 році отримав атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: українське образотворче мистецтво, образотворче мистецтво і архітектура Чернігова (XVII-XVIII ст.).

Викладає навчальні дисципліни: Історія українського мистецтва, Мистецтвознавство, Технології проектування експозиційної та виставкової діяльності.

Автор понад 200 публікацій в українських, російських та білоруських виданнях, а також буклетів, каталогів художніх виставок, методичних рекомендацій.

Нагороди та відзнаки: Член Національної спілки художників України, Член Національної спілки краєзнавців України.


Vergunova2

Вергунова Валерія Сергіївна

Доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук.
Освіта:
–Закінчила Полтавське музичне училище імені Миколи Лисенка у 1999 р. (з відзнакою);
–Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя у 2006р. (з відзнакою);
–Аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2010 р.).
Кандидат педагогічних наук (2010). Спеціальність 13.00.02 – теорія і методика музичного навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Методика формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів і музики»,

Коло наукових інтересів:
– Музична педагогіка;
– Сучасні технології музичної освіти;
– Проблеми розвитку та саморозвитку особистості засобами музичного мистецтва;
– Організація музично-виховних заходів у закладах освіти.

Викладає навчальні дисципліни: Теорія та методика музичного виховання в ЗДО, Методика організації музично - виховних заходів, Інноваційні музичні практики для навчання та саморозвитку, Музичний інструмент (скрипка).

Інформація про наукові здобутки:
Автор наукових публікацій у вітчизняних фахових і зарубіжних періодичних виданнях, навчально-методичних посібників. Активний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, має почесні грамоти та відзнаки.

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації:
1. У 2017 р. пройшла стажування у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на кафедрі музичної педагогіки та хореографії. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) № 10/17-18 від 10.12.2017р.
2. У 2019р. пройшла Міжнародний професійний спеціалізований курс «Музика тіла. Body percussion». Сертифікати № 000519 від 25.05.2019р. та №000284 від 08.12.2019р.
3. У 2020р. пройшла навчання за освітньою програмою Музична терапія: Поглиблений курс на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сертифікат № 1609202012 від 16.09.2020р.


VlasovaO

Власова Олена Бориславівна

Викладач кафедри мистецьких дисциплін, заступник декана з виховної роботи.
Освіта:
Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1993 р.).

Коло наукових інтересів:
– Музична педагогіка та музичне виховання;
– Організація дитячої музично-театралізованої діяльності;
– Організація дитячих свят;
– Музичне виховання дітей дошкільного віку;
– Музична терапія,.

Викладає навчальні дисципліни: Основи музичної терапії, Методика організації музично-театралізованої діяльності в ДНЗ, Організація та керівництво музично-театралізованою та ігровою діяльністю, Основи музично-ритмічного виховання, Теорія і методика музичного виховання, Методика організації дитячих свят, Основи анімаційної діяльності.

Інформація про наукові здобутки:
Основні публікації за напрямом:
1.Власова О.Б. Педагогічна спадщина В. Верховинця в організації музично-дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.Чернігів: ЧНПУ, 2012, С.81-83 (Серія: Педагогічні науки).
2.Власова О.Б. Виховна діяльність куратора студентської групи в процесі формування професійно-ціннісної установки майбутнього вчителя початкової школи. Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. Вип.12. Ч. 2012, С.24-30).
3. Власова О.Б. Історичний аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток, формування та становлення особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ, 2013, С.174-177 (Серія: Педагогічні науки).
4. Власова О.Б. Музичні розваги в ДНЗ як передумова організації музично-дозвіллєвої діяльності з учнями початкової школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип.110 / Чернігів: ЧНПУ, 2013, С.119- 121 (Серія: Педагогічні науки).
5. Власова О.Б. Теоретичні передумови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип.22. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. С.39-43).
6.Власова О.Б. Використання вокальних творів на вірші Т.Г. Шевченка в процесі вивчення дисципліни «Практикум дитячого пісенного репертуару».Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. Вип.14. 2014, С.24-27).
7.Власова О.Б. Музичне мистецтво в організації культурно-дозвіллєвої діяльності молодших школярів. «1025-річчя історії освіти в Україні»: зб. матер. Між народ. наук. конф. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 320с. – С.221-227).
8. Власова О.Б. Музично-дозвіллєва діяльність молодших школярів як наукова проблема / О. Б. Власова / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 45 – Ч. 3. – С. 48-51.
9. Власова О.Б. Про доцільність використання регіонального дитячого музичного фольклору у національному вихованні дітей дошкільного віку / О. Б. Власова // Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. Конф. – Ч.: Чернігів, Вид-во «Десна Поліграф», 2016. – С. 96-98
10. Міненок А.О., Кошель А.П, Кошель В.М., Власова О.Б. До проблеми формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки. Науковий журнал «Молодий вчений» 2.1 № (54.1), 2018. С. 17-19.
11. Власова О.Б. Навички акторської майстерності та їх значення у професійній підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін / О.Б. Власова // Теорія і методика мистецької освіти: зб. науково-методичних статей Вип.1. – Ніжин, 2018. – С. 91-94.
12. Власова О.Б. До проблеми використання диригентсько-хорових навичок майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі проходження педагогічних практик / О.Б. Власова // Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики: II Мистецько- педагогічні читання пам’яті професора О.Я. Ростовського. – Ніжин, 2018
13. Власова О.Б. Музично-театралізовані свята як форма організації соціокультурної діяльності / О.Б. Власова // V Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення». – м. Кропивницький – 2018.
14. Власова О.Б. Технологія організації дитячого свята як музично-розважального просвітницького заходу / О.Б. Власова // Всеукраїнська науково-практична конференція Мистецтво та освіта: новації та перспективи.

Інформація про стажування та підвищення кваліфікації:
1. У 2017 р. пройшла стажування у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на кафедрі музичної педагогіки та хореографії. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) № 11/17-18 від 11.12.2017р.
2. У 2020р. пройшла навчання за освітньою програмою Музична терапія: Поглиблений курс на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сертифікат № 1609202033 від 16.09.2020р. 

Нагороди та відзнаки: грамоти та подяки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка


Prishchepa

Прищепа Олена Петрівна

Викладач кафедри мистецьких дисциплін.
Освіта:
– Орське музичне училище за спеціалізацією фортепіано (1984 р.)
– Свердловський педагогічний інститут, музично-педагогічний факультет (1988 р.).
Коло наукових інтересів:
– фортепіанна гра;
– сольний спів;
– концертмейстерський клас;
– інтеграція музичного мистецтва у зміст гуманітарних предметів початкової школи.
Викладає навчальні дисципліни: «Музичний інструмент (фортепіано)», «Постановка голосу», «Методика викладання вокалу у ЗВО», «Практикум шкільного репертуару», «Практикум з інструментального виконавства»
Інформація про наукові здобутки:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&amp;user=MOfPihIAAAAJ
ORCID: 0000-0001-6450-1363

Репозитарій Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JqvROjgAAAAJ&amp;hl=uk&amp;authuser=1

Основні публікації за останній період:
Наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних наукових фахових та періодичних виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій:
1. Прищепа О. П. Інтенсивне навчання гри на фортепіано Т. І. Смирнової. Теоретико-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. 2015. Вип. 15. С. 23-26.
2. Прищепа О. П. Вокальний цикл «Сонечко» Л. М. Ревуцького. Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України : збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції. 2015. С. 94-96.
3. Прищепа О. П. Творчий проект ««Дитяча музика» Сергія Прокоф’єва» у музично- методичній підготовці студентів. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової. 2016. С. 190-192.
4. Прищепа О. П. Теоретичні засади використання творів В.С. Косенка у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (на прикладі фортепіанного циклу «24 дитячі п’єси»). Проблеми мистецької освіти : збірник науково-методичних статей. 2017. Вип. 11. С. 70-74.
5. Прищепа О. П. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності у студентському середовищі (з досвіду роботи куратора). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2017. Вип. 149. С. 205-207.
6. Прищепа О. П. Використання творів Л. Ревуцького у процесі фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Теорія і методика мистецької освіти : збірник науково-методичних статей. 2018. Вип. 1. С. 127-131.
7. Прищепа О. П. Інтегративний підхід як сучасний аспект музично-освітньої діяльності вчителя початкової школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2018. Вип. 151, т. 2. С. 201-203.
8. Прищепа О. П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності: теоретичний аспект. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. Психолого-педагогічні науки. 2018. № 1. С. 43-47.
9. Прищепа О. П. Структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. 2019. Вип. 2 (158).С. 269-272.
10. Прищепа О. П. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності в контексті інтегративного підходу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки. 2019. Вип. 71. С. 201-204.
11. Прищепа О. П. Оптимальні форми підготовки майбутніх учителів початкової школи до інтегрованої музично-освітньої діяльності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 2020. Вип. 8 (164). С. 232-236.
12. Прищепа О. П. Основи методики постановки голосу : методичні рекомендації для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (денна форма навчання) : Укл. Прищепа О. П. Чернігів, 2015. 24 с.
13. Прищепа О. П. Основний музичний інструмент (фортепіано) : методичні рекомендації для студентів педагогічних вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» : Укл. Прищепа О. П. Чернігів, 2016. 25 с.
14. Методика викладання вокалу у ЗВО: методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму 01 – Освіта/Педагогіка. Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) : Укл. Прищепа О. П. Чернігів, 2018. 28 с.

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.

 

 


 

 Євтух Микола Борисович

 Доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України,   член Президії АПН України, Навчально-методичної ради Міністерства освіти України,   віце-президент Асоціації А. С. Макаренка. Науковий доробок складає більш ніж 400         наукових праць. 

 М.Б. Євтух вивчав передовий педагогічний досвід у коледжах та університетах США,   Дрезденській вищій педагогічній школі (Німеччина), заснував новий напрямок у           педагогічній науці – традиції виховання у зарубіжній народній педагогіці.

 

Має державні нагороди: медаль А.С. Макаренка, відзнаку «Відмінник народної освіти», орден святого равноапостольного князя Володимира та орденом преподобного Нестора Літописця. У 2012 році був нагороджений за Міжнародним академічним рейтингом «Золота Фортуна» орденом «Святий Князь Володимир» III ступеня.

З жовтня 2000р. – дійсний член Міжнародної академії педагогічних наук. Американський біографічний інститут визнав його Людиною 2000 року, також М.Б. Євтуха було обрано членом експертної ради по визначенню номінантів у сфері освіти, науки та культури. Ім’я Миколи Євтуха внесено в «Міжнародну книгу видатних лідерів».

Почесний доктор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Інституту вищої освіти НАПН України, Кримського гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені С. Дем’янчука.


Suchoverskiy

Суховерський Володимир Михайлович

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

У 1979 році закінчив Чернігівське музичне училище Л.М. Ревуцького за спеціальністю «Балалайка».

У 1984 році закінчив Воронежский государственный институт искусств за спеціальністю «Народные инструменты (балалайка)».

Сфера інтересів: диригентсько-виконавська музична культура регіону, диригентсько-виконавська практика (музика епохи бароко, класична, українська музика).

Викладає навчальні дисципліни: Практикум з інструментального виконавства, Музичний інструмент, Диригування.

Автор понад 7 публікацій, учасник конференцій.

Нагороди та відзнаки: Заслужений діяч мистецтв України, 16.09.1998 р. № 679, Орден «За заслуги» ІІ ступеня, 20.01.2010 № 53, Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, 11.05.2004 № 5752.

 

 

 


 

Овчаренко Вікторія Станіславівна

  Стейкхолдер.

 

  Педагогічну діяльність розпочала з 1982 року в середній школі № 9, і з 1983 року              постійно працює в гімназії № 31. З 1983 по 1995 рр. – учитель музичного мистецтва,          нині – директор.

 

Має педагогічне звання «вчитель-методист».

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, управління освіти Чернігівської міської ради, Почесними грамотами Чернігівської обласної державної ради та міської ради. Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський».

 

 


 

KrushКруш Іван Петрович

 Старший викладач кафедри мистецьких дисциплін, сумісник. Викладач вокалу і           концертмейстер в Чернігівському музичному коледжі ім. Л.М.Ревуцького.

 Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1960р.),   спеціальність – математика та фізика, кваліфікація – викладач математики та фізики;   Львівську державну консерваторію ім. М.В. Лисенка (1970 р.), спеціальність «Соло-   спів», кваліфікація – оперний і концертний співак, викладач соло-співу.

Заслужений артист України. Організовує та проводить сольні концерти в Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм. У його репертуарі – цикли романсів Р. Шумана «Любов поета», Ф.Шуберта «Зимовий шлях», 10 сонетів Д. Кабалевського «Шекспір у музиці», романси С. Рахманінова, П. Чайковського, тематичні концертні програми «Пам’ять серця», «Пісні полум’яних літ» та ін.

 


 

 

ZabaraЗабара Лариса Василівна

 Концертмейстер кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

 Викладач-спеціаліст вищої категорії, старший викладач і концертмейстер вищої           категорії Чернігівської музичної школи № 1 ім. С. Вільконського.

 Закінчила з відзнакою Східно-Сибірську Національну Академію освіти за спеціальністю   «Музика» (1993 р.).

 

 

Сфера наукових інтересів: методика викладання музичного інструменту, концертно-конкурсна діяльність.

Автор 3 статей у фахових та науково-методичних виданнях.

Нагороди та відзнаки: Грамота управління культури та туризму Чернігівської міської ради, Диплом VI міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Яскрава країна», Диплом відкритого фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва пам’яті Раїси Кириченко «Пісенні крила Чураївни», Диплом всеукраїнського фестивалю-конкурсу «DASFEST», Диплом XI міжнародного фестивалю-конкурсу «Kiev ART TIME 2016», Диплом фестивалю-конкурсу «EMPAT OF TALANT», Подяка Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Лариса Забара – композитор, творчі інтереси якої мають широкий спектр діяльності, це – аранжування джазових і сучасних композицій, складання фортепіанної та вокальної музики, обробка українських, російських та інших народних пісень, а також концертна діяльність в якості соліста і концертмейстера.


Rogovez

Роговець Лариса Вікторівна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

У 1994 році закінчила Державний музично-педагогічний інститут ім. Гнесіних за спеціальністю «Сольний спів».

Сфера наукових інтересів: слухання і виконання творів бароко, народних мотивів, читання музичної літератури.

Викладає навчальні дисципліни: Постановка голосу. Автор понад 4 публікацій, член журі співацьких конкурсів.

Нагороди та відзнаки: Присвоєно Почесне звання «Народний артист України».


Borsch

Борщ Раїса Миколаївна

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

У 1997 році закінчила Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського за спеціальністю «Бандура».

Сфера наукових інтересів: написання авторських творів, поезія, оркестровка, аранжування, написання сценаріїв, концертів, виконавські пріоритети виконавства і драматургії музичних творів.

Викладає навчальні дисципліни: Основний музичний інструмент, Диригування, Постановка голосу.
Автор понад 3 публікацій, член журі співацьких конкурсів.

Нагороди та відзнаки: Почесне звання «Заслужений артист України», Лауреат обласної мистецької премії ім. Г. Верьовки, Лауреат премії ім. М. Коцюбинського, Лауреат премії ім. Л. Глібова.


Tkachuk

Ткачук Анатолій Павлович

Доцент кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

У 1978 році закінчив Московську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського за спеціальністю: «Військово-диригентська».

Сфера наукових інтересів: аранжування та інструментовка, як невід’ємна частина творчої діяльності, диригування, виховання диригента, основи менуальної диригентської етики.

Викладає навчальні дисципліни: Основний музичний інструмент, Методика викладання музичного інструменту у початкових середніх музичних навчальних закладах.

Автор понад 1 публікацій.

Нагороди та відзнаки: Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», Лауреат премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, 27 листопада 2017 р.


Shishkin

Шишкін Микола Михайлович 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін, сумісник.

У 1978 році закінчив Одеську державну консерваторіє ім. А. В. Нежданової за спеціальністю «Баян».

Сфера наукових інтересів: аналіз музичних творів, основи техніки диригування, аналіз педагогічного репертуару.

Викладає навчальні дисципліни: Основний музичний інструмент, Методика викладання музичного інструменту у початкових середніх музичних навчальних закладах.

Автор понад 1 публікацій, член журі співацьких конкурсів.

 


 

Договори

Договір про співпрацю зі стейкхолдерами школа № 20 та НУЧК імені Т.Г. Шевченка

Договір про співпрацю між Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя (термін з 01.10.2019)

Договір про співпрацю між Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією

Договори про співпрацю між Національним університетом Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка та Національним університетом імені М.П. Драгоманова

Договори про співпрацю між ДНВЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди між НУЧК ім. Т.Г. Шевченка 

Договори про співпрацю між Національним університетом Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка та Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя

 

Угоди

Додаткова угода (до Договору про співпрацю між Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією) Про організацію академічної мобільності між кафедрою мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та кафедрою теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Додаткова угода до договору про співпрацю між Національним університетом Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка та Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя

Додаткова угода до договору про співпрацю між Національним університетом Чернігівський колегіум ім. Т.Г.Шевченка та ДНВЗ Переяслав-Хмельницький державним педагогічним університетом ім. Григорія Сковороди

Угода між НУЧК ім. Т.Г.Шевченка та Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією

 

Силабуси на базі ОКР Молодший спеціаліст

Акомпанемент та імпровізація

Арт-терапія

Безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці

Вокальний ансамбль

Вступ до спеціальності

Диригування

Інноваційні музичні практики для навчання та саморозвитку

Іноземна мова

Музичний інструмент (гітара)

Музична інформатика

Методика організації музично-виховних заходів

Методика навчання інтегрованого курсу Мистецтво

Методика музичного виховання

Основи педагогічних досліджень

Основи педагогіки

Основи образотворчої грамотності

Основи музичної терапії

Практикум шкільного пісенного репертуару

Психологія загальна та вікова

Постановка голосу

Постановка голосу

Педагогіка мистецтва

Розвиток емоційного інтелекту та навичок ненасильницького спілкування

Системи музичної освіти зарубіжних країн

Філософія та культурологія

Хоровий клас і робота з хором

Силабуси на базі ПЗСО

Акомпанемент та імпровізація

Аналіз музичних творів

Арт-терапія

Безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці

Валеологія та основи медичних знань

Виконавська культура сучасності

Вступ до спеціальності

Вокальний ансамбль

Гармонія

Диригування

Інноваційні музичні практики для навчання та саморозвитку

Іноземна мова

Історія держави і права України

Менеджмент мистецького туризму

Музичний інструмент (гітара)

Музична інформатика

Методика організації музично-виховних заходів

Методика навчання інтегрованого курсу Мистецтво

Методика музичного виховання

Основи анімаційної діяльності

Основи педагогічних досліджень

Основи образотворчої грамотності

Основи теорії музики і сольфеджіо

Основний музичний інструмент

Педагогіка музичного сприймання

Педагогіка мистецтва

Педагогіка та історія педагогіки

Поліфонія

Постановка голосу

Практикум з ігрової майстерності

Практикум шкільного пісенного репертуару

Психологія загальна та вікова

Системи музичної освіти зарубіжних країн

Силабус Диригування 014 бакалавр 2020-2021р.

Сучасне музичне мистецтво

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія та культурологія

Хоровий клас і робота з хором

Наукова робота студентів

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG