Кафедра створена у вересні 2015 року внаслідок реорганізації та об'єднання кафедри вищої та прикладної математики і кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики і математики. Кафедру очолює професор Савченко Віталій Федорович, який є одним із авторів підручників з фізики для середньої школи. За створення навчального комплекту з фізики для середньої школи він удостоєний звання Лауреата державної премії України в галузі освіти 2012 року.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензування

Викладачі кафедри у навчальному процесі забезпечують фахове викладання понад 40 дисциплін на 5 факультетах університету.

Члени кафедри активно займаються науково-методичною роботою, беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях та є авторами підручників та навчальних посібників для вчителів, студентів та учнів шкіл.

Значна увага кафедри привернута до формування у студентів практичних умінь і навичок роботи в школі. З цією метою, зокрема, студенти проходять педагогічні практики протягом 2-5 курсів навчання. Їх робота координується викладачами кафедри, які виконують роль методистів з математики та фізики.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні шкільних олімпіад з математики та в роботі Малої академії наук всіх рівнів.

На кафедрі працює міжвузівський науковий семінар «Диференціальні рівняння та суміжні питання», який відвідують викладачі, аспіранти та кращі студенти старших курсів різних ВНЗ. Керує роботою семінару доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України Олександр Олександрович Мурач. Щорічно кафедра проводить науково-практичну конференцію «Чернігівські методичні читання з фізики».

Кафедра підтримує зв′язки зі школами Чернігова та області, а також наукові зв′язки з Інститутом математики НАН України, кафедрами математичного профілю Національного Педагогічного Університету імені М.Драгоманова, Сумського Державного Педагогічного Університету імені А.С.Макаренка, Ніжинського Державного Університету імені М.Гоголя та інших університетів.

 • Аналітична геометрія
 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до теорії ймовірностей
 • Дискретна математика
 • Диференціальна геометрія
 • Диференціальні рівняння
 • Дослідження операцій
 • Елементарна математика
 • Комплексний аналіз
 • Комп’ютерна практика (міжнародна освітня програма "Intel: навчання для майбутнього")
 • Конструктивна геометрія
 • Математична логіка і теорія алгоритмів
 • Математична статистика
 • Математичний аналіз
 • Математичні методи в психології
 • Методи математичної фізики
 • Методи обчислень
 • Методика навчання математики
 • Методика навчання фізики
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Основи геометрії
 • Основи теорії груп
 • Проективна геометрія
 • Системи комп'ютерної математики
 • Соціальна статистика
 • Теорію ймовірностей
 • Теорію функцій комплексної змінної
 • Теорія ймовірностей
 • Числові системи
Filon

Завідувач кафедри математики та економіки

Філон Лідія Григорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

- методика навчання математики,

- елементарна математика.

Народилася 10 жовтня 1965 року. У 1988 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

З 1991 року працює на кафедрі педагогіки, психології та методики фізики і математики.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.


 

Kovalenko

Коваленко Володимир Іванович

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Основні дисципліни, які викладає:

- дискретна математика,

- математична логіка і теорія алгоритмів,

- дослідження операцій,

- методи обчислень,

- числові системи,

- основи теорії груп.

Народився 27 серпня 1964 року в місті Чернігові. З 1971 року по 1981 рік навчався в середній школі №9 імені М.Коцюбинського міста Чернігова.

У 1986 році закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

З 1989 року працює на кафедрі математики асистентом, старшим викладачем.

З 1994 року по 1997рік – аспірантура при Українському державному педагогічному університеті імені М.Драгоманова.

З 1997 року працює на кафедрі математики та інформатики старшим викладачем.

2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Групи з нормальними неметациклічними підгрупами».

З 2005 року – працює на посаді доцента кафедри алгебри та геометрії.

2007 рік – присвоєно звання доцента. З 2008 року доцент кафедри вищої та прикладної математики. З 2015 року доцент кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук.


Nak

Нак Марина Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Закінчила у 1998 році Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Математика, інформатика та обчислювальна техніка". З листопада 1998 року працювала асистентом кафедри алгебри і геометрії.

У 2004 році закінчила аспірантуру Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У жовтні 2007 року захистила кандидатську дисертацію у Київському національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему: "Історико-методичний аналіз розвитку методів розв’язування задач з алгебри в загальноосвітній школі" за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики. У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Викладає такі навчальні дисципліни: "Лінійна алгебра", "Алгебра і теорія чисел", "Аналітична геометрія та лінійна алгебра", "Історія і методологія математики", "Вища математика", "Вибрані питання алгебри і геометрії".

З липня 2010 року працювала доцентом кафедри вищої та прикладної математики. У 2015 році отримала вчене звання доцента.

З вересня 2015 року працює на посаді доцента  кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін.


Filon

Філон Лідія Григорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

- методика навчання математики,

- елементарна математика.

Народилася 10 жовтня 1965 року. У 1988 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

З 1991 року працює на кафедрі педагогіки, психології та методики фізики і математики.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.


Sokolenko

Cоколенко Лілія Олександрівна

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

- методика навчання математики,

- елементарна математика.

Народилась 9 січня 1969 року у м.Ніжин Чернігівської області. У 1991 році закінчила фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

З 1991 по 1993 працювала вчителем математики та інформатики Чернігівської ЗОШ №20.

З 1993 по 1994 – асистент кафедри геометрії ЧДПІ імені Т.Г. Шевченка.

З 1994 по 1997 – навчалась у аспірантурі Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему ”Методика реалізації прикладної спрямованості шкільної алгебри і початків аналізу” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математики).

З 1997 по 1998 – старший викладач кафедри геометрії ЧДПІ імені Т.Г.Шевченка. З 1998 по 2008 працювала на посаді доцента кафедри педагогіки, психології та методики викладання математики ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

У 2002 році – отримала вчене звання доцента. З 2008 по 2015 – доцент кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

З 2015 року – доцент кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.


Muzychenko

Музиченко Світлана Василівна

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни:

– Елементарна математика;

– Методика навчання математики.

Народилась 15 червня 1972 року у м.Чернігів. 1994 року закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

Працює на кафедрі з 2003 року, займаючи посади асистента, старшого викладача, доцента.

У 2005 році захистила дисертацію на тему «Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання алгебри».

У 2013 році одержала звання доцента.


Zinchenko

Зінченко Тетяна Миколаївна

Старший викладач, кандидат фізико-математичних наук.

Основні дисципліни, які викладає:

– диференціальні рівняння,

– аналітична геометрія,

– проективна геометрія,

– основи геометрії,

– конструктивна геометрія,

– диференціальна геометрія.

Народилася 26 березня 1988 року в м.Чернігові. 1995–2005 роки - навчалася в середній школі №6 м.Чернігова.

У 2010 році закінчила фізико–математичний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

2010-2013 роки - навчалася в Інституті математики НАН України.

2013-2014 роки - працювала молодшим науковим співробітником відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Еліптичні системи диференціальних рівнянь в розширених Соболевських просторах».

З 2014 року працює старшим викладачем кафедри вищої та прикладної математики, з 2015 року – кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін.


Zavorotynskyi

Заворотинський Андрій Володимирович

Старший викладач.

Викладає навчальні курси:

Фізико-математичний факультет

– Математичний аналіз,

– Методи математичної фізики,

– Системи комп’ютерної математики,

– Комп’ютерна практика (міжнародна освітня програма «Intel: навчання для майбутнього»), 

Хіміко-біологічний факультет

– Моделювання і прогнозування стану довкілля

Психолого-педагогічний факультет

– Математична статистика

– Вступ до теорії ймовірностей,

– Соціальна статистика,

– Математичні методи в психології

Народився 10 липня 1976 року в м.Щорс Чернігівської області.

У 1998 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка з відзнакою за спеціальністю «Математика, фізика, інформатика та обчислювальна техніка» (кваліфікація вчитель математики, фізики та обчислювальної техніки).

У 1998 -1999 роках працював вчителем інформатики та математики у Щорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1.

У 1999 році закінчив магістратуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з відзнакою за спеціальністю «Математика» (кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач математики).

У 2002 році закінчив аспірантуру в Інституту Математики НАН України за спеціальністю «01.01.02 Диференціальні рівняння».

З 2001 року працює на кафедрі. Координатор міжнародних програм в університеті  «Intel: навчання для майбутнього», «Microsoft: партнерство в навчанні». У 2013 році став призером конкурсу «Історії успіху вчителів та учнів – учасників освітніх програм Intel в Україні».

Коло наукових інтересів: диференціальні рівняння в частинних похідних, математико-статистичні методи в прикладних дослідженнях, ІКТ в навчанні.


Diachenko

Дяченко Олександр Віталійович

Старший викладач.

Викладає:

– математичний аналіз,

– теорію функцій комплексної змінної,

– теорію ймовірностей.

Народився 16 травня 1976 року в м.Мена Чернігівської області. 1993 рік – закінчив Український фізико-математичний ліцей КНУ в м. Києві.

В 1999 році закінчив фізико-математичний факультет ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. Закінчив аспірантуру за спеціальністю „Диференціальні рівняння”.

Починаючи з 2003 року працює на посадах асистента, викладача, старшого викладача кафедр математичного аналізу, вищої та прикладної математики, вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Починаючи з 1998 року  проводить заняття з обдарованими учнями шкіл міста, готує до участі в математичних олімпіадах. Учні багатократно ставали переможцями заключного етапу Всеукраїнських математичних олімпіад.

Голова журі Чернігівської міської олімпіади з математики, заступник голови журі Чернігівської обласної олімпіади з математики, член журі заключного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Нагороджений грамотами міського та обласного управління освіти, грамотою міністерства освіти і науки України.  


Shevchenko

Шевченко Андрій Володимирович

Асистент.

Основні дисципліни, які викладає:

– математичний аналіз,

– комплексний аналіз,

– диференціальні рівняння,

– вища математика,

– теорія ймовірностей.

Народився 17 березня 1983 року в с.Гвоздиківка Щорського району Черніговської області. З 1990 року по 1998 рік навчався в Гвоздиківській неповній середній школі, 1998–2000 роки - в Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді.

У 2005 році закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

З 2005 року працює на кафедрі математичного аналізу асистентом.

З 2008 року по 2011 рік – аспірантура при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

З 2015 року – асистент кафедри вищої математики та методик навчання фізико- математичних дисциплін.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.