Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності була створена 01 вересня 2006 року з метою підготовки студентів за спеціальністю 6.010104 «Професійна освіта». Завідувач кафедри – доцент, кандидат педагогічних наук Ребенок Вадим Михайлович.

Сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів, з них: 2 професори, доктори педагогічних наук, 8 доцентів, кандидатів педагогічних наук,: 1 старший викладач, кандидат педагогічних наук та 3 викладачі.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Кафедра забезпечує викладання біля 30 дисциплін в тому числі 6 спецкурсів.

Кожна дисципліна кафедри має навчально-методичне забезпечення (комплекс), що затверджуються на початку навчального року. Всі матеріали дисциплін розробленні в електронному вигляді.

Викладачами кафедри з кожної дисципліни окремо розроблені завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Це комплекс, що включає матеріали лекцій, список основних джерел з кожної дисципліни, основні питання для самоконтролю і контролю, питання до заліку (екзамену).

З метою підвищення ефективності проходження студентами педагогічної практики, методистами кафедри підготовлені методичні матеріали: програма та завдання на педагогічну практику, методичні рекомендації для самостійного виконання завдань, список літературних джерел, схеми аналізу уроків і виховних заходів.

На кафедрі ведеться гурткова робота зі студентами. Працює 3 проблемні групи. Викладачі кафедри керують випускними і кваліфікаційними магістерськими, дипломними і бакалаврськими роботами студентів технологічного факультету, а також підготовкою аспірантів денної та заочної форми навчання.

Викладачі кафедри постійно співпрацюють з вчителями шкіл м. Чернігова та Чернігівської області з питань профорієнтації. Кафедра має тісний зв’язок із Чернігівськими ЗНЗ №№ 3, 5, 14, 20, 28, 30, 33, Степанівським МНВК (Менський р-н), професійно-технічними навчальними закладами, зокрема з професійним ліцеєм залізничного транспорту, центром професійно-технічної освіти, вищим професійним ліцеєм №15, Щорським вищим професійним училищем лісового господарства, професійним будівельним ліцеєм, Чернігівським комерційним технікумом.

Цікавий та перспективний прийом профорієнтаційної роботи здійснюється під час проведення факультетської олімпіади з БЖД, організованої ТФ разом із Навчально-методичним центром цивільного захисту та БЖД м. Чернігова та області ГУМНС України з питань захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, де головою ради є завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук В.М.Ребенок.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій методичний і науковий рівень – наукові праці співробітників кафедри друкуються в провідних фахових і науково-методичних журналах України та ближнього зарубіжжя. А також беруть активну участь у загальнофакультетських і загальноуніверситетських виховних заходах.

Налагоджено зв’язки з провідними навчальними і науковими установами України: зокрема, з НПУ імені М.Драгоманова, НДІ ПТО (м.Київ), НДІ проблем виховання (м.Київ), Інститутом перспективних технологій, економіки та фундаментальних наук Вінницького ДПУ імені М.Коцюбинського.

 1. БЖД
 2. Методика професійного навчання
 3. Педагогічна практика
 4. Виробниче навчання кулінарія (автосправа)
 5. Цивільна оборона
 6. Охорона праці в галузі
 7. Професійна педагогіка
 8. Технологічна практика
 9. Проект і розрахунок машин автомобільного і місцевого транспорту
 10. Двигуни автомобільного і місцевого транспорту
 11. Методика викладання фахових дисциплін ПІТТ
 12. ОДПЗО
 13. ОНД
 14. Основи екології
 15. Основи охорони праці
 16. Методика викладання фахових дисциплін ТХПОГХ
 17. Методика викладання фахових дисциплін ЕРМАТ
 18. ОХК
 19. Методика за спеціалізацією прикладна і механічна творчість
 20. Фахові дисципліни ПІТТ
 21. БЖД та основи охорони праці
 22. Органічна хімія
 23. Аналітична хімія
 24. Біохімія та фізіологія харчування
 25. БЖД та цивільна оборона
 26. Введення до фаху
 27. Методологічні засади професійної освіти
 28. Системний аналіз технічних конструкцій
 29. ШКІ та методика викладання
 30. Профорієнтація та методика профорієнтації
 31. Дизайн предметного середовища
 32. Неорганічна хімія
 33. Технічна мікробіологія
 34. Обладнання швейної промисловості
Rebenok

Завідувач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

Ребенок Вадим Михайлович

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності.

На факультеті працює з 2 квітня 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Технологічна підготовка учнів основної школи у процесі розв’язування конструкторсько-технологічних задач на уроках трудового навчання» (2012 рік).

Предмети: методологічні засади професійної освіти, професійна педагогіка, методика професійного навчання, профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи, цивільна оборона, БЖД, організація гурткової роботи в ПТНЗ, викладання фахових дисциплін.


Turubara

Торубара Олексій Миколайович

Доктор педагогічних наук, професор, декан технологічного факультету.

На факультеті працює з 26 листопада 1987 року.

Овіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Формування готовності у майбутніх вчителів трудового навчання до використання інформаційних технологій» (2010 рік).

Предмети: БЖД та цивільний захист, методика професійного навчання.


Negovskiy

Неговський Ігор Вікторович

Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та господарських питань.

На факультеті працює з 24 листопада 1986 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

тема дисертації: «Формування загальнотехнічних знань в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технології» (2010 рік).

Предмети: охорона праці в галузі, цивільна оборона, БЖД.


Kovbasa

Ковбаса Юрій Миколайович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1 липня 1997 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Зміст і методика професійної підготовки старшокласників з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату» (2005 рік).

Предмети: цивільна оборона, БЖД.

E-mail:


Kovbasa T I

Ковбаса Тетяна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1 вересня 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Методична підготовка майбутніх вчителів технологій у Російській Федерації» (2012 рік).

Предмети: основи охорони праці, БЖД.

E-mail:


Rem

Рем Ольга Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1 вересня 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний технологічний університет.

Тема дисертації: «Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів» (2013 рік).

Предмети: основні напрямки розвитку та інновацій в галузі, методологічні засади професійної освіти, професійна педагогіка, профорієнтація.


 Mazurenko

Мазуренко Світлана Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 27 березня 1989 року.

Освіта: Київський технологічний інститут легкої промисловості.

Тема дисертації: «Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх закладах освіти України в 20-30 роках ІХ ст.» (2004 рік).

Предмети: методика за спец КМО, художня обробка матеріалів, текстильне матеріалознавство, конструювання швейних виробів.


Prigidiy she

Пригодій Алла Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 4 березня 2003 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Розвиток просторової уяви учнів основної школи в процесі технічного моделювання» (2007 рік).

Предмети: основи наукових досліджень, основні напрямки розвитку та інновацій в галузі, основи екології.


Levicka

Левицька-Сосімович Ірина Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1 липня 2007 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх вчителів технології до формування учнів ціннісного ставлення до праці» (2012 рік).

Предмети: цивільна оборона, БЖД, методика професійного навчання.


Gorchinska

Горчинська Катерина Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

На факультеті працює з 5 вересня 2006 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технології у процесі професійної підготовки» (2012 рік).

Предмети: обладнання швейної промисловості, композиція костюму, конструювання швейних виробів складної форми.


Vdovenko she

Вдовенко Олена Іванівна

Старший викладач.

На факультеті працює з 1 вересня 2010 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

Тема дисертації: «Педагогічні умови формування творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості».

Предмети: обладнання харчової промисловості, основи охорони праці.


Barabash

Барбаш Віталій Іванович

Старший викладач.

На факультеті працює з 20 вересня 2010 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка.

Предмети: методика професійного навчання, профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи.

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.