Кафедра була створена в 2004 році, хоча підготовка фахівців за напрямком «Соціальна педагогіка» була започаткована за ініціативи провідних викладачів кафедри ще в 2000р. Станом на 2013 рік на кафедрі соціальної педагогіки підготовку фахівців зі спеціальності «Соціальна педагогіка»здійснюють 18 викладачів, зокрема 1 доктор наук, 1 професор, 8 кандидатів наук та доцентів (2 сумісники). Завідувач кафедрою – кандидат педагогічних наук, професор, Завацька Людмила Миколаївна.

 

Історія кафедриСклад кафедри

Кафедрою викладається понад 60 фахових курсів та спецкурсів. Викладачі кафедри здійснюють наукову розробку комплексної теми «Науково-методичне забезпечення підготовки соціальних педагогів у вищому навчальному закладі» Науковцями кафедри підготовлено 11 навчально-методичних посібників і монографій, з них 6 з грифом МОН України. Кафедрою здійснюється загальне науково-методичне та практичне керівництво і патронаж студентської соціальної служби факультету та центру волонтері ату з числа студентів – соціальних педагогів. При кафедрі працює магістратура та аспірантура зі спеціальностей «загальна педагогіка та історія педагогіки», «соціальна педагогіка». Впродовж останніх п’яти років 6 аспірантів кафедри успішно захистили кандидатські дисертації (три з них викладачі кафедри). Два викладачі кафедри навчаються в докторантурі.

Навчально-методична робота. Загальна кількість навчальних курсів та спецкурсів, які викладаються на кафедрі, становить біля 60, зокрема:

 

 • педагогіка;
 • історія педагогіки;
 • соціальна педагогіка;
 • екокультура особистості;
 • етнопедагогіка;
 • кримінальне право;
 • організація роботи з різними соціальними групами;
 • організація та управління соціальними службами;
 • основи красномовства (риторика);
 • основи профілактики правопорушень;
 • основи соціалізації особистості;
 • основи статевого виховання;
 • основи трудового законодавства;
 • педагогіка сімейного виховання;
 • психолого-педагогічна діагностика;
 • сімейне право;
 • соціальна конфліктологія;
 • соціальна політика;
 • соціальна робота в сфері дозвілля;
 • соціально-педагогічне консультування;
 • соціологія виховання;
 • теорія та історія соціального виховання;
 • технології соціальної роботи у зарубіжних країнах;
 • технології соціально-педагогічної роботи;
 • цивільне право та ін.

 

Науково-дослідна робота. Викладачі кафедри здійснюють наукову розробку комплексної теми “Науково–методична підготовка спеціалістів педагогічної освіти - соціальних педагогів”. При кафедрі існує разова аспірантура зі спеціальностей 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”. Співпрацюючи з багатьма ВНЗ України та являючись учасниками Всеукраїнської програми “Соціальна освіта в Україні”, викладачі кафедри регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково–практичних конференціях і форумах. При кафедрі створений осередок Української Академії Акмеологічних наук.

Співробітництво. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з кафедрою соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Інститутом психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, факультетом психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кафедрою соціальної роботи Ужгородського державного університету, кафедрою соціальної педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету, кафедрою соціальної роботи Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, Інститутом проблем виховання АПН України.

Історія створення та розвитку. Підготовка фахівців за напрямком “Соціальна педагогіка” проводилась на історичному факультеті ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка з 2000 року, коли було здійснено перший набір студентів на подвійну спеціальність “Історія і соціальна педагогіка”. Для забезпечення навчально–методичного процесу студентів цієї спеціальності з вересня 2001 року на кафедрі педагогіки і методики викладання історії і права сформована секція соціальної педагогіки, кількість викладачів у якій зростала зі збільшенням контингенту студентів та навчальних курсів. Розвиток науково–педагогічного потенціалу кафедри з одного боку, а також можливість масштабніше розгорнути наукові дослідження в галузі соціально–педагогічного знання і соціальної роботи, що сприятиме розвитку гуманітарної освіти і науки в Чернігівському регіоні поставило питання про необхідність відкриття спеціальності “Соціальна педагогіка” (зі спеціалізацією “Соціально–правовий захист дітей та молоді. Соціальний менеджмент.”). В результаті у 2002 році було здійснено перший набір на цю спеціальність.

У зв’язку з утворенням у 2004 році психолого–педагогічного факультету рішенням вченої ради університету була створена кафедра соціальної педагогіки.

Викладацький склад. Станом на 2012 рік на кафедрі нараховується 12 викладачів, серед них 2 кандидати наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів. Завідувач кафедри – ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна (1957 р. нар.), кандидат педагогічних наук, професор.

Навчально-методична робота. Загальна кількість навчальних курсів та спецкурсів, які викладаються на кафедрі, становить біля 60, зокрема:

 

 • педагогіка;
 • історія педагогіки;
 • соціальна педагогіка;
 • екокультура особистості;
 • етнопедагогіка;
 • кримінальне право;
 • організація роботи з різними соціальними групами;
 • організація та управління соціальними службами;
 • основи красномовства (риторика);
 • основи профілактики правопорушень;
 • основи соціалізації особистості;
 • основи статевого виховання;
 • основи трудового законодавства;
 • педагогіка сімейного виховання;
 • психолого-педагогічна діагностика;
 • сімейне право;
 • соціальна конфліктологія;
 • соціальна політика;
 • соціальна робота в сфері дозвілля;
 • соціально-педагогічне консультування;
 • соціологія виховання;
 • теорія та історія соціального виховання;
 • технології соціальної роботи у зарубіжних країнах;
 • технології соціально-педагогічної роботи;
 • цивільне право та ін.

 

Науково-дослідна робота. Викладачі кафедри здійснюють наукову розробку комплексної теми “Науково–методична підготовка спеціалістів педагогічної освіти - соціальних педагогів”. При кафедрі існує разова аспірантура зі спеціальностей 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”. Співпрацюючи з багатьма ВНЗ України та являючись учасниками Всеукраїнської програми “Соціальна освіта в Україні”, викладачі кафедри регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково–практичних конференціях і форумах. При кафедрі створений осередок Української Академії Акмеологічних наук.

Співробітництво. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з кафедрою соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Інститутом психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, факультетом психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кафедрою соціальної роботи Ужгородського державного університету, кафедрою соціальної педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету, кафедрою соціальної роботи Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, Інститутом проблем виховання АПН України.

 

Zavadska

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна

кандидат педагогічних наук, професор кафедри. У 1978 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика». Кандидат педагогічних наук з 1989 року (тема: «Розвиток змісту і методів викладання предметів природничо-математичного циклу в середніх ПТУ» за спеціальністю 13.00.01 „Теорія та історія педагогіки”). Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 1995 р. У січні 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки. Стаж науково-педагогічної роботи 32 роки, в тому числі у Чернігівському державному (національному) педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка. Основні навчальні курси: «Вступ у спеціальність «Соціальна педагогіка»» (І курс), «Соціальна педагогіка» (ІІ курс), «Технології соціально-педагогічної роботи» (ІІІ курс), «Соціальний супровід сім'ї» (ІІІ курс), «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» (ІV), «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» (магістратура), «Організація і методика проведення соціально-педагогічного тренінгу» (магістратура). Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів, особливості соціального патронажу клієнтів. Має 82 друковані праці, з них 67 наукового та 15 науково-методичного характеру.
 
ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки. У 1996 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання та музика”. Кандидат педагогічних наук з 2005 року, тема дисертації: «Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.». У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки. Стаж науково-педагогічної роботи – понад 13 років. Викладає такі навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогічної творчості», «Технології роботи соціального гувернера. Сфера наукових інтересів: історія національної школи, педагогічної думки в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; проблеми педагогіки вищої школи. Автор 23 публікації, з них 20 наукових, 3 навчально-методичного характеру. ЖУК Олександр Юрійович – асистент кафедри соціальної педагогіки. У 2000 році закінчив історичний факультет ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (спеціальність «Історія та практична психологія»). В 2001 році – закінчив магістратуру при історичному факультеті ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (спеціальність „Історія”). Протягом 2003 -2006 років навчався в аспірантурі ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Сфера наукових інтересів: проблеми розумового виховання в українській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття.


МИХАЙЛЕНКО Оксана Володимирівна


асистент кафедри соціальної педагогіки. В 1990 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання». У 1998 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Психологія. Практична психологія». Стаж науково-педагогічного стажу 18 років. Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованим дітьми. Викладає навчальні курси: етика соціально-педагогічної діяльності, робота з обдарованим дітьми, соціально-педагогічна профілактика правопорушень, методика роботи соціального педагога в пенітенціарних закладах. НОРОВ Олександр Олександрович – старший викладач кафедри соціальної педагогіки. 1989 року закінчив філологічний факультет (спеціальність «Російська мова та література») Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя. З 1989 по 1992 рік викладав у Ніжинському педагогічному інституті імені М.В.Гоголя, з 1992 по цей момент – працює у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка. З 2005 року за сумісництвом працює заступником директора з науково – методичної роботи Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради. Вчитель вищої категорії. Є автором понад 150 художніх, публіцистичних, наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі збірки віршів «Фонарь Диогена» (Київ, Видавництво Сергія Пантюка, 2007) та двох методичних посібників: «Практичні завдання на заняттях з основ педагогічної майстерності. Методичний посібник» (Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2007) та «Комплексний педагогічний проект «Культурна поліфонія» як шлях аксіологічного самовизначення і соціалізації особистості у роботі з обдарованою сільською молоддю. Методичний посібник.» (Чернігів: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді, 2009). Сфера наукових інтересів: естетичне виховання та креативний розвиток дітей та молоді засобами художньої аматорської творчості. О.О.Норов розробив і апробував два авторських курси : «Художньо – педагогічні основи дитячої театральної творчості» та «Художньо – педагогічне керівництво дитячою ляльково – театральною творчістю». Викладає курси риторики, основ сценарної майстерності соціального педагога, основ соціальної роботи у галузі дозвілля. Є засновником і художнім керівником Студентського народного аматорського драматичного театру «Ілюмінатор». З 1996 року – член Національної спілки журналістів України.

 


ПЛАТОНОВА Оксана Георгіївна

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, заступник декана ППФ з виховної роботи. Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка у 1992 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». З дня заснування психолого-педагогічного факультету і до тепер, працює викладачем на кафедрі соціальної педагогіки. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеологічних Наук. Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.


РОСЬ Людмила Миколаївна


кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки. У 1976 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика». У 1989 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности развития мыслительных операций у младших школьников в процессе обучения» (спеціальність 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія). Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році. Стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік. Кількість наукових праць – 34 (з них 1 – навчально-методичний посібник, 5 – методичних рекомендацій, 3 – навчальні посібники, 1 –навчальний посібник з грифом МОН України). Керівництво аспірантами – 2 аспірантів (НПУ імені М.П. Драгоманова, ІСПУ, кафедра практичної та консультативної психології). Сфера наукових інтересів: пошук нових форм організації наукової та інноваційної діяльності, які впроваджуються в навчально-виховному процесі у ВНЗ. Викладає навчальні курси: «Педагогіка сімейного виховання», «Самовиховання та саморегуляція особистості», «Етика і психологія сімейного життя», «Акмеологія», «Соціальна геронтологія», «Психологія вищої школи», «Історія психології». Приймає участь у щорічних університетських конференціях по Україні та за кордоном.

 

 


РЕНЬ Лариса Василівна


кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки. У 2005 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та соціальна педагогіка». У 2006 році закінчила магістратуру в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Соціальна педагогіка». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні умови профілактичної роботи з дітьми вулиці». Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років. Викладає навчальні курси: «Основи соціально-правового захисту людини», «Діловодство в установах соціальної сфери», «Соціальний патронаж», «Технології соціально-педагогічної роботи». Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту. Автор 18 наукових праць. ( 17публікацій, з них 11у наукових фахових виданнях та одні методичні рекомендації). Тимошко Ганна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки. У 1973 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, факультет початкового навчання за спеціальністю «Вчитель початкових класів». У 1980 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія» та отримала кваліфікацію вчителя історії і суспільствознавства. Кандидат педагогічних наук з 2004 року (тема дисертації «Система підготовки резерву керівників ЗНЗ до управлінської діяльності в регіоні», спеціальність 13.00.01 - теорія та історія педагогіки). Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно у 1996 р. Стаж науково-педагогічної роботи 14 років в тому числі у Чернігівському державному (національному) педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка. Основні навчальні курси: «Менеджмент соціальної роботи» (ІV курс), «Організація діяльності державних та спеціалізованих служб» (V курс), «Організація та управління навчальним процесом у ВНЗ» (V курс). Сфера наукових інтересів: система формування організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів.


Янченко Тамара Василівна

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедр соціальної педагогіки. У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та право». Впродовж 1991 – 1995 років працювала вчителем історії у середній школі №2 м. Чернігова. У 1995 – 2001 роках працювала асистентом кафедри історії України та кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію (тема «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст»). Звання доцента отримала у 2008 році. Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років. Кількість наукових праць – 37 (1 монографія, 17 статей у наукових фахових виданнях та 3 методичні рекомендації). Сфера наукових інтересів: історія соціальної педагогіки. Навчальні курси, які викладає: «Історія педагогіки», «Етнопедагогіка», «Статеве виховання», «Основи соціально-педагогічних досліджень».

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.