Кафедра була створена в 2004 році, хоча підготовка фахівців за напрямом «Соціальна педагогіка» була започаткована за ініціативи провідних викладачів кафедри ще в 2000 році.

Завдання для дистанційного навчанняЗавдання для самостійної роботи студентівІсторія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриНормативні документиЗабезпечення освітнього процесуСпівпраця зі стейкхолдерамиНауково-громадська діяльністьМіжнародне співробітництвоСтудентське життя

 

Адреси електронних поштових скриньок викладачів кафедри

 

1 курс. Спеціальності: 231 Соціальна робота; 011 Освітні педагогічні науки
2 курс. Спеціальності: 231 Соціальна робота; 011 Освітні педагогічні науки

Теорія соціальної роботи (Практичне заняття №10 07.05)

Теорiя i практика (12.05 практичне)

Теорiя i практика (14.05 лабораторне)

Основи ювентологiї (практичне заняття №6 05.05)

Основи ювентологiї (практичне заняиття №7 12.05)

Соціальне виховання (04.05)

Теорія і практика соціально-виховної роботи (практичне 05.05)

Основи ювентологiї (практичне заняття №5 28.04)

Соцiальне виховання (лекцiя 27.04)

Соцiальне виховання (практичне 27.04)

Теорiя i практика соціально-виховної роботи (лекція 28.04)

Теорiя соціальної роботи (практичне заняття №9 30.04)

Теорiя соціальної роботи (практичне заняття №8 30.04)

 


Теорія i практика соціально-виховної роботи (практичне 21.04)

Технології корекційно-педагогічної дiяльностi (лекцiя 21.04)

Соцiальне виховання (20.04 лекцiя)

Соцiальне виховання (20.04 практичне)

Соцiальне виховання (лекцiя 13.04)

Соцiальне виховання (практичне 13.04)

Теорiя i практика соціально-виховної роботи (лекцiя 14.04)

Теорiя соціальної роботи (лекцiя №10 24.04)

Теорiя соцiальної роботи (лекцiя №9 17.04)

Теорiя соцiальної роботи (лекцiя №8 17.04)

Теорiя соціальної роботи (практичне заняття №7 24.04)

Технологiї пробацiї у виховній роботi (практичне заняття №5 20.04)

Технологiї пробацiї у виховній роботi (практичне заняття №4 13.04)

Технологiї пробацiї у виховній роботi (практичне заняття №3 13.04)

Основи ювентологiї (практичне заняття №3 14.04)

Основи ювентологiї (практичне заняття №4 21.04)

Соцiальне забезпечення (практичне №3 17.04)

Соцiальне забезпечення (практичне №4 24.04)

Соцiальне забезпечення (практичне №5 01.05)

Соцiальне забезпечення (самостiйна робота)

Основи профорieнтацiйної роботи (08.04, 15.04, 22.04)

Основи ювентологiї (Лекцiя 7 07.04)

Основи ювентологiї (Лекцiя 8 07.04)

Соцiальне виховання (06.04.2020)

Соцiальне виховання (пр.№5 06.04.2020)

Теорiя i практика соціально-виховної роботи (Практичне №5 07.04.2020)

Теорiя соцiальної роботи (Лекцiя 7 10.04.2020)

Теорiя соцiальної роботи (Пр.з. №6 10.04.2020)

Технологiї пробацiї у виховнiй роботi (Лекцiї 9-10 06.04.2020)

3 курс. Спеціальність: 231 Соціальна робота

Деонтологія (лекція №10 05.05)

Деонтологія (практичне заняття №4 28.04)

 


Деонтологiя (лецiя 9 21.04)

Деонтологiя (практичне заняття №3 14.04)

Технологiї соцiальної роботи (практичне №4 07.04)

Технологiї соціальної роботи (практичне №5 14.04)

Соцiальна дiагностика (лабораторна робота №2 13.04.2020)

Соцiальна дiагностика (лабораторна робота №3 27.04.2020)

Соцiальна дiагностика (практичне заняття №2 06.04.2020)

Соцiальна дiагностика (практичне заняття №3 20.04.2020)

Соцiально-педагогiчне консультування (лабораторне заняття 09.04)

Деонтологія. Лекція (08.04)

Основи соцiально-педагогiчних дослiджень (07.04, 14.04, 21.04, 28.04.2020)

Прийомна сiм'я. Методика створення та супроводу

Психолого-педагогічний супровiд дiтей з ООП (07.04.2020 практичне заняття 8)

Соцiальна робота в зарубiжних країнах-2016

Соцiальний супровiд сiмї (П.з. №3 08.04)

Соцiальний супровiд сiмї (П.з. №4 15.04)

Соцiальний супровiд сiмї (П.з. №5 22.04)

Технологiї соціальної роботи в зарубiжних країнах (06.04 (2 пари), 13.04 (2 пари), 20.04 (2 пари), 27.04(2_пари))

1 курс магістратури. Спеціальності: 231 Соціальна робота; 011 Освітні педагогічні науки

Організація роботи з різними групами клієнтів (29.04)

 


Організація роботи з рiзними групами клiєнтів (22.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (практичне 24.04)

Організація роботи з рiзними групами клiєнтів (практичне 15.04)

Організація роботи з рiзними групами клiєнтів (лекцiя 15.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (практичне №2 17.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (практичне 17.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (лекцiя 14.04)

Технології корекційно-педагогічної роботи (лекцiя 14.04)

Соціальний патронаж (07.04, 14.04, 21.04)

ПВШ (практичне №3 06.04)

ПВШ (практичне №4 13.04)

ПВШ (практичне №5 20.04)

ПВШ (практичне №6 27.04)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної дiяльностi (10.04 практичне 6)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної дiяльностi (10.04 практичне 7)

Дiловодство в установах соцiальної сфери (07.04, 14.04, 21.04)

Методика викладання соціально-педагогічних фахових дисциплiн (07.04.2020, 14.04.2020)

Методика проведення соцiально-просвiтницького тренiнгу (09.04, 16.04, 23.04)

Організація роботи з рiзними групами клiєнтiв (лекцiя 08.04.2020)

Органiзацiя роботи з рiзними групами клiєнтiв (практичне заняття №3 08.04.2020)

Педагогiчнi системи. Методичний посiбник

Педагогiчнi системи (практичні заняття 08.04, 15.04, 22.04)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної дiяльностi (лекцiя №6 07.04)

Технологiї корекцiйно-педагогiчної роботи (лекцiя №7 07.04)

Формування здорового способу життя (08.04, 15.04, 22.04, 29.04.2020)

4, 29.04.2020)

Підготовка фахівців за напрямком «Соціальна педагогіка» проводилась на історичному факультеті ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з 2000 року, коли було здійснено перший набір студентів на подвійну спеціальність «Історія і соціальна педагогіка». Для забезпечення навчально–методичного процесу студентів цієї спеціальності з вересня 2001 року на кафедрі педагогіки і методики викладання історії і права сформована секція соціальної педагогіки, кількість викладачів у якій зростала зі збільшенням контингенту студентів та навчальних курсів. Розвиток науково–педагогічного потенціалу кафедри з одного боку, а також можливість масштабніше розгорнути наукові дослідження в галузі соціально–педагогічного знання і соціальної роботи, що сприятиме розвитку гуманітарної освіти і науки в Чернігівському регіоні поставило питання про необхідність відкриття спеціальності «Соціальна педагогіка» (зі спеціалізацією «Соціально–правовий захист дітей та молоді. Соціальний менеджмент.»). В результаті у 2002 році було здійснено перший набір на цю спеціальність.

У зв’язку з створенням у 2004 році психолого–педагогічного факультету рішенням Вченої ради університету була створена кафедра "Соціальної педагогіки". З вересня 2017 року перейменована на кафедру "Соціальної роботи". У 2018 році започатковано ОП "Інклюзивна освіта. Корекційна педагогіка". З жовтня 2019 року кафедра  "Соціальної роботи" перейменована на кафедру "Соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук".

Викладацький склад.

Станом на 2019 рік на кафедрі "Соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук" підготовку фахівців здійснюють 12 викладачів.9 викладачів кафедри мають вчені ступені та наукові звання, з них: 1 доктор наук, професор,1 доктор наук, доцент; 1 кандидат наук,професор; 5 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач. Викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей: «Соціальна робота» (бакалаврат і магістратура) освітня програма – «Соціальна педагогіка», і «Освітні, педагогічні науки» освітня програма – «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю» (бакалаврат) та освітня програма – «Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка» (магістратура). Викладачами кафедри розроблено й викладаються понад 60 навчальних дисциплін.

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна.

Науково-дослідна робота.

Викладачі кафедри здійснюють наукову розробку комплексної теми “Науково–методична підготовка спеціалістів педагогічної освіти - соціальних педагогів”. При кафедрі існує разова аспірантура зі спеціальностей 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”. Співпрацюючи з багатьма ВНЗ України та являючись учасниками Всеукраїнської програми “Соціальна освіта в Україні”, викладачі кафедри регулярно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково–практичних конференціях і форумах. При кафедрі створений осередок Української Академії Акмеологічних наук.

Співробітництво.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з інститутом соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедрою соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедрою соціальної педагогіки і соціальної роботи Донецького педагогічного університету; кафедрами соціальної педагогіки та психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди; факультетом психології і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Інститутом «Людини» Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, лабораторією соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, НДІ педагогіки НАПН України, Українською академією акмеології та іншими науковими установами. 

 

   1. Основи демографії
   2. Вступ до спеціальності "Соц. робота"
   3. Людина в сучасному соціумі
   4. Основи соціально-правового захисту
   5. Основи красномовства
   6. Історія соціальної роботи
   7. Методика прикладної діяльності
   8. Соціологія виховання
   9. Педагогіка
   10. Система правоохоронних органів
   11. Соціальна педагогіка
   12. Соціалізація особистості (Самовиховання і саморегуляція)
   13. Методики роботи з дитячими та молодіжними організаціями(Гендерне виховання)
   14. Основи ювентології
   15. Прикладні методики
   16. Соціальне виховання
   17. Соціальне забезпечення
   18. Теорія соціальної роботи
   19. Основи сімейної педагогіки
   20. Теорія і практика соціально-виховної роботи (Соціально-виховна робота за місцем проживання)
   21. Основи інклюзивної освіти
   22. Соціальна робота у сфері дозвілля
   23. Технології соціальної роботи
   24. Соціально-педагогічне консультування
   25. Соц.-пед. робота в закладах освіти
   26. Соціальна діагностика
   27. Соціологія виховання
   28. Волонтерська діяльність
   29. Деонтологія
   30. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
   31. Соціальний супровід сім'ї
   32. Основи соціально-педагогічних досліджень
   33. Соціальна профілактика
   34. Етнопедагогіка
   35. Теорія соціальної роботи
   36. Основи корекційної педагогіки
   37. Менеджмент соціальної роботи
   38. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми
   39. Основи професійної творчості в соціальній сфері
   40. Основи профорієнтаційної роботи
   41. Соціальна  геронтологія
   42. Соціально-педагогічне проектування
   43. Спеціалізовані служби в соціальній сфері
   44. Охорона праці в галузі
   45. Філософія освіти
   46. Соціальна політика
   47. Соціальний патронаж
   48. Діловодство в установах соціальної сфери
   49. Формування здорового способу життя
   50. Методологія та організація наукових досліджень
   51. Педагогіка вищої школи
   52. Організація роботи з різними групами клієнтів
   53. Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу
   54. Психологія вищої школи
   55. Методика викладання соціально-педагогічних(фахових) дисциплін
   56. Інклюзивна освіта
   57. Державна освітня політика в Україні
   58. Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти
   59. Технології корекційно-педагогічної діяльності
   60. Педагогічні системи та технології в інклюзивній освіті
   61. Технології роботи соціального гувернера
   62. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими
   освітніми потребами
   63. Актуальні проблеми соціальної роботи
   64. Соціально-педагогічна терапія
   65. Соціально - виховна робота в пенітенціарних установах
   66. Організація управління освітнім процесом у ЗВО
   67. Акмеологія
   68. Соціальна реабілітологія
   69. Соціально - педагогічна робота в ЗДО з дітьми з особливостями психофізіологічного  розвитку
   70. Організація діяльності суб’єктів інклюзивного навчання
   71. Корекційно - реабілітаційна робота з різними групами дітей

       

Zavatska

Завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України.

У 1978 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика». Кандидат педагогічних наук з 1989 року (тема: «Розвиток змісту і методів викладання предметів природничо-математичного циклу в середніх ПТУ» за спеціальністю 13.00.01 „Теорія та історія педагогіки”).

Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 1995 р. У січні 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки. 

У 2011 році обрана академіком Української Академії Акмеології по відділенню «Соціальна акмеологія». Член асоціації завідувачів кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи. Член правління громадської організації «Вибір».

Стаж науково-педагогічної роботи 36 років, в тому числі у Чернігівському державному (національному) педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів, особливості соціального патронажу клієнтів, інклюзивна освіта, профілактика негативних звичок у підлітковому середовищі. Має 123 друковані праці.

Основні навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Система правоохоронних органів», «Технології соціальної роботи», «Соціальний супровід сім'ї», «Інклюзивна освіта», «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Актуальні проблеми соціальної роботи».


Grishchenko

ГРИЩЕНКО Світлана Владиславівна

Доктор педагогічних наук,  професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1981 закінчила році Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, історичний факультет за спеціальністю «Історія». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Науково-педагогічна діяльність В.С. Іконникова у вищих закладах освіти України (друга половина XIX - початок XX століття)» (за спеціальністю 13.00.01 - Теорія та історія педагогіки).

Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно у 2011 році. З січня 2015 доктор педагогічних наук «Теоретико-методичні основи самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери» (13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти). 

Стаж науково-педагогічної роботи - 16 років. 

Сфера наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота в зарубіжних країнах, здоровий спосіб життя, протидія торгівлі людьми, персоналії закладу вищої освіти.

Автор більше ніж 70 публікацій, з них: 5 –навчальних посібників у співавторстві, 1 – одноосібний навчальний посібник, 16 – фахових статей, 2 – у зарубіжних виданнях.

Викладає навчальні дисципліни: «Формування здорового способу життя», «Соціологія виховання», «Основи соціально-педагогічних досліджень», «Охорона праці в галузі», «Протидія торгівлі людьми», «Методика викладання соціально-педагогічних (фахових) дисциплін», «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах», «Організація діяльності суб’єктів інклюзивного навчання», «Спеціалізовані служби в соціальній сфері».


Ros

РОСЬ Людмила Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1976 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика». У 1989 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности развития мыслительных операций у младших школьников в процессе обучения» (спеціальність 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія).

Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році. З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології відділення «Соціальна акмеологія».

Вчене звання професора кафедри соціальної роботи присвоєно у грудні 2018 року.

Стаж науково-педагогічної роботи – 29 років.

Кількість наукових праць – 55 (з них 1 – навчально-методичний посібник в співавторстві, 6 – методичних рекомендацій, 3 – навчальні посібники в співавторстві, один із них – з грифом МОН України).

Сфера наукових інтересів: пошук нових форм організації наукової та інноваційної діяльності, які впроваджуються в навчально-виховному процесі у ВНЗ. Приймає участь у щорічних університетських конференціях по Україні та за кордоном.

Викладає навчальні дисципліни: «Соціальна діагностика»,  «Акмеологія», «Соціальна геронтологія», «Психологія вищої школи».


Yanchenko

ЯНЧЕНКО Тамара Василівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та право». Впродовж 1991 – 1995 років працювала вчителем історії у середній школі №2 м. Чернігова.

У 1995 – 2001 роках працювала асистентом кафедри історії України та кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію (тема «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст»). Звання доцента отримала у 2008 році.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Витоки та засади наукового розвиткуі практичного втілення педології в Україні» (за спеціальністю 13.00.01 –Загальна педагогіка та історія педагогіки).

Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки.

Кількість наукових праць – 75 (2 монографії, 40 статей у наукових фахових виданнях та 3 методичні рекомендації).

Сфера наукових інтересів: історія соціальної педагогіки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Історія соціальної роботи», «Методики роботи з дитячими та молодіжними організаціями (Гендерне виховання)», «Етнопедагогіка»,«Волонтерська діяльность», «Методологія та організація наукових досліджень», «Педагогічні системи та технології в інклюзивній освіті».


Platonova

ПЛАТОНОВА Оксана Георгіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, заступник декана ППФ з виховної роботи.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка у 1992 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». З дня заснування психолого-педагогічного факультету і до тепер, працює викладачем на кафедрі соціальної роботи.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології. Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році. Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.

Автор 40 публікацій, з них 34 наукових, 6 навчально-методичного характеру.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Основи красномовства», «Теорія і практика соціально-виховної роботи (Соціально-виховна робота за місцем проживання)», «Основи корекційної педагогіки», «Соціальне виховання», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Організація роботи з різними групами клієнтів», «Соціально-педагогічне консультування», «Соціально-педагогічна терапія».


Gavrilenko

ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 1996 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музика». Працювала вчителем музики ЗНЗ №32 м. Чернігова (1995-1998).

З 1999 р. працює в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка, на кафедрі – з 2003 року. Навчалася в аспірантурі ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (1998-2002), докторантурі Інституту педагогіки НАПН України (2012-2015). У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.»).

Працює над завершенням докторської дисертації. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років.

Автор близько 90 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки, історія початкової освіти в Україні.

Викладає навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Основи сімейної педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Організація управління освітнім процесом у ЗВО», «Основи професійної творчості в соціальній сфері», «Технології роботи соціального гувернера», «Державна освітня політика в Україні». 


Mihaylenko

МИХАЙЛЕНКО Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

В 1990 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання». У 1998 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Психологія. Практична психологія».

На кафедрі працює з 2003 року. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з обдарованими дітьми»(за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки. 

Стаж науково-педагогічного роботи - 20 років.

Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованим дітьми.

Автор близько 40 публікацій.

Викладає навчальні дисципліни: «Соціалізація особистості (Самовиховання і саморегуляція)», «Основи ювентології», «Деонтологія», «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми»,  «Теорія соціальної роботи», «Соціальна профілактика», «Соціально-виховна робота у пенітенціарних установах», «Соціальна реабілітологія», «Соціально-педагогічна робота в ЗДО з дітьми з особливостями психофізіологічного розвитку», «Технології пробації у виховній роботі», «Соціальний патронаж».


Ren

РЕНЬ Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2005 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та соціальна педагогіка». У 2006 році закінчила магістратуру в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні умови профілактичної роботи з дітьми вулиці»(за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка). Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно в 2014 році. 

Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту.
Автор 58 наукових праць: 30 публікацій у фахових виданнях, 21 тези, 5 - методичні рекомендації, навч.-метод. посібники (3 з них у співавторстві), 2 - дидактичні матеріали для реалізації профілактичних програм (1 з них у співавторстві).

Викладає навчальні дисципліни: «Основи соціально-правового захисту», «Діловодство в установах соціальної сфери», «Соціальний патронаж», «Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу», «Основи профорієнтаційної роботи».


Mahotkina

МАХОТКІНА Ліна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2004 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки». На кафедрі працює з 2007 року.

Навчалася в аспірантурі ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка з 2010-2013 роки. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічний супровід дітей-сиріт у новому соціально-виховному середовищі»(за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка).

Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту.

Автор близько 20 наукових праць.

Викладає навчальні дисципліни: «Людина в сучасному соціумі», «Методики прикладної діяльності», «Соціальна робота в сфері дозвілля», «Соціальне забезпечення», «Соціальне проектування»,«Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти», «Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей».


Penkovets

ПЕНЬКОВЕЦЬ Олександра Михайлівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка у 1982 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». В 1999 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю – «Практична психологія».

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Філософсько – освітні погляди Софії Русової (соціально – філософський аналіз)» (09.00.03 - Соціальна філософія, історія філософії).

На кафедрі працює з 2003 року. Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно у 2011 році.
Науково-педагогічний стаж – понад 20 років.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, соціальна політика.

Автор 22 публікацій, з них 20 наукових, 2 навчально-методичного характеру.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Основи демографії», «Соціальна політика», «Філософія освіти».


Pidmogilna

Підмогильна Олена Валеріївна

Викладач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук.

У 2001р., закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, за спеціальністю  Дефектологія (логопедія), кваліфікація- логопед, вчитель початкових класів шкіл для дітей з тяжкими розладами мовлення.

Участь у конференціях:
- Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми навчання, виховання та корекції розвитку дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями в інклюзивних закладах освіти" - Київ, квітень, 2019 р.
- Міжнародна конференція з розвитку інклюзивної освіти. – Мінськ.
- V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10-11 жовтня 2019р., Чернігів.
- Друга Всеукраїнська конференція Освіта дітейз ментальними порушеннями. Права та проблеми -Київ,березень, 2019р.
- Семінар-тренінг "Сучасні підходи до діагностики мовленнєвих порушень" -Освітньо-тренінговий цент "Справи Кольпінга в Україні" Львів, лютий, 2019р
- Практичний семінар "Практичні аспекти формування соціально-комунікативної активності дітей з особливими освітніми потребами" - Київ, січень 2019 р.
- Сенсорная интеграция и аутизм - АНО Центр инновационных технологий развития и социальной адаптации "Мир Ощущений"
- Формування мовленнєвих компетенцій дітей з РАС - Центр "Сходинки" м.Київ.
- Функціональні навички дітей з РАС – травень 2019, Центр Марини Азимовой
Навчальні  дисципліни, які викладає:
 «Організація діяльності суб’єктів інклюзивного навчання»;
«Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей».

Сфера наукових інтересів: Інклюзивно-ресурсний центр як первинна ланка комплексного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Автор понад 10 наукових статей.

Дистанційне засідання кафедри

Онлайн-конференція

РП Соціально-педагогічна робота в закладах дошкільної освіти з дітьми з особливостями психофізичного розвитку 

РП Психологія вищої школи

РП Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей

РП Соціальна реабілітологія

РП Педагогічні системи і технології в інклюзивній освіті

РП Організація діяльності суб'єктів інклюзивного навчання

РП Організація роботи з різними групами клієнтів

РП Методологія та організація педагогічних досліджень

РП Методика проведення соціально-дослідницького тренінгу 

РП Метод викладання фахових дициплін 

РП Інклюзивна освіта

РП Технології корекційно-педагогічної роботи

РП Соціально-педагогічна терапія

РП Технології роботи соціального гувернера

РП Педагогіка вищої школи  

РП Організація управління освітнім процесом у ЗВО 

РП Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради від 26.12.19

Рецензія на ОП

Професійна підготовка фахівців з інклюзивної та корекційної освіти 

Виступ на телебаченні в програмі "Тема дня"

Освітньо-професійна програма 011

Навчальний план 011

Лист начальнику управління освіти

Відгук потенційного роботодавця

Вибіркові навчальні дисципліни 

Програма навчальної, виробничої та науково-дослідницьких практик магістрів спеціальності 011

Витяг засідання кафедри N6 от 16.01.2020 

Навчально-методичне забезпечення

Методичні рекомендації "Соціально-педагогічна терапія"

Методичні рекомендації "Корекційна педагогіка. Інклюзія" 

Методичні рекомендації "Організація роботи з різними соціальним групами" Магістратура

Методичні рекомендації "Соціологія виховання"

Методичні рекомендації "Педагогіка 2019" 

Методичні рекомендації "Основи соціально-педагогічних досліджень" 

Методичні рекомендації до самостійної роботи "Організація діяльності суб'єктів інклюзивного навчання"

Методичні рекомендації "Методика викладання фахових дисциплін" 

Методичні рекомендації "Спеціалізовані служби в соціальній сфері"

Методичні рекомендації до самостійної роботи  "Методика викладання фахових дисциплін"

Методичні рекомендації "Методика викладання соціально-педагогічнх дисциплін"

Методичні рекомендації "Технології соціальної роботи в  зарубіжних країнах"

Методичні рекомендації "Охорона праці в галузі"

Методичні рекомендації "Формування здорового способу життя"

Методичні рекомендації "Психологія вищої школи"

Навчально-методичний посібник "Супервізія та наставництво в системі інклюзивної освіти"

Методичні рекомендації щодо проходження практик  

Навчально-методичні матеріали "Корекційно-реабілітаційна робота з різними групами дітей"

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.