Кафедра археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи створена 12 жовтня 2015 року на базі кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи, забезпечує дві спеціальності «історія, українознавство та краєзнавчо-туристична робота», «історія та археологія». Очолює кафедру професор А.М.Острянко.

Кафедра є координуючим центром етнографічних та археологічних досліджень на території Північного Лівобережжя.

До складу кафедри увійшли: професори О.С.Третяк, А.М.Острянко; доценти Ю.А.Русанов, Л.А.Юда, А.К.Адруг, Т.Ф.Дорохіна, С.В.Щербина, В.М.Пилипенко, О.М.Веремейчик, О.Є.Черненко, Н.О.Ципляк; старші викладачі В.М.Скороход, Є.В.Ногін.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Наказом ректора від 31.08.1994 №163 вк/І 1 вересня 1994 року була створена кафедра археології та народознавства, першим завідувачем якої став доцент В.П.Коваленко. З 1 липня 1998 року кафедра була перейменована на кафедру археології та етнології у зв’язку зі змінами у номенклатурі спеціальностей.  31 серпня 1999 року кафедра була реформована та перейменована на кафедру етнології, очолив її доцент Ю.А.Русанов.

Кафедра тісно співпрацювала з Інститутом археології та Інститутом історії України НАН України, Національним історичним музеєм України, з обласним Центром дитячого та юнацького туризму і екскурсій управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Центром туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю управління освіти Чернігівської міської ради. У 2005 році при кафедрі було створено Чернігівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України.

З 1994 року кафедра працювала за спеціальністю «історія та народознавство», з 1998 ― «історія та українознавство», у 2001 році була відкрита спеціалізація «історія та краєзнавчо-туристична робота», у 2003 році спеціальності були об’єднані в одну, відповідно кафедра була перейменована на кафедру етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.

Наказом ректора №350 вк/І від 01.10.2015 кафедру етнології та краєзнавчо-туристичної роботи було ліквідовано, на її базі 12.10.2015 створено нову кафедру - археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.

Кафедра забезпечує викладання етнологічних (етнографія України, антропологія, фольклор України), педагогічних (методика викладання українознавства, етнопедагогіка, методика польових археологічних досліджень), краєзнавчо-туристичних (історія та сучасна індустрія туризму, географія туризму, світова індустрія туризму), археологічних (археологія України, основи археології, археологія палеоліту, неоліту, енеоліту-брозни, залізного віку, археологія ранніх слов’ян,  Київської Русі) дисциплін; проводяться наукові конференції «Носівські читання» та конференції з організації краєзнавчо-туристичної роботи на Чернігівщині.

Кафедра підтримує тісні наукові контакти з Чернівецьким національним університетом імені Ю.Федьковича, з Інститутом археології НАН України, а також співпрацює з Чернігівським обласним та міським позашкільними навчальними Центрами дитячого та юнацького туризму.

 1. Вступ до спеціальності
 2. Історія туризму
 3. Історія української культури
 4. Географія України
 5. Історичне країнознавство
 6. Історична географія
 7. Пам’яткознавство
 8. Пам’яткознавство та музеєзнавство
 9. Етнографія України
 10. Етнопедагогіка
 11. Методика дитячого та юнацького туризму
 12. Мистецтвознавство
 13. Основи українознавства
 14. Методика викладання українознавства
 15. Українознавство
 16. Світова індустрія туризму
 17. Основи екскурсознавства
 18. Історія українського театру
 19. Географія туризму
 20. Історія українського музичного мистецтва
 21. Етнопсихологія
 22. Історія української архітектури
 23. Українське мистецтво
 24. Методика викладання українознавчих дисциплін у ВНЗ
 25. Етнопсихологія
 26. Туристичні ресурси України
 27. Історія українського театру
 28. Туристичне країнознавство
Ostryanko

Завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи

Острянко Андрій Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент, професор.

Народився 30 червня 1973 року у м.Чернігові. У 1996 році закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Протягом листопада 2001–лютого 2003 років виконував обов’язки декана історичного факультету.

З лютого 2003 по травень 2013 року був заступником директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського з навчальної роботи.

У період 2013–2015 років обіймав посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника “Чернігів стародавній”.

Викладає навчальні курси: джерелознавство історії України, актуальні проблеми історичного джерелознавства.

Коло наукових інтересів: джерелознавство, історія історичної науки України, проблеми методології історії, регіональна історія.


Tretyak

Третяк Олена Станіславівна

Доктор педагогічних наук, професор.

У 1992 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, отримавши кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства, а у 1997 році – практичного психолога в галузі освіти.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.05 – «соціальна психологія; психологія соціальної роботи».

13.06.2013 у Київському інституті Вищої освіти НАПН України захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади підготовки персоналу установ виконання покарань для проведення соціально-виховної роботи із засудженими» за спеціальністю ― 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», науковий керівник ― професор М.О.Носко.

У 2015 році отримала вчене звання професора.

Викладає навчальні курси: етнопсихологія, соціальна психологія, соціальна та педагогічна психологія.

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти; педагогіка та психологія професійної освіти; менеджмент та психологія організації.


Panchenko

Панченко Валентин Іванович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: історія України.

Коло наукових інтересів: державотворчі процеси в Україні в ХХ. 

 

 


Veremeychik

Веремейчик Олена Михайлівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилась 28 квітня 1964 року у м.Чернігові.

У 1988 році закінчила Гомельський державний університету імені Ф.Скорини.

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Протягом 2005–2008 років навчалася в докторантурі Інституту археології НАН України. Начальник Любецької археологічної експедиції з 2009 року.

Викладає навчальні курси: основи археології, методика польових археологічних досліджень, археологія енеоліту-бронзи, археологія доби Київської Русі, населення і матеріальна культура Європи Х – ХІІІ ст.

Коло наукових інтересів: археологічні пам’ятки доби Київської Русі, зокрема сільські поселення Чернігівщини.


Dorohina

Дорохіна Тамара Федорівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 19.09.1963  у селі Тупичів Чернігівської області.

У 1995 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.06 – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: українознавство, етнологія, методика викладання українознавчих дисциплін у ВНЗ, історична географія.

Коло наукових інтересів: українознавство та українознавчі дисципліни.


Pilipenko

Пилипенко Володимир Миколайович

Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 28.11.1982 у місті Чернігові. 

У 2006 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія». У 2016 році отримав вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: географія туризму, туристичні ресурси України, туристичне країнознавство, основи екскурсознавства, методика організації дитячо-юнацького туризму, історія України, нова історія Азії та Африки.

Коло наукових інтересів: історія України і Польщі 16-17 століть, міжнародні відносини (Центрально-Східна Європа 16-17 ст.), інтелектуальна історія (історія понять, уявлень) Європи 16-17 ст., історіографія, історія культури України і Польщі пізнього середньовіччя і Раннього Нового часу.


 

Skorohod

Скороход В'ячеслав Миколайович

Кандидат історичних наук, старший викладач.

Народився 26 жовтня 1983 року у смт.Холми Чернігівської області.

У 2007 році закінчив Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка.

Протягом 2007–2010 роках навчався в аспірантурі при кафедрі історії та археології України. У лютому 2012 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: середньовічні кочівники середньовічної Європи, спеціальні історичні дисципліни, матеріальна культура доби вікінгів.

Коло наукових інтересів: археологічні старожитності доби вікінгів на території Русі, зокрема Нижнього та Середнього Подесення.


 

 

Chernenko

Черненко Олена Євгенівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилась 17 листопада 1964 року у м.Києві.

У 1987 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Протягом 2011–2013 років навчалася в докторантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: спеціальні історичні дисципліни, археологія залізного віку,  експозиційна робота музеїв.

Коло наукових інтересів: археологічні пам’ятки доби Київської Русі на території Чернігово-Сіверщини, зокрема Новгород-Сіверського Подесення.

 


 

Scherbina

Щербина Світлана Вікторівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 04.06.1983 у місті Чернігові.

У 2006 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – «історія України», у 2015 році отримала вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: історія та сучасна індустрія туризму, етнографія України, світова індустрія туризму.

Коло наукових інтересів: краєзнавство (історія Чернігівщини), етнологія України.


Uda

Юда Лариса Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського з виховної роботи.

Народилася 11.08.1964 у місті Чернігові.

У 1987 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «історія і теорія педагогіки». У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: етнопедагогіка, методика викладання українознавства, історія українського театру, історія українського музичного мистецтва.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, етнопедагогіка, історія жіночого руху, гендерні проблеми, історія театру, історія музики, етнографія.


Grinyova

Гриньова Юлія Сергіївна

Старший лаборант.

Народилася 12.01.1985 у місті Чернігові.

У 2008 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти.

На посаді з 2010 року.

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.