Кафедра є однією з наймолодших в університеті. Створена 2006 року як кафедра загального та германського мовознавства під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента О.М.Гніздечко, вона була перетворена на кафедру германської філології на чолі з доктором філологічних наук, професором Т.В.Михед. З 2010 по 2015 кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент О.Г.Васильєва. З 2015 року кафедра продовжує роботу під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента О.О.Борисова.

Історія кафедриНавчальна роботаСклад кафедри

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводять за такими напрямами:

1) лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження одиниць мови та мовлення (доц. Васильєва О.Г., Борисов О.О., Деркач Н.В., ст. викл. Репех-Коляда Н.В., викл. Мойсеюк Ю.М.)

2) проблеми теорії, історії та методики викладання світової літератури (доц. Чередник Т.П., Пікун Л.В., Яковенко І.В., Росстальна О.А.). З урахуванням своїх проблемно-дослідницьких інтересів члени кафедри беруть участь у роботі міжнародних, усеукраїнських та регіональних наукових конференцій, долучаються до їх організації. Наприкінці квітня кафедра щороку проводить міжнародну конференцію «Мова. Культура. Комунікація».

Викладачі кафедри забезпечують фахову мовну та літературознавчу підготовку студентів спеціальностей «Мова та література (англійська)», «Українська мова та література», «Інформатика. Англійська мова» за ступенями «бакалавр» і «магістр», викладаючи курси:

1. Практика усного та писемного мовлення англійською мовою (3-5 курси)
2. Практична граматика англійської мови: морфологія та синтаксис (3 курс)
3. Готська мова
4. Вступ до мовознавства
5. Загальне мовознавство
6. Історія лінгвістичних вчень
7. Актуальні проблеми мовознавства
8. Історія англійської мови
9. Лексикологія
10. Стилістика
11. Теоретична фонетика
12. Теоретична граматика
13. Дискурс та теорія комунікації
14. Порівняльна типологія української та англійської мов 
15. Теоретичний курс другої іноземної мови
16. Теорія та практика перекладу
17. Основи прагма- та психолінгвістики
18. Вступ до когнітивної лінгвістики
19. Основи лінгвістичного аналізу мовних та мовленнєвих одиниць
20. Лінгвістичний аналіз художнього тексту
21. Вступ до літературознавства
22. Теорія літератури
23. Актуальні проблеми літературознавства
24. Історія зарубіжної літератури (античний період)
25. Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)
26. Історія зарубіжної літератури (17-18 століття)
27. Історія зарубіжної літератури (19 століття)
28. Історія зарубіжної літератури (20 - поч. 21століття)
29. Методика викладання зарубіжної літератури у ВНЗ
30. Методика викладання зарубіжної літератури
31. Аналіз літературного твору
32. Літературне редагування
33. Основи наукового дослідження
34. Методика наукового дослідження
35. Основи наукового письма

Викладачі кафедри здійснюють керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів, науково-дослідною та педагогічною практикою.

Borisov

Завідувач кафедри германської філології

Борисов Олексій Олександрович

Кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчив факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Викладає навчальні курси: «Лексикологія сучасної англійської мови», «Загальне мовознавство», «Методика наукового дослідження», «Теоретичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Основи психо- та прагмалінгвістики», «Практика усного та писемного мовлення (англійська)».

Коло наукових інтересів: питання загального мовознавства; когнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікативної діяльності.


3 cherednik

Чередник Тетяна Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Випускниця Камчатського державного педагогічного інституту.

У 1984 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Ленінградському державному педагогічному інституті імені О.І.Герцена.

Протягом 2005–2008 років навчалася в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова.

Автор понад 50 наукових праць.

Викладає навчальні курси: Історія зарубіжної літератури, Вступ до літературознавства, Теорія літератури, Методика викладання світової літератури, Методика викладання світової літератури у ВНПЗ.

Коло наукових інтересів: літературознавство, методика викладання світової літератури.


4 Pikun

Пікун Леся Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Історія та англійська мова”. У 2000 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Англійська мова та література”.

З 1995 року по 2000 рік працювала вчителем англійської мови в середній школі №33 і школі-колегіумі №11 міста Чернігова. З 2000 року працює викладачем у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

У 2006 році захистила дисертацію на тему: "Дзеркальна гра культурними набутками: романтична та постмодерністська модель (на матеріалі романів М.Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей” і П.Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці”)” за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Викладає навчальні курси: Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження), Історія зарубіжної літератури (Схід), Історія зарубіжної літератури (ХІХ ст.), Аналіз літературного твору, Актуальні проблеми літературознавства.

Коло наукових інтересів: історико-літературний розвиток країн Західної Європи та США, література романтизму, література постмодернізму, сучасні літературознавчі технології, оптимізація процесу викладання та вивчення Історії зарубіжної літератури у виші.


7 derkach

Деркач Наталія Валеріївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 2003 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Просодична організація англійського прислів’я: соціопрагматичний аспект".

Викладає навчальні курси: основи наукового дослідження, теоретична фонетика англійської мови, лінгвістичний аналіз художнього тексту, практика усного і писемного англійського мовлення.

Коло наукових інтересів: інтонаційне оформлення англомовних текстів різного стилістичного спрямування.


8 rostalna

Росстальна Олена Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю „Історія. Англійська мова та література”.

У 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.01.04 – „Література зарубіжних країн”.

У 2004 році заснувала театральну студію „АмаТеа”. Є одним з організаторів міжнародного молодіжного театрального фестивалю „ПРОСТІР”, який з 2008 року проводиться в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: історія зарубіжної літератури (античний період), історія зарубіжної літератури (17 – 18 ст.), вступ до літературознавства, теорія літератури, поетика.

Коло наукових інтересів: жанрологія, зарубіжна література кінця 19 – початку 20 ст., історія театру, театральна педагогіка.  


12 litvinenko

Мойсеюк Юлія Миколаївна

Викладач.

У 2005 році закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, у 2006 році - магістратуру.

З 2006 року викладає на філологічному факультеті, у 2008 році заснувала лінгвістичний гурток Linguist-X.

2008–2011 роки – аспірант кафедри лексикології та стилістики Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає дисципліни: основи прагма- та психолінгвістики, вступ до мовознавства, теоретична граматика.

Коло наукових інтересів: лінгвосеміотика, лінгвокультурологія, психолінгвістика, етнолінгвістика, загальне мовознавство, зіставне мовознавство, лексикологія, стилістика, історія англійської мови, геральдика, соціоніка, соціолінгвістика, історія лингвістичних вчень, мовні ігри, лінгвістичні задачі, основи віршування, лінгвопоетика, інтерлінгвістика, екзотичні та мертві мови.


 

17 rostalna

Росстальна Лариса Миколаївна

Старший лаборант кафедри германської філології.

У 1978 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація інженер-економіст. Працювала на посаді інженера, заступника начальника планово-економічного відділу та начальника відділу кадрів АТ «Хімтекстильмаш».

З 2009 року – працює старшим лаборантом кафедри германської філології.

Захоплення – шиття інтер’єрних ляльок та домашні квіти (фіалки).

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.