Навчальні планиОсвітні програмиРецензії на ОПРобочі програми навчальних дисциплінСилабусиДисципліни вільного виборуВідгуки стейкхолдерівВідомості про самооцінювання ОП

ЗП Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗП Історія держави і права України

ЗП Іноземна мова

ЗП Філософія та культурологія

ЗП Екологія 

ЗП Сучасні інформаційні технології навчання

ЗП Безпека життєдіальності, цивільний захист та охорона праці

ПП Психологія загальна та вікова

ПП Психологія педагогічна

ПП Основи психодіагностики

ПП Історія педагогіки

ПП Основи педагогіки зі вступом до спеціальності 

ПП Теорія та методика виховання

ПП Дидактика

ПП Педагогічна майстерність

ПП Основи педагогічних досліджень

ПП Педагогічні технології в початковій освіта

ПП Організація і управління в початковій школі

ПП Основи інклюзивної освіти

ПП Математика

ПП Основи природознавства та суспільствознавства

ПП Основи інформатики з методикою навчання інформатичної освітньої галузі

ПП Сучасна українська мова з практикумом

ПП Практика усного і писемного мовлення (Іноземна мова)

ПП Методика навчання української мови

ПП Дитяча література з методикою навчання

ПП Методика навчання іноземної мови

ПП Методика навчання математичної освітньої галузі 

ПП Методика навчання природничої освітньої галузі 

ПП Методика навчання соціальної і здоров'язбережувальні освітньої галузі

ПП Теорія та методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі 

ПП Фізична культура з методикою начання фізкультурної освітньої галузі

ПП Основи технологічної освіти з методикою начання технологійчної освітньої галузі

ПП Основи мистецької грамотності з методикою навчання мистецької освітньої галузі

ПП Діловодство в початковій школі

ПП Основи культури і техніки мовлення

ПП Валеологія та основи медичних знань

ПП Основи інтеграції освітніх галузей в початковій школі

ПП Демократичні основи організації освітнього процесу в початковій школі

ПП Інноваційна діяльність в умовах інклюзивного навчання учнів в початковій школі

ПП Навчальна практика (польова)

ПП Навчальна практика (позакласна та позашкільна)

ПП Навчальна практика (в дитячих таборах)

ПП Навчальна практика (в І класах)

ПП Навчальна практика (педагогічна)

ПП Виробнича практика (педагогічна)

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 

ЗП Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗП Історія держави і права України

ЗП Іноземна мова

ЗП Філософія та культурологія

ЗП Екологія

ЗП Сучасні інформаційні технології навчання

ЗП Безпека життєдіальності, цивільний захист та охорона праці

ПП Психологія загальна та вікова

ПП Психологія педагогічна

ПП Основи психодіагностики

ПП Історія педагогіки

ПП Основи педагогіки зі вступом до спеціальності

ПП Теорія та методика виховання

ПП Дидактика

ПП Педагогічна майстерність

ПП Основи педагогічних досліджень

ПП Педагогічні технології в початковій школі

ПП Організація і управління в початковій освіті

ПП Основи інклюзивної освіти

ПП Математика

ПП Основи природознавства та суспільствознавства

ПП Основи інформатики з методикою навчання інформатичної освітньої галузі

ПП Сучасна українська мова з практикумом

ПП Практика усного і писемного мовлення (Іноземна мова)

ПП Методика навчання української мови

ПП Дитяча література з методикою навчання

ПП Методика навчання іноземної мови

ПП Методика навчання математичної освітньої галузі

ПП Методика навчання природничої освітньої галузі

ПП Методика навчання соціальної і здоров'язбережувальні освітньої галузі

ПП Теорія та методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі

ПП Фізична культура з методикою навчання фізкультурної освітньої галузі

ПП Основи технологічної освіти з методикою начання технологічної освітньої галузі

ПП Основи мистецької грамотності з методикою навчання мистецької освітньої галузі

ПП Діловодство в початковій школі

ПП Основи культури і техніки мовлення

ПП Валеологія та основи медичних знань

ПП Основи інтеграції освітніх галузей в початковій школі

ПП Демократичні основи організації освітнього процесу в початковій школі

ПП Інноваційна діяльність в умовах інклюзивного навчання учнів в початковій школі

ПП Навчальна практика (польова)

ПП Навчальна практика (позакласна та позашкільна)

ПП Навчальна практика (в дитячих таборах)

ПП Навчальна практика (в І класах)

ПП Навчальна практика (педагогічна)

ПП Виробнича практика (педагогічна)

Розвиток обдарованості молодших школярів 

Поетичний театр «Словотвір» 

Музика у житті дитини 

Англійська мова для повсякденного спілкування (рівень А1 – А1+) 

Основи мовленнєвого етикету 

Архітектура комп’ютера 

Програмування в Python   Сольний спів 

Інструментальне музикування 

Хоровий клас 

Вокальний ансамбль 

Практична граматика англійської мови  Основи сімейної економіки 

Комп’ютерна графіка та мультимедіа  Основи образотворчої грамотності  Ігродизайн і технології дизайн-діяльності

Практична граматика англійської мови

Методика формування графічної компетентності учнів початкової школи 

Стратегії і тактики успішної міжкультурної комунікації 

Дитяча анімація та поліхудожній розвиток дітей

Основи театральної творчості і сценографії 

Технологія підбору мелодії та створення акомпанементу 

Англійська мова для повсякденного спілкування (рівень А2 – А2+) 

Організація проектно-дослідницької діяльності учнів еколого-природничого спрямування

Рисунок, живопис, кольорознавство  Інформаційно-комунікаційні технології

Англійська мова для повсякденного спілкування (В1) 

Логопедія  Основи арт-терапії 

Родинне виховання: щаслива дитина – щасливий дім  

Риторика 

Лінгвокраїнознавство (Велика Британія, США)  Основи музичної терапії  Вокально-хоровий практикум

Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання 

Body Percussion для навчання та релаксу 

Комп'ютерні мережі та інтернет

Світове музичне мистецтво 20-21 століття Методика організації дозвіллєвої діяльності дітей

Методика формування стилістичної вправності мовлення учнів початкової школи 

Основи перекладознавства 

Лінгвокраїнознавство (Канада, Австралія)

Бази даних та інформаційні системи

Контроль та оцінювання в початковій школі 

Корекція відхилень у поведінці дітей 

Актуальні проблеми початкової мовно-літературної освіти в НУШ

Методика навчання молодших школярів іншомовного спілкування в умовах НУШ

Українознавство

Організація дитячої музично-театралізованої діяльності

Сучасне музичне мистецтво України

Економічна теорія

Методика організації дитячих свят

Методика роботи сімейного вихователя

Актуальні питання сучасного українського правопису 

Англійська мова для педагогів 

Основи політології та соціології

Правознавство

Організація освітнього процесу в ГПД

Програмування у Scratch

Творчий розвиток особистості засобами сучасних художніх технологій та декоративно-прикладного мистецтва

Сучасні технології у ситемі спеціальної та інклюзивної освіти

Формування ключових компетентностей учнів початкової школи у наскрізній лінії "Екологічна безпека та сталий розвиток"

Формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи

Новини та події факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв

19 жовт. 2021

18 жовтня 2021 року на базі ЗДО №38 м.Чернігова було організовано зустріч гаранта ОП Дошкільна освіта В.М.Кошеля та члена ...

28-30 вересня 2021 року на базі факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв проходитиме акредитація освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю ...

21 вересня 2021 року о 10:00 в актовій залі університету відбудеться зустріч трудового колективу факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв із кандидатами на посаду ректора ...

Із щирим серцем запрошуємо на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який проведемо он-лайн 15 квітня о 19.00.

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG