«Розвиток культури демократії в українській педагогічній освіті»

Залиште оцінку
(1 голос)
«Розвиток культури демократії в українській педагогічній освіті»

       26.12.2018 на вченій раді факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв відбулася презентація міжнародного проекту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині»

(CPEA-LT-2017/10037) (засновники – проф. Ойвінд Вістром та проф. Інгрід Рейте Крістенсен (Норвегія); координатори в Україні – проф. І.М. Шапошнікова, доц. Л.В. Колесник, Телецька Л.І., Глоба О.В. (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). Її організатором були члени науково-педагогічного колективу кафедри дошкільної та початкової освіти, що в листопаді 2018 року (м. Ірпінь) розпочали тримодулеве стажування за програмою, розробленою в Університеті Південно-Східної Норвегії.
         Одним із основних завдань проекту є упровадження демократичних принципів у викладанні різних освітніх дисциплін у ЗВО, формування у студентів таких демократичних компетентностей: поціновування людської гідності та прав людини, культурної багатоманітності, демократії, справедливості, верховенства права; відкритості до культурної інакшості переконань, світоглядів та практик інших людей, поваги, громадіянської свідомості, відповідальності, самоефективності, прийняття невизначеності та неоднозначності; навичок автономного навчання, аналітичного та критичного мислення, слухання та спостереження, емпатії, гнучкості, адаптивності, співпраці, здатності вирішувати конфлікти, багатомовності та здатності до ефективної комунікації; знання та критичного розуміння мови та комунікації, світу (політики, юриспруденції, культури, релігії, історії, ЗМІ, економіки, довкілля та сталого розвитку), самого себе.
         Цьому має сприяти організація діалогічного освітнього середовища, в якому демонструється повага до особистості кожного студента, враховується його потенціал, підтримується ініціатива, активізується мислення, а викладач є координатором освітнього процесу.
         Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, професор С.І. Стрілець ознайомила присутніх із умовами проекту, його завданнями, напрямами роботи (упровадження демократії в процес викладання природничих, математичних, суспільних дисциплін на факультеті; забезпечення її в комунікації в освітньому просторі тощо) та планом їх реалізації.
        Доценти цієї ж кафедри В.О. Коваль, Ю.М. Носко, Т.М. Богдан поділилися окремими прийомами формування у студентів демократичних цінностей, зокрема розкрили особливості «Моделі 5 Е» (залучи, поясни, подумай, досліди, оціни), структурного зацікавлення (постановка проблемних питань), ведення «сократівських бесід» тощо; продемонстрували фотослайди і відеоролики, які відображають перші спроби цілеспрямованого їх упровадження в практику роботи на факультеті. Ефективність прийому, спрямованого на демонстрацію і усвідомлення індивідуального сприймання інформації та дійсності кожною особистістю, присутні мали змогу відчути на собі практично.
Колектив кафедри прагнув забезпечити і відповідну невимушену демократичу атмосферу на засіданні вченої ради факультету, що сприяло жвавому, водночас толерантному, обговоренню презентованого проекту.