Завершення роботи ІІІ Міжнародного симпозіуму

Залиште оцінку
(1 голос)
Завершення роботи ІІІ Міжнародного симпозіуму

З 11 по 14 травня 2021 року на відеоплатформі Zoom відбувся ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», головним організатором якого був факультет педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, ще одним організатором – факультет фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка МОН України.

У рамках симпозіуму була проведена VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації», підготовкою якої займалася кафедра БОФВЗС Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка МОН України.

11 травня 2021 р. відбулося відкриття симпозіуму, привітання учасників (виступили: проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, д. ф-м н., проф. Торбін Г.М.; декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член-кореспондент НАПН України, д. пед.н., проф. Гриньова М. В.; завідувач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я НІІУ імені М.П. Драгоманова, к. б. н., проф., Страшко С.В. та ін.) і пленарні доповіді.

З 12 травня 2021 року проходила робота по секціях: І секція «Філософія та методологія здоров’язбережувальної освіти, культура здоров’я особистості як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки», модератори: доценти Мегалінська Г.П., Білик Ж.І.

Модераторами секції ІІ «Сучасні технології формування особистості фахівця з основ здоров’я, фізичного виховання, фізичної реабілітації, практичного психолога, позашкільної еколого-натуралістичної та оздоровчої освіти. Стан та навчально-методичне забезпечення підготовки вчителя основ здоров’я: вітчизняний та світовий досвід» були професор А.О. Жиденко і доцент О.В. Савонова. Відкрила секцію модераторка А.О. Жиденко з цікавим виступом та презентацією про виконання індивідуальних творчих завдань студентами з дисциплін природничого напрямку.

Крім виступів доповідачів з науковими ступенями, таких як Жара Г.І., Кудін С.Ф. великий інтерес викликали доповіді студентів: Гіркіної Д.Д., керівник Сологубова С.В. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, архітектурний факультет), Серб О. В., керівники Кудін С.Ф., Савонова О.В.; Ганжа Я.М., керівник Бібчук К.В.; Притуп Л.Ю., Самовтор В.О., Самойленко Д.В., керівник Воєділова О.М. (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) та ін.

За підсумками симпозіуму сформовано резолюцію, яка буде розміщена на сайті факультету фізичного виховання НУЧК.

 

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG