VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Залиште оцінку
(1 голос)
VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

14 травня 2020 року на відеоплатформі ZOOM відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації».

У конференції взяли участь понад 57 осіб, серед яких студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та фахівці з різних міст України: з Дніпра, Києва, Полтави, Харкова та Чернігова.

На відкритті конференції з вітальним словом виступив ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Носко Микола Олексійович. Також слово для привітання було надано декану природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України Гриньовій Марині Вікторівні. В оргкомітеті конференції були Бойчук Юрій Дмитрович – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди; Тимченко Ганна Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, директор Центру електронного навчання Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та інші.

У ході конференції під головуванням докторки біологічних наук, професорки, завідувачки кафедри біологічних основі фізичного виховання, здоров’я і спорту Жиденко Алли Олександрівни було заслухано 24 доповіді. Їх жваве обговорення відбулося під час круглого столу, де також було висловлено стурбованість про перенесення дисципліни «Фізичне виховання» в ЗВО технічного профілю в групу дисциплін за вибором, що може призвести до різкого падіння рівня здоров’я студентів цих ЗВО.

Спікери підготували цікаві доповіді, присвячені актуальним технологіям виховання дітей та молоді: розвитку творчої самостійності (Онищук Богдана), ігровим технологіям (Майорова Ольга); формуванню здоров’язбережувального освітнього середовища (Гіркіна Даріна, Сухіх Аліна, Журавель Євгенія), педагогічним інноваціям в шкільній та вищій освіті (Коваленко Аліна, Кравченко Анастасія, Потапенко Антон, Ільющенко Богдан, Фокіна Альона, Бурдукало Юля), проблемам здоров’я особистості та засобам збереження, зміцнення і відновлення здоров’я різних груп населення (Мельник Ірина, Фірсова Анастасія, Ходієнко Анна), медико-біологічним та психологічним аспектам підвищення ефективності фізичного виховання та занять спортом (Шуба Елизавета, Янченко Віолета, Галаницька Анастасія, Гіркіна Дарина).

Особливу увагу було приділено теорії і методиці організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (Безгодкова Катерина, Нечепуренко Захар). Найкращими були визнані виступи студентки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка Вахненко Вікторії на тему «Електронні комунікації в сучасній системі підготовки гімнасток-художниць» та студентки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Коваленко Єлизавети «Засоби ушу на заняттях з фізичного виховання в закладах вищої освіти технічного профілю».

За підсумками конференції було сформовано резолюцію, в якій наголошується, що результати роботи конференції можуть бути застосовані в сферах освіти, охорони здоров'я, фізичної реабілітації та ін. Відмічено також зростання кількості розробок у галузі дистанційного навчання як перспективної освітньої технології, значення яких особливо посилюється в умовах пандемій.