Шановні вступники до магістратури!

Залиште оцінку
(3 голосів)
Шановні вступники до магістратури!

З 9.00 12 травня до 18.00 5 червня буде дистанційно здійснюватися реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).

ЄВІ є обов’язковим для вступу на навчання в магістратуру НУЧК імені Т.Г.Шевченка за такими спеціальностями:

  • 111 «Математика»
  • 104 «Фізика та астрономія»
  • 102 «Хімія»
  • 091 «Біологія»
  • 101 «Екологія»
  • 033 «Філософія»
  • 032 «Історія та археологія»
  • 231 «Соціальна робота»
  • 053 «Психологія»
  • 034 «Культурологія»

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії:

• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (завантажити заяву-анкету);

• документа, що посвідчує особу;

• облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

• довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які в поточному році завершують навчання у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО);

• документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які здобули його (ступінь) у попередні роки);

• фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III  Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них* - *https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19) (розмір файлу у форматі jpg або png, який Ви будете надсилати приймальній комісії , має бути не більше 1мб.)

• медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті для перевірки даних.

Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком (за рахунок отримувача), якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Для кожного зареєстрованого учасника буде створено кабінет учасника ЄВІ. Доступ до сторінки здійснюватиметься за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, вказаним у ньому.

Детально з інформацією про ЄВІ за посиланням https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

За додатковою інформацією просимо звертатись до Приймальної комісії: за телефонами (04622) 37-00-6; (073)104-82-73, або на email: