Кафедра військової підготовки Академії ДПтС оголошує набір 2019

Залиште оцінку
(1 голос)
Кафедра військової підготовки Академії ДПтС оголошує набір 2019

     Кафедра військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби проводить на добровільних засадах військову підготовку громадян України чоловічої та жіночої статі за програмою підготовки офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів».

Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі Академії та військових частин ЗС України протягом 2-ох років навчання.

Зарахування громадян для проходження військової підготовки на кафедрі військової підготовки проводиться за результатами конкурсного відбору.

До участі у конкурсному відборі допускаються громадяни України, які:
- мають або здобувають освітній рівень вищої освіти не нижче бакалавра всіх форм навчання (студенти ЗВО після закінчення 1-го або 2-го курсів навчання);
- придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями;
- яким на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Конкурсний відбір громадян включає:
- оцінку рівня успішності навчання;
- професійний психологічний відбір;
- оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки;
- оцінку рівня фізичної підготовки.

Для проходження конкурсного відбору громадянам необхідно подати до відбіркової комісії кафедри військової підготовки наступні документи:
- заяву про бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу;
- автобіографію (складену власноручно);
- копію паспорта громадянина України (стор. 1-3, 11, все на аркушах А-4) – 3 шт.;
- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку (кожен окремо на А-4) – 3 шт.;
- копію диплому про вищу освіту та додаток до нього;
- узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо громадянин здобуває вищу освіту;
- фотографію 3х4 – 5 шт, 9х12 – 2 шт. (фото в костюмі або сорочці);
- копію приписного свідоцтва (військового квитка) на аркуші А-4;
- довідку військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки про придатність до військової служби (направлення для проходження військово-лікарської комісії видає кафедра військової підготовки Академії);

Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.

Навчання на кафедрі військової підготовки здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб за весь період навчання – 2 роки (4 навчальні семестри та навчальні збори) і становить: за весь період навчання – 20 000 грн., (5 000 грн. за кожний семестр). Оплата проводиться за весь період навчання на кафедрі або на початку кожного семестру навчання рівними частинами.

Детальна інформація про Правила прийому та Умови вступу за посиланням http://academysps.edu.ua/kafedra-vijs-kovoyi-pidgotovki/
Адреса КВП Академії ДПтС: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34
Web-сайт: academysps.edu.ua
Тел.(04622) 3-36-46
E-mail: