У Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка провела роботу експертна комісія щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво)

Залиште оцінку
(2 голосів)
У Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка провела роботу експертна комісія щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво)

       У Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка провела роботу експертна комісія щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти.


       Склад комісії: Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (голова експертної комісії);
Мартинюк Тетяна Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (член експертної комісії).