Презентація проекту «Європейські антитоталітарні практики»

Залиште оцінку
(1 голос)
Презентація проекту  «Європейські антитоталітарні практики»

               11 жовтня 2018 р. у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка відбулася прес-конференція з приводу презентації проекту «Європейські антитоталітарні практики», який отримав грантову підтримку за програмою Еразмус+, напрямок ЖАН МОНЕ на 2018–2021 рр.

Цей проект було створено викладачами університету (переважно професорами та доцентами філологічного факультету). Науковим керівником проектної групи є доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та культурології Марина Столяр. Менеджер проекту – доцент кафедри всесвітньої історії Марина Кеда (Навчально-науковий інститут історії, правознавства та етнології імені О.М. Лазаревського).
Під час прес-конференції було розкрито основні аспекти змісту нового освітньо-наукового проекту та заходи, що будуть проходити в його межах (міжнародна науково-практична конференція, круглі столи, навчальні ігри тощо).
             Прес-конференцію відкрив проректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка проф. В.О. Дятлов. Він наголосив на важливості наукового і педагогічного співробітництва викладачів та студентів НУЧК з університетами країн ЄС. Особливо проректор підкреслив високий рівень престижності проекту Еразмус+. Зокрема, викладачам відповідна робота зараховується як зарубіжне стажування. Студентам філологічного та психолого-педагогічного факультетів, залученим до проекту, цей курс враховується у додатках до дипломів, що значно підвищує їхній статус в країнах ЄС.
Менеджер проекту доцент Марина Кеда розповіла про кількарічний досвід і перспективи співробітництва з програмою Еразмус+ в університеті.
Науковий керівник проекту проф. Марина Столяр зосередила увагу на важливості дослідження проблеми переходу від посттоталітарих країн до демократичних. Вона підкреслила, що країни ЄС мають великий досвід як у подоланні тоталітарних, так і в профілактиці неототалітарних загроз, зокрема, засобами різноманітних культурних практик. Це величезний і дуже важливий матеріал, який заслуговує не тільки на наукове дослідження, але й на практичне використання з урахуванням культурної специфіки України та країн Європи.
            Зав. кафедри германської філології, доктор філол. наук, проф. Олексій Борисов зазначив, що подолання тоталітарного дискурсу в площині політичних відносин має виростати із такої якості спілкування пересічних людей, коли кожен сприймає іншого не як об’єкт впливу чи маніпуляцій, а як повноцінного та рівноправного партнера по комунікації. Доцент Світлана Гергуль розвинула цю тему в площині антитоталітарних практик гуманістичної педагогіки Європи ХХ-ХХІ ст.
Під час презентації також виступили інші учасники проектної групи, які презентували зміст своєї частини курсу (проф. Колесник О.С., доценти Ольховик М.В., Каранда М.В. та канд. філос. наук Богун К.М.). Зокрема, доктор культурології, проф. Олена Колесник наголосила на важливості адекватного розуміння іншої культури та її носіїв у контексті цінностей сучасної європейської спільноти. Доцент Марина Ольховик відзначила необхідність усвідомлення власної ідентичності в посттоталітарних реаліях і актуальність розрізнення маніпулятивних технологій сучасного інформаційного простору. Доцент Марина Каранда розповіла, яким чином в проекті будуть задіяні культурні практики європейського кіно і театру ХХ-ХХІ століть.
Учасники проекту відповіли на запитання присутніх.