Рекомендовані на зарахування до магістратури на місця державного замовлення

Залиште оцінку
(5 голосів)
Рекомендовані на зарахування до магістратури на місця державного замовлення

Денна форма навчання

011 Освітні, педагогічні науки (ННІІЕП)

011 Освітні, педагогічні науки (ППФ)

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.02 Середня освіта(Мова і література (англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

015.21 Професійна освіта(Харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

053 Психологія

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

111 Математика

231 Соціальна робота

Заочна форма навчання

011 Освітні, педагогічні науки (ННІІЕП)

011 Освітні, педагогічні науки (ППФ)

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

014.02 Середня освіта Мова та література (англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

015.21 Професійна освіта (Харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

053 Психологія

091 Біологія

231 Соціальна робота