Вітаємо рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення!

Залиште оцінку
(14 голосів)
Вітаємо рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення!

Нагадуємо, що для зарахування за держзамовленням необхідно подати оригінали документів до 18.00 години 06 серпня 2018 року. 

Перелік документів:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 чи 2017 року чи 2018 року (оригінал і копію) та інформаційний аркуш з результатами ЗНО;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), а також ідентифікаційного кода;
  • для юнаків - копію приписного свідоцтва (військового квитка);
  • для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О.

пред’являють:

  • паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, імені, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

 

Денна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.02 Середня освіта(Мова і література (англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (друга спеціальність (Хімія))

014.06 Середня освіта (Хімія) (друга спеціальність (Біологія))

014.07 Середня освіта (Географія) (друга спеціальність (Біологія))

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

015.21 Професійна освіта(Харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

032 Історія та археологія

033 Філософія

053 Психологія

054 Соціологія

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про землю

104 Фізика та астрономія

106 Географія

111 Математика

122 Комп’ютерні науки

231 Соціальна робота

Заочна форма навчання на базі повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

014.02 Середня освіта Мова та література (англійська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

015.21 Професійна освіта (Харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

101 Екологія

231 Соціальна робота

 

Денна форма навчання зі скороченим терміном навчання на базі ОКР молодшого спеціаліста

014.05 Середня освіта (Біологія)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

015.21 Професійна освіта (Харчові технології)

017 Фізична культура і спорт

 

Заочна форма навчання зі скороченим терміном навчання на базі ОКР молодшого спеціаліста

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015.20 Професійна освіта (Транспорт)

017 Фізична культура і спорт