Увага! Про надання одноразової адресної грошової допомоги

Залиште оцінку
(1 голос)
Увага! Про надання одноразової адресної грошової допомоги

Шановні випускники 2019-2020 навчального року!

Якщо ви навчалися за державним замовленням, на денній формі навчання у державному та комунальному закладі вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, ви маєте право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1361 від 26.09.2006 року "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів".

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта /Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді–грудні 2018 року і листопаді-грудні наступних років, здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

Для цього ви повинні до 10 жовтня 2020 року надати до Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (каб. 229) наступні документи:

1.Копію паспорта (стор. 1,2,11);
2.Копію ідентифікаційного коду;
3.Копію диплому;
4.Довідку з місця роботи (обов’язково зі вказівкою адреси та контактного телефону школи);
5.Копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи);
6.Зяву на отримання одноразової адресної грошової допомоги (пишеться від руки)
7. Договір в 3-х екземплярах (заповнюється від руки);
8.При зміні прізвища – завірену копію свідоцтва про шлюб.

ВАЖЛИВО! У разі, якщо Ви відмовилися приступити до роботи відповідно до укладеного договору на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, або ж вас звільнили з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, або за угодою сторін або з ініціативи вашої власної ініціативи протягом трьох років від початку роботи, то ви зобов’язані повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, який здійснював її виплату.

У разі зміни місця роботи , але продовження перебування на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи.

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG