Карантин - не перешкода освітньому процесу

Залиште оцінку
(1 голос)
Карантин - не перешкода освітньому процесу

За третій тиждень карантину викладачами кафедри дошкільної та початкової освіти  продовжено проведення навчальних занять та консультацій для студентів з використанням дистанційних технологій навчання. Створено Гугл класи для студентів заочної форми навчання.

Також науково-педагогічні працівники кафедри продовжують займатися наповненістю персональних та кафедрального профілей у Google Академії та  завантаженням публікацій до репозитарію Наукової бібліотеки НУЧК імені Т.Г.Шевченка. Частину публікацій уже викладено співробітниками бібліотеки.

Проф. Стрілець С.І. організовано оновлення інформації на сайті факультету: створено вкладки «Декан», «Заступники декана», «Деканат», «Вчена рада факультету».

Викладачі кафедри продовжують займатися самоосвітою щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі. Так, проф. Гавриленко Т.Л. зареєструвалася для навчання за дистанційним курсом «Додатки Google в освітній діяльності», доц. Коваль В.О. узяла участь у другому вебінарі «Рік математики в Україні. Результативна природничо-математична освіта у початковій школі», організованому видавничим домом Освіта. Доц. Коновальчук М.В. узяла участь у вебінарах «Ненасильницьке спілкування» та «Самоемпатія у кризовий період» за методом Розенберга. Доц. Носко Ю.М. узяла участь у вебінарі «Подолання тривожності у дітей з труднощами у навчанні засобами арт-терапії».

Доц. Коновальчук М.В. розроблено проект «Підтримка обдарованості дітей» зі студентами 41-42 групи. Планується викласти проект на сторінці кафедри (Фейсбук) для максимального поширення у соцмережах.

Не залишено поза увагою і наукову діяльність. Проф. Міненок А.О. підготовлено та подано до друку статтю «A healthe lifestyle of younger schoolchildren (the second half of the 20 th century the early 21 st century)» до наукометричного журналу бази Scopus. Проф. Гавриленко Т.Л. підготовлено проміжний варіант статті «Тенденції розвитку підручникотворення в початковій освіті в перше десятиліття державної незалежності України (1991-2001)». Ст. викл. Смолянко Ю.М. підготовлено до друку навчальний посібник «Помічник вихователя закладу дошкільної освіти» (у таблицях і схемах) з навчального курсу «Формування професійної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти» для студентів денної та заочної форм навчання ОС «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта».
Доц. Турчиною І.С. проаналізовано проєкти навчальних планів та освітніх програм зі спеціальності 013 Початкова освіта таких ЗВО України:

1. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,

2. Київський університет імені Бориса,

3. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

4. Рівненський державний гуманітарний університет.

Розроблено питання анкети для студентів факультету з метою отримання зворотного зв’язку щодо ефективності застосування технологій дистанційного навчання у період карантину. Проведено анкетування через  Гугл форми, проаналізовано результати, за матеріалами опитування подано інформацію на сайт факультету.

Здійснюється робота над формуванням першого номера електронного наукового журналу «New Inception». Так, доц. Стрілецькою Н.М., яка наразі виконує  функції адміністратора та відповідальної за технічний супровід сайту журналу,  налагоджено роботу у видавничій системі Open Journal System: зареєстровано до системи головного редактора (проф. Стрілець С.І.), редактора (проф. Гавриленко Т.Л.), рецензента (доц. Носко Ю.М.), створено веб сайт наукового журналу кафедри дошкільної та початкової освіти New Inception.