Конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу

Залиште оцінку
(1 голос)
Конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу:

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського

 

Кафедра права, філософії та політології:

- старший викладач, кандидат історичних наук - 1 посада

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв

 

Кафедра мистецьких дисциплін:

- завідувач кафедри, професор (доктор мистецтвознавства) – 1 посада;

- професор (доктор педагогічних наук, професор) – 1 посада;

- професор (доктор економічних наук) – 1 посада ;

- викладач – 2 посади;

 

 

Кафедра мов і методики їх викладання:

- доцент (кандидат педагогічних наук) – 5 посад;

- доцент (кандидат філологічних наук) – 1 посада;

 

 

Кафедра дошкільної і початкової освіти:

- старший викладач (кандидат педагогічних наук) - 1 посада

 

 Навчально-науковий інститут професійної освіти та технологій

 

Кафедра педагогіки, психології і методики технологічної освіти:

- доцент (кандидат психологічних наук) – 1 посада;

- доцент (кандидат педагогічних наук) – 2 посади

 

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та креслення:

- доцент – 1 посада;

 

Кафедра технологічної освіти та інформатики:

- завідувач кафедри (доцент, кандидат педагогічних наук) – 1 посада;

- професор (кандидат педагогічних наук) – 1 посада;

- старший викладач – 2 посади

 

Кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності:

- завідувач кафедри (професор, доктор педагогічних наук) – 1 посада;

- доцент (кандидат педагогічних наук) – 2 посади

 

Природничо-математичний факультет

 

Кафедра біології:

- старший викладач – 1 посада;

- викладач – 1 посада

 

Кафедра хімії, технологій та фармації:

- доцент (кандидат наук, доцент) – 4 посади;

- доцент (кандидат наук) – 2 посади

 

Кафедра географії:

- доцент (кандидат наук) – 1 посада

 

Кафедра екології та охорони природи:

- викладач – 1 посада

 

Кафедра математики та економіки:

- завідувач кафедри (кандидат педагогічних наук, доцент) – 1 посада;

- доцент (кандидат економічних наук, доцент) – 1 посада

 

Кафедра інформатики і обчислювальної техніки:

- доцент (кандидат наук, доцент) – 1 посада;

- старший викладач (кандидат наук) – 1 посада

 

Кафедра фізики та астрономії:

- професор (доктор фізико-математичних наук, професор) – 1 посада;

- викладач – 1 посада

 

Факультет фізичного виховання

 


Кафедра біологічних основ фізичного виховання:

- завідувач кафедри (кандидат сільськогосподарських наук, доцент) – 1 посада;

- професор (доктор педагогічних наук) – 1 посада;

- професор (доктор біологічних наук, професор) – 1 посада

 

Кафедра спорту:

- завідувач кафедри (доктор педагогічних наук) – 1 посада

 

Кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання:

- завідувач кафедри (доктор педагогічних наук, професор) – 1 посада

- професор (доктор педагогічних наук) – 1 посада;

- доцент (кандидат педагогічних наук) – 2 посади;

- старший викладач, кандидат педагогічних наук – 1 посада

 

Кафедра фізичного виховання і хореографії:

- завідувач кафедри (кандидат педагогічних наук, доцент) – 1 посада;

- доцент (кандидат наук, доцент) – 2 посади

 

 

Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи

 

Кафедра загальної, вікової та соціальної психології:

- завідувач кафедри (доктор психологічних наук, професор) – 1 посада;

- доцент (кандидат психологічних наук) – 2 посади;

- доцент (кандидат біологічних наук) – 1 посада

 

Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук:

- професор (доктор педагогічних наук) - 1 посада;

- доцент (доктор педагогічних наук) – 1 посада;

- доцент (кандидат педагогічних наук) – 1 посада;

- доцент (кандидат психологічних наук) – 1 посада;

- старший викладач (кандидат педагогічних наук) - 1 посада

 

 

Філологічний факультет

 

Кафедра германської філології:

- доцент (кандидат філологічних наук, доцент) – 4 посади;

- викладач – 1 посада

 

Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов:

- доцент (кандидат педагогічних наук, доцент) – 1 посада;

- доцент (кандидат педагогічних наук) – 1 посада;

- викладач – 3 посади

 

Кафедра української мови та літератури:

- завідувач кафедри (кандидат педагогічних/філологічних наук, доцент) – 1 посада;

- професор (доктор педагогічних наук, професор) – 1 посада;

- доцент (кандидат філологічних наук, доцент) – 2 посади

 

Кафедра іноземних мов:

- доцент (кандидат педагогічних наук, доцент) – 2 посади;

- старший викладач 1 посада;

- викладач – 5 посад

 

Кафедра філософії та культурології:

- доцент (кандидат філософських наук) – 4 посади;

- доцент (доктор філософських наук) - 1 посада.

 

 

Строк дії трудового договору (контракту) та розмір ставки визначаються за погодженням сторін при прийнятті на роботу після успішного проходження конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на участь у конкурсі – 17 год.  00 хв. 30 листопада 2022 року.

Місце подання документів – відділ кадрів університету, каб. 225.

 

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG