ІІІ Міжнародна наукова конференція «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату»

Залиште оцінку
(1 голос)
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату»

Шановні колеги!
   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної наукової конференції «Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату», яка відбудеться 24-27 вересня 2019 р. у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та Національному природному парку «Мезинський».

 Drodzy koledzy!
Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej konferencji naukowej „Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu”, która odbędzie się 24-27 września 2019 w Uniwersytete Narodowym "Czernihówsky kolegium" imieniu Т. G. Szewczenki i Miezińskim Parku Narodowym (Ukraina).

 Dear colleagues!
We invite you to take part in the III International Scientific Conference “Natural resources of border areas under a changing climate”, which will be held on September 24-27, 2019 at T.H. Shevchenko National University “Chernihiv colehium” and Mezyn National Nature Park (Ukraine).

 

                   Більш детальна інформація (українська)

                   Більш детальна інформація (англійська)

                   Більш детальна інформація (польська)