Забезпечує підготовку студентів до практичної роботи в школі, формує уміння і навички з обробки різних конструкційних матеріалів. Студенти набувають умінь з ручної та механічної обробки матеріалів, а також з електротехніки, теплотехніки, гідравліки, основ комп’ютерних та інших інформаційних технологій тощо.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриНормативні документиЗабезпечення освітнього процесуДистанційне навчанняПідвищення кваліфікаціїВибіркові дисципліни

Кафедра основ матеріалознавства і трудового навчання була створена у 1989 році з метою забезпечення підготовки студентів до практичної роботи в школі, формування умінь і навичок з обробки різних конструкційних матеріалів. Очолювали кафедру професор, кандидат педагогічних наук Є.І.Антоненко та професор, кандидат педагогічних наук В.Г.Гетта.

З 2010 року її назву було змінено на кафедру технологічної освіти та інформатики.

При кафедрі діють п’ять майстерень (столярна, слюсарна, механічної обробки деревини, механічної обробки металів та художньої обробки матеріалів), вироби студентів виготовлені на заняттях в майстернях, є експонатами університетських та міських виставок декоративно-ужиткового мистецтва.
Також при кафедрі діють шість лабораторій (конструкційних матеріалів, теплотехніки, гідравліки та гідравлічних машин, технічної творчості учнів, електротехніки, радіоелектроніки, та комп’ютерної техніки).

У 1998 році кафедра розпочала підготовку студентів по спеціальності «Основи інформатики». Для цього було створено три комп’ютерні класи та доповнено викладацький склад спеціалістами даного профілю.

На сьогоднішній день кафедра забезпечує викладання 21 навчального курсу, викладачі керують курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами студентів технологічного факультету.

У 2004 році колектив кафедри нагороджений почесною грамотою за високі досягнення в науковій роботі.

У 2005 році на посаду завідуючого кафедри було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Ховрича Миколу Олександровича.

З 2006 по 2009 роки кафедра була вибрана кращою за результатами наукової та виховної роботи серед факультету та нагороджена почесними грамотами.

Науковий потенціал кафедри досить високий. З 9 викладачів кафедри – один професор, п’ять кандидатів педагогічних наук (з них чотири доценти, один старший викладач), і три асистенти.

Науковці кафедри є авторами підручників та навчальних посібників для шкіл та вищих навчальних закладів, монографій з важливих питань трудової підготовки підростаючого покоління. Напрямок наукової діяльності викладачів кафедри: „Розроблення теорії та методики використання інноваційних та інформаційних технологій при підготовці вчителів технологій”.

Викладачі кафедри ведуть значну громадську та виховну роботу, підтримують зв’язки зі школами області, провідними вузами та науково-дослідними установами України.

1. Технологія конструкційних матеріалів

2. Технологічний практикум

3. Механічна обробка деревини

4. Механічна обробка металів

5. Інформатика

6. Програмування

7. Об’єктно-орієнтоване програмування

8. Основи комп’ютерної графіки

9. Гідравліка і теплотехніка

10. Практикум з електромонтажних робіт

11. Основи радіоелектроніки

12. Електротехніка

13. Об’єктно-орієнтоване програмування

14. Ремонт і експлуатація електроінструменту, електропобутової техніки

15. Технічна творчість учнів

16. Художня обробка матеріалів

17. Методика навчання інформатики

18. Курсова робота з інформатики

19. Навчальна практика з інформатики

20. Бази даних

21. Основи веб-технологій

22. Комп’ютерні мережі

Перелік дисциплін рекомендованих для вільного вибору студента

Hovrich

Завідуючий кафедрою технологічної освіти та інформатики

Ховрич Микола Олександрович

Кандидат педагогічних наук, доцент, на факультеті працює з 1982 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1982 р.

Спеціальність «Фізика та астрономія», вчитель фізики та астрономії.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.01 Теорія та історія педагогіки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Професійна підготовка методистів з профорієнтації у ВНЗ».

Викладає дисципліни: електротехніка, радіоелектроніка, ремонт та експлуатація електропобутової техніки та електроінструменту.


GettaГетта Василь Григорович

Кандидат педагогічних наук, професор,на факультеті працює з 1973 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1970р.

Спеціальність «Фізика і технічна механіка». Вчитель фізики і технічної механіки.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.01 теорія та історія педагогіки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Дидактичні основи використання проблемності у трудовому навчанні».

Викладає дисципліни: технологія конструкційних матеріалів, гідравліка та гідравлічні машини, теплотехніка і теплові машини.


GovorovГоворов Євгеній Миколайович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач, на факультеті працює з 2000 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 2001р.

Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і автосправа», вчитель трудового навчання і автосправи.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 теорія і методика технологій.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування технічного мислення у майбутніх вчителів технологій у процесі навчання спеціальних дисциплін».

Викладає дисципліни: технологічний практикум, механічна обробка деревини, столярна справа, технічна творчість учнів, художня обробка матеріалів та народні ремесла.


GorcinskiyГорчинський Сергій Володимирович 

Кандидат педагогічних наук, доцент, на факультеті працює з 2004 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2004 р.

Спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання та основи інформатики», вчитель трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 теорія та методика трудового навчання.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Методика формування інтересу до трудового навчання в учнів основної школи».

Викладає дисципліни: інформатика, комп’ютерна графіка, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу.


DenisenkoДенисенко Анатолій Володимирович

Асистент, на факультеті працює з 1982 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1982 р.

Фізичний факультет. Вчитель загально-технічних дисциплін та праці.

Викладає дисципліни: технологічний практикум, механічна обробка деталей, технічна творчість учнів.

 


NitchenkoНітченко Галина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент,на факультеті працює з 2004 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2004 р.

Спеціальність: „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики”, вчитель математики та основи інформатики.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 теорія та методика трудового навчання.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Зміст і методика підготовки майбутніх вчителів трудового навчання з інформатики».

Викладає дисципліни: основи програмування, об’єктно-орієнтоване програмування.


PovecheraПовечера Ірина Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент,на факультеті працює з 2000 року.

Освіта: Чернігівський держаний технологічний університет, 2000 р.

Спеціальність «Обладнання зварювального виробництва», інженер технолог зварювального виробництва.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2005 р., спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання та основи інформатики». Вчитель трудового навчання, інформатики, креслення і безпеки життєдіяльності.

Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 Теорія та методика трудового навчання.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Зміст і методика інформаційного забезпечення самостійної роботи майбутніх вчителів трудового навчання із загальнотехнічних дисциплін».

Викладає дисципліни: шкільний курс інформатики та методика викладання, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, фізичні основи комп’ютерної техніки.


SkripkoСкрипко Сергій Олександрович

Асистент, на факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1999 р.

Спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і автосправа". Вчитель трудового навчання і автосправи.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування культури праці учнів основної школи у процесі позакласної роботи з техніки».

Викладає дисципліни: практикум з ЕМР, основи радіоелектроніки, художня обробка матеріалів та народні ремесла, технологічний практикум.


ShulgaШульга Олександр Миколайович

Асистент, на факультеті працює з 1995 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1999 р.

Спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і автосправа», вчитель трудового навчання і автосправи.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Використання інформаційних технологій у процесі трудового навчання».

Викладає дисципліни: технологічний практикум, слюсарна справа, технічна творчість учнів.

Магістри. Методичні рекомендації

Міткевич

Толочний

БАЗИ ДАНИХ Т-О

БАЗИ_ДАНИХ_СИЛАБУС

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН Т-О 6 К

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН Т-О

ГІДРАВЛІКА ТА ТЕПЛОТЕХНІКА Т-О

ГІДРАВЛІКА ТЕПЛОТЕХНІКА П-О

ЕКСПЛУАТ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ СИЛАБУС ТО 21

ЕКСПЛУАТ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ СИЛАБУС ТО 41

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ Т-О

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ Т-О

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛУ П-О

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛУ Т-О

ОСНОВИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ Т-О 24 ГР.

ОСНОВИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ Т-О 41 ГР.

ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ П-О 32 015.37

ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ П-О_32_015.38

ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПО_23

ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ Т-О

ПРАКТИКУМ З ЕЛЕКТРОМОНТАХНИХ РОБІТ ТРАНСПОРТ

ПРАКТИКУМ З ЕЛЕКТРОМОНТАХНИХ РОБІТ Х-Т

РАДІОТЕХНІКА СИЛАБУС ПО

РЕЕПТ СИЛАБУС ПО

РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ П-О МАГІСТР

СЛЮСАРНА СПРАВА П-О

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ П-О 24

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ П-О 25

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ Т-О 41

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ П-О 24

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ Т-О

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG