Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М.А.Скока була створена у 1993 році як кафедра психології історичного факультету. Перший кафедральний склад налічував 5 викладачів: М.А.Скок (завідувач до 2007 р.), А.Г.Скок, Л.М.Завацька, Г.Г.Сутріна, Л.В.Ульяненко. Пізніше кафедра поповнювалася своїми учнями – колишніми студентами, а також досвідченими чернігівськими фахівцями (В.Ю.Дмитрієв, В.П.Пишняк та інші). 

Завдання для дистанційного навчанняЗавдання для самостійної роботи студентівІсторія кафедриСклад кафедриНавчальні курси кафедриНаукова робота кафедриМатеріали науково-методичних семінарівПрограми підвищення кваліфікації практичних психологів
1 курс. Спеціальність 053 Психологія

Logo Skok

Допомогу в розвитку кафедри також надавали київські фахівці з Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (С.Д.Максименко, Л.М.Карамушка), Інституту соціальної та політичної психології АПН України (М.М.Слюсаревський, В.О.Васютинський, В.П.Казміренко), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Л.Ф.Бурлачук, Ю.Л.Трофімов). З 2004 року кафедра стала структурною одиницею новоствореного психолого-педагогічного факультету, перетворившись у 2005 році на кафедру загальної та вікової психології, а у 2013 році – загальної, вікової та соціальної психології. Протягом 2007-2016 рр. кафедрою завідувала А.Г.Скок. Співробітниками кафедри у різні роки були такі відомі вітчизняні вчені, як О.І.Бондарчук, Л.Ф.Бурлачук, Л.М.Карамушка, М.С.Корольчук, Ю.Л.Трофімов. 

На кафедрі працює 11 викладачів, зокрема 1 доктор та 9 кандидатів наук (2019 р.). Завідувач кафедри – доктор психологічних наук О.Ю.Дроздов (з 2017 р.). Кафедра забезпечує викладання в університеті та на факультеті фундаментальних психологічних курсів, а також спецкурсів з психології розвитку та соціальної психології. Викладачами кафедри розроблено й викладаються близько 50 навчальних дисциплін.

Науково-дослідна робота викладачів охоплює широке коло проблем психології особистості, психології розвитку, соціальної та політичної психології. Основною науково-дослідною темою є «Проблеми психологічної безпеки сучасної молоді». Кафедра виступає співорганізатором щорічної Міжнародної наукової конференції «Сіверянські соціально-психологічні читання».

Кафедра підтримує наукові та методичні зв’язки з навчальними, державними, соціальними і медичними закладами м.Чернігова та Чернігівської області, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Університетом менеджменту освіти НАПН України, факультетом психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Полоцьким державним університетом (Білорусь), Херсонським державним університетом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди.

Рейтинг викладачів кафедри

 

Завідувач кафедри

ДРОЗДОВ Олександр Юрійович

Закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1997 р.). У 1997-1998 рр. працював психологом у Чернігівському обласному центрі соціальних служб для молоді. На кафедрі працює з 1998 р. Закінчив аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка зі спеціальності «соціальна психологія» (2003 р.), докторантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України зі спеціальності «політична психологія» (2016 р.). У 2004-2013 рр. був заступником декана психолого-педагогічного факультету з навчальної роботи.

Доктор психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді» захищена у 2003 р.; докторська дисертація на тему «Психологія масової геополітичної свідомості» захищена у 2016 р.

Член Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, політична психологія, методологія психології, експериментальна психологія. Автор понад 100 наукових праць.


СКОК Алла Георгіївна

SkokA

Декан психолого-педагогічного факультету, кандидат психологічних наук, доцент.

Закінчила Ленінградський державний університет імені О.Жданова, факультет психології за спеціальністю «Психологія» (1977). Викладала у Далекосхідному державному університеті (м.Владивосток, 1981-1986), Інституті підвищення кваліфікації вчителів (1990-1997), працювала практичним психологом у спеціалізованій середній школі №1 (з поглибленим вивченням іноземних мов) та середній школі №29, м. Чернігів (1992-2003).

З 1987 р. по цей час працює в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. У 2007-2013 рр. – завідувач кафедри загальної та вікової психології, з 2013 р. по 2016 р. – завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології психолого-педагогічного факультету.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності викладача вищого навчального закладу» захищена у 2007 р.

Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: вікова психологія, психологія особистості, психологія толерантності. Автор біля 80 наукових праць.

 


  

ДЕРЕВ’ЯНКО Світлана Петрівна

Derevyanko

Доцент кафедри. Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1998 р.), магістратуру (2001 р.) та аспірантуру (2009 р.) ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. Протягом 1998-2001 рр. працювала практичним психологом у ЗОШ №23 м. Чернігова. В університеті працює з 2001 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища» захищена у 2010 р.

Сфера наукових інтересів: когнітивна психологія, психологія емоцій, психологія емоційного інтелекту та емоційної креативності, психологія дитячої творчості. Автор понад 40 наукових праць. 


 

ЛІСНЕВСЬКА Алла Олексіївна

Lisnevska

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (2000 р.), аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (2005 р.) В університеті працює з 2000 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Психологічні чинники політичної активності молоді» захищена у 2010 р.

Член Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: політична психологія, соціальна психологія, психосемантика, медіапсихологія. Автор близько 40 наукових праць. 


ЛЯХОВЕЦЬ Лариса Олексіївна

Lyahovets

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1998 р.). Протягом 1998-2001 рр. працювала практичним психологом у загальноосвітній школі-ліцеї з поглибленим вивченням іноземної мови № 22 м. Чернігова. В університеті працює з 2001 р. У 2007 р. закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». З 2012 р. виконує обов’язки секретаря Вченої ради психолого-педагогічного факультету.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Особливості формування соціального інтелекту у майбутніх психологів» захищена у 2009 р.

Сфера наукових інтересів: вікова психологія, акмеологія, психологія розвитку, дитяча психодіагностика та психокорекція, психологія соціального інтелекту, диференційна психологія. Автор близько 40 наукових праць.


 

ПАНЧЕНКО Вікторія Олександрівна

Panchenko V

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1996 р.). В університеті працює з 2006 р. Закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з фаху «Соціальна психологія» (2014 р.).

Кандидат психологічних наук. Кандидатська дисертація на тему «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій» захищена у 2016 р.

Сфера наукових інтересів: психологія життєстійкості особистості, конфліктологія, перинатальна психологія. Автор близько 20 наукових праць.


ПАНЧЕНКО Тамара Степанівна

Panchenko T

Старший викладач кафедри, заступник декана з навчальної роботи.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1996 р.). В університеті працює з 1999 р. Закінчила аспірантуру ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з фаху «Соціальна психологія» (2008 р.). З 2013 р. – заступник декана психолого-педагогічного факультету з навчальної роботи.

Член Асоціації політичних психологів України. Сфера наукових інтересів: соціальна та юридична психологія. Автор біля 20 наукових праць. 


ПОЗНЯК Тетяна Миколаївна

NoPhoto

Доцент кафедри.

Закінчила фізичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка (1979 р.), аспірантуру НДІ педагогіки (м. Київ, 1988). В університеті працює з 1980 р.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Проблема соціалістичного гуманізму і оптимізму в радянській педагогіці 1917-1931 рр.» захищена у 1989 р.

Сфера наукових інтересів: педагогічна психологія, психологія обдарованості. Автор біля 30 наукових праць.

 


ПРИМАК Юлія Володимирівна

Primak

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та практична психологія» (2003 р.), магістратуру (2004 р.) та аспірантуру (2012 р.) ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. У 2002-2004 рр. працювала вчителем історії, права, суспільствознавства у ЗНЗ №27 та ЗНЗ №1 м. Чернігова. В університеті працює з 2004 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічні механізми формування особистісної ідентичності підлітків у нуклеарній сім’ї» захищена у 2012 р.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія сім'ї, психологія дитячо-батьківських стосунків, психологія ідентичності. Автор близько 40 наукових праць.


ФЕРА Світлана Володимирівна

Fera

Доцент кафедри.

Закінчила факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія» (2006 р.). У 2006-2009 рр. працювала практичним психологом НВК «школа-садок» № 27 м. Чернігова. В університеті працює з 2006 р. У 2006-2011 рр. працювала на кафедрі практичної психології факультету початкового навчання, з 2011 р. – викладач кафедри загальної та вікової психології.

Кандидат психологічних наук. Кандидатська дисертація на тему «Соціально-психологічна гра як засіб економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку» захищена у 2011 р.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, економічна психологія, дитяча психологія. Автор 28 наукових праць. 


 

ЮЩЕНКО Ірина Миколаївна

Yushchenko

Доцент кафедри.

Закінчила історичний факультет Київського державного університету (1987 р.), факультет післядипломної освіти ЧОІПКППО (1996 р.) за спеціальністю «Практична психологія», аспірантуру ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (2009 р.) зі спеціальності «соціальна психологія». З 1996 р. по 2002 р. працювала практичним психологом ЗСНЗ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. В університеті працює з 2002 р.

Кандидат психологічних наук, доцент. Кандидатська дисертація на тему «Особливості адаптації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до соціальних змін» захищена у 2012 р.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, практична психологія освіти, віково-психологічне консультування. Автор понад 30 наукових праць.


Бобер Марина Іванівна

Bober

Старший лаборант кафедри.

Закінчила психолого-педагогічний факультет Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Соціологія» (2019 р.). Навчається у магістратурі НУЧК за спеціальністю «Психологія». В університеті працює з 2020 р.

 

 

 

 

ОСНОВНІ КУРСИ:

-    Вікова психологія
-    Вступ до спеціальності
-    Геронтопсихологія
-    Диференціальна психологія
-    Економічна психологія
-    Експериментальна психологія
-    Загальна психологія
-    Історія психології
-    Конфліктологія
-    Методика викладання психології
-    Методика та організація наукових досліджень
-    Організаційна психологія
-    Основи PR
-    Педагогічна психологія
-    Політична психологія
-    Практикум з загальної психології
-    Психологічна служба
-    Психологічний спецпрактикум
-    Психологія вищої школи
-    Психологія масової поведінки
-    Психологія праці та інженерна психологія
-    Психологія сексуальності
-    Психологія соціальної роботи
-    Психологія управління
-    Соціальна психологія
-    Теоретико-методологічні проблеми психології
-    Юридична психологія

 

 

ВИБІРКОВІ СПЕЦКУРСИ:
-
  Агресивна поведінка дітей та молоді

-  Актуальні проблеми акмеології
-  Корекція психічного розвитку дитини

-  Молодіжні субкультури
-  Основи віково-психологічного консультування

-  Основи перінатальної психології
-  Психологія геополітичної свідомості

-  Психологія толерантності
-  Психологія масових комунікацій (медіапсихологія)
-  Психологія соціального пізнання
-  Психологія сім’ї

-  Психолого-педагогічна експертиза

-  Робота з обдарованими дітьми

-  Робота психолога у дошкільних закладах
-  Соціальна психологія особистості
-  Соціальна психологія малих груп

-  Технологія соціально-психологічного тренінгу

 

https://drive.google.com/file/d/1A4kbc4gADGj5qycUrkuvLcTUPHFyaVhA/view?usp=sharing

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.