Кафедра мов і методики їх викладання в початковій школі – структурна одиниця факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв.

Історія кафедриСклад кафедри

На кафедрі працює 14 викладачів та 1 старший лаборант: 12 доцентів, 1 старший викладач, канд. наук, 1 викладач, які забезпечують роботу секцій – сучасної української мови, української мови за професійним спрямуванням, англійської мови.

Відмінник освіти – О.Б.Мамчич.

Доцент В.Й.Буденний є членом Національної спілки письменників України, доцент Мамчич О.Б. – голова Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» та керівник Чернігівської обласної літературної студії «Гарт», яка працює у літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського.

Доцента Мамчич О.Б. обрано до складу громадської ради Чернігівської райдержадміністрації та до складу комісії з питань підтримки місцевого книговидання Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА. 

Кафедра неодноразово обіймала призові місця в конкурсі «Краща кафедра з наукової роботи».

При кафедрі діє Студентське наукове товариство та Літературна студія. Видано 14 випусків «Студентського вісника» (збірник наукових робіт студентів).

Кафедра підтримує творчі зв’язки з педагогічними виданнями зарубіжних країн: Білорусі, Чехії, Угорщини, Польщі, Канади, США, Росії.

mamchich

Завідувач кафедри мов та методики їх викладання

Мамчич Олена Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1975). Захистила кандидатську дисертацію «Формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів»(2003) в Інституті вищої освіти НАПН України.

Викладає курси «Дошкільна лінгводидактика», « Інноваційні освітні технології в курсі лінгводисциплін», «Формування комунікативної компетентності вчителя», «Формування комунікативної компетентності вихователя», «Методика навчання української мови в початковій школі», «Методика викладання курсу «Методика навчання української мови» та ін.

Стаж науково-педагогічної роботи: 40 років.

Коло наукових інтересів:

– теорія і методика професійної освіти;

– проблеми лінгводидактики та лінгвостилістики;

– проблеми формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів.

Керує науковою роботою аспірантів, двоє з яких мають захищені дисертації, науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а також вчене звання доцента (2011), (2019), третій – аспірант кафедри мов і методики їх викладання (перший рік навчання), працює над кандидатською дисертацією, має наукові публікації.

Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Опубліковані праці:

Опубліковано більше 210 наукових та літературно-художних праць за темами лінгвістичної підготовки майбутніх фахівців у педагогічному ВНЗ. Зокрема, посібники «Актуальні питання сучасного мовознавства (для магістрів)», «Порівняльна граматика української та російської мов», «Українська мова за професійним спрямуванням за кредитно-модульною системою», «Синтаксичний аналіз тексту у вищій педагогічній школі», «Організація науково-дослідної роботи студентів» та ін.

Вийшло друком 8 збірок поезій: «Территория души» (2003), «Обманы дождей» (2004), «Покаяние» (2005), «І був вечір, і був ранок...» (2006), «Акварели» (2009), «У времени в гостях» (2014), «Константа» (2017), «Амплітуда любові» (2018). Поетичні добірки (55 публікацій) в антологіях «Склянка Часу» (Україна – Росія – Німеччина – Австрія), часописі «Літературний Чернігів», різних періодичних виданнях України та інших країн, критичні публікації, рецензії. Редактор 12 книг прози і поезії. Лауреатка літературної премії імені Леоніда Глібова (2017). Лауреатка конкурсів «Краща книга року» (2017), (2018). Диплом переможця Міжнародного творчого конкурсу Всесвітній день поезії LITTERcon (Франція) (2019).

Голова Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», член літературної спілки «Чернігів», керівник обласної літературної студії «Гарт».

Член Всесвітньої творчої Асоціації Congres Litteraire Mondial (Франція).

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Міністерства освіти УРСР (1986); нагрудний знак МО України «Відмінник освіти України»(2003); нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2016); Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, міського та обласного управлінь освіти Чернігівської області; диплом Всеукраїнського творчого конкурсу «РУСЛО» (2007); диплом лауреата Літературної премії імені Леоніда Глібова (2017); диплом лауреата літературних конкурсів «Краща книга року» (2017), (2018).


Rayska

Райська Любов Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1983) та аспірантуру при Науково-дослідному інституті педагогіки України (1991).

Викладає курси «Сучасна українська мова з практикумом», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів:

– проблеми культури мовлення студентів;

– питання методики викладання української мови;

– аспекти взаємозв’язку мови і ментальності.

Опубліковані праці:

Автор понад 40 наукових праць, зокрема навчально-методичного видання «Абетка українця», словника «Кличний відмінок українських імен», посібників «Складне речення: навчально-методичний посібник», «Вивчення фонетики та орфографії за кредитно-модульною системою», «Вивчення синтаксису сучасної української мови за кредитно-модульною системою», «Вивчення лексикології та морфології української мови за кредитно-модульною системою», статей «Витоки української мови», «Українська мова у формуванні національної ментальності», «Мова як чинник національно-етнічного самовираження», «Формування орфографічних навичок учнів початкових класів у процесі вивчення української мови», «Українська мова в етноментальному просторі», «Мовне питання в контексті вчення К.Ушинського», «Рідна мова у світобаченні вчителя початкової школи», «Кулішівка в історії становлення української графіки та орфографії», «Українській мові – унормованість» та ін.

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Почесна грамота Міністерства освіти України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Управління освіти Чернігівської міської ради, Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.


budennuy

Буденний Василь Йосипович

Доцент.

Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1975).

Викладає курси «Дитяча література», «Український дитячий фольклор», «Література для дітей дошкільного віку», «Українська мова за профспрямуванням».

Коло наукових інтересів:

– аспекти сучасної української літератури;

– актуальні питання літератури для дітей;

– літературне краєзнавство: дитячі письменники Чернігівщини.

Опубліковані праці:

Автор понад 40 наукових, художньо-публіцистичних та літературних праць. Серед них статті: «Його серце нагріте добром (педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: погляд крізь роки)», «Оазис духовності», «Твори письменників Чернігівщини для дітей (Рунь. Антологія)»; поетичні збірки: «Життя у слові», «Під сьомим небом», «Живиця жнивного тепла», «Моя ти земле», «З жебрацької торби»,»На вістрі власного меча», «Остання зустріч з вороним», «Пожнивна меса», «У притчах суть єства мого»; посібники: «У слові пам’ять ожива» (з грифом Міністерства освіти України), «Погляди і практична діяльність Б.Грінченка та М.Коцюбинського щодо створення і функціонування української національної школи», «Повернення із забуття»; книжки для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку «У школі і вдома», «Рано-вранці на зорі», «Абетка-мозаїка», «Прочитай та розмалюй» та ін.

Член Національної спілки письменників України з 1983 року.

Нагороди та відзнаки:

Лауреат літературних премій імені М.Коцюбинського та О.Десняка.


yanko

Янко Наталія Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2000) та аспірантуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2008). Захистила кандидатську дисертацію «Формування стилістичних умінь учнів 3-4 класів у процесі роботи над текстами різних типів» в Інституті педагогіки НАПН України (2011).

Викладає навчальні дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі», «Методика навчання письма».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку мовлення учнів на засадах компетентнісного і функціонально-стилістичного підходів; методика формування комунікативно-стилістичної компетентності учнів початкової школи; актуальні проблеми викладання синтаксису української літературної мови в педагогічних закладах вищої освіти.

Із 2003 року відповідальна за роботу Студентського наукового товариства кафедри. Видано 14 випусків збірника матеріалів товариства «Студентський вісник».

Опубліковані праці:

За час роботи в університеті опубліковано близько 40 наукових праць, серед яких навчально-методичні посібники і рекомендації: «Просте речення (синтаксис і пунктуація)», «Синтаксис словосполучення», «Стилістично забарвлені афікси української мови» (у співавторстві з І.В. Дорошенко), «Лінгвістичний експеримент на уроках української мови в початковій школі»; наукові публікації: «Психолінгвістичні чинники формування стилістичних умінь в учнів початкових класів», «Причини стилістичних помилок у письмових роботах учнів та запобігання їм»; «Ознайомлення учнів 3-4 класів зі стилістичними особливостями словотворчих засобів», «Стилістика української мови як лінгвістична основа вдосконалення лексико-стилістичних умінь у майбутніх учителів початкових класів»; «Компетентнісний підхід до вивчення порівняльних конструкцій у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи» (у співавторстві з доц. Л.Г. Райською) та ін.

Нагороди та відзнаки:

Грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Управління освіти Чернігівської міської ради, Грамоти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.


Djendjero

Дженджеро Оксана Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2001) та аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2006).

Кандидатська дисертація за темою «Розвиток комунікативних умінь старшокласників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови» захищена в 2011 р. (Інститут педагогігки НАПН України). У 2013 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Викладає курси «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасна українська мова з практикумом».

Коло наукових інтересів: проблеми формування професійного мовлення у студентів нефілологічних спеціальностей; лінгвосинергетика; педагогічна творчість; організація самостійної роботи студентів; упровадження інтерактивних технологій навчання з метою розвитку комунікативних умінь у студентів.

Керує студентською науковою роботою. Студенти виборюють призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, є учасниками всеукраїнських і міжнародних конференцій, публікують свої здобутки в наукових і методичних виданнях.

Опубліковані праці:

За час роботи в університеті опубліковано понад 50 науково-методичних праць, серед них: «Збагачення професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей українською науковою термінологією», «Інтерактивні прийоми кооперативного навчання як засіб розвитку комунікативних умінь старшокласників», «Пошук професійно зорієнтованих стратегій навчання у ВНЗ», «Пріоритетні напрями модернізації української освіти в контексті європейських стандартів», «Творча самостійна робота студентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Від констатації проблем до успішного реформування української освіти» та ін.

Бере активну участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, зокрема Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej konferencja (Krakow, 2015), Третій Міжнародній науково-практичній конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право» (Словаччина-Австрія-Угорщина, 2017); І Міжнародному конгресі тьюторингу (Київ, 2017); Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (Відень, Австрія; 2017); Human Capital Forum 2017 «Люди — ваш головний капітал» (Київ, 2017) та ін.

Організаторка проведення Всесвітнього Дня Гідності в НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (7 грудня 2017 р., м.Чернігів), співорганізаторка Фестивалю європейських освітніх практик EduFest до Дня Європи і Дня науки в Україні (18 травня 2019 року, понад 300 учасників).

Волонтерка, популяризаторка української мови, спікерка освітніх івентів.

Пройшла Міжнародне Науково-педагогічне стажування (Південночеський університет в місті Чеське Будєйовіце Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, квітень-червень 2019 року, Чехія).

Сертифікований Тренер освіти (НАПН України, 2018).

Співавторка програми і тренерка інноваційних курсів підвищення кваліфікації — сертифікований курс педагогічного натхнення «Окрилені» (2019 рік).

Навчалася за програмою спільного проєкту ГС «Освіторія» й Києво-Могилянської бізнес-школи — «Школа освітніх управлінців» (червень — грудень 2019 року).

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Почесна грамота Чернігівської міської ради. Грамота Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.


Barnych

Барнич Оксана Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка з відзнакою (2004), магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету з відзнакою (2005) та аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2009).

Захистила кандидатську дисертацію «Проблема розвитку творчих здібностей молодших школярів у художній спадщині українських педагогів (др. пол. ХІХ – ХХ ст.)» (2011).

Викладає курси:

«Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі», «Англійська дитяча література».

Коло наукових інтересів:

– проблема розвитку творчих здібностей учня молодшого шкільного віку;

– специфіка формування мовної особистості здобувача освіти;

– вплив емпатійного потенціалу художніх творів на процес становлення креативного та морального складників свідомості.

Опубліковані праці:

За час навчання та роботи в університеті опубліковано понад 50 наукових праць, серед яких статті: «Використання креативного потенціалу художньої спадщини К.Д.Ушинського у контексті проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку», «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на основі ідей літературно-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського», «Проблема формування творчої особистості молодшого школяра у спадщині С.Русової та І.Франка», «Проекційна функція моральності в контексті процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів», «Проблема взаємозв’язку впливу казкових образів на формування уяви дитини та розвитку творчих здібностей у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського» тощо.

Видано друком понад 60 художніх публікацій, серед них авторська збірка віршів «Світанок моєї душі», вірші для подолання мовленнєвих помилок «Спілкуймося правильно! : словник», дитячі вірші та завдання до них «Щоденник юного читача». Опубліковані також добірки віршів у літературних альманахах України та зарубіжжя. Серед них: «Літературний Чернігів», «Вітряк», «Берегиня», «Sun City», «Антологія сучасної новелістики та лірики України», «Congres Litteraire Mondial, интернет-журнал», «Рунь» тощо.

Заступник Голови Чернігівського осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», член Всесвітньої творчої Асоціації Congrès Littéraire Mondial (Франція).

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка з нагоди Дня працівника освіти та 95-річниці з дня заснування Чернігівського учительського інституту. Диплом переможця українсько-канадського конкурсу інноваційних освітніх проектів фонду Ореста Цапа, Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради, Диплом переможця Міжнародного творчого конкурсу «Всемирный день поэзии LITTERcon» тощо.


nikitina

Нікітіна Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1990) та Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя (2002). Закінчила аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2013).

Викладає курси:

«Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура мовлення і виразне читання», «Риторика».

Коло наукових інтересів:

– діалогічність художньої реальності (діалоги М.Бахтіна та полілоги Ю.Крістєвої) в малій жіночій прозі;

– сучасна жіноча проза кінця ХХ - початку ХХI століть;

– роль медіазасобів та їх вплив на свідомість;

– формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього.

Опубліковані праці:

За час роботи в університеті опубліковано більше 30 наукових статей. Серед них: «Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Апокаліптичні коні б’ють копитом» по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко «Записки українського самашедшего» та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Парадигма діалогічності в сучасній жіночій прозі. Український вимір», «Комашина тарзанка» Я та Іншого», «Я – нормальна жінка без фізичних вад» або Наступ глобалізації на персональний духовний світ людини», «Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ– поч. ХХІ ст.)», «Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Апокаліптичні коні б’ють копитом» по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко «Записки українського самашедшего» та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «.Ностальгія за «селянською прозою» або можливий катарсис нації?», Вияв дискурсу катастрофізму в жіночій новелістиці про дітей (на матеріалах малої жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.)»,«Формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього», «"У ліжку зі слоном" або Зґвалтована свідомість українців» тощо.

Нагороди та відзнаки:

Почесні грамоти управління освіти, обласного управління культури Чернігівської області; Подяка Міністерства освіти і науки України; дипломи, зокрема українсько-канадського конкурсу освітніх інновацій фонду Ореста Цапа, нагороджена Пам'ятною медаллю за волонтерську діяльність (2017).


kmit

Кміть Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила факультет романо-германської філології Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка (1987) та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2000).

Викладає курси:

«Методика навчання англійської мови у початковій школі», «Теоретичний курс сучасної англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Іноземна мова (англійська)», «Актуальні проблеми формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи».

Коло наукових інтересів:

• проблеми формування професійної компетентності та професійного мислення сучасних учителів іноземних мов, перекладачів;

• сучасні технології навчання іноземних мов у закладах середньої та вищої освіти;

• проблеми методики навчання іноземних мов у мовних закладах вищої освіти;

• проблеми методики навчання іноземних мов для спеціальних цілей.

Опубліковані праці:

За час роботи опубліковано понад 50 наукових праць у фахових виданнях. Серед них навчально-методичні посібники: «Методика навчання англійської мови у початковій школі: Курс лекцій», «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія, США: Методичні рекомендації», «Методика викладання англійської мови у початковій школі: Методичні рекомендації», «Практикум перекладу: Навчально-методичний посібник»; та наукові статті: «Методична підготовка майбутніх учителів англійської мови початкової школи», «Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа»», «Зміст філологічної компетентності вчителя англійської мови початкової школи», «Зміст професійної іншомовної компетентності спеціаліста-міжнародника», «Структура та зміст професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи», «Застосування технології «Case Study у процесі формування методичної компетентності вчителя англійської мови початкової школи», «Особливості тестового контролю аудитивних умінь студентів немовних спеціальностей з позиції інтеракціонального підходу» та інші.

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.


Konotop

Конотоп Олена Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2002) з відзнакою, магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003) із відзнакою та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2007). 2010 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук спеціальність 13.00.02 - теорія і методика навчання: германські мови на тему «Методика навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням відеофонограми». З 1.10.2019 є докторанткою кафедри методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікативних технологій Київського національного лінгвістичного університету, працює над докторською дисертацією.  

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації – 18 років.

Веде активну наукову роботу: бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, виступала в якості офіційного опонента на захисті дисертаційних досліджень, багато років співпрацює з Малою академією наук, є головою журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Постійний член TESOL Ukraine  (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної ) та IATEFL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної), співпрацює з British Council.

Викладає навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова (англійська)», «Методика підготовки керівника гуртка з іноземної мови (англійської) у закладах дошкільної освіти».

Коло наукових інтересів: – методика навчання іноземних мов у  немовних закладах вищої освіти; 

- іншомовна практична підготовка студентів немовних закладів вищої освіти;

- сучасні технології навчання іноземних мов у закладах вищої освіти;

- методика використання відеофонограми для формування іншомовної комунікативної компетентності.

За час роботи опубліковано понад 80 наукових та навчально-методичних праць. 

Авторка 9 навчально-методичних посібників:

Нагороди та відзнаки: Грамоти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка та НАПН  України.


miroshnic

Мірошник Ірина Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2005), магістратуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2006), аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету (2011).  2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: “Методика формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи”.

Викладає курси:

“Практичний курс англійської мови”, “Методика викладання англійської мови в ЗДО”, “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, “Практика усного та писемного мовлення”. 

Коло наукових інтересів:

– особливості навчання молодших школярів англійської мови;

– проблеми навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

Опубліковані праці:

За час роботи в університеті опубліковано більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких “Teaching Young Learners Listening Comprehension on the Basis of Total Physical Response Method”, “The typology of health-saving educational technologies in primary school”, “Психофізіологічні передумови формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи”, “Причини виникнення труднощів засвоєння англомовного граматичного матеріалу учнями початкової загальноосвітньої школи”, “Особливості етапу ознайомлення учнів початкової загальноосвітньої школи з новим англомовним граматичним матеріалом”, “Вправи для формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи”, “Шляхи підвищення ефективності оволодіння молодшими школярами англомовним граматичним матеріалом”, “Евристична бесіда як прийом ознайомлення молодших школярів з новим англомовним граматичним матеріалом”; 

2 наукові статті (“The mechanical degradation of land surface and the present state of the loess “islands” plant cover of Chernihiv Polesie (Ukraine)” та “The vegetation of the cretaceous outcrops of Novhorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciata L.”) у співавторстві, надруковані у міжнародному виданні “Ecological Questions”, що індексується у реферативній базі даних Scopus;

3 навчально-методичні посібники: “On the Move” з “Практичного курсу англійської мови” для студентів II курсу спеціальності 013 Початкова освіта, “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для студентів спеціальності 013 Початкова освіта та “Методика викладання англійської мови в ЗДО” для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка з нагоди Дня працівника освіти, Почесна грамота Чернігівської обласної ради з нагрудним знаком.


maksak

Максак Інна Василівна

Викладач кафедри мов та методики їх викладання.

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання. Англійська мова та література» (2001) й аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю «13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови» (2011).

Викладає курси: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Іноземна мова (англійська)».

Коло наукових інтересів:

– сучасні технології навчання іноземних мов;

– проблема професійної підготовки сучасного вчителя англійської мови до роботи у закладах дошкільної та середньої освіти;

– проблеми методики навчання іноземних мов у мовних вищих навчальних закладах;

– проблеми формування англомовної соціокультурної компетентності у початковій школі з використанням інформаційних технологій.

Опубліковані праці.

За час роботи в університеті видано друком біля 20 наукових і науково-методичних праць, серед яких: «Дидактичні принципи формування у молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності» (2008 рік); «Формування соціокультурної компетенції в аудіюванні/читанні у початковій школі» (2009 рік); «Психологічні передумови формування у молодших школярів компетенції в англомовному аудіюванні/читанні» (2011 рік); «Використання інтерактивної дошки у процесі формування англомовної соціокультурної компетенції у початковій школі» (2011 рік); та тези: «До проблеми формування соціокультурної компетенції у молодших школярів» (2008 рік); «Сприйняття та розуміння соціокультурної інформації під час слухання і читання» (2011 рік); «Принципи використання інтерактивної дошки у процесі навчання іноземної мови» (2011 рік);  «Blended learning» як інноваційний підхід у формуванні професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи» (2013 рік); «Використання інтерактивної дошки у навчанні англійської мови у початковій школі» (2014 рік); «Критерії відбору текстів для формування в учнів початкової школи англомовної соціокультурної компетентності у навчанні аудіювання і читання» (2014 рік); «Методичні принципи навчання молодших школярів англомовних рецептивних видів мовленнєвої діяльності із соціокультурним компонентом» (2015 рік); «Особистісно орієнтований підхід у навчанні молодших школярів іноземної мови і культури у світлі ідей Софії Русової» (2016 рік); «Select Creative Readings. Part I» (2016 рік), «Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови у початковій школі: історична ретроспектива» (2018 рік) – у співавторстві з Радченко М.В.

Нагороди на відзнаки: Почесна грамота Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2015); подяка Чернігівської міської ради з нагоди 100-річчя від дня заснування Чернігівського учительського інституту (2016); подяка управління культури та туризму Чернігівської міської ради (2019).


Gerasimenko

Герасименко Марина Дмитрівна

Викладач кафедри мов і методики їх викладання

Закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2004) та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2012).

У НУЧК викладає дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова (англійська)».

Коло наукових інтересів:

– проблеми методики навчання іноземних мов у мовних вищих навчальних закладах;

– сучасні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах;

– проблеми методики навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою майбутніх учителів;

американська побутова лексика як джерело відображення  американської концептуальної картини світу.

Має близько 20 наукових і методичних публікацій. Серед них статті: «Ушинський К.Д. про місце та роль іноземних мов у навчанні учнів початкової школи», «Development of new meanings of everyday life lexical units in American English», «Особливості словотворення лексичних побутових одиниць американського варіанта англійської мови», «Роль метафори та метонімії в утворенні нових значень американських побутових лексичних одиниць», «Психолінгвістичні засади навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого читання», «Критерії відбору автентичних англомовних текстів для навчання професійно орієнтованого читання майбутніх учителів», «Вимоги до комп’ютерних  програм для навчання англомовного професійно орієнтованого читання майбутніх учителів», «Система вправ для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого читання з використанням комп’ютерної програми».

Нагороди та відзнаки: грамота Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.


Mihaylenko

Михайленко Олена Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мов і методики їх викладання. 

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1993) та аспірантуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки (2011).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Система професійної підготовки фахівців-юристів у коледжах США (друга половина XX – початок XXI століття)». 

Дисертацію присвячено дослідженню системи професійної підготовки юристів у коледжах США в дослідницький період. Основну увагу зосереджено на порівняльному аналізі структури, змісту і форм підготовки юристів у США та Україні. Визначено можливості творчого використання ідей позитивного досвіду професійної підготовки юристів в США у нових політичних та соціально-економічних умовах розвитку нашої держави. 

У НУЧК викладає дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)», «Український дитячий фольклор».

Коло наукових інтересів: теорія і практика освітніх реформ у розвинених англомовних країнах, теоретичні та змістові засади євроінтеграційних процесів у сфері вищої освіти. 

Має близько 20 наукових і методичних публікацій. Серед них статті: «Теоретичні аспекти формування професійних якостей майбутнього фахівця-юриста», «Тенденції розвитку юридичної освіти в Україні», «Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців-юристів в Україні, Німеччині та США», «Аналіз освітньо-професійних програм юридичних коледжів США», «Проблема формування професійних якостей майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах в процесі вивчення іноземної мови», «Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор юриспруденції» у коледжах США», «Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр права» у коледжах США», «Методичні підходи до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніми фахівцями-юристами в вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації», «Особливості юридичної освіти в США», «In-house clinical courses in legal colleges of the USA», «Юридична освіта в США», «Порівняльний аналіз юридичної освіти в Україні та США», «Практика як важливий компонент формування професійної компетентності майбутнього юриста у коледжах США», «Бази практики під час стажування у юридичних коледжах США».


Shakura

Шакура Юлія Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «Теорія літератури» з теми «Поліметодологічна літературознавча концепція В.Рєзанова».

Коло наукових інтересів: теорія літератури, компаративістика, педагогіка вищої школи.

Має близько 30 наукових і методичних публікацій, є автором «Методичних рекомендацій до написання курсових та кваліфікаційних робіт» та співавтором методичних рекомендацій з «Організації практики студентів відділення видавничої справи та редагування».

Нагороди та відзнаки: грамота Управляння освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.