Кафедра мов і методики їх викладання в початковій школі – структурна одиниця факультету початкового навчання.

Історія кафедриСклад кафедри

На кафедрі працює 19 викладачів та 1 старший лаборант: 1 професор, 12 доцентів, 2 старших викладачі, канд. наук, 4 викладачі, які забезпечують роботу секцій – сучасної української мови, української мови за професійним спрямуванням, сучасної російської мови, , англійської мови.

Відмінники освіти: професор О.В.Бобир, О.Б.Мамчич.

Доцент В.Й.Буденний є членом Національної спілки письменників України, доцент Мамчич О.Б. – голова Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» та керівник Чернігівської обласної літературної студії «Гарт», яка працює у літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського.

Доцента Мамчич О.Б. обрано до складу президії громадської ради Чернігівської райдержадміністрації та до складу комісії з питань підтримки місцевого книговидання Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА. 

Кафедра неодноразово обіймала призові місця в конкурсі «Краща кафедра з наукової роботи».

При кафедрі діє Студентське наукове товариство та Літературна студія. Видано 12 випусків «Студентського вісника» (збірник наукових робіт студентів).

Кафедра підтримує творчі зв’язки з педагогічними виданнями зарубіжних країн: Білорусі, Чехії, Угорщини, Польщі, Канади, США, Росії.

mamchich

Завідувач кафедри мов та методики їх викладання

Мамчич Олена Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1975).

Викладає курси «Методика навчання української мови в початковій школі», «Технологія освітньої галузі «Мова і література», «Методика викладання курсу «Методика навчання української мови», «Дошкільна лінгводидактика», «Теорія і технології філологічної освіти дітей дошкільного віку».

Коло наукових інтересів:
– теорія і методика професійної освіти;
– проблеми лінгводидактики та лінгвостилістики;
– проблеми формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів.

Опубліковані праці:
Опубліковано більше 100 наукових та літературно-художних праць за темами лінгвістичної підготовки майбутніх фахівців у педагогічному ВНЗ. Зокрема, посібники «Актуальні питання сучасного мовознавства (для магістрів)», «Порівняльна граматика української та російської мов», «Українська мова за професійним спрямуванням за кредитно-модульною системою», «Синтаксичний аналіз тексту у вищій педагогічній школі», «Організація науково-дослідної роботи студентів» та ін.
Вийшло друком 6 збірок поезій: «Территория души» (2003), «Обманы дождей» (2004), «Покаяние» (2005), «І був вечір, і був ранок...» (2006), «Акварели» (2009), «У времени в гостях» (2014). Поетичні добірки (33 публікації) в антологіях «Склянка Часу» (Україна – Росія – Німеччина – Австрія). Критичні публікації. Редактор 11 книг прози і поезії.
Голова Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», член літературної спілки «Чернігів», керівник обласної літературної студії «Гарт».

Нагороди та відзнаки:
Почесна грамота Міністерства освіти УРСР, нагрудний знак МО «Відмінник освіти України», Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, міського та обласного управлінь освіти Чернігівської області, диплом Всеукраїнського творчого конкурсу «РУСЛО» (2007).


bobyr

Бобир Олександр Васильович

Кандидат філологічних наук, професор, декан факультету початкового навчання.

Закінчив Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1971)). Захистив дисертацію у 1982 році в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР.

Викладає курси «Дитяча література», «Англійська дитяча література».

Коло наукових інтересів:
– проблеми історії української та зарубіжної літератури;
– актуальні питання літератури для дітей;
– культурологічні питання.

Опубліковані праці:
За час роботи в університеті опубліковано більше 100 наукових праць, надрукованих в Україні, Росії, Чехії, Канаді та США. Він автор книг «Англійська дитяча література. Навчальний посібник-хрестоматія» (з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту), «Роби не так, як Нетреб’як: культура поведінки молодших школярів», «Поліфонія філології», «Етикет учителя» (з грифом Міністерства освіти і науки) та статей «Поринь у світ пригод (К.Грем «Вітер у вербах»)», «А все почалося із «Нумо гратися...»: Методичні рекомендації до уроку додаткового читання: вивчення казок Льюїса Керролла про Алісу», «Звірі та люди в житті й творчості Дж.Даррелла: Матеріал для вчителя», «Вічне дитинство Пітера Пена: Нарис життя і творчості Джеймса Баррі», «Нянька, яка ніколи нікому нічого не пояснює: До 110-ї річниці від дня народження П. Треверс: Методичні рекомендації до уроку додаткового читання. Казка П. Треверс «Мері Поппінс» та ін.

Нагороди та відзнаки:
Нагрудний знак МО «Відмінник освіти України», Почесні грамоти.


rayska

Райська Любов Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1983) та аспірантуру при Науково-дослідному інституті педагогіки України (1991).

Викладає курс «Сучасна українська мова з практикумом»

Коло наукових інтересів:
– проблеми культури мовлення студентів;
– питання методики викладання української мови;
– аспекти взаємозв’язку мови і ментальності.

Опубліковані праці:
Автор понад 40 наукових праць, зокрема посібників «Складне речення: навчально-методичний посібник», «Вивчення фонетики та орфографії за кредитно-модульною системою», «Вивчення синтаксису сучасної української мови за кредитно-модульною системою», «Вивчення лексикології та морфології української мови за кредитно-модульною системою», статей «Українська мова у формуванні національної ментальності», «Мова як чинник національно-етнічного самовираження», «Формування орфографічних навичок учнів початкових класів у процесі вивчення української мови», «Українська мова в етноментальному просторі», «Мовне питання в контексті вчення К.Ушинського», «Рідна мова у світобаченні вчителя початкової школи», «Кулішівка в історії становлення української графіки та орфографії», «Українській мові – унормованість» та ін.

Нагороди та відзнаки:
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.


budennuy

Буденний Василь Йосипович

Доцент.

Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1975).

Викладає курси «Дитяча література», «Український дитячий фольклор», «Література для дітей дошкільного віку», «Українська мова за профспрямуванням».

Коло наукових інтересів:
– аспекти сучасної української літератури;
– актуальні питання літератури для дітей;
– літературне краєзнавство: дитячі письменники Чернігівщини.

Опубліковані праці:
Автор понад 30 наукових, художньо-публіцистичних та літературних праць. Серед них статті: «Його серце нагріте добром (педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: погляд крізь роки)», «Оазис духовності», «Твори письменників Чернігівщини для дітей (Рунь. Антологія)»; поетичні збірки: «Життя у слові», «Під сьомим небом», «Живиця жнивного тепла», «Моя ти земле», «З жебрацької торби»,»На вістрі власного меча», «Остання зустріч з вороним», «Пожнивна меса», «У притчах суть єства мого»; посібники: «У слові пам’ять ожива» (з грифом Міністерства освіти України), «Погляди і практична діяльність Б.Грінченка та М.Коцюбинського щодо створення і функціонування української національної школи», «Повернення із забуття»; книжки для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку «У школі і вдома», «Рано-вранці на зорі», «Абетка-мозаїка», «Прочитай та розмалюй» та ін.

Член Національної спілки письменників України з 1983 року.

Нагороди та відзнаки:
Лауреат літературних премій імені М.Коцюбинського та О.Десняка.


valentyy

Валентій Людмила Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова (1984) Була здобувачем лабораторії української мови та методики її викладання при Науково-дослідному інституті педагогіки України. 1997 року захистила кандидатську дисертацію.

Викладає курс ««Українська мова за професійним спрямуванням»

Коло наукових інтересів:
– проблеми культури мовлення студентів;
– актуальні питання фразеології;
– сучасні проблеми лінгводидактики.

Опубліковані праці:
Автор понад 30 наукових праць, зокрема посібників: «Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичний посібник», «Мовний аналіз на уроках рідної мови в 5-7 класах. Методичний посібник», «Мовний аналіз на уроках рідної мови в 1-4 класах. Методичний посібник»; статей: «Освітня діяльність Лесі Українки», «Лінгвістична підготовка студентів (до питання вивчення відмінкових форм іменників у школі)», «Г.Сковорода про розвиток освіти в Україні. Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті»; «Психолого-педагогічні аспекти мовленнєвого аналізу в шкільному курсі вивчення мов» та ін.

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамоти, зокрема грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.


kalinina

Калініна Ірина Павлівна

Викладач.

Закінчила Далекосхідний державний університет ім. О.Фадєєва (1983).

Викладає курси «Сучасна російська мова з практикумом», «Виразне читання», «Етикет учителя», «Риторика», «Методика навчання російської мови в початковій школі».

Коло наукових інтересів:
– актуальні питання вивчення сучасної російської мови у вищих навчальних закладах;
– аспекти роботи над культурою мовлення студентів та учнів;
– проблеми зарубіжної літератури.

Опубліковані праці:
Опубліковано біля 100 наукових праць. Серед них методичні посібники: «Риторика. Кредитно-модульна система навчання, контролю та оцінювання знань студентів: Методичний посібник для студентів факультету початкового навчання» (у співавторстві), «Вивчення курсу «Етикет учителя» за кредитно-модульною системою (для магістрів)», «Виразне читання», «Русский язык. Учебно-методическое пособие, разработанное в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы (для студентов и преподавателей педагогических вузов)» та статті: «Усна народна творчість як засіб формування мовленнєвого етикету учнів початкових класів», «Позакласна робота з виразного читання в малокомплектній школі», «До проблеми лінгвістичного аналізу тексту в педагогічному виші» та ін.

Член Літературної спілки «Чернігів». Керівник студентської музично-літературної студії факультету початкового навчання.

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамоти, зокрема грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.


yanko

Янко Наталія Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2000) та аспірантуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2008).

Викладає курси «Сучасна українська мова з практикумом», «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Коло наукових інтересів:
– проблеми формування стилістичних умінь в учнів початкових класів;
– актуальні проблеми синтаксису сучасної української мови

Опубліковані праці:
За час роботи в університеті опубліковано близько 30 наукових праць, серед яких навчально-методичні посібники: «Просте речення (синтаксис і пунктуація)», «Стилістично забарвлені афікси української мови : навчальний словник» (у співавторстві), «Міжсесійні завдання з дисциплін „Ділова українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням”»; статті: «Текст як основа формування стилістичних умінь в учнів початкових класів», «Психолінгвістичні чинники формування стилістичних умінь в учнів початкових класів», «Проблема формування мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів у лінгводидактичній спадщині С. Ф. Русової»; «Причини стилістичних помилок у письмових роботах учнів та запобігання їх»; «Ознайомлення учнів 3-4 класів зі стилістичними особливостями словотворчих засобів»; «Стилістичні вправи на уроках мови у початкових класах»; «Проблема готовності вчителів початкових класів до роботи над формуванням стилістичних умінь молодших школярів»; «Дар слова, чуття мови, інтуїція як важливі чинники формування стилістичних умінь молодших школярів» та ін.
Нагороди та відзнаки:
Грамоти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.


dgendgero

Дженджеро Оксана Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2001) та аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2006).

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ на тему «Розвиток комунікативних умінь старшокласників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках української мови» захищена в 2011 р. (Інститут педагогігки НАПН України).

Викладає КУРСИ «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасна українська мова з практикумом».

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: проблеми формування професійного мовлення у студентів нефілологічних спеціальностей; лінгвосинергетика; педагогічна творчість; організація самостійної роботи студентів; упровадження інтерактивних технологій навчання з метою розвитку комунікативних умінь у студентів;

Керує студентською науковою роботою. Студенти виборюють призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

Організатор проведення Всесвітнього Дня Гідності в НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (7 грудня 2017 р., м.Чернігів).

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ:

За час роботи в університеті опубліковано понад 30 науково-методичних праць, серед них: «Збагачення професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей українською науковою термінологією», «Інтерактивні прийоми кооперативного навчання як засіб розвитку комунікативних умінь старшокласників», «Пошук професійно зорієнтованих стратегій навчання у ВНЗ», «Пріоритетні напрями модернізації української освіти в контексті європейських стандартів», «Творча самостійна робота студентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та ін.

Бере активну УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, зокрема Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej konferencja (Krakow, 2015), Третій Міжнародній науково-практичній конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право» (Словаччина-Австрія-Угорщина, 2017); І Міжнародному конгресі тьюторингу (Київ, 2017); Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (Відень, Австрія; 2017); Human Capital Forum 2017 «Люди — ваш головний капітал» (Київ, 2017) та ін.

СЕРТИФІКОВАНИЙ ТРЕНЕР ОСВІТИ (НАПН України, 2018).

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Грамота Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.


barnych

Барнич Оксана Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2005) та аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2009).

Викладає курси:
«Методика навчання української мови в початковій школі», «Методика навчання літературного читання», «Технологія освітньої галузі «Мова і література», «Дошкільна лінгводидактика».

Коло наукових інтересів:
– проблема розвитку творчих здібностей особистості учня молодшого шкільного віку;
– специфіка формування мовної особистості дитини;
– вплив емпатійного потенціалу художніх творів на процес становлення креативного та морального компоненту особистості.

Опубліковані праці:
За час навчання та роботи в університеті опубліковано понад 40 наукових праць, серед яких статті: «Використання креативного потенціалу художньої спадщини К.Д.Ушинського у контексті проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку», «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на основі ідей літературно-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського», «Проблема формування творчої особистості молодшого школяра у спадщині С.Русової та І.Франка», «Проекційна функція моральності в контексті процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів», «Проблема взаємозв’язку впливу казкових образів на формування уяви дитини та розвитку творчих здібностей у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського» тощо.
Видано друком понад 15 художніх публікацій, серед них авторська збірка віршів "Світанок моєї душі", добірки віршів у літературних альманахах "Літературний Чернігів", "Вітряк", "Берегиня", "Вінтаж", збірці "Рунь" тощо.

Член Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», член Асоціації політичних психологів України.

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамота ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка з нагоди Дня працівника освіти та 95-річниці з дня заснування Чернігівського учительського інституту; Диплом переможця українсько-канадського конкурсу інноваційних освітніх проектів.


nikitina

Нікітіна Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1990) та Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя (2002).

Викладає курси:
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура мовлення».

Коло наукових інтересів:
– діалогічність художньої реальності (діалоги М.Бахтіна та полілоги Ю.Крістєвої) в малій жіночій прозі;
– сучасна жіноча проза кінця ХХ - початку ХХI століть.

Опубліковані праці:
За час роботи в університеті опубліковано більше 30 наукових статей. Серед них: «Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Апокаліптичні коні б’ють копитом» по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко «Записки українського самашедшего» та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Парадигма діалогічності в сучасній жіночій прозі. Український вимір», «Комашина тарзанка» Я та Іншого», «Я – нормальна жінка без фізичних вад» або Наступ глобалізації на персональний духовний світ людини», «Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ– поч. ХХІ ст.)», «Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «Апокаліптичні коні б’ють копитом» по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко «Записки українського самашедшего» та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХI ст.)», «.Ностальгія за «селянською прозою» або можливий катарсис нації?», Вияв дискурсу катастрофізму в жіночій новелістиці про дітей (на матеріалах малої жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.) » та ін.

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамоти управління освіти, обласного управління культури Чернігівської області; дипломи, зокрема українсько-канадського конкурсу освітніх інновацій фонду Ореста Цапа.


kmit

Кміть Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка (1987) та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2000).

Викладає курси:
«Методика навчання англійської мови у початковій школі», «Теоретичний курс сучасної англійської мови», «Країнознавство», «Іноземна мова (англійська)».

Коло наукових інтересів:
– проблеми підготовки сучасних вчителів іноземних мов, перекладачів;
– сучасні технології навчання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах;
– проблеми методики навчання іноземних мов у мовних вищих навчальних закладах;
– проблеми методики навчання іноземних мов для спеціальних цілей;

Опубліковані праці:
За час роботи опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних посібників та статей. Серед них такі посібники: «Країнознавство. Велика Британія, США: Методичні рекомендації», «Методика викладання англійської мови у початковій школі: Методичні рекомендації», «Практикум перекладу: Навчально-методичний посібник»; та статті: «Зміст інформаційної компетентності вчителя англійської мови початкової школи», «Зміст філологічної компетенції вчителя англійської мови початкової школи», «Зміст професійної іншомовної компетентності спеціаліста-міжнародника», «Основні сучасні тенденції англомовної освіти молодших школярів у контексті педагогічної концепції С.Русової», «Структура та зміст професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи», «Застосування технології «Case Study у процесі формування методичної компетенції вчителя англійської мови початкової школи», «Особливості тестового контролю аудитивних умінь студентів немовних спеціальностей з позиції інтеракціонального підходу» та ін.

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамота ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.


konotop

Конотоп Олена Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003) та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2007).

Викладає курси:
«Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова (англійська)».

Коло наукових інтересів:
– проблеми підготовки сучасних вчителів іноземних мов, перекладачів;
– сучасні технології навчання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах;
– проблеми методики навчання іноземних мов у мовних вищих навчальних закладах;
– проблеми методики використання відеофонограми для формування іншомовної комунікативної компетентності.

Опубліковані праці:
За час роботи опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Є автором навчально-методичних посібників «English Phonetics through Tongue Twisters», «Health is Better than Wealth», «Sport and Games» та статей «Принципи відбору автентичних художніх відеофільмів для навчання майбутніх філологів діалогічного спілкування», «Навчання майбутніх філологів англомовного усного діалогічного спілкування з використанням відеофонограми», «Групи невербальних засобів для навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування», «Результати зрізу англійського діалогічного спілкування майбутніх філологів», «Особливості використання рольової гри під час навчання діалогічного спілкування майбутніх філологів з використанням автентичних художніх фільмів», «Дидактичний потенціал автентичних художніх фільмів для формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх філологів», «Модель навчального процесу у майбутніх філологів з формування англомовної комунікативної компетенції з використанням автентичного художнього фільму у циклі занять»

Нагороди та відзнаки: Грамота Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.


miroshnic

Мірошник Ірина Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2005 р.), магістратуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2006 р.), аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету (2011 р.). 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Методика формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи».

Викладає курси:
“Практичний курс англійської мови”, “Методика викладання англійської мови в дошкільних навчальних закладах”. Здійснює керівництво курсовими, дипломними роботами, а також педагогічною практикою студентів спеціальностей 6.010101 і 7.01010101 Дошкільна освіта, спеціалізації «Іноземна мова (англійська)».

Коло наукових інтересів:
– особливості навчання молодших школярів англійської мови;
– проблеми навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

Опубліковані праці:
За час роботи в університеті опубліковано більше 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких “Teaching Young Learners Listening Comprehension on the Basis of Total Physical Response Method”, “Психофізіологічні передумови формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи”, “Причини виникнення труднощів засвоєння англомовного граматичного матеріалу учнями початкової загальноосвітньої школи”, “Особливості етапу ознайомлення учнів початкової загальноосвітньої школи з новим англомовним граматичним матеріалом”, “Вправи для формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи”, “Шляхи підвищення ефективності оволодіння молодшими школярами англомовним граматичним матеріалом”, “Евристична бесіда як прийом ознайомлення молодших школярів з новим англомовним граматичним матеріалом”, навчально-методичний посібник з теми “On the Move” (для студентів II курсу).

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамоти ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка з нагоди Дня працівника освіти.


bukonya

Биконя Оксана Павлівна

Закінчила Далекосхідний державний університет (1996). Здобувач кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, 2006 року захистила кандидатську дисертацію. Закінчила докторантуру Київського національного лінгвістичного університету (2014).

Викладає курси:
«Практичний курс англійської мови», «Методика викладання англійської мови в початковій школі», «Іноземна мова (англійська)».

Виконує функції наукового керівника наукових тем (проектів) у Чернігівській Малій академії наук учнівської молоді. Є керівником гуртка іноземної філології для талановитої молоді – слухачів МАН учнів 8-11 класів м. Чернігова та Чернігівської області.

Опубліковані праці:
Має понад 110 наукових та науково-методичних праць, з них понад 80 – у фахових та іноземних виданнях, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники: «Ділова англійська мова (CD-Вправи)» (електронний навчальний посібник) (з грифом МОН), «Ділова англійська мова» (з грифом МОН), «Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням» (з грифом МОН), «Книга для викладача «Ділова англійська мова» (з електронним носієм (CD)» (з грифом МОН); статті у фахових закордонних та вітчизняних виданнях: «Self-assessment of Business Spoken and Written English Skills in teaching future economists» (Прага), «Stages of making an electronic textbook’s content for self extracurricular training future economists in Business English Speaking and Writing» (Будапешт), «The linguistic peculiarities of Business English electronic written speech» (Будапешт), «Использование учебно-методических комплексов с электронным носителем при обучении студентов неязыковых специальностей английскому языку» (Брест), «Оценивание говорения и письма в методическом эксперименте при самостоятельном внеаудиторном обучении будущих экономистов деловому английскому языку» (Уральск, Республика Казахстан)», «Психолого-педагогические особенности использования электронного пособия при обучении студентов английскому языку» (Елец), «Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника», «Самостійна позааудиторна робота з англійської мови та реалізація їх у електронному посібнику», «Особливості навчання студентів ділової англомовної презентації з використанням ІКТ» та ін.


maksak

Максак Інна Василівна

Викладач кафедри мов та методики їх викладання.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (2001 рік) й аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету (2011 рік).

Викладає курси: «Практичний курс англійської мови» та «Іноземна мова (англійська)».

Коло наукових інтересів:
– формування англомовної соціокультурної компетенції у початковій школі з використанням інформаційних технологій.
– сучасні технології навчання молодших школярів англійської мови
– проблема підготовки сучасного вчителя іноземної мови.

Опубліковані праці.
Видано друком біля 20 наукових і науково-методичних праць. Серед них статті: «Дидактичні принципи формування у молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності» (2008 рік); «Формування соціокультурної компетенції в аудіюванні/читанні у початковій школі» (2009 рік); «Психологічні передумови формування у молодших школярів компетенції в англомовному аудіюванні/читанні» (2011 рік); «Використання інтерактивної дошки у процесі формування англомовної соціокультурної компетенції у початковій школі» (2011 рік); та тези: «До проблеми формування соціокультурної компетенції у молодших школярів» (2008 рік); «Сприйняття та розуміння соціокультурної інформації під час слухання і читання» (2011 рік); «Принципи використання інтерактивної дошки у процесі навчання іноземної мови» (2011 рік).


radchenko

Радченко Марина Володимирівна

Викладач кафедри

2003р. закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Учитель історії, англійської мови та зарубіжної літератури». Під час навчання працювала вчителем англійської мови в ЗНЗ № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. 2004 р закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету (спеціальність: викладач англійської мови та зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах). Захистила магістерську роботу на тему: «Літературний анекдот як засіб міфотворчості». Того ж року склала кандидатські іспити з філософії та другої іноземної мови (німецької). Аспірантка кафедри мов і методики їх викладання ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Коло наукових інтересів:
– історія зарубіжної літератури
– літературознавство
– дитяча література.

Опубліковані праці:
Навчально методичні посібники «Relations. Family life. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи для студентів» (у співавторстві), «Up-bringing. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи для студентів» (у співавторстві); статті «Літературний анекдот як засіб міфотворчості», «Використання відеофільмів для навчання англомовного говоріння для студентів вищих навчальних закладів» та ін.


Gerasimenko

Герасименко Марина Дмитрівна

Викладач кафедри мов і методики їх викладання Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2004) та аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті (2012).
У ЧНПУ викладає дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Іноземна мова (англійська)».
Коло наукових інтересів:
– проблеми методики навчання іноземних мов у мовних вищих навчальних закладах;
– сучасні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах;
– проблеми методики навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою майбутніх учителів;
– американська побутова лексика як джерело відображення американської концептуальної картини світу.
Має близько 20 наукових і методичних публікацій. Серед них статті: «Ушинський К.Д. про місце та роль іноземних мов у навчанні учнів початкової школи», «Development of new meanings of everyday life lexical units in American English», «Особливості словотворення лексичних побутових одиниць американського варіанта англійської мови», «Роль метафори та метонімії в утворенні нових значень американських побутових лексичних одиниць», «Психолінгвістичні засади навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого читання», «Критерії відбору автентичних англомовних текстів для навчання професійно орієнтованого читання майбутніх учителів», «Вимоги до комп’ютерних програм для навчання англомовного професійно орієнтованого читання майбутніх учителів», «Система вправ для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого читання з використанням комп’ютерної програми».

Нагороди та відзнаки: грамота Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.


Mihaylenko

Михайленко Олена Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мов і методики їх викладання національного університету (Чернігівський колегіум) імені Т.Г. Шевченка.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Система професійної підготовки фахівців-юристів у коледжах США (друга половина XX – початок XXI століття)».
Дисертацію присвячено дослідженню системи професійної підготовки юристів у коледжах США в дослідницький період. Основну увагу зосереджено на порівняльному аналізі структури, змісту і форм підготовки юристів у США та Україні. Визначено можливості творчого використання ідей позитивного досвіду професійної підготовки юристів в США у нових політичних та соціально-економічних умовах розвитку нашої держави.
У НУЧК викладає дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Український дитячий фольклор».
Коло наукових інтересів: теорія і практика освітніх реформ у розвинених англомовних країнах, теоретичні та змістові засади євроінтеграційних процесів у сфері вищої освіти.
Має близько 20 наукових і методичних публікацій. Серед них статті: «Теоретичні аспекти формування професійних якостей майбутнього фахівця-юриста», «Тенденції розвитку юридичної освіти в Україні», «Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців-юристів в Україні, Німеччині та США», «Аналіз освітньо-професійних програм юридичних коледжів США», «Проблема формування професійних якостей майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах в процесі вивчення іноземної мови», «Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор юриспруденції» у коледжах США», «Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр права» у коледжах США», «Методичні підходи до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніми фахівцями-юристами в вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації», «Особливості юридичної освіти в США», «In-house clinical courses in legal colleges of the USA», «Юридична освіта в США», «Порівняльний аналіз юридичної освіти в Україні та США», «Практика як важливий компонент формування професійної компетентності майбутнього юриста у коледжах США», «Бази практики під час стажування у юридичних коледжах США».


Shakura

Шакура Юлія Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «Теорія літератури» з теми «Поліметодологічна літературознавча концепція В.Рєзанова».
Коло наукових інтересів: теорія літератури, компаративістика, педагогіка вищої школи.
Має близько 30 наукових і методичних публікацій, є автором «Методичних рекомендацій до написання курсових та кваліфікаційних робіт» та співавтором методичних рекомендацій з «Організації практики студентів відділення видавничої справи та редагування».
Нагороди та відзнаки: грамота Управляння освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.