Згідно з наказом ректора Чернігівського педуніверситету імені Т.Г.Шевченка від 29.08.2008 №241 01.09.2008 була створена кафедра правових дисциплін. Першим завідувачем кафедри була к.ю.н., доц. Л.П.Короткова. З 2010 року кафедру очолює д.ю.н., проф. О.П.Віхров. Зараз на кафедрі працюють: професор О.П.Віхров, доценти Ю.М.Петровська, А.М.Апанасенко, старші викладачі Г.П.Притула, С.О.Віхров, О.П.Єфремова, О.П.Грищенко, асистент А.О.Торубара. Старшим лаборантом кафедри працює Ю.А.Мельник.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: земельне право, конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, трудове право, історія держави і права України, вступ до спеціальності, інтелектуальна власність, екологічне право, правознавство, теорія держави і права, житлове право, правові засади церковно-державних відносин, господарське право, господарське та фінансове право, цивільне право, правові основи вищої школи, фінансове право, правові основи захисту дитинства, правові основи соціального захисту, сімейне право, основи трудового законодавства, основи правознавства, основи конституційного права, природоохоронне законодавство та екологічне право.

Викладачі активно займаються науково-дослідною роботою, результати якої представлені численними публікаціями в наукових виданнях, а також виступами на міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових конференціях. Разом з тим, викладачі кафедри готують відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертаційних досліджень, залучаються до їх апробації в якості офіційних опонентів.

Значна увага приділяється навчально-методичній роботі. З метою підвищення рівня викладання кафедральних дисциплін викладачі кафедри беруть участь у роботі навчально-методичного семінару. Викладачі кафедри керують написанням студентами курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Кафедра організовує проведення юридичної практики в правозахисних органах. Паралельно викладачі кафедри активно залучають студентів до наукової роботи.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Ліцеєм №22 м. Чернігова та Михайло-Коцюбинською гімназією. Постійно проводяться спільні засідання кафедри та педагогічних рад. Студенти спеціальності «Історія», спеціалізації «Правознавство» розробляють та проводять для учнів вищезазначених, також інших шкіл міста та області виховні години.

Викладачі кафедри беруть безпосередню участь у організації дозвілля студентів. Куратори академічних груп проводять відповідні кураторські години, залучають студентів до участі у студентських гуртках та клубах, а також надають допомогу при підготовці до інститутських та загальноуніверситетських заходів. Студенти відвідують різноманітні виставки, екскурсії, для них організовуються культпоходи та туристичні поїздки.

З 2011 року на кафедрі під керівництвом д.ю.н. О.П.Віхрова проводиться розробка науково-дослідної теми «Правові засади поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання в окремих сферах і галузях економіки: історія і сучасність» (державний реєстраційний № 0111U003765).

Проблема правових засад поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання в окремих сферах і галузях економіки (як у сучасному, так і в історичному аспектах) потребує глибокого і системного теоретичного опрацювання, розробки і впровадження рекомендацій з практичної реалізації відповідних положень господарського законодавства з метою більш ефективного вирішення економічних і соціальних завдань.

Результати проведеної науково-дослідної роботи полягають в розробці загальних теоретико-правових та історико-правових засад поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання, правових засад поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання у галузях промисловості, зокрема у гірничодобувній та нафтогазовій промисловості, в електроенергетиці та харчовій промисловості, а також у галузі капітального будівництва, в агропромисловій сфері, у галузі телекомунікацій та в інших сферах і галузях економіки.

Очікуваними формами отриманих результатів мають бути наукові та науково-практичні доповіді та рекомендації, наукові статті, дисертаційні роботи, навчальні та навчально-методичні видання, виступи на конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.

 1. Земельне право
 2. Конституційне право
 3. Адміністративне право
 4. Кримінальне право
 5. Історія держави і права України
 6. Вступ до спеціальності
 7. Інтелектуальна власність
 8. Екологічне право
 9. Правознавство
 10. Теорія держави і права
 11. Житлове право
 12. Правові засади церковно-державних відносин
 13. Приватизаційне право
 14. Господарське право
 15. Господарське та фінансове право
 16. Цивільне право
 17. Муніципальне право
 18. Правові основи вищої школи
 19. Фінансове право
 20. Правові основи захисту дитинства
 21. Правові основи соціального захисту
 22. Сімейне право
 23. Основи трудового законодавства
 24. Основи правознавства.

 


Завідувач кафедри правових дисциплін

3 chorniy

Чорний Олександр Олексійович

Доктор філософських наук, професор.

Народився 31 грудня 1968 року у селі Феськівка Менського району Чернігівської області. У 1994 році закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2005 року отримав атестат доцента.

Викладає навчальні курси: філософія, логіка, філософія науки.

Коло наукових інтересів: історія української філософської думки, філософія освіти, філософія науки.

 


Apanasenko

Апанасенко Алла Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових дисциплін.

Народилася 11 липня 1977 року. У 2001 році закінчила Національну юридичну академію імені Я.Мудрого. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Викладає навчальні курси:основи трудового законодавства, трудове право, кримінальне право.

Коло наукових інтересів: проблеми трудового права, права соціального забезпечення.

 


Bogun

Богун Микола Олександрович

Кандидат філософських наук, доцент.

Народився 4 січня 1961 року у місті Миколаєві. У 1983 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. 

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: релігієзнавство, історія світової філософії, патрологія, біблієзнавство.

Коло наукових інтересів: антична та середньовічна філософія; Візантійська богословська традиція; китаїстика.


Petrovska

Петровська Юлія Михайлівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри правових дисциплін.

Народилася 5 березня 1982 року у місті Чернігів. У 2003 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси:історія держави і права України, правові засади церковно-державних відносин.

Коло наукових інтересів:проблеми історії України, історії держави і права України.


Grischenko

Грищенко Олександра Петрівна

старший викладач кафедри правових дисциплін.

Народилася 10 жовтня 1987 року. У 2009 році закінчила юридичний факультет Українсько-Російського інституту (філії) Московського державного відкритого університету в місті Чернігові. У 2009 році вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З вересня 2012 року – асистент кафедри правових дисциплін.

Викладає навчальні курси: правознавство, житлове право, екологічне право, сімейне право.

Коло наукових інтересів: проблеми кримінального права.


Efremova

Єфремова Олена Петрівна

старший викладач кафедри правових дисциплін.

Народилася 5 грудня 1983 року у місті Чернігові. У 2006 році закінчила юридичний факультет Українсько-Російського інституту (філію) МДВУ у місті Чернігові. У 2013 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З вересня 2013 року – старший викладач кафедри правових дисциплін.

Викладає навчальні курси: адміністративне право, трудове право, правознавство, основи правознавства, правові основи захисту дитинства, правові основи соціального захисту.

Коло наукових інтересів:проблеми державної служби.Коло наукових інтересів: проблеми державної служби.

 


Torubara

Іваненко Аліна Олексіївна

асистент кафедри правових дисциплін.

Народилася 28 жовтня 1990 року. У 2011 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. З 2011 року – аспірантка кафедри історії та археології України.

Викладає навчальні курси: адміністративне право, земельне право, конституційне право, правознавство.

Коло наукових інтересів: історія юридичної освіти.

 


Melnik

Мельник Юлія Анатоліївна

старший лаборант кафедри правових дисциплін.

Народилася 22 серпня 1964 року. Закінчила Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. На посаді старшого лаборанта кафедри з вересня 2013 року.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.