Кафедра іноземних мов створена 1 вересня 1965 року. У різні часи кафедру очолювали старший викладач Т.Д.Роговик, кандидат філологічних наук, доцент М.С.Градобик, кандидат філологічних наук, доцент С.Н.Шаволіна, кандидат філологічних наук, доцент В.В.Куций, кандидат педагогіних наук, доцент В.П.Іванишина, кандидат педагогічних наук, доцент Т.О.Стеченко.

Історія кафедриНавчальна роботаСклад кафедри

У межах цієї кафедри структуровано секцію англійської філології, що згодом виокремилася в кафедру англійської філології історичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. До 1996 року викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов лише для студентів немовних спеціальностей, а з 1996 по 2006 рік – викладання дисциплін для спеціалізації «Початкове навчання і англійська мова».

У 2006 році кафедра стає структурним підрозділом філологічного факультету й водночас розширюється завдяки створенню секції «Німецька мова».

Основними напрямки наукових досліджень кафедри є «Пріоритетні напрями формування в студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетентності» та «Інноваційні методи, прийоми та засоби навчання німецької мови як другої іноземної».

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі школами міста й області, з Інститутом Гете, зі спорідненими факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України (м.Києва, м.Ніжина, м.Тернополя, м.Львова та ін.).

2 gorodnicha

Завідувач кафедри іноземних мов

Городнича Лариса Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка та аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету.

Захистила дисертацію в Київському національному лінгвістичному університеті на тему: «Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення з використанням комп’ютера».

Розробила комп’ютерну програму “Yippee” для навчання учнів 4-х класів англомовного аудіювання.

Викладає навчальні курси: Практика усного та писемного мовлення англійською мовою, Практична граматика, Основи наукового дослідження іноземною мовою.

Коло наукових інтересів: практична граматика, сучасні технології навчання іноземної мови, проблеми підготовки сучасного вчителя іноземної мови.

Опубліковано понад 25 наукових праць.


1 stechenko

Стеченко Тетяна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 17 квітня 1973 року у місті Чернігові. У 1999 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Протягом 1999 – 2001 років працювала викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

2004 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів».

У 2006 – 2009 роках працювала заступником декана з навчальної роботи філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

З 2009 року – декан філологічного факультету, завідувач кафедри іноземних мов.

Викладає навчальні курси: практична граматика, вища освіта України і Болонський процес.

Коло наукових інтересів: професійно-орієнтована англомовна граматична компетенція, інформаційна культура майбутніх учителів іноземних мов.


3 popsuy

Попсуй Анатолій Васильович

Старший викладач.

На факультеті працює з 2002 року. Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, факультет іноземних мов, спеціальність “Німецька та англійська мови” (1996); аспірантура за спеціальністю “Загальна педагогіка та історія педагогіки” в ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (2006-2009).

Викладає курси дисциплін: німецька мова за професійним спрямуванням та практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Наукові інтереси: педагогіка та методика викладання іноземних мов.


4 rudenok

Руденок Вікторія Вікторівна

Викладач.

Народилась у місті Чернігів. У 2008 закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Впродовж 2004–2010 років працювала вчителем англійської мови в 1-4 класах Новоселівської ЗОШ І ст.

Викладає навчальні курси: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова, практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Коло наукових інтересів: використання проблемного підходу під час навчання англомовного діалогічного мовлення.


5 prokopenko

Прокопенко Ольга Іванівна

Викладач.

Народилася у Чернігівській області. У 1999 році закінчила Чернігівський обласний ліцей для обдарованої сільської молоді. У 2004 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. Під час навчання на 5-му курсі працювала вчителем у школі №5 та колегіумі №11 м.Чернігова, а також вела гурток англійської мови в Обласному палаці дітей та юнацтва.

У 2012 році закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає навчальні курси: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням.

Коло наукових інтересів: сучасна методика викладання іноземних мов.


6 popova

Попова Ірина Олександрівна

Викладач.

Народилась у місті Чернігів. У 2003 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Викладає навчальний курс: іноземна мова за професійним спрямуванням.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови студентам нелінгвістичних спеціальностей.


7 ulanovich

Уланович Наталія Юріївна

Викладач.

Народилась у місті Чернігові. У 2006 закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя мови та літератури (німецької, англійської) і зарубіжної літератури. Впродовж 2005–2007 років працювала вчителем німецької мови в Чернігівської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: розвиток вмінь підготовленого та непідготовленого монологічного мовлення.


8 ushakova

Ушакова Людмила Іванівна

Викладач.

Народилася у селі Рудка Чернігівського району. У 1993 році закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, факультет іноземних мов.

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: викладання другої іноземної мови.

 


9 kravchenko

Кравченко Вікторія Василівна

Викладач.

Народилася у місті Чернігові. У 2011 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальний курс: практика усного і писемного мовлення англійською мовою (ПУПМ).

Коло наукових інтересів: психо- та прагмалінгвістика.

 


10 gricik

Грицик Надія Володимирівна

Викладач.

Народилась у місті Чернігові. У 2002 році закінчила Чернігівський обласний педагогічний ліцей. У 2008 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

3 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

З 1 вересня 2009 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: іноземна(англійська) мова за професійним спрямуванням, ділова (англійська) мова, основи наукової комунікації іноземною мовою (англійська мова).

Коло наукових інтересів: професійна підготовка вчителя іноземної мови.


11 mnevec

Мневець Олександр Миколайович

Викладач.

Народився у місті Чернігові. У 1994 році закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, спеціальність “Німецька та англійська мови”.

У 2010 році проходив стажування у Німеччині на базі Гете Інституту.

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.


12 kladkova

Кладкова Тетяна Анатоліївна

Викладач.

Народилась у Чернігівській області. У 2007 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури. Під час навчання в університеті працювала вчителем англійської мови в 1-6 класах Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

З 2012 року студентка аспірантури Київського лінгвістичного університету, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов.

Викладає навчальні курси: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням.

Коло наукових інтересів: проблема контролю та використання пісенного матеріалу у процесі навчання іноземної мови.


13 kopil

Копил Оксана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Народилася у місті Чернігові. У 2000 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. Закінчила аспірантуру Киівського національного лінгвістичного університету.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, англійська мова для професійного спілкування, англійська мова для наукової комунікації.

Коло наукових інтересів: проблема формування самоосвітньої компетентності студентів при вивченні англійської мови для професійного спілкування, методика навчання професійно-орієнтованого читання на немовних спеціальностях педагогічного ВНЗ.


14 fokina

Фокіна Наталія Володимирівна

Викладач.

Народилась в місті Чернігові.

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов.

Працює на кафедрі іноземних мов з 1988 року.

Викладає навчальні курси: англійська мова за професійним спрямуванням, основи наукової комунікації іноземною мовою.

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземної мови.

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.